Mottó: Igény, szakszerűség, élmény. Ezek kéz a kézben járnak, bármelyiket elhagyva, bármilyen megfontolásból a másik kettő sem valósulhat meg. Az elmúlt 10 évben több mint 600 bejegyzés született ennek szellemében. Szánd rá az időt és TE több leszel.

Felületspecialista

Felületspecialista
2015.11.02.

A Tisztítás-technológiai Tudományok Intézetén belül nagy viták voltak azzal kapcsolatban, hogy végül is ki az a, vagy mi az, a „FELÜLETSPECIALISTA”? Az én álláspontom szerint ez a tréning – ami a tisztítás-technológiai szakmunkásra épül – alapvetően a szolgáltatás értékesítést támogatja. Mások inkább a szakmai tudást, a tippeket és a trükköket látják mögötte. Bizonyos értelemben mindenkinek igaza van, és mégis újragondoltuk egy kicsit.

Az új koncepció nagyobb teret nyitott a szakmai oldal számára, ugyanis szakítottunk azzal a korláttal, hogy a „FELÜLETSPECIALISTA” egy öt napos tréning és abba kell belezsúfolni mindent. Az mostani felállásban megjelent a „SPECIALIZÁCIÓ” nevű egynapos (8 órás) tréning, ami csak egy témára koncentrál. Ilyen tréning a jövőben bármely és bárhány témában lehet. Egyelőre három témára fokuszálunk és ez első három nap: 1) Alaptisztítás + védőréteg felvitel, 2) Márvány, mészkő, homokkő és műkő felújítás és 3) Környezetbarát takarítás.

Ezekre a tréningekre nincs bemeneti követelmény, bárki jelentkezhet. A cél az, hogy valaki ne csak képet kapjon, hanem el is mélyülhessen egy szegmensben. Az első két tréningnél az elmélet 1,5 órányi és a többi gyakorlat. A környezetbarát takarításnál kb. fele elmélet és fele gyakorlat.

Ezzel párhuzamosan indul majd a „FELÜLETSPECIALISTA” tréning, ami viszont az interneten való megjelenésre, a demómarketingre és a direkteladásra koncentrál kifejezetten a takarítási szolgáltatásokra kihegyezve. Ezt a tréninget elsősorban cégvezetőknek ajánljuk és különösen azoknak, aki nincs még honlapjuk. A tréning 2 napos (16 óra) mely során, az általunk biztosított rendszer segítségével mindenki létrehozza a saját egyedi honlapját, FB oldalát és felállítjuk a cég marketing stratégiáját. Végigmegyünk a klasszikus szolgáltatásokon és azok demonstrálási lehetőségein. Megtanulunk tárgyalni, kifogást kezelni kitűzzük az egyénre szabott értékesítés céljait. Itt azonban már fontos a „Tisztítás-technológiai szakmunkás” bemenet.

Ehhez a tréninghez nagyon szorosan csatlakozik az „A” tréning mely tartalmazza a piaci alapokat és az árképzési rendszert. Ez a tudásanyag része a „SZOLGÁLATVEZETŐ” tréningnek is, csak ott még van más ismeret is. Mindenki eldönti, hogy az árképzési tudást hogyan szerzi meg.

Összefoglalva:

Az „A” tréning alapvetően fiatal cégvezetőknek szól, akik ezáltal megismerhetik a takarítási piac sajátosságait és gazdagabbak lesznek az árképzési rendszerrel mind eszközzel. Ezt a tréninget azért tartom fontosnak, mert az árképzési rendszer elemei és az ezekkel kapcsolatos MATISZ irányelvek egy sajátos gondolkodást visznek a cégbe, ami hosszútávon jó a cégnek és a piacnak is.  Legalább 15 jelentkező esetén azonnal indul.

„FELÜLETSPECIALISTA” olyan – már szakmunkás végzettséggel rendelkező – cégvezetőknek vagy takarítási szolgáltatások értékesítési felelősöknek szól, aki bele elhatározták, hogy fejleszteni akarják cégüket és növekedési pályára akarják állítani azt. Várható indulás 2016 első féléve.

„SZOLGÁLATATÁSVEZETŐ” tanfolyam – mely már szerepel a B képzési körben – pedig a tisztítás-technológiai szolgáltatásokat irányító vezetőknek szól. Ez egy olyan fokozat, amit ma már jól ismer a piac megrendelői oldala és sok esetben egyenes követelmény a vagy bírálati szempont a köz- és piaci beszerzéseknél. Legalább 15 jelentkező esetén azonnal indul.

Vissza

Szakanyag megrendelő
A csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező!

COVID-19

A járvány kitőrésekor készült egy tisztítás-technológiai protokoll, amelynek célja az volt, hogy egyértelmű helyzezet teremtsen a piacon. Az elmúlt fél évben a szektor komolyan reagált a helyzetre és ma már tapasztalatok is vannak a legjobb gyakorlat kapcsán.
Mára már mejött a pandémia második hulláma is, és egyre jobban kristályosodik ki, hogy mi lehet a takarító szektor szerepe, ebben a nem mindennapi krizisben. 

Szabályozott piac

Minősített szakmai vezetők

Szakképzési hierarchia

A nem megfelelő takarítási szolgáltatásnak vannak elsődleges, másodlagos és járulékos kockázatai. Ezen kivül a nem megfelelően szabályozott környezet teret ad az olyan cégeknek is, akiknek eszük ágában sincs munkatársaikat biztonságosan és etikusan foglalkoztatni illetve a területnek megfelelő szakmai szintű szolgáltatásokat nyújtani. A megrendelő elégedettség igazolását intézményesíteni kell.
A formálisan is keretek közé szoritott személyi felelősség és az megkövetelt/elsimert szakmai szint,  teremthet olyan helyzezt, amikor a cég nem adhatja fel a szakmaiságot pusztán csak  piaci poziciók megszerzése érdekében. A lajstromba vett szakmai vezetőket kreditrendszerrel össztönözni kell, hogy személyes fejlődésükkel cégszinten és szektor szinten is hozzájáruljanak a szakma fejlesztéshez.
A szakmai hierarchia már készen van, ez életszerű és hasonlatos a fejlet világok rendszereihez, viszont még nem épült be a takarítók gondolkodásába és a társadalom sem tudja mit tegyen vele. A következő lépés a hierarchiai rendszer tartalommal való megtöltése kell legyen, ennek érdekében viszont a hétköznapi takarítót ki kell mozdítani a jelenlegi dermetségéből. Ez egy időben szakmai és személyiségi fejlesztés is.

Minősített végrehajtói állomány

A hivatásos, B2B szolgáltatásokat nyújtó takarítót le kell választani az egyszerű foglalkoztatásoktól. Igenis ki kell mondani, hogy a tiszítás-technológia egy felelős szakma. Cél kell, hogy legyen, hogy egy bizonyos szinten az állomány 100%-a képzett legyen. Ennek megvalósítása a szakmai vezető egyéni felelősége. Ennek pedig nagyon fontos eleme, a pozició törvényi szabályozása, a szervezeti felépéítés erőviszonyainak rendezése.

Szakma-specifikus szolgáltatási szerződés

A takarítási szolgáltatási szerződés akkor számít megfelelőenek és akkor fogja jó keretek közé az együttműködést, ha az megfelelően írja le a takarítandó területet, az elvárt minőségi szinvonalat (annak minden elemének tekintetében) és az elért eredmény igazolási és ellenörzési rendszerét. Belértve ebbe az elszámolási periodusokat és az azokat követő azonnali fizetést. Mindezekhez pedig szorosan hozzátartozik az alkalmazott eljárások és technológiák nemzeti szabványokban való rögzítése.

Szakma-specifikus munkaszrződés

Ahhoz, hogy a takarító valóban és ténylegesen is elsimert, megbecsült és felelős szakember legyen, meg kell, hogy szülessenek a kompetenciákra, készségekre és állandó szakmai fejlődésre épülő teljesítményalapú munkaszerződések. A tisztaságszakmai jövő akkor lesz "kerek", ha a szakmai vezető mellett az állomány minden egyes tagja is képes lesz felelőséget vállalni a szolgáltatási teljesítményért és hatékonyságért.

2020 - 2025 Szakmapolitikai program

Egy 5 éves program, aminek célja összefogni a szakmailag legaktívabb szakembereket és és az alapvető szakmai kommunikációs kérdések megválaszolásával előkészíteni a következő szakmapolitikai lépéseket. A program önfinaszirozó, semmilyen külső támogatást nem kap.
A program négy projektet foglalmagába. Ezek közül a PEL rendszer már 1999-óta működik és annak most egy új formája indult. A másik három projket teljesen új útakat tapaos és ebből a szempontból ez egy nagy kisérlet is.  Az ÉRTELMEZŐ szakmai szótár már régi álom volt. A TÁDÉ hallgatható képzés a Önképző Klub egyik felvetése volt és szintén itt született meg a MEGRENDELŐ KÖNYVE ötlete is.

Egy kattintásra öntől


A csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező!