Mottó: Igény, szakszerűség, élmény. Ezek kéz a kézben járnak, bármelyiket elhagyva, bármilyen megfontolásból a másik kettő sem valósulhat meg. Az elmúlt 10 évben több mint 600 bejegyzés született ennek szellemében. Szánd rá az időt és TE több leszel.

FLY

FLY
2017.10.10.

Aranybánya = alternatív képzőközpont. Nem tudom, hogy teszik-e a társaságnak, ami itt készül, de a statisztikák nagy érdeklődést mutatnak. Nyilván jó lenne, ha kifejtenétek a véleményeteket és elindulna egy párbeszéd. Ennek abból a szempontból is lenne jelentősége, hogy a végén, nem ér majd akkora meglepetés.

A terv

Október folyamán minden tudáselemmel készen leszek. Mindent átnéztem rendszereztem. Az új anyagok lektorálása gőzerővel megy, de ennek a vége még nem látszik tisztán. Mindenesetre október végére már készen lesz az ARANYBÁNYA komplett menürendszere és akkor, majd ha szakma is ráharap, látni fogjuk, hogy mi a legfontosabb.

Én azt látom

A központi képzések bizony mértékig halálra vannak ítélve, és nagyon kevés esélyt látok arra, hogy az iskolarendszerű képzés beinduljon.

Ugyanakkor képzés nélkül rövid vagy legkésőbb középtávon összeomlik a kártyavár. Ez amiatt következik be, mert a munkaerőpiac „kiürül” és egyre kevesebb emberrel majd egyre hatékonyabb munkát kéne végezni. Kéne, ha tudna. Ez csak jól képzett és gyakorlatban tapasztalt emberekkel lenne lehetséges. Mivel nincs, vagy nagyon kevés a központi képzés, nem marad más hátra, mint a belső képzés megszervezése és a vállalati kultúra ilyen téren való megszilárdítása. Az sem kizárt, hogy még megérjük a teljesítménybérezés bevezetését is.

Hát akkor hogyan tovább?

Át kell gondolni a lehetőségeket. A következő időszakban nagy tisztulás fog végbemenni a piacon. Sok cég nem bírja a kialakult helyzetet és sokan vannak, akik már a hitüket is elveszíttették, hogy valaha egyszer majd jobb lesz. E közben persze jelennek meg új szereplők is, akiknek halvány elképzelésük sincs, hogy mibe vágtak bele.

A helyzet nem reménytelen. Azt gondolom, hogy azok a cégek számára, akik most képesek olyant ígérni a megrendelőnek, amiről komolyan gondolják, hogy be is fogják tartani, van remény. Nyilván olyant kell ígérni amitől, leesik a megrendelő álla. Ez nem lesz egyszerű majd betartani, de sajnos ez a túlélés és fejlődés záloga. Hangsúly az utóbbin.

Egyszóval a helyzet olyan hogy megyünk aranyat ásni Alaszkába. Nem biztos, hogy találunk, nem biztos, hogy majd megéri, de a remény visz minket. Annyival azért könnyebb, hogy minden eszköz megvan és elérhető. Az emberek fejlesztése megvalósítható, meg van a tapasztalatom minden szintű emberrel és mindenki fel tudta venni a fordulatot. A humán erőforrás fejlesztésnek vannak törvényei és ezeket már a gyakorlatban is ismerem, nincs ma Magyarországon olyan tréner, akinek a keze között átment volna annyi ember, mint nekem.

Két dolog áll most szemben egymással

Az eddig bevált a „push” vagyis az erőszakos menedzsment nyomása és a „fly” vagyis a szabadon szárnyaló, fejlődésre motivált boldog és lelkes személyzeti fejlesztés harcol egymással. Az első 25 - 30 év tapasztalatára épül és el sem tudja képzelni, hogy a teljesítmény fokozásának lehet más alternatívája. A másodikban pedig kevesen hisznek, inkább csak reménykednek, hogy egyszer csak eljön az aranykor.

A „push” angol kifejezés több jelentése van, mint: támadás, tolás, lökés, taszítás, döfés, igyekezet tolakodás, elbocsátás, erőfeszítés. Ezek, azok a fogalmak, amik ma jellemzik a piacot. Ezzel a „fly” kifejezés annak függvényében, hogy ige, főnév vagy melléknév sok sokkal kellemesebb jelentéssel bír: repül, röppálya, szárny, szökik, siet, lebeg, lobog, elereszt, agyafúrt, fortélyos, rejtett gombolás, ívkirakó munkás, repülőgépet vezet, repülőgépen szálit, egylovas kocsi, és akkor minden még nem írtam le.

Tehát PUSH vagy FLY?

Ez itt a kérdés. Mit akartok? A cél világos, az eszközök megválasztása már nem annyira. „Mit ér a cél, ha az oda vezető út kényelmetlen” mondja a Dodge. Hát ez az, miért ne tudnánk ezt jól és emberbarátin csinálni. Mondanom sem kell az ARANYBÁNYA és természetesen én is FLY vonalat képviselem. Őszintén hiszek abban, hogy a humán erőforrás okos fejlesztése meghozza a gyümölcseit, már rövidtávon is.

Ez vita indító volt, térden állva könyörgök, szóljatok hozzá. Mozduljunk már el (vagy meg).

Vissza

Szakanyag megrendelő
A csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező!

COVID-19

A járvány kitőrésekor készült egy tisztítás-technológiai protokoll, amelynek célja az volt, hogy egyértelmű helyzezet teremtsen a piacon. Az elmúlt fél évben a szektor komolyan reagált a helyzetre és ma már tapasztalatok is vannak a legjobb gyakorlat kapcsán.
Mára már mejött a pandémia második hulláma is, és egyre jobban kristályosodik ki, hogy mi lehet a takarító szektor szerepe, ebben a nem mindennapi krizisben. 

Szabályozott piac

Minősített szakmai vezetők

Szakképzési hierarchia

A nem megfelelő takarítási szolgáltatásnak vannak elsődleges, másodlagos és járulékos kockázatai. Ezen kivül a nem megfelelően szabályozott környezet teret ad az olyan cégeknek is, akiknek eszük ágában sincs munkatársaikat biztonságosan és etikusan foglalkoztatni illetve a területnek megfelelő szakmai szintű szolgáltatásokat nyújtani. A megrendelő elégedettség igazolását intézményesíteni kell.
A formálisan is keretek közé szoritott személyi felelősség és az megkövetelt/elsimert szakmai szint,  teremthet olyan helyzezt, amikor a cég nem adhatja fel a szakmaiságot pusztán csak  piaci poziciók megszerzése érdekében. A lajstromba vett szakmai vezetőket kreditrendszerrel össztönözni kell, hogy személyes fejlődésükkel cégszinten és szektor szinten is hozzájáruljanak a szakma fejlesztéshez.
A szakmai hierarchia már készen van, ez életszerű és hasonlatos a fejlet világok rendszereihez, viszont még nem épült be a takarítók gondolkodásába és a társadalom sem tudja mit tegyen vele. A következő lépés a hierarchiai rendszer tartalommal való megtöltése kell legyen, ennek érdekében viszont a hétköznapi takarítót ki kell mozdítani a jelenlegi dermetségéből. Ez egy időben szakmai és személyiségi fejlesztés is.

Minősített végrehajtói állomány

A hivatásos, B2B szolgáltatásokat nyújtó takarítót le kell választani az egyszerű foglalkoztatásoktól. Igenis ki kell mondani, hogy a tiszítás-technológia egy felelős szakma. Cél kell, hogy legyen, hogy egy bizonyos szinten az állomány 100%-a képzett legyen. Ennek megvalósítása a szakmai vezető egyéni felelősége. Ennek pedig nagyon fontos eleme, a pozició törvényi szabályozása, a szervezeti felépéítés erőviszonyainak rendezése.

Szakma-specifikus szolgáltatási szerződés

A takarítási szolgáltatási szerződés akkor számít megfelelőenek és akkor fogja jó keretek közé az együttműködést, ha az megfelelően írja le a takarítandó területet, az elvárt minőségi szinvonalat (annak minden elemének tekintetében) és az elért eredmény igazolási és ellenörzési rendszerét. Belértve ebbe az elszámolási periodusokat és az azokat követő azonnali fizetést. Mindezekhez pedig szorosan hozzátartozik az alkalmazott eljárások és technológiák nemzeti szabványokban való rögzítése.

Szakma-specifikus munkaszrződés

Ahhoz, hogy a takarító valóban és ténylegesen is elsimert, megbecsült és felelős szakember legyen, meg kell, hogy szülessenek a kompetenciákra, készségekre és állandó szakmai fejlődésre épülő teljesítményalapú munkaszerződések. A tisztaságszakmai jövő akkor lesz "kerek", ha a szakmai vezető mellett az állomány minden egyes tagja is képes lesz felelőséget vállalni a szolgáltatási teljesítményért és hatékonyságért.

2020 - 2025 Szakmapolitikai program

Egy 5 éves program, aminek célja összefogni a szakmailag legaktívabb szakembereket és és az alapvető szakmai kommunikációs kérdések megválaszolásával előkészíteni a következő szakmapolitikai lépéseket. A program önfinaszirozó, semmilyen külső támogatást nem kap.
A program négy projektet foglalmagába. Ezek közül a PEL rendszer már 1999-óta működik és annak most egy új formája indult. A másik három projket teljesen új útakat tapaos és ebből a szempontból ez egy nagy kisérlet is.  Az ÉRTELMEZŐ szakmai szótár már régi álom volt. A TÁDÉ hallgatható képzés a Önképző Klub egyik felvetése volt és szintén itt született meg a MEGRENDELŐ KÖNYVE ötlete is.

Egy kattintásra öntől


A csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező!