Mottó: Igény, szakszerűség, élmény. Ezek kéz a kézben járnak, bármelyiket elhagyva, bármilyen megfontolásból a másik kettő sem valósulhat meg. Az elmúlt 10 évben több mint 600 bejegyzés született ennek szellemében. Szánd rá az időt és TE több leszel.

Helyzetjelentés II.

Helyzetjelentés II.
2020.09.15.

Mondanom sem kell, de pontosan látszik, hogy 2020 szeptember 15-én, a 2019-es forgalmi adatok még nem látszanak. Amiről beszélni lehet, az 2018. Ilyen értelemben nem is nagyon vagyok elmaradva, mert aki olvasta a legutóbbi felmérésemet, az 2017-ről szólt.

A 2017-ről 2018-ra mondhatni jó hírek vannak.

Volt egy 11,3%-os növekedés forgalomban és ezzel szemben egy lényegesebben jobb 13% növekedés adózás előtti nyerésségben. Ez abból a szempontból is örömteli, hogy 2016-ban komoly visszaesés volt adózás előtti nyerségben, mert az durván a felére esett le az előző évhez képest (7,7 Milliárdról, 3,5 Milliárdra). Eközben a takarító szektor foglalkoztatottsága is nőtt 10%-ot, ami azt jelenti, hogy ezzel párhuzamosan örömteli hatékonyságnövekedés is bekövetkezett.

Mielőtt kibontanánk a legdrágább pezsgőt és féktelen ünneplésbe kezdenénk, fontos lenne azt is megállapítani, hogy a takarító szektor a 2018-as évben 5,1% adózás előtti eredmény ért el, ami nem sok ugyan, de több az előző évinél, ami csak 4,3%-volt.

Természetesen azon lehet vitatkozni, hogy mi sok és mi a kevés, viszont azon nem ezen a nyereségszinten eszeveszett fejlesztések nem várhatóak el a szektortól. Ezt egyelőre még az is gátolja, ha a bérek még mindig nem emelkedtek arra a szintre, hogy komoly fejlesztéseket kényszerítsenek ki a vállalkozóbból. Tudjuk, hogy 2019-re már elég kritikus állapotok voltak a munkaerőpiacon, de ezeken enyhített a 2020-as vírushelyzet (csökkent a kereslet és ez már meglátszik a 2020-as adatokon is) és most, per pillanat nem igazán tudjuk, hogy állunk. Inkább csak érzéseink vannak.

Sajnos azon kívül, hogy az adatok, nem napra készek, még apróbb eltéréseket is mutatnak. Például a Nemzeti Referenciatár, 2018-ban még azt mutatta, hogy 4 638 cég volt 2017-ban, ma meg már 4 726, ami mutat. Továbbá 2016-ban nem volt érdemi adat az adózás előtti eredményről, ma meg már van. Sajnos a 2017-es adatokat is ezekkel a korrekciókkal kell nézni, sajnos minimális mértékben szinte minden adat változott.

A 2018-as „Piaci jelentés és nemzetközi kitekintés” (2017-es adatok) anyag 100 oldal, de 2019-ben nem ismételtem meg, mert nem nagyon jöttek adatok és a piaci szereplők sem ismerték fel, hogy bizonyos adatokat nekik kéne szolgáltatni. Ha valakit érdekel ez a jelentés, és lemaradt az akkori kampányból, még megkaphatja elektronikus formában 5 000 Forintos díjért, ha itt megrendeli.

A tegnapi és mai adatokat összevetve elmondhatjuk, hogy a takarító szektor fokozatosan növekszik, alapvetően jobban, mint a nemzetgazdaság egésze. A növekedés 2017-ről 2018-as évre vonatkozóan 11,3%, emeltet szerényen, de nőtt a profittermelési képessége és a foglalkoztatási is. Azóta persze sok minden történt…

Vissza

Szakanyag megrendelő
A csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező!

COVID-19

A járvány kitőrésekor készült egy tisztítás-technológiai protokoll, amelynek célja az volt, hogy egyértelmű helyzezet teremtsen a piacon. Az elmúlt fél évben a szektor komolyan reagált a helyzetre és ma már tapasztalatok is vannak a legjobb gyakorlat kapcsán.
Mára már mejött a pandémia második hulláma is, és egyre jobban kristályosodik ki, hogy mi lehet a takarító szektor szerepe, ebben a nem mindennapi krizisben. 

Szabályozott piac

Minősített szakmai vezetők

Szakképzési hierarchia

A nem megfelelő takarítási szolgáltatásnak vannak elsődleges, másodlagos és járulékos kockázatai. Ezen kivül a nem megfelelően szabályozott környezet teret ad az olyan cégeknek is, akiknek eszük ágában sincs munkatársaikat biztonságosan és etikusan foglalkoztatni illetve a területnek megfelelő szakmai szintű szolgáltatásokat nyújtani. A megrendelő elégedettség igazolását intézményesíteni kell.
A formálisan is keretek közé szoritott személyi felelősség és az megkövetelt/elsimert szakmai szint,  teremthet olyan helyzezt, amikor a cég nem adhatja fel a szakmaiságot pusztán csak  piaci poziciók megszerzése érdekében. A lajstromba vett szakmai vezetőket kreditrendszerrel össztönözni kell, hogy személyes fejlődésükkel cégszinten és szektor szinten is hozzájáruljanak a szakma fejlesztéshez.
A szakmai hierarchia már készen van, ez életszerű és hasonlatos a fejlet világok rendszereihez, viszont még nem épült be a takarítók gondolkodásába és a társadalom sem tudja mit tegyen vele. A következő lépés a hierarchiai rendszer tartalommal való megtöltése kell legyen, ennek érdekében viszont a hétköznapi takarítót ki kell mozdítani a jelenlegi dermetségéből. Ez egy időben szakmai és személyiségi fejlesztés is.

Minősített végrehajtói állomány

A hivatásos, B2B szolgáltatásokat nyújtó takarítót le kell választani az egyszerű foglalkoztatásoktól. Igenis ki kell mondani, hogy a tiszítás-technológia egy felelős szakma. Cél kell, hogy legyen, hogy egy bizonyos szinten az állomány 100%-a képzett legyen. Ennek megvalósítása a szakmai vezető egyéni felelősége. Ennek pedig nagyon fontos eleme, a pozició törvényi szabályozása, a szervezeti felépéítés erőviszonyainak rendezése.

Szakma-specifikus szolgáltatási szerződés

A takarítási szolgáltatási szerződés akkor számít megfelelőenek és akkor fogja jó keretek közé az együttműködést, ha az megfelelően írja le a takarítandó területet, az elvárt minőségi szinvonalat (annak minden elemének tekintetében) és az elért eredmény igazolási és ellenörzési rendszerét. Belértve ebbe az elszámolási periodusokat és az azokat követő azonnali fizetést. Mindezekhez pedig szorosan hozzátartozik az alkalmazott eljárások és technológiák nemzeti szabványokban való rögzítése.

Szakma-specifikus munkaszrződés

Ahhoz, hogy a takarító valóban és ténylegesen is elsimert, megbecsült és felelős szakember legyen, meg kell, hogy szülessenek a kompetenciákra, készségekre és állandó szakmai fejlődésre épülő teljesítményalapú munkaszerződések. A tisztaságszakmai jövő akkor lesz "kerek", ha a szakmai vezető mellett az állomány minden egyes tagja is képes lesz felelőséget vállalni a szolgáltatási teljesítményért és hatékonyságért.

2020 - 2025 Szakmapolitikai program

Egy 5 éves program, aminek célja összefogni a szakmailag legaktívabb szakembereket és és az alapvető szakmai kommunikációs kérdések megválaszolásával előkészíteni a következő szakmapolitikai lépéseket. A program önfinaszirozó, semmilyen külső támogatást nem kap.
A program négy projektet foglalmagába. Ezek közül a PEL rendszer már 1999-óta működik és annak most egy új formája indult. A másik három projket teljesen új útakat tapaos és ebből a szempontból ez egy nagy kisérlet is.  Az ÉRTELMEZŐ szakmai szótár már régi álom volt. A TÁDÉ hallgatható képzés a Önképző Klub egyik felvetése volt és szintén itt született meg a MEGRENDELŐ KÖNYVE ötlete is.

Egy kattintásra öntől


A csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező!