Mottó: Igény, szakszerűség, élmény. Ezek kéz a kézben járnak, bármelyiket elhagyva, bármilyen megfontolásból a másik kettő sem valósulhat meg. Az elmúlt 10 évben több mint 600 bejegyzés született ennek szellemében. Szánd rá az időt és TE több leszel.

Féltucat garancia

Féltucat garancia
2016.02.12.

Mindenki mondhatja és mondja is: az Ő szolgáltatása a legjobb a világon. A lókupec is ezt mondja, és senki nem hiszi el azt neki. Tehát ha azt állítjuk, különlegesek vagyunk, akkor illik garanciát adni arra az esetre, ha bebizonyosodik, hogy mégse. Ugyanakkor a szolgáltatásnak vannak olyan elemei, amelyek léte vagy nem léte már önmagukban is garanciát jelenthetnek.

Hogy is van ez?

Egy garanciális vagy jótállási kijelentés: amennyiben nem elégedett, nem kell kifizetnie a szolgáltatás díját! Meredek kijelentés és azt gondolom, kevés takarítócég vezetőnek hagyná el a száját egy ilyen vállalás. Persze mindenki a megbízhatatlan és a lehetőséget kihasználó, opportunista megrendelőt okolja.

Túl ezen a vállalom vagy nem szövegen, a megrendelő azért minden esetben és nem csak a takarítási szolgáltatások vonatkozásában, keresi azokat az elemeket, amelyek a szemében garanciát jelentenek, hogy a szolgáltatás valóban olyan lesz, mind amilyennek ígérték. Klasszikusan egy termék esetében a márkaépítés is ennek a folyamatnak a része, mert a jól bejáratott márka garancia a megfelelő termékre.

Szolgáltatásoknál azonban

A szolgáltatásoknál egy kicsit vagy éppen nagyon más a helyzet. A szolgáltatás minden nap újra elkészül és annak körülményei folyamatosan változnak, nem úgy, mint egy gyárban. A szolgáltatást végző emberek – ha a takarítást veszem alapul – se nem a legképzettebbek, se nem a legmotiváltabbak. A szolgáltatást végző cégek a minőségmérést csak most tanulják.

Ilyen körülmények között, tehát nagyon fontos kérdés a piacfejlesztés. Vagyis a keresleti és kínálati oldal folyamatosan kell, hogy egymást kölcsönösen tanítsa/képezze azzal kapcsolatban, hogy mik a szolgáltatás kulcselemei és azok minek látszanak vagy mit tart fontosnak a megrendelő és az valójában mit mutat meg, vagy mire enged következtetni a szolgáltatás minőségével kapcsolatban.

Ne felejtsük el, most azon a ponton vagyunk, amikor a szolgáltató ígér egy szakmai tartalmat és ajánl egy díjat és a megrendelő azt mérgeli, hogy a díj megfelelő-e neki vagy esetleg fontos neki az is, hogy az szakmai tartalom ígéret mennyire megbízható.

Sajnos a helyzet az, hogy ezen a ponton a megrendelő nem hiszi, hogy az ígért szolgáltatás megvalósul ezért a díj minden esetben magas. Miért nem hiszi el? Mert ez a tapasztalata. Ugyanis a „takarítóipar márka” már le van járatva.

Miképpen lehet ez újra felépíteni?

Az egyik ilyen recept, amit erre használhatunk, az „hat garancia” technikája. Vagyis azonosítani kell a megrendelő számára azokat a garanciálisnak tekinthető elemeket, amelyek szabályozása megnyugtatja a megrendelőt arra vonatkozóan, hogy a szolgáltató majd azt nyújtja amit igér.

A hat garancia, a következő:

  1. Szinkodok szabályozása
  2. Személyzet ki végzi/végezheti a szolgáltatást?
  3. Közvetlen irányítás és szakmai vezetés
  4. Tisztító-, ápoló- és felületkezelő szerek, kézi eszközök, gépek és tartozékok
  5. Vállalt minőségmérési rendszer
  6. A szolgáltató belső ellenőrzése

A hat elemnek van egy logikai rendszere és nem véletlenül ez a lista sorrendje. A színkód és munkaruha, a belő képzés a hármas (elsődleges, járulékos, másodlagos) kockázati rendszerre épül. Ezt követi az a követelményrendszer, amely meghatározza, hogy ki vehet részt a szolgáltatás megvalósításban és azokat a szolgáltató cég miképpen irányítja, felügyeli és motiválja. Ekkor már az is izgalmas, hogy ezek az emberek milyen eszközrendszerrel dolgoznak és munkájuk eredményét miképpen kezelik saját maguk és hogyan működnek együtt a megrendelővel annak érdekében, hogy annak elégedettsége folyamatosan javuljon. Végül is és nyilván nem utolsó sorban, mik azok a technikák, amelyek keresztül a takarító cég ügyvezető igazgatója pontosan látja majd, hogy mit ad nap, mint nap a vevőjének. Mindezek a szolgáltatás elsődleges hozzáadott értékei ezért a vevő nem ismer el csak kb. 20 – 35%-ot a mindenkori minimálbér felett. Ezeken kívül kell még valami más is, hogy elérhető legyen az 50 – 100 vagy 150%. 

Vissza

Szakanyag megrendelő
A csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező!

COVID-19

A járvány kitőrésekor készült egy tisztítás-technológiai protokoll, amelynek célja az volt, hogy egyértelmű helyzezet teremtsen a piacon. Az elmúlt fél évben a szektor komolyan reagált a helyzetre és ma már tapasztalatok is vannak a legjobb gyakorlat kapcsán.
Mára már mejött a pandémia második hulláma is, és egyre jobban kristályosodik ki, hogy mi lehet a takarító szektor szerepe, ebben a nem mindennapi krizisben. 

Szabályozott piac

Minősített szakmai vezetők

Szakképzési hierarchia

A nem megfelelő takarítási szolgáltatásnak vannak elsődleges, másodlagos és járulékos kockázatai. Ezen kivül a nem megfelelően szabályozott környezet teret ad az olyan cégeknek is, akiknek eszük ágában sincs munkatársaikat biztonságosan és etikusan foglalkoztatni illetve a területnek megfelelő szakmai szintű szolgáltatásokat nyújtani. A megrendelő elégedettség igazolását intézményesíteni kell.
A formálisan is keretek közé szoritott személyi felelősség és az megkövetelt/elsimert szakmai szint,  teremthet olyan helyzezt, amikor a cég nem adhatja fel a szakmaiságot pusztán csak  piaci poziciók megszerzése érdekében. A lajstromba vett szakmai vezetőket kreditrendszerrel össztönözni kell, hogy személyes fejlődésükkel cégszinten és szektor szinten is hozzájáruljanak a szakma fejlesztéshez.
A szakmai hierarchia már készen van, ez életszerű és hasonlatos a fejlet világok rendszereihez, viszont még nem épült be a takarítók gondolkodásába és a társadalom sem tudja mit tegyen vele. A következő lépés a hierarchiai rendszer tartalommal való megtöltése kell legyen, ennek érdekében viszont a hétköznapi takarítót ki kell mozdítani a jelenlegi dermetségéből. Ez egy időben szakmai és személyiségi fejlesztés is.

Minősített végrehajtói állomány

A hivatásos, B2B szolgáltatásokat nyújtó takarítót le kell választani az egyszerű foglalkoztatásoktól. Igenis ki kell mondani, hogy a tiszítás-technológia egy felelős szakma. Cél kell, hogy legyen, hogy egy bizonyos szinten az állomány 100%-a képzett legyen. Ennek megvalósítása a szakmai vezető egyéni felelősége. Ennek pedig nagyon fontos eleme, a pozició törvényi szabályozása, a szervezeti felépéítés erőviszonyainak rendezése.

Szakma-specifikus szolgáltatási szerződés

A takarítási szolgáltatási szerződés akkor számít megfelelőenek és akkor fogja jó keretek közé az együttműködést, ha az megfelelően írja le a takarítandó területet, az elvárt minőségi szinvonalat (annak minden elemének tekintetében) és az elért eredmény igazolási és ellenörzési rendszerét. Belértve ebbe az elszámolási periodusokat és az azokat követő azonnali fizetést. Mindezekhez pedig szorosan hozzátartozik az alkalmazott eljárások és technológiák nemzeti szabványokban való rögzítése.

Szakma-specifikus munkaszrződés

Ahhoz, hogy a takarító valóban és ténylegesen is elsimert, megbecsült és felelős szakember legyen, meg kell, hogy szülessenek a kompetenciákra, készségekre és állandó szakmai fejlődésre épülő teljesítményalapú munkaszerződések. A tisztaságszakmai jövő akkor lesz "kerek", ha a szakmai vezető mellett az állomány minden egyes tagja is képes lesz felelőséget vállalni a szolgáltatási teljesítményért és hatékonyságért.

2020 - 2025 Szakmapolitikai program

Egy 5 éves program, aminek célja összefogni a szakmailag legaktívabb szakembereket és és az alapvető szakmai kommunikációs kérdések megválaszolásával előkészíteni a következő szakmapolitikai lépéseket. A program önfinaszirozó, semmilyen külső támogatást nem kap.
A program négy projektet foglalmagába. Ezek közül a PEL rendszer már 1999-óta működik és annak most egy új formája indult. A másik három projket teljesen új útakat tapaos és ebből a szempontból ez egy nagy kisérlet is.  Az ÉRTELMEZŐ szakmai szótár már régi álom volt. A TÁDÉ hallgatható képzés a Önképző Klub egyik felvetése volt és szintén itt született meg a MEGRENDELŐ KÖNYVE ötlete is.

Egy kattintásra öntől


A csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező!