Mottó: Igény, szakszerűség, élmény. Ezek kéz a kézben járnak, bármelyiket elhagyva, bármilyen megfontolásból a másik kettő sem valósulhat meg. Az elmúlt 10 évben több mint 600 bejegyzés született ennek szellemében. Szánd rá az időt és TE több leszel.

Értem az aggodalmakat

Értem az aggodalmakat
2019.05.08.

A takarító szektor a következő 5 évben olyan átalakuláson megy majd át, amit eddig senki el nem tudott képzelni, és amivel senki nem számolt. A világgazdaság és ezen belül az Európai, ami alól a Magyar sem vonhatja ki magát, lassulása várhatóan rövid lesz, de már az elején drasztikus beavatkozásokat fogunk tapasztalni. A remény persze fontos, de nem elég.

Mindez a takarító szektor szempontjából alkalom arra, hogy újragondoljuk a helyzetünket és meghatározzuk az új stratégiát. Ennek egyik eleme a tervezés.

Az a cég, amelyiknek minden szolgáltatási szerződése kapcsán nem lesz, minden emberének, minden napra munkalapja, és ez a munkalap nem lesz hitelt érdemlő vállalti dokumentum, amire aztán ráépülhet a teljesítési igazolás és a bérszámfejtés, annak annyi.

Aki ezt a mondatot megértette, jó úton van, aki nem az kérdezzen. Ez természetesen az első és meghatározó cél, aminek eszközrendszere a FŐTÁBLA és az AL táblák. Erre van módszertan, csak el kell végezni a házi feladatot. SZOLGÁLTATÁSVEZETŐ KÖNYV.

A második cél az a m2/óra, vagyis a teljesítmény növelése, a minőség romlása nélkül. Ez tisztítás-technológiai és egyben humán erőforrás szakmai kérdés. Születnie kell valamilyen vállalton belüli „társadalmi” egyezségnek ahhoz, hogy ez a folyamat sikeres lehessen. Ez a lépés nem hagyható ki, nem spórolható meg. Technológiailag majdnem mindenre van valamilyen, sok esetben több féle megoldás is, de bármi újnak a bevezetése nem lépheti át, nem hagyhatja figyelmen kívül a változásmenedzsment törvényszerűségeit. Tehát ez nem egy kapcsoló, hanem sokkal inkább egy felhőkarcoló építése, eleinte csak kistéglákból… Ebben azért van egy 35 éves tapasztalatom, a takarító szektoron kívül is.

Azért, hogy a történek teljesen kerek legyen, itt jön be az első cél minősége. Ha értjük ezt a fogalmat. Vagyis amikor MUNKALAP-ról beszélek, akkor egyáltalán nem mindegy, hogy ez egy analóg vagy digitális rendszer és milyen erőforrásokkal tartható fenn, illetve ennek a monitoring-ja ténylegesen is ad Real Time és használható adatot. Továbbá ezt milyen szinten tekinti értéknek a megrendelő, ami persze kommunikáció és szolgáltatói hitelesség kérdése is és köze nincs a marketinghez. Ehhez nyilván egy sokkal intenzívebb szakmai párbeszéd kell.

Szóval a MUNKALAP egy kő kemény szakmai kérdés, ha úgy tetszik egy kicsit izzadságszagú is, mert ez egy komoly erőfeszítés. Ezen kívül nyilván egyéni céges probléma és innováció is. Meg kell tudni oldani, különben nem lesz túlélés.

Ok, de mi van, ha mégse? Hát akkor marad a cselédsors… és soha nem leszünk ipari szolgáltatás.

Az ideológia lényege: egy egyre objektívebbé váló minőségmérés mellett, a legfontosabb a folyamatosan fejlődő teljesítmény! A tervezés, szervezés és fejlesztés ezt alapozza meg. A megrendelő csak ezt tudja pozitívan megélni.

Vissza

Szakanyag megrendelő
A csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező!

COVID-19

A járvány kitőrésekor készült egy tisztítás-technológiai protokoll, amelynek célja az volt, hogy egyértelmű helyzezet teremtsen a piacon. Az elmúlt fél évben a szektor komolyan reagált a helyzetre és ma már tapasztalatok is vannak a legjobb gyakorlat kapcsán.
Mára már mejött a pandémia második hulláma is, és egyre jobban kristályosodik ki, hogy mi lehet a takarító szektor szerepe, ebben a nem mindennapi krizisben. 

Szabályozott piac

Minősített szakmai vezetők

Szakképzési hierarchia

A nem megfelelő takarítási szolgáltatásnak vannak elsődleges, másodlagos és járulékos kockázatai. Ezen kivül a nem megfelelően szabályozott környezet teret ad az olyan cégeknek is, akiknek eszük ágában sincs munkatársaikat biztonságosan és etikusan foglalkoztatni illetve a területnek megfelelő szakmai szintű szolgáltatásokat nyújtani. A megrendelő elégedettség igazolását intézményesíteni kell.
A formálisan is keretek közé szoritott személyi felelősség és az megkövetelt/elsimert szakmai szint,  teremthet olyan helyzezt, amikor a cég nem adhatja fel a szakmaiságot pusztán csak  piaci poziciók megszerzése érdekében. A lajstromba vett szakmai vezetőket kreditrendszerrel össztönözni kell, hogy személyes fejlődésükkel cégszinten és szektor szinten is hozzájáruljanak a szakma fejlesztéshez.
A szakmai hierarchia már készen van, ez életszerű és hasonlatos a fejlet világok rendszereihez, viszont még nem épült be a takarítók gondolkodásába és a társadalom sem tudja mit tegyen vele. A következő lépés a hierarchiai rendszer tartalommal való megtöltése kell legyen, ennek érdekében viszont a hétköznapi takarítót ki kell mozdítani a jelenlegi dermetségéből. Ez egy időben szakmai és személyiségi fejlesztés is.

Minősített végrehajtói állomány

A hivatásos, B2B szolgáltatásokat nyújtó takarítót le kell választani az egyszerű foglalkoztatásoktól. Igenis ki kell mondani, hogy a tiszítás-technológia egy felelős szakma. Cél kell, hogy legyen, hogy egy bizonyos szinten az állomány 100%-a képzett legyen. Ennek megvalósítása a szakmai vezető egyéni felelősége. Ennek pedig nagyon fontos eleme, a pozició törvényi szabályozása, a szervezeti felépéítés erőviszonyainak rendezése.

Szakma-specifikus szolgáltatási szerződés

A takarítási szolgáltatási szerződés akkor számít megfelelőenek és akkor fogja jó keretek közé az együttműködést, ha az megfelelően írja le a takarítandó területet, az elvárt minőségi szinvonalat (annak minden elemének tekintetében) és az elért eredmény igazolási és ellenörzési rendszerét. Belértve ebbe az elszámolási periodusokat és az azokat követő azonnali fizetést. Mindezekhez pedig szorosan hozzátartozik az alkalmazott eljárások és technológiák nemzeti szabványokban való rögzítése.

Szakma-specifikus munkaszrződés

Ahhoz, hogy a takarító valóban és ténylegesen is elsimert, megbecsült és felelős szakember legyen, meg kell, hogy szülessenek a kompetenciákra, készségekre és állandó szakmai fejlődésre épülő teljesítményalapú munkaszerződések. A tisztaságszakmai jövő akkor lesz "kerek", ha a szakmai vezető mellett az állomány minden egyes tagja is képes lesz felelőséget vállalni a szolgáltatási teljesítményért és hatékonyságért.

2020 - 2025 Szakmapolitikai program

Egy 5 éves program, aminek célja összefogni a szakmailag legaktívabb szakembereket és és az alapvető szakmai kommunikációs kérdések megválaszolásával előkészíteni a következő szakmapolitikai lépéseket. A program önfinaszirozó, semmilyen külső támogatást nem kap.
A program négy projektet foglalmagába. Ezek közül a PEL rendszer már 1999-óta működik és annak most egy új formája indult. A másik három projket teljesen új útakat tapaos és ebből a szempontból ez egy nagy kisérlet is.  Az ÉRTELMEZŐ szakmai szótár már régi álom volt. A TÁDÉ hallgatható képzés a Önképző Klub egyik felvetése volt és szintén itt született meg a MEGRENDELŐ KÖNYVE ötlete is.

Egy kattintásra öntől


A csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező!