Mottó: Igény, szakszerűség, élmény. Ezek kéz a kézben járnak, bármelyiket elhagyva, bármilyen megfontolásból a másik kettő sem valósulhat meg. Az elmúlt 10 évben több mint 600 bejegyzés született ennek szellemében. Szánd rá az időt és TE több leszel.

Egy újabb önszabályozási lehetőség

Egy újabb önszabályozási lehetőség
2018.06.05.

Nagy kérdés, hogy mi a legjobb stratégia? A környezetbarát takarítás most már nemzeti és EU szinten is szabályozott. Elvileg rendelkezésre állnak a technikák és technológiák, kezelőszerek és a tudás is, hogy a takarítóipar megvalósítsa a környezetbarát szolgáltatást. Mégis csak alig néhány cég lépett eddig erre az útra.

A takarítóipar jellemzően a mikró és kis vállalkozások területe. Az itt tevékenykedő kb. 5.000 cég (BT, KFT, RT) 90%-uk árbevétele 100 millió alatt van. Ezt, azt is jelenti, hogy ezek a cégek nem igazán működnek cégszerűn, nincs hierarchiai rendszerűk és a naprakész adminisztráció is ismeretlen terület számukra. Ettől függetlenül a 90% birtokolja a piac 65 – 70%-át. A maradékon pedig osztozik kb. 20 nagy és 150 közepes cég. Ez a piac kínálati oldala.

A takarító piac egy vevők által vezérelt piac

Ez választ ad arra, hogy miért ilyen a piac. A megrendelők nem nagyon tudatosak abban, hogy kitől rendelnek takarítási szolgáltatásokat és ennek megfelelően a piaci szabályozás, vagyis a rosszak kiszűrése nem történik meg, sőt inkább kontraszelekció van. Ezért aztán van egy újabb tendencia is, jó néhány megrendelő dönt a takarítás visszaszervezésére, mert azt gondolja, hogy amit ma a piacon kaphat, annál még ö maga is jobbat tud alakítani.

Hogyan vehetné át a vezérlést a takarítóipar?

A jelenlegi helyzetben sehogy. Két dolog közül kéne valamelyiknek megtörténnie. Az egyik egy központi állami szabályozás, mi komolyan belecsapna a lecsóba. A másik pedig egy olyan piaci önszabályozási rendszer, ami önkéntességen alapszik, ami ma már rendelkezésre áll és a piac kritikus tömege belátná, hogy ennek van értelme.

A kényszerpálya vagy a felismerés?

Én most egyiket sem látom reálisnak. A szakma egyenletesen gyorsuló sebességgel megy a lejtőn lefelé. A szervezeti stratégiák pedig, ahol vannak, egyáltalán erre semmiféle szakmai választ nem adnak. Egyéni túlélési harcot folytat mindenki és nagyon bízik abban, hogy abban jó, kivalló, sőt zseniális. Persze a piac megítélése nem pontosan ezt mutatja.

A kérdés az, hogy lehet-e egy cégnek kivalló megítélése, ha az üzletágé általában rossz?

Vissza

Szakanyag megrendelő
A csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező!

COVID-19

A járvány kitőrésekor készült egy tisztítás-technológiai protokoll, amelynek célja az volt, hogy egyértelmű helyzezet teremtsen a piacon. Az elmúlt fél évben a szektor komolyan reagált a helyzetre és ma már tapasztalatok is vannak a legjobb gyakorlat kapcsán.
Mára már mejött a pandémia második hulláma is, és egyre jobban kristályosodik ki, hogy mi lehet a takarító szektor szerepe, ebben a nem mindennapi krizisben. 

Szabályozott piac

Minősített szakmai vezetők

Szakképzési hierarchia

A nem megfelelő takarítási szolgáltatásnak vannak elsődleges, másodlagos és járulékos kockázatai. Ezen kivül a nem megfelelően szabályozott környezet teret ad az olyan cégeknek is, akiknek eszük ágában sincs munkatársaikat biztonságosan és etikusan foglalkoztatni illetve a területnek megfelelő szakmai szintű szolgáltatásokat nyújtani. A megrendelő elégedettség igazolását intézményesíteni kell.
A formálisan is keretek közé szoritott személyi felelősség és az megkövetelt/elsimert szakmai szint,  teremthet olyan helyzezt, amikor a cég nem adhatja fel a szakmaiságot pusztán csak  piaci poziciók megszerzése érdekében. A lajstromba vett szakmai vezetőket kreditrendszerrel össztönözni kell, hogy személyes fejlődésükkel cégszinten és szektor szinten is hozzájáruljanak a szakma fejlesztéshez.
A szakmai hierarchia már készen van, ez életszerű és hasonlatos a fejlet világok rendszereihez, viszont még nem épült be a takarítók gondolkodásába és a társadalom sem tudja mit tegyen vele. A következő lépés a hierarchiai rendszer tartalommal való megtöltése kell legyen, ennek érdekében viszont a hétköznapi takarítót ki kell mozdítani a jelenlegi dermetségéből. Ez egy időben szakmai és személyiségi fejlesztés is.

Minősített végrehajtói állomány

A hivatásos, B2B szolgáltatásokat nyújtó takarítót le kell választani az egyszerű foglalkoztatásoktól. Igenis ki kell mondani, hogy a tiszítás-technológia egy felelős szakma. Cél kell, hogy legyen, hogy egy bizonyos szinten az állomány 100%-a képzett legyen. Ennek megvalósítása a szakmai vezető egyéni felelősége. Ennek pedig nagyon fontos eleme, a pozició törvényi szabályozása, a szervezeti felépéítés erőviszonyainak rendezése.

Szakma-specifikus szolgáltatási szerződés

A takarítási szolgáltatási szerződés akkor számít megfelelőenek és akkor fogja jó keretek közé az együttműködést, ha az megfelelően írja le a takarítandó területet, az elvárt minőségi szinvonalat (annak minden elemének tekintetében) és az elért eredmény igazolási és ellenörzési rendszerét. Belértve ebbe az elszámolási periodusokat és az azokat követő azonnali fizetést. Mindezekhez pedig szorosan hozzátartozik az alkalmazott eljárások és technológiák nemzeti szabványokban való rögzítése.

Szakma-specifikus munkaszrződés

Ahhoz, hogy a takarító valóban és ténylegesen is elsimert, megbecsült és felelős szakember legyen, meg kell, hogy szülessenek a kompetenciákra, készségekre és állandó szakmai fejlődésre épülő teljesítményalapú munkaszerződések. A tisztaságszakmai jövő akkor lesz "kerek", ha a szakmai vezető mellett az állomány minden egyes tagja is képes lesz felelőséget vállalni a szolgáltatási teljesítményért és hatékonyságért.

2020 - 2025 Szakmapolitikai program

Egy 5 éves program, aminek célja összefogni a szakmailag legaktívabb szakembereket és és az alapvető szakmai kommunikációs kérdések megválaszolásával előkészíteni a következő szakmapolitikai lépéseket. A program önfinaszirozó, semmilyen külső támogatást nem kap.
A program négy projektet foglalmagába. Ezek közül a PEL rendszer már 1999-óta működik és annak most egy új formája indult. A másik három projket teljesen új útakat tapaos és ebből a szempontból ez egy nagy kisérlet is.  Az ÉRTELMEZŐ szakmai szótár már régi álom volt. A TÁDÉ hallgatható képzés a Önképző Klub egyik felvetése volt és szintén itt született meg a MEGRENDELŐ KÖNYVE ötlete is.

Egy kattintásra öntől


A csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező!