Mottó: Igény, szakszerűség, élmény. Ezek kéz a kézben járnak, bármelyiket elhagyva, bármilyen megfontolásból a másik kettő sem valósulhat meg. Az elmúlt 10 évben több mint 600 bejegyzés született ennek szellemében. Szánd rá az időt és TE több leszel.

Ha EZ szakma, hól vannak a szakemberek?

Ha EZ szakma, hól vannak a szakemberek?
2019.01.08.

Az első kérdés, valójában nem kérdés, mert a takarító formálisan (FEOR 911) a semmilyen szakképzettséget nem igénylő kategóriában van. Ugyanakkor az élet már régen túlhaladta ezt az állapotot és a megrendelői igények is.

Tehát a kérdés, mégiscsak kérdés, mert akkor szervezet szintű döntés kérdése, hogy a támasztunk-e követelményeket a különböző takarítói pozíciók betöltésére? Ez végül is, a takarító szektor kulcs kérdése és meghatározza a szolgáltatás jövőjét a következő 5 évben.

- Amennyiben nem támasztunk követelményeket, még az is lehet, hogy a szektor megszűnik (visszaszervezés alternatívája).

- Amennyiben viszont támasztunk követelményeket, akkor ez egy végül is egy minőségi szempont lesz, ami viszonylag új helyzetet jelent majd a piacon és alapvetően a kritikus pont az, hogy a dráguló munkaerő és a hatékonyság növekedés illetve a magasabb minőség milyen árszinten kerül egyensúlyba?

Jelenleg egy olyan átmeneti időszakban vagyunk, amikor az állam ezt még nem szabályozza, de a piaci viszonyok már bizonyos mértékben kezdik korrigálni a helyzetet. Ezért ma azok a nyugati szakmapolitikusok, (akik értik a Kelet-Európa sajátos helyzetet) is azt mondják, hogy most a takarító cégvezetőknek kell lépni és meg kell határozni, a takarító szektor szakmai hierarchiáját, struktúráját és adott esetben a bérszinteket is.

Azért nem mondhatjuk, hogy semmi szabályozás nincs, mert ott van a vezető takarító (FEOR 5241), ami attól függetlenül, hogy csak szakmunkás vagy szolgáltatásvezető végzettséggel tölthető be, lényegében az a szakember, aki minden területen és minden műszakban 10 emberig legalább egyre szükség van.

Ugyanakkor mivel a takarító szektorban nincs szakszervezet, és tulajdonképpen esély sincs rá, hogy legyen, az intenzív párbeszéd. A mai párbeszéd hangsúlya a megrendelőkkel való kommunikációra helyeződik át és ez sokkal inkább szervezeti szintű kérdés, mind szektor szintű.

Tehát ilyen szempontból ez egy sokkal nehezebb helyzet, mint ami ma nyugaton van. Ezért aztán most az igazi versenyhelyzet az, hogy kik azok a cégvezetők, aki ezt a lehető leggyorsabban megértik és lépnek a kényszerpályáktól a valóban fenntartható megoldások felé.

Ez egy nagyon kemény feladat. Nem csak azért mert önmagában egy nehéz helyzet, amit nem lehet jobban leegyszerűsíteni annál, hogy a szolgáltató cégvezetőnek egyszerre kell képviselni két természetükben is ellentétes érdeket (bérszint/hatékonyság és a minőség). Mindezt egy olyan féllel szemben, aki eddig soha nem kényszerült semmilyen alkura és alapvetően olyan mértékben diktált, hogy a szolgáltatási szerződések 95%-át is ö maga fogalmazta meg, semmi olyan szempontot nem véve figyelembe, ami takarítás szakmaspecifikus.

Tehát bármilyen furcsán vagy bántóan is hangzik, a takarító cégvezetőknek (ebből a szempontból mindegy, hogy kicsi vagy nagy cég) először is „nagykorúsítaniuk” kell magukat a megrendelő szemében és aztán meg kell kezdeni a tárgyalásokat. Mindenre talán van egy bő negyed év! Az, hogy ezt követően mi várható, arról később.

A konkrét számok vonatkozásában az nemzeti szintű munkaadó/munkavállaló egyezség bérfejlesztése 8% egy ennél fele ilyen mértékben és trendjében lassulóan bővülő piacon. Ugyanakkor vannak cégek, akik idén 20% feletti bérfejlesztést hajtanak végre és ezzel komolyan hatnak a saját üzletágukra is, de regionális szempontból más üzletágakra is.

Ez feltehetően annak a következménye, hogy a 2016 – 2018 vonatkozásában tapasztalható javulás sok elodázott kérdést is felhalmozott. Mindezekkel párhuzamosa a takarító szektor nem lendült fel (az fontos szempont, hogy részben saját hibájából), az továbbra is stagnál.

Ugyanakkor a média zaj és a növekedés irreális ünneplése a dolgozói szubjektív várakozások ennél lényegesebben magasabb szinten vannak és ez nem hagyható figyelmen kívül. Ez most egy történelmi helyzet a Gordiuszi csomó nem oldható és nem is vágható, a megoldás csak egy úton képzelhető el.

Ez az út új tudás, új kultúrát és ezzel együtt új játékszabályokat kell, hogy hozzon, különben a kényszer eltörli ezt a kiszervezés alternatívát. Miért mert előnyei kezdenek egyensúlyba kerülni a hátrányaival, ha trendet nem fordítjuk meg, a hátrányok túlsúlyba kerülnek. Abszolút értelemben, nyilván a szakmai tudásra a jövőben is szükség lesz, de ez már az egyéni inspiráció kérdésköre.

Vissza

Szakanyag megrendelő
A csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező!

COVID-19

A járvány kitőrésekor készült egy tisztítás-technológiai protokoll, amelynek célja az volt, hogy egyértelmű helyzezet teremtsen a piacon. Az elmúlt fél évben a szektor komolyan reagált a helyzetre és ma már tapasztalatok is vannak a legjobb gyakorlat kapcsán.
Mára már mejött a pandémia második hulláma is, és egyre jobban kristályosodik ki, hogy mi lehet a takarító szektor szerepe, ebben a nem mindennapi krizisben. 

Szabályozott piac

Minősített szakmai vezetők

Szakképzési hierarchia

A nem megfelelő takarítási szolgáltatásnak vannak elsődleges, másodlagos és járulékos kockázatai. Ezen kivül a nem megfelelően szabályozott környezet teret ad az olyan cégeknek is, akiknek eszük ágában sincs munkatársaikat biztonságosan és etikusan foglalkoztatni illetve a területnek megfelelő szakmai szintű szolgáltatásokat nyújtani. A megrendelő elégedettség igazolását intézményesíteni kell.
A formálisan is keretek közé szoritott személyi felelősség és az megkövetelt/elsimert szakmai szint,  teremthet olyan helyzezt, amikor a cég nem adhatja fel a szakmaiságot pusztán csak  piaci poziciók megszerzése érdekében. A lajstromba vett szakmai vezetőket kreditrendszerrel össztönözni kell, hogy személyes fejlődésükkel cégszinten és szektor szinten is hozzájáruljanak a szakma fejlesztéshez.
A szakmai hierarchia már készen van, ez életszerű és hasonlatos a fejlet világok rendszereihez, viszont még nem épült be a takarítók gondolkodásába és a társadalom sem tudja mit tegyen vele. A következő lépés a hierarchiai rendszer tartalommal való megtöltése kell legyen, ennek érdekében viszont a hétköznapi takarítót ki kell mozdítani a jelenlegi dermetségéből. Ez egy időben szakmai és személyiségi fejlesztés is.

Minősített végrehajtói állomány

A hivatásos, B2B szolgáltatásokat nyújtó takarítót le kell választani az egyszerű foglalkoztatásoktól. Igenis ki kell mondani, hogy a tiszítás-technológia egy felelős szakma. Cél kell, hogy legyen, hogy egy bizonyos szinten az állomány 100%-a képzett legyen. Ennek megvalósítása a szakmai vezető egyéni felelősége. Ennek pedig nagyon fontos eleme, a pozició törvényi szabályozása, a szervezeti felépéítés erőviszonyainak rendezése.

Szakma-specifikus szolgáltatási szerződés

A takarítási szolgáltatási szerződés akkor számít megfelelőenek és akkor fogja jó keretek közé az együttműködést, ha az megfelelően írja le a takarítandó területet, az elvárt minőségi szinvonalat (annak minden elemének tekintetében) és az elért eredmény igazolási és ellenörzési rendszerét. Belértve ebbe az elszámolási periodusokat és az azokat követő azonnali fizetést. Mindezekhez pedig szorosan hozzátartozik az alkalmazott eljárások és technológiák nemzeti szabványokban való rögzítése.

Szakma-specifikus munkaszrződés

Ahhoz, hogy a takarító valóban és ténylegesen is elsimert, megbecsült és felelős szakember legyen, meg kell, hogy szülessenek a kompetenciákra, készségekre és állandó szakmai fejlődésre épülő teljesítményalapú munkaszerződések. A tisztaságszakmai jövő akkor lesz "kerek", ha a szakmai vezető mellett az állomány minden egyes tagja is képes lesz felelőséget vállalni a szolgáltatási teljesítményért és hatékonyságért.

2020 - 2025 Szakmapolitikai program

Egy 5 éves program, aminek célja összefogni a szakmailag legaktívabb szakembereket és és az alapvető szakmai kommunikációs kérdések megválaszolásával előkészíteni a következő szakmapolitikai lépéseket. A program önfinaszirozó, semmilyen külső támogatást nem kap.
A program négy projektet foglalmagába. Ezek közül a PEL rendszer már 1999-óta működik és annak most egy új formája indult. A másik három projket teljesen új útakat tapaos és ebből a szempontból ez egy nagy kisérlet is.  Az ÉRTELMEZŐ szakmai szótár már régi álom volt. A TÁDÉ hallgatható képzés a Önképző Klub egyik felvetése volt és szintén itt született meg a MEGRENDELŐ KÖNYVE ötlete is.

Egy kattintásra öntől


A csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező!