Mottó: Igény, szakszerűség, élmény. Ezek kéz a kézben járnak, bármelyiket elhagyva, bármilyen megfontolásból a másik kettő sem valósulhat meg. Az elmúlt 10 évben több mint 600 bejegyzés született ennek szellemében. Szánd rá az időt és TE több leszel.

Fogalmak és rendszerek

Fogalmak és rendszerek
2016.03.23.

Ha meg akarunk érteni valamit, ami újszerű és nem a megszokott kereteink között van, nagy kérdés, hogy miképpen írjuk le. Ugyanis igazán megérteni azt tudjuk, amit mi magunk is megtudunk értetni másokkal. Még egyszerűbben mondva, amíg valamit nem tudsz tanítani, azt még igazán nem is érted. Különösen igaz ez olyan dolgokkal, amelyek valamiféle paradigmaváltás meghatározó elemei.

A legendás szolgáltatás meg kell, hogy valósítsuk, ahhoz, hogy eladható legyen. A sikeres, prémium termékeket gyártó cégek a lehetőséget vagy a reményt hirdetik, hanem a kipróbált készterméket. Ez egy fontos felismerés kell, hogy legyen a takarító cégvezetőknek, mert a takarítási szolgáltatások vonatkozásában, alapkérdés, hogy mit nyújtunk valójában.

A legendás szolgáltatása 5 pilléren nyugszik:

  •          az általános emberi igény környezet,
  •          a piac-specifikus környezet,
  •          a takarítócég maga,
  •          a személyzet minősége, avagy a humán erőforrás szakmai és emberi szintje és
  •          a marketing és értékesítés módszere illetve rendszere.

A továbbképzés (2016.04.05) alapvető célja, hogy bevezesse a résztvevőket az általános emberi igény környezet sajátosságaiba és kivezesse őket a szakbarbárság zsákutcájából. Ugyanis jómagam is, de szerintem sokan mások is túlzottan szakbarbárok lettünk és nem látjuk magát a piacot a saját igényeivel és igény lehetőségeivel.

fogalmak es rendszerek1

fogalmak es rendszerek2

Ezen a napon a cél az, hogy a szakmai tudást helyén és értékén kezeljük, vagyis tudjuk, hogy hol és mit tudunk megcsinálni de, látni kell, hogy a megrendelőt nem ez érdekli. A megrendelőnek vannak konkrét és látens igényei. Az értékesítés lényege, hogy ezeket a látens igényeket kell a felszínre hozni és kielégíteni azokat, azon nyomban, legalábbis egy visszautasíthatatlan ajánlat szintjén.

Az általános emberi igénykörnyezet szintjén 6 fogalmat (felelősség, felismerés, motiváció, célok, garancia, etika) fogunk tisztázni, ami nélkül nem lehet a legendás szolgáltatásról beszélni. Ezek a magyarázatokat és nyilván lesz a dologban egy jó kora interaktivitás is TED filmekkel is illusztrálom. Ezek jelentősége azért nagy, mert a 15 – 20 perces filmek (előadások) nagy része nem kapcsolódik direktben a takarításhoz, mégis azt fogjuk látni, hogy pontosan illusztrálja vagy éppen a probléma legfájóbb pontjára tapint.

Azt szeretném, ha mindenki úgy menne haza, hogy olyan felismerései vannak, ami kapcsán tényleg tud javítani a helyzetén. Mert nincs olyan helyzet, amin ne lehetne javítani. Szerintem ez egy szuper és kihagyhatatlan nap lesz.

>> ŰRLAP <<

Vissza

Szakanyag megrendelő
A csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező!

COVID-19

A járvány kitőrésekor készült egy tisztítás-technológiai protokoll, amelynek célja az volt, hogy egyértelmű helyzezet teremtsen a piacon. Az elmúlt fél évben a szektor komolyan reagált a helyzetre és ma már tapasztalatok is vannak a legjobb gyakorlat kapcsán.
Mára már mejött a pandémia második hulláma is, és egyre jobban kristályosodik ki, hogy mi lehet a takarító szektor szerepe, ebben a nem mindennapi krizisben. 

Szabályozott piac

Minősített szakmai vezetők

Szakképzési hierarchia

A nem megfelelő takarítási szolgáltatásnak vannak elsődleges, másodlagos és járulékos kockázatai. Ezen kivül a nem megfelelően szabályozott környezet teret ad az olyan cégeknek is, akiknek eszük ágában sincs munkatársaikat biztonságosan és etikusan foglalkoztatni illetve a területnek megfelelő szakmai szintű szolgáltatásokat nyújtani. A megrendelő elégedettség igazolását intézményesíteni kell.
A formálisan is keretek közé szoritott személyi felelősség és az megkövetelt/elsimert szakmai szint,  teremthet olyan helyzezt, amikor a cég nem adhatja fel a szakmaiságot pusztán csak  piaci poziciók megszerzése érdekében. A lajstromba vett szakmai vezetőket kreditrendszerrel össztönözni kell, hogy személyes fejlődésükkel cégszinten és szektor szinten is hozzájáruljanak a szakma fejlesztéshez.
A szakmai hierarchia már készen van, ez életszerű és hasonlatos a fejlet világok rendszereihez, viszont még nem épült be a takarítók gondolkodásába és a társadalom sem tudja mit tegyen vele. A következő lépés a hierarchiai rendszer tartalommal való megtöltése kell legyen, ennek érdekében viszont a hétköznapi takarítót ki kell mozdítani a jelenlegi dermetségéből. Ez egy időben szakmai és személyiségi fejlesztés is.

Minősített végrehajtói állomány

A hivatásos, B2B szolgáltatásokat nyújtó takarítót le kell választani az egyszerű foglalkoztatásoktól. Igenis ki kell mondani, hogy a tiszítás-technológia egy felelős szakma. Cél kell, hogy legyen, hogy egy bizonyos szinten az állomány 100%-a képzett legyen. Ennek megvalósítása a szakmai vezető egyéni felelősége. Ennek pedig nagyon fontos eleme, a pozició törvényi szabályozása, a szervezeti felépéítés erőviszonyainak rendezése.

Szakma-specifikus szolgáltatási szerződés

A takarítási szolgáltatási szerződés akkor számít megfelelőenek és akkor fogja jó keretek közé az együttműködést, ha az megfelelően írja le a takarítandó területet, az elvárt minőségi szinvonalat (annak minden elemének tekintetében) és az elért eredmény igazolási és ellenörzési rendszerét. Belértve ebbe az elszámolási periodusokat és az azokat követő azonnali fizetést. Mindezekhez pedig szorosan hozzátartozik az alkalmazott eljárások és technológiák nemzeti szabványokban való rögzítése.

Szakma-specifikus munkaszrződés

Ahhoz, hogy a takarító valóban és ténylegesen is elsimert, megbecsült és felelős szakember legyen, meg kell, hogy szülessenek a kompetenciákra, készségekre és állandó szakmai fejlődésre épülő teljesítményalapú munkaszerződések. A tisztaságszakmai jövő akkor lesz "kerek", ha a szakmai vezető mellett az állomány minden egyes tagja is képes lesz felelőséget vállalni a szolgáltatási teljesítményért és hatékonyságért.

2020 - 2025 Szakmapolitikai program

Egy 5 éves program, aminek célja összefogni a szakmailag legaktívabb szakembereket és és az alapvető szakmai kommunikációs kérdések megválaszolásával előkészíteni a következő szakmapolitikai lépéseket. A program önfinaszirozó, semmilyen külső támogatást nem kap.
A program négy projektet foglalmagába. Ezek közül a PEL rendszer már 1999-óta működik és annak most egy új formája indult. A másik három projket teljesen új útakat tapaos és ebből a szempontból ez egy nagy kisérlet is.  Az ÉRTELMEZŐ szakmai szótár már régi álom volt. A TÁDÉ hallgatható képzés a Önképző Klub egyik felvetése volt és szintén itt született meg a MEGRENDELŐ KÖNYVE ötlete is.

Egy kattintásra öntől


A csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező!