Mottó: Igény, szakszerűség, élmény. Ezek kéz a kézben járnak, bármelyiket elhagyva, bármilyen megfontolásból a másik kettő sem valósulhat meg. Az elmúlt 10 évben több mint 600 bejegyzés született ennek szellemében. Szánd rá az időt és TE több leszel.

Gondolj bele, tudod a választ?

Gondolj bele, tudod a választ?
2018.02.27.

Amikor a szolgáltatásvezető tanfolyam véget ér, minden csoport nagy izgalomba van, hogy megfelel-e majd az elvárásoknak. Most lassan közeledünk egy olyan tanfolyam végéhez, ahol minden idők legkomplexebb vizsgáját fogjuk megvalósítani és mindenki nyugodt és magabiztos. Én vagyok a legjobban meglepődve.

A vizsga több kérdést vet fel egy adott körülmény kapcsán. A körülmények életszerűek, a mindennapi életben is előfordulnak. Íme, a kérdéskör.

Gyakorlati vizsgafeladat:

A) Fogalmazza meg a nem tisztázott feltételekkel kapcsolatos kérdéseit, és válaszolja meg őket tetszés szerint. Készítsen egy egyszerű szolgáltatási jegyzéket.

B) Adja meg, hogy az adott területen, a megadott időablakban, az alkalmazandó technológia milyen eljárásokat/műveleteket kell, hogy tartalmazzon, és milyen tárgyi normákkal lehet számolni Ön szerint.

C) Számolja ki a feladat ráfordítási idejét, és adja meg, hogy hány fős csapattal tervezi a feladat megvalósítását. Bizonyítsa, hogy a meghatározott létszámmal, az adott időablakban és az adott időráfordítással a feladat teljesíthető. Ennek alapján határozza a meg a végleges hálótervet/munkatervet, ami majd alapját képezi a munkalapoknak. Ennek alapján számolja ki a tételnormát.

D) Adja meg minden eljárás/művelet vonatkozásában, óraintervallumra meghatározva, a szükségesnek ítélt kézi eszköz, gép és tartozék, illetve kezelőszer oldat mennyiséget.

E) Adja meg minden eljárás vonatkozásában, az eljárás eredményes, biztonságos és hatékony végrehajtásához szükséges szakmai szintet, amivel a végrehajtónak rendelkeznie kell.

F) Mutassa be a vizsgabizottságnak a feladat végleges peremfeltételeit és a megvalósítással kapcsolatos terveit. Tartson egy rövid prezentációt azzal kapcsolatban, hogy a feladat kapcsán milyen objektíven ellenőrizhető formai követelményeket tart célszerűnek, és esetlegesen milyen tartalmi kockázatok lehetnek.

Gondolj bele, tudod a választ?

Ha nem annyira vagy benne biztos gyere el a TISZTASÁGTERVEZŐ tréningre!

Vissza

Szakanyag megrendelő
A csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező!

COVID-19

A járvány kitőrésekor készült egy tisztítás-technológiai protokoll, amelynek célja az volt, hogy egyértelmű helyzezet teremtsen a piacon. Az elmúlt fél évben a szektor komolyan reagált a helyzetre és ma már tapasztalatok is vannak a legjobb gyakorlat kapcsán.
Mára már mejött a pandémia második hulláma is, és egyre jobban kristályosodik ki, hogy mi lehet a takarító szektor szerepe, ebben a nem mindennapi krizisben. 

Szabályozott piac

Minősített szakmai vezetők

Szakképzési hierarchia

A nem megfelelő takarítási szolgáltatásnak vannak elsődleges, másodlagos és járulékos kockázatai. Ezen kivül a nem megfelelően szabályozott környezet teret ad az olyan cégeknek is, akiknek eszük ágában sincs munkatársaikat biztonságosan és etikusan foglalkoztatni illetve a területnek megfelelő szakmai szintű szolgáltatásokat nyújtani. A megrendelő elégedettség igazolását intézményesíteni kell.
A formálisan is keretek közé szoritott személyi felelősség és az megkövetelt/elsimert szakmai szint,  teremthet olyan helyzezt, amikor a cég nem adhatja fel a szakmaiságot pusztán csak  piaci poziciók megszerzése érdekében. A lajstromba vett szakmai vezetőket kreditrendszerrel össztönözni kell, hogy személyes fejlődésükkel cégszinten és szektor szinten is hozzájáruljanak a szakma fejlesztéshez.
A szakmai hierarchia már készen van, ez életszerű és hasonlatos a fejlet világok rendszereihez, viszont még nem épült be a takarítók gondolkodásába és a társadalom sem tudja mit tegyen vele. A következő lépés a hierarchiai rendszer tartalommal való megtöltése kell legyen, ennek érdekében viszont a hétköznapi takarítót ki kell mozdítani a jelenlegi dermetségéből. Ez egy időben szakmai és személyiségi fejlesztés is.

Minősített végrehajtói állomány

A hivatásos, B2B szolgáltatásokat nyújtó takarítót le kell választani az egyszerű foglalkoztatásoktól. Igenis ki kell mondani, hogy a tiszítás-technológia egy felelős szakma. Cél kell, hogy legyen, hogy egy bizonyos szinten az állomány 100%-a képzett legyen. Ennek megvalósítása a szakmai vezető egyéni felelősége. Ennek pedig nagyon fontos eleme, a pozició törvényi szabályozása, a szervezeti felépéítés erőviszonyainak rendezése.

Szakma-specifikus szolgáltatási szerződés

A takarítási szolgáltatási szerződés akkor számít megfelelőenek és akkor fogja jó keretek közé az együttműködést, ha az megfelelően írja le a takarítandó területet, az elvárt minőségi szinvonalat (annak minden elemének tekintetében) és az elért eredmény igazolási és ellenörzési rendszerét. Belértve ebbe az elszámolási periodusokat és az azokat követő azonnali fizetést. Mindezekhez pedig szorosan hozzátartozik az alkalmazott eljárások és technológiák nemzeti szabványokban való rögzítése.

Szakma-specifikus munkaszrződés

Ahhoz, hogy a takarító valóban és ténylegesen is elsimert, megbecsült és felelős szakember legyen, meg kell, hogy szülessenek a kompetenciákra, készségekre és állandó szakmai fejlődésre épülő teljesítményalapú munkaszerződések. A tisztaságszakmai jövő akkor lesz "kerek", ha a szakmai vezető mellett az állomány minden egyes tagja is képes lesz felelőséget vállalni a szolgáltatási teljesítményért és hatékonyságért.

2020 - 2025 Szakmapolitikai program

Egy 5 éves program, aminek célja összefogni a szakmailag legaktívabb szakembereket és és az alapvető szakmai kommunikációs kérdések megválaszolásával előkészíteni a következő szakmapolitikai lépéseket. A program önfinaszirozó, semmilyen külső támogatást nem kap.
A program négy projektet foglalmagába. Ezek közül a PEL rendszer már 1999-óta működik és annak most egy új formája indult. A másik három projket teljesen új útakat tapaos és ebből a szempontból ez egy nagy kisérlet is.  Az ÉRTELMEZŐ szakmai szótár már régi álom volt. A TÁDÉ hallgatható képzés a Önképző Klub egyik felvetése volt és szintén itt született meg a MEGRENDELŐ KÖNYVE ötlete is.

Egy kattintásra öntől


A csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező!