Mottó: Igény, szakszerűség, élmény. Ezek kéz a kézben járnak, bármelyiket elhagyva, bármilyen megfontolásból a másik kettő sem valósulhat meg. Az elmúlt 10 évben több mint 600 bejegyzés született ennek szellemében. Szánd rá az időt és TE több leszel.

Egy takarító cég megítélése

Egy takarító cég megítélése
2020.08.05.

Mindig is izgalmas volt, hogy egy cég mit állít a reklámjaiban. Ma már azonban az is számít, hogy milyen képet tesz fel magáról a közösségi médiában, mert ma már elég tudni egy cég nevét és sok minden „kinyomozható” róla, nagyon egyszerű módszerekkel.

Hogyan látja a szolgáltatókat a piac?

A piac nem homogén. Van naiv és van dörzsölt része. Vannak, akik mindent elhisznek és vannak szkeptikusok illetve olyanok is, aki kinyomozzák, hogy mi is pontosan a helyzet. A közösségi média hatalmas erő és ma minden cégnek lehetősége van ingyen kihasználni ezt az erőt. Ez egy olyan tér, ahol bárki, bármekkorát mondhat, mert a „nézők” csak tudomásul veszik az információt, de alapvetően nem járnak utána. Ez a helyzet csak akkor változik, ha éppen az adott szolgáltatás került napirendre.

Hogyan látja egymást a szakma?

Az Önképző Klubban néha szoktam megosztani a takarító cégek hirdetéseinek fényképeit és imádják a hibák keresését. A cégek sok esetben ügynökségi fotókat használnak, mert azok kivalló minőségűek, mármint foto szempontjából, viszont szakmailag gyalázatosak, ráadásul mivel kevés van belőlük, több cég honlapján is ott virítanak, iszonyatos szakmai hibákkal.

A másik, amikor a cég a saját képeit teszi fel, de abban is van hiba. Tegnap pont volt egy ilyen setünk, és a cég gyorsan levette a képeket, sött levelet is írt.

Hogyan látja a szakértő?

Egy kép többet mond ezer szónál.

A cég képessége azért visszaköszön az árbevételében is. Ha ma egy takarító egységnek, legyen az cég vagy önfoglalkoztató vállalkozás, ami legalább 1 főt foglalkoztat, teljes munkaidőben, akkor az a 2019-es adatok alapján, legalább (2 000 x 168) 336.000 Forint árbevétele kell, legyen havonta. Ez éves szinten 4 032 000 Forint. Azon természetesen lehet vitatkozni, hogy a 2 000 Ft/óra termelési érték sok vagy kevés, de tekintsük ezt inkább egy fajta bázisnak. Nagy jelentősége lehet annak is, hogy az adott egység adott esetben szakosodott-e valamire, és ez a valami az átlagosnál nagyobb értéket képvisel a piacon. Mondjuk az illető csak szőnyeget tisztít vagy védőréteggel lát el különböző felületeket és el tud érni adott esetben 4 000 Ft/óra termelési értéket is, és akkor évi 8 millió forintról beszélhetünk.

Történelmileg és a vezetéstudományban ezer évesnél is régebbi hagyomány, hogy 10 ember és 100 ember irányítása között van egy nagyságrendi képességkülönbség. Ez nem csak több tudás, hanem más tudás is. Nem véletlen, hogy a katonai rangok is e filozófia mentén alakultak ki.

Tehát ha megnézzük a céget, a Nemzeti Cégtárban, akkor sok más adat mellett láthatjuk a foglalkoztatottak létszámát és az előző évi árbevételét.

Milyen következtetéseket tudunk levonni?

  • Árbevétel 4 millió alatt, 4 – 80 millió között és 80 millió felett (itt is lehet még több kategória)
  • Termelési érték 2 000 Ft/óra alatt, 2 – 4 ezer között és 4 000 forint felett

Tehát ezekből lehet látni, hogy a cég emberei milyen képességűek, hogy a cég hány embert foglalkozat, és ebből lehet következtetni, hogy a cég mekkora reális növekedésre lenne képes. Aztán az is látszik, hogy a cég döntően alvállalkozókkal vagy saját alkalmazottakkal dolgozik, ha vegyes a kép, akkor az a statisztikai adatokból nem látszik.

Nyilván fontosak és sokatmondóak lehetnek a referenciák is.

Tehát szükség lenne még egyéb mérőszámokra is.

Holnap folytatom az eszmefuttatást.

Vissza

Szakanyag megrendelő
A csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező!

COVID-19

A járvány kitőrésekor készült egy tisztítás-technológiai protokoll, amelynek célja az volt, hogy egyértelmű helyzezet teremtsen a piacon. Az elmúlt fél évben a szektor komolyan reagált a helyzetre és ma már tapasztalatok is vannak a legjobb gyakorlat kapcsán.
Mára már mejött a pandémia második hulláma is, és egyre jobban kristályosodik ki, hogy mi lehet a takarító szektor szerepe, ebben a nem mindennapi krizisben. 

Szabályozott piac

Minősített szakmai vezetők

Szakképzési hierarchia

A nem megfelelő takarítási szolgáltatásnak vannak elsődleges, másodlagos és járulékos kockázatai. Ezen kivül a nem megfelelően szabályozott környezet teret ad az olyan cégeknek is, akiknek eszük ágában sincs munkatársaikat biztonságosan és etikusan foglalkoztatni illetve a területnek megfelelő szakmai szintű szolgáltatásokat nyújtani. A megrendelő elégedettség igazolását intézményesíteni kell.
A formálisan is keretek közé szoritott személyi felelősség és az megkövetelt/elsimert szakmai szint,  teremthet olyan helyzezt, amikor a cég nem adhatja fel a szakmaiságot pusztán csak  piaci poziciók megszerzése érdekében. A lajstromba vett szakmai vezetőket kreditrendszerrel össztönözni kell, hogy személyes fejlődésükkel cégszinten és szektor szinten is hozzájáruljanak a szakma fejlesztéshez.
A szakmai hierarchia már készen van, ez életszerű és hasonlatos a fejlet világok rendszereihez, viszont még nem épült be a takarítók gondolkodásába és a társadalom sem tudja mit tegyen vele. A következő lépés a hierarchiai rendszer tartalommal való megtöltése kell legyen, ennek érdekében viszont a hétköznapi takarítót ki kell mozdítani a jelenlegi dermetségéből. Ez egy időben szakmai és személyiségi fejlesztés is.

Minősített végrehajtói állomány

A hivatásos, B2B szolgáltatásokat nyújtó takarítót le kell választani az egyszerű foglalkoztatásoktól. Igenis ki kell mondani, hogy a tiszítás-technológia egy felelős szakma. Cél kell, hogy legyen, hogy egy bizonyos szinten az állomány 100%-a képzett legyen. Ennek megvalósítása a szakmai vezető egyéni felelősége. Ennek pedig nagyon fontos eleme, a pozició törvényi szabályozása, a szervezeti felépéítés erőviszonyainak rendezése.

Szakma-specifikus szolgáltatási szerződés

A takarítási szolgáltatási szerződés akkor számít megfelelőenek és akkor fogja jó keretek közé az együttműködést, ha az megfelelően írja le a takarítandó területet, az elvárt minőségi szinvonalat (annak minden elemének tekintetében) és az elért eredmény igazolási és ellenörzési rendszerét. Belértve ebbe az elszámolási periodusokat és az azokat követő azonnali fizetést. Mindezekhez pedig szorosan hozzátartozik az alkalmazott eljárások és technológiák nemzeti szabványokban való rögzítése.

Szakma-specifikus munkaszrződés

Ahhoz, hogy a takarító valóban és ténylegesen is elsimert, megbecsült és felelős szakember legyen, meg kell, hogy szülessenek a kompetenciákra, készségekre és állandó szakmai fejlődésre épülő teljesítményalapú munkaszerződések. A tisztaságszakmai jövő akkor lesz "kerek", ha a szakmai vezető mellett az állomány minden egyes tagja is képes lesz felelőséget vállalni a szolgáltatási teljesítményért és hatékonyságért.

2020 - 2025 Szakmapolitikai program

Egy 5 éves program, aminek célja összefogni a szakmailag legaktívabb szakembereket és és az alapvető szakmai kommunikációs kérdések megválaszolásával előkészíteni a következő szakmapolitikai lépéseket. A program önfinaszirozó, semmilyen külső támogatást nem kap.
A program négy projektet foglalmagába. Ezek közül a PEL rendszer már 1999-óta működik és annak most egy új formája indult. A másik három projket teljesen új útakat tapaos és ebből a szempontból ez egy nagy kisérlet is.  Az ÉRTELMEZŐ szakmai szótár már régi álom volt. A TÁDÉ hallgatható képzés a Önképző Klub egyik felvetése volt és szintén itt született meg a MEGRENDELŐ KÖNYVE ötlete is.

Egy kattintásra öntől


A csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező!