Mottó: Igény, szakszerűség, élmény. Ezek kéz a kézben járnak, bármelyiket elhagyva, bármilyen megfontolásból a másik kettő sem valósulhat meg. Az elmúlt 10 évben több száz bejegyzés született ennek szellemében. Szánd rá az időt és TE több leszel.

Ha EZ szakma, hól vannak a szakemberek?

Ha EZ szakma, hól vannak a szakemberek?
2019.01.08.

Az első kérdés, valójában nem kérdés, mert a takarító formálisan (FEOR 911) a semmilyen szakképzettséget nem igénylő kategóriában van. Ugyanakkor az élet már régen túlhaladta ezt az állapotot és a megrendelői igények is.

Tehát a kérdés, mégiscsak kérdés, mert akkor szervezet szintű döntés kérdése, hogy a támasztunk-e követelményeket a különböző takarítói pozíciók betöltésére? Ez végül is, a takarító szektor kulcs kérdése és meghatározza a szolgáltatás jövőjét a következő 5 évben.

- Amennyiben nem támasztunk követelményeket, még az is lehet, hogy a szektor megszűnik (visszaszervezés alternatívája).

- Amennyiben viszont támasztunk követelményeket, akkor ez egy végül is egy minőségi szempont lesz, ami viszonylag új helyzetet jelent majd a piacon és alapvetően a kritikus pont az, hogy a dráguló munkaerő és a hatékonyság növekedés illetve a magasabb minőség milyen árszinten kerül egyensúlyba?

Jelenleg egy olyan átmeneti időszakban vagyunk, amikor az állam ezt még nem szabályozza, de a piaci viszonyok már bizonyos mértékben kezdik korrigálni a helyzetet. Ezért ma azok a nyugati szakmapolitikusok, (akik értik a Kelet-Európa sajátos helyzetet) is azt mondják, hogy most a takarító cégvezetőknek kell lépni és meg kell határozni, a takarító szektor szakmai hierarchiáját, struktúráját és adott esetben a bérszinteket is.

Azért nem mondhatjuk, hogy semmi szabályozás nincs, mert ott van a vezető takarító (FEOR 5241), ami attól függetlenül, hogy csak szakmunkás vagy szolgáltatásvezető végzettséggel tölthető be, lényegében az a szakember, aki minden területen és minden műszakban 10 emberig legalább egyre szükség van.

Ugyanakkor mivel a takarító szektorban nincs szakszervezet, és tulajdonképpen esély sincs rá, hogy legyen, az intenzív párbeszéd. A mai párbeszéd hangsúlya a megrendelőkkel való kommunikációra helyeződik át és ez sokkal inkább szervezeti szintű kérdés, mind szektor szintű.

Tehát ilyen szempontból ez egy sokkal nehezebb helyzet, mint ami ma nyugaton van. Ezért aztán most az igazi versenyhelyzet az, hogy kik azok a cégvezetők, aki ezt a lehető leggyorsabban megértik és lépnek a kényszerpályáktól a valóban fenntartható megoldások felé.

Ez egy nagyon kemény feladat. Nem csak azért mert önmagában egy nehéz helyzet, amit nem lehet jobban leegyszerűsíteni annál, hogy a szolgáltató cégvezetőnek egyszerre kell képviselni két természetükben is ellentétes érdeket (bérszint/hatékonyság és a minőség). Mindezt egy olyan féllel szemben, aki eddig soha nem kényszerült semmilyen alkura és alapvetően olyan mértékben diktált, hogy a szolgáltatási szerződések 95%-át is ö maga fogalmazta meg, semmi olyan szempontot nem véve figyelembe, ami takarítás szakmaspecifikus.

Tehát bármilyen furcsán vagy bántóan is hangzik, a takarító cégvezetőknek (ebből a szempontból mindegy, hogy kicsi vagy nagy cég) először is „nagykorúsítaniuk” kell magukat a megrendelő szemében és aztán meg kell kezdeni a tárgyalásokat. Mindenre talán van egy bő negyed év! Az, hogy ezt követően mi várható, arról később.

A konkrét számok vonatkozásában az nemzeti szintű munkaadó/munkavállaló egyezség bérfejlesztése 8% egy ennél fele ilyen mértékben és trendjében lassulóan bővülő piacon. Ugyanakkor vannak cégek, akik idén 20% feletti bérfejlesztést hajtanak végre és ezzel komolyan hatnak a saját üzletágukra is, de regionális szempontból más üzletágakra is.

Ez feltehetően annak a következménye, hogy a 2016 – 2018 vonatkozásában tapasztalható javulás sok elodázott kérdést is felhalmozott. Mindezekkel párhuzamosa a takarító szektor nem lendült fel (az fontos szempont, hogy részben saját hibájából), az továbbra is stagnál.

Ugyanakkor a média zaj és a növekedés irreális ünneplése a dolgozói szubjektív várakozások ennél lényegesebben magasabb szinten vannak és ez nem hagyható figyelmen kívül. Ez most egy történelmi helyzet a Gordiuszi csomó nem oldható és nem is vágható, a megoldás csak egy úton képzelhető el.

Ez az út új tudás, új kultúrát és ezzel együtt új játékszabályokat kell, hogy hozzon, különben a kényszer eltörli ezt a kiszervezés alternatívát. Miért mert előnyei kezdenek egyensúlyba kerülni a hátrányaival, ha trendet nem fordítjuk meg, a hátrányok túlsúlyba kerülnek. Abszolút értelemben, nyilván a szakmai tudásra a jövőben is szükség lesz, de ez már az egyéni inspiráció kérdésköre.

Vissza

Egy komoly projekt

Egy szakmai szótár megírása hosszú idő és keserves munka, ha pedig jól belegondolunk gazdasági szempontból, legalábbis a szerzőnek nem is igazán éri meg. Mégis szakmapolitikai szempontból rendkivül fontos, hogy végre 30 év után legyen egy ilyen értelmező szótárunk. Továbbá azért nyilván ez azért szakmai presztizs is egyben, és azdott esetben többet jelent mint ha csak úgy egyszerűen anyagilag megéri. Azonban ezt finanszirozni kell, és ha az ember minden mással van elfogllava, a munka nem halad. 
Mindezek alapján a következő javaslatom van: Mindössze 1 000, azaz ezer Forint támogatásért megküldöm a szakmai szótár jelenlegi összerakott 1.0 változatát. Ez nem a végleges változat, ma már elég jó képet ad arról, hogy milyen lesz egy fél vagy 1 év múlva. A szótár 6 nagy fejezetre tagológik és azon belül is vannak alfejezetek és a szavakat logikai sorrendben ismerteti. Ezen kivül a szavak megjelennek abc sorrenben is, ahol viszont az van megadva, hogy az adott szó melyik fejezetben található.
90

oldal

250

szakmai fogalom

Mikor lesz a helyzet jobb?
Szakmapolitikai program
Hívjon bátran, beszélgessünk és csatlakozzon a mozgalomhóz.

Szabályozott piac

Minősített szakmai vezetők

Szakképzési hierarchia

A nem megfelelő takarítási szolgáltatásnak vannak elsődleges, másodlagos és járulékos kockázatai. Ezen kivül a nem megfelelően szabályozott környezet teret ad az olyan cégeknek is, akiknek eszük ágában sincs munkatársaikat biztonságosan és etikusan foglalkoztatni illetve a területnek megfelelő szakmai szintű szolgáltatásokat nyújtani. A megrendelő elégedettség igazolását intézményesíteni kell.
A formálisan is keretek közé szoritott személyi felelősség és az megkövetelt/elsimert szakmai szint,  teremthet olyan helyzezt, amikor a cég nem adhatja fel a szakmaiságot pusztán csak  piaci poziciók megszerzése érdekében. A lajstromba vett szakmai vezetőket kreditrendszerrel össztönözni kell, hogy személyes fejlődésükkel cégszinten és szektor szinten is hozzájáruljanak a szakma fejlesztéshez.
A szakmai hierarchia már készen van, ez életszerű és hasonlatos a fejlet világok rendszereihez, viszont még nem épült be a takarítók gondolkodásába és a társadalom sem tudja mit tegyen vele. A következő lépés a hierarchiai rendszer tartalommal való megtöltése kell legyen, ennek érdekében viszont a hétköznapi takarítót ki kell mozdítani a jelenlegi dermetségéből. Ez egy időben szakmai és személyiségi fejlesztés is.

Minősített végrehajtói állomány

A hivatásos, B2B szolgáltatásokat nyújtó takarítót le kell választani az egyszerű foglalkoztatásoktól. Igenis ki kell mondani, hogy a tiszítás-technológia egy felelős szakma. Cél kell, hogy legyen, hogy egy bizonyos szinten az állomány 100%-a képzett legyen. Ennek megvalósítása a szakmai vezető egyéni felelősége. Ennek pedig nagyon fontos eleme, a pozició törvényi szabályozása, a szervezeti felépéítés erőviszonyainak rendezése.

Szakma-specifikus szolgáltatási szerződés

A takarítási szolgáltatási szerződés akkor számít megfelelőenek és akkor fogja jó keretek közé az együttműködést, ha az megfelelően írja le a takarítandó területet, az elvárt minőségi szinvonalat (annak minden elemének tekintetében) és az elért eredmény igazolási és ellenörzési rendszerét. Belértve ebbe az elszámolási periodusokat és az azokat követő azonnali fizetést. Mindezekhez pedig szorosan hozzátartozik az alkalmazott eljárások és technológiák nemzeti szabványokban való rögzítése.

Szakma-specifikus munkaszrződés

Ahhoz, hogy a takarító valóban és ténylegesen is elsimert, megbecsült és felelős szakember legyen, meg kell, hogy szülessenek a kompetenciákra, készségekre és állandó szakmai fejlődésre épülő teljesítményalapú munkaszerződések. A tisztaságszakmai jövő akkor lesz "kerek", ha a szakmai vezető mellett az állomány minden egyes tagja is képes lesz felelőséget vállalni a szolgáltatási teljesítményért és hatékonyságért.

Néhány szóban a szakértői tevékenységemről

2002-ota veszek részt piaci- és közbeszerzési pályázatokban, a legtöbb esetben az Ajánlatkérők oldalán, de nem ritka, amikor Ajánlatadók is felkérnek egy-egy nagyobb projket kapcsán. Természetesen egyszerre, mindig csak az egyik oldalon. Meggyöződésem, hogy a jó tender a területnek megfelelően szigorú küszöbfeltételeket (alkalmassági szempontok) az értékelési kritériumok pedig csak 50%-ban díj jellegűek, a másik 50% pedig szakmai tartalom. A tender sikeréhez pedig egyaránt hozzátartozik a megfelelő területi felmérés, a szakma-specifikus SLA meghatározása és igazán valódi szolgáltatási szerződés tervezet. A szolgáltatás akutomatikus árbecslést is jelent. Ha egy ajánlattevő velem dolgozik egy tender kapcsán, 99% garanciája van, hogy megtaláljuk számára a legkedvezőbb szolgáltatót. A szakértői szolgáltatás utánkövetése, az MSZ EN 13549: 2004 szabvány szerini minőségmérés. 
2007 és 2014 között helyettes vezető szakértőként részt vettem az EuroSkills szakmai versenyek sorozatban és 4 nemzetközi szakmai versenyt szerveztünk meg.
310

Ügyfél

350

Köz- és piaci beszerzés

A hatályos SARS CoV2 T-T Protokoll igénylése

A csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező!