Mottó: Igény, szakszerűség, élmény. Ezek kéz a kézben járnak, bármelyiket elhagyva, bármilyen megfontolásból a másik kettő sem valósulhat meg. Az elmúlt 10 évben több mint 600 bejegyzés született ennek szellemében. Szánd rá az időt és TE több leszel.

HAVI WEB KEREKASZTALOK

HAVI WEB KEREKASZTALOK
2022.01.02.

Vágjunk a közepébe, az idén sok elképzelésem van és ebből az egyik meghatározó is lehet. Ez pedig a PROJEKTMENEDZSMENT SOROZAT. Az alapkoncepció az, hogy havonta egyszer (ha szükséges többször is) felvezetek egy témát és a résztvevők elmondják a véleményüket. Mindez online, a hónap utolsó csütörtökjén 17.00 és 20.00 között.

Mit várhatunk ezektől a HAVI WEB KEREKASZTALOKTÓL?

Azt gondolom, hogy rengeteg megbeszélni való van és ennek a sorozatnak van egy fontos kritériuma: mindenről úgy beszélünk, mintha azt meg is szeretnénk valósítani. Tehát a projektmenedzsment itt abszolút a helyén van, mert a cél az, hogy ne csak úgy általában váltsuk meg a világot, hanem dolgozzunk ki konkrét forgatókönyveket.

Nem titok, hogy mindez egy fajta előkészület az ÖTK Kollégiumokban végzet munka irányába. A cél az lenne, hogy képesek legyünk kiválasztani az adott országos célt és aztán belátható időn belül tudjuk felmutatni eredményt is.

Nyilván az első szűrő, hogy érdekel-e az adott téma, másrészt fontos a konstruktív részvétel és nem utolsó sorban alap, hogy sikerül-e megnyerni a cégvezetőket egy-egy adott ügy érdekében.

A soron következő téma: ÁGAZAT-SPECIFIKUS SZABÁLYOZÁS. Készítettem, egy kb. 30 perces előadást erről, és ha ezt megnéztük, akkor van két és fél óránk kitárgyalni, hogy kell-e és ha igen mit kezdhetünk a témával. Fontos belőni, mint célt, hogy ez rövid- közép- vagy hosszú távú és azt, hogy esetleg elemekre bontható-e és ha igen akkor azoknak milyen megvalósulási időhorizontjai lennének.

Azt gondolom, hogy ez egy jó szakmapolitikai irány és rengeteg hozadéka lenne. Egy téma természetesen nem áll meg a kerekasztalnál és annak megfelelően, hogy ki milyen fantáziát lát a dologban, bármilyen utóélete lehet. A részvétel árában bene van a prezentáció is PDF formátumban, és ha témának van utóélete, akkor a születő anyagokat is megküldöm az aktuális körnek.

Ez most az alulról szerveződés tipikus példája.

A részvételre itt regisztrálhatsz!

Vissza

Szakanyag megrendelő
A csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező!

COVID-19

A járvány kitőrésekor készült egy tisztítás-technológiai protokoll, amelynek célja az volt, hogy egyértelmű helyzezet teremtsen a piacon. Az elmúlt fél évben a szektor komolyan reagált a helyzetre és ma már tapasztalatok is vannak a legjobb gyakorlat kapcsán.
Mára már mejött a pandémia második hulláma is, és egyre jobban kristályosodik ki, hogy mi lehet a takarító szektor szerepe, ebben a nem mindennapi krizisben. 

Szabályozott piac

Minősített szakmai vezetők

Szakképzési hierarchia

A nem megfelelő takarítási szolgáltatásnak vannak elsődleges, másodlagos és járulékos kockázatai. Ezen kivül a nem megfelelően szabályozott környezet teret ad az olyan cégeknek is, akiknek eszük ágában sincs munkatársaikat biztonságosan és etikusan foglalkoztatni illetve a területnek megfelelő szakmai szintű szolgáltatásokat nyújtani. A megrendelő elégedettség igazolását intézményesíteni kell.
A formálisan is keretek közé szoritott személyi felelősség és az megkövetelt/elsimert szakmai szint,  teremthet olyan helyzezt, amikor a cég nem adhatja fel a szakmaiságot pusztán csak  piaci poziciók megszerzése érdekében. A lajstromba vett szakmai vezetőket kreditrendszerrel össztönözni kell, hogy személyes fejlődésükkel cégszinten és szektor szinten is hozzájáruljanak a szakma fejlesztéshez.
A szakmai hierarchia már készen van, ez életszerű és hasonlatos a fejlet világok rendszereihez, viszont még nem épült be a takarítók gondolkodásába és a társadalom sem tudja mit tegyen vele. A következő lépés a hierarchiai rendszer tartalommal való megtöltése kell legyen, ennek érdekében viszont a hétköznapi takarítót ki kell mozdítani a jelenlegi dermetségéből. Ez egy időben szakmai és személyiségi fejlesztés is.

Minősített végrehajtói állomány

A hivatásos, B2B szolgáltatásokat nyújtó takarítót le kell választani az egyszerű foglalkoztatásoktól. Igenis ki kell mondani, hogy a tiszítás-technológia egy felelős szakma. Cél kell, hogy legyen, hogy egy bizonyos szinten az állomány 100%-a képzett legyen. Ennek megvalósítása a szakmai vezető egyéni felelősége. Ennek pedig nagyon fontos eleme, a pozició törvényi szabályozása, a szervezeti felépéítés erőviszonyainak rendezése.

Szakma-specifikus szolgáltatási szerződés

A takarítási szolgáltatási szerződés akkor számít megfelelőenek és akkor fogja jó keretek közé az együttműködést, ha az megfelelően írja le a takarítandó területet, az elvárt minőségi szinvonalat (annak minden elemének tekintetében) és az elért eredmény igazolási és ellenörzési rendszerét. Belértve ebbe az elszámolási periodusokat és az azokat követő azonnali fizetést. Mindezekhez pedig szorosan hozzátartozik az alkalmazott eljárások és technológiák nemzeti szabványokban való rögzítése.

Szakma-specifikus munkaszrződés

Ahhoz, hogy a takarító valóban és ténylegesen is elsimert, megbecsült és felelős szakember legyen, meg kell, hogy szülessenek a kompetenciákra, készségekre és állandó szakmai fejlődésre épülő teljesítményalapú munkaszerződések. A tisztaságszakmai jövő akkor lesz "kerek", ha a szakmai vezető mellett az állomány minden egyes tagja is képes lesz felelőséget vállalni a szolgáltatási teljesítményért és hatékonyságért.

2020 - 2025 Szakmapolitikai program

Egy 5 éves program, aminek célja összefogni a szakmailag legaktívabb szakembereket és és az alapvető szakmai kommunikációs kérdések megválaszolásával előkészíteni a következő szakmapolitikai lépéseket. A program önfinaszirozó, semmilyen külső támogatást nem kap.
A program négy projektet foglalmagába. Ezek közül a PEL rendszer már 1999-óta működik és annak most egy új formája indult. A másik három projket teljesen új útakat tapaos és ebből a szempontból ez egy nagy kisérlet is.  Az ÉRTELMEZŐ szakmai szótár már régi álom volt. A TÁDÉ hallgatható képzés a Önképző Klub egyik felvetése volt és szintén itt született meg a MEGRENDELŐ KÖNYVE ötlete is.

Egy kattintásra öntől


A csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező!