Mottó: Igény, szakszerűség, élmény. Ezek kéz a kézben járnak, bármelyiket elhagyva, bármilyen megfontolásból a másik kettő sem valósulhat meg. Az elmúlt 10 évben több mint 600 bejegyzés született ennek szellemében. Szánd rá az időt és TE több leszel.

Egy nagy levegőt…

Egy nagy levegőt…
2017.07.05.

2004-et követően a takarítási szolgáltatások minőségmérése már nem csak egy szabályozott ellenőrzést jelentett, hanem belekényszerítette a cégeket egy olyan rendszerbe, ahol nincs mozgástér, azt kell csinálni, amit megígértek. 12 évvel később a MUNKATERV Magyarországra is elérkezett.

A FŐTÁBLA 2000-be került bevezetésre a Miniszterelnöki hivatal pályázatán, később MATISZ irányelv is lett (MATISZ IR02). Azonban a FŐTÁBLA nem mindent tud megmutatni egy szolgáltatással kapcsolatban és ezért már régebben szükségesnek látszott egy új kiegészítő rendszer bevezetése. A MUNKATERV a 2013-as Magyar Tudományos Akadémia pályázatán került bevezetésre és talán az idén lehet, hogy még MATISZ irányelv is lesz.

A jövő valószínű, hogy abba az irányba halad, hogy a pályázó cégek ténylegesen is arra kell ajánlatot adniuk, amit majd teljesíteni is fognak, mert, hogy most már új idők jönnek. Fontos, hogy új szabályozás lépett életbe, a 308/2015. (X.27) Korm. rendelet a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződések teljesítésének és módosításának Közbeszerzési Hatóság által végzett ellenőrzéséről. Ezzel már megvan az a jogi környezet, ami egy rettenetes nagy „fekete lyukat” semmisít meg, persze a gyakorlat még nem forrott ki, de talán erre már nem is kell várni olyan sokáig.

A MUNKATERV lehet üzleti titok és alapvetően tényleges is a verseny legmeghatározóbb „színhelye”. Vagyis miközben a bérek fixek, a tárgyi normák adottak egy helyen van csak mozgástér: a tételek összeállításánál, az ott alkalmazott technológiáknál/eszközrendszernél és az ezekből eredő tételnormák közti különbségben.

Új világ jön!

Nehezebb lesz majd pályázni és ugyanakkor, ha vita van szakértő kell a különböző szakmai koncepciók elbírálásához. Ez gyökereiben fogja a piacot megváltoztatni, és aki nem „szívja fel magát”, annak vajmi kevés esélye lesz az új világban.

Hamarosan, július második felében, MUNKATERV témában szervezek egy továbbképzést, akit a dolog érdekel, itt jelentkezhet. Fontos látni milyen az érdeklődés, így a nyár derekán, mert aszerint kell majd helyszínt választanom.

>> ŰRLAP <<

Vissza

Szakanyag megrendelő
A csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező!

COVID-19

A járvány kitőrésekor készült egy tisztítás-technológiai protokoll, amelynek célja az volt, hogy egyértelmű helyzezet teremtsen a piacon. Az elmúlt fél évben a szektor komolyan reagált a helyzetre és ma már tapasztalatok is vannak a legjobb gyakorlat kapcsán.
Mára már mejött a pandémia második hulláma is, és egyre jobban kristályosodik ki, hogy mi lehet a takarító szektor szerepe, ebben a nem mindennapi krizisben. 

Szabályozott piac

Minősített szakmai vezetők

Szakképzési hierarchia

A nem megfelelő takarítási szolgáltatásnak vannak elsődleges, másodlagos és járulékos kockázatai. Ezen kivül a nem megfelelően szabályozott környezet teret ad az olyan cégeknek is, akiknek eszük ágában sincs munkatársaikat biztonságosan és etikusan foglalkoztatni illetve a területnek megfelelő szakmai szintű szolgáltatásokat nyújtani. A megrendelő elégedettség igazolását intézményesíteni kell.
A formálisan is keretek közé szoritott személyi felelősség és az megkövetelt/elsimert szakmai szint,  teremthet olyan helyzezt, amikor a cég nem adhatja fel a szakmaiságot pusztán csak  piaci poziciók megszerzése érdekében. A lajstromba vett szakmai vezetőket kreditrendszerrel össztönözni kell, hogy személyes fejlődésükkel cégszinten és szektor szinten is hozzájáruljanak a szakma fejlesztéshez.
A szakmai hierarchia már készen van, ez életszerű és hasonlatos a fejlet világok rendszereihez, viszont még nem épült be a takarítók gondolkodásába és a társadalom sem tudja mit tegyen vele. A következő lépés a hierarchiai rendszer tartalommal való megtöltése kell legyen, ennek érdekében viszont a hétköznapi takarítót ki kell mozdítani a jelenlegi dermetségéből. Ez egy időben szakmai és személyiségi fejlesztés is.

Minősített végrehajtói állomány

A hivatásos, B2B szolgáltatásokat nyújtó takarítót le kell választani az egyszerű foglalkoztatásoktól. Igenis ki kell mondani, hogy a tiszítás-technológia egy felelős szakma. Cél kell, hogy legyen, hogy egy bizonyos szinten az állomány 100%-a képzett legyen. Ennek megvalósítása a szakmai vezető egyéni felelősége. Ennek pedig nagyon fontos eleme, a pozició törvényi szabályozása, a szervezeti felépéítés erőviszonyainak rendezése.

Szakma-specifikus szolgáltatási szerződés

A takarítási szolgáltatási szerződés akkor számít megfelelőenek és akkor fogja jó keretek közé az együttműködést, ha az megfelelően írja le a takarítandó területet, az elvárt minőségi szinvonalat (annak minden elemének tekintetében) és az elért eredmény igazolási és ellenörzési rendszerét. Belértve ebbe az elszámolási periodusokat és az azokat követő azonnali fizetést. Mindezekhez pedig szorosan hozzátartozik az alkalmazott eljárások és technológiák nemzeti szabványokban való rögzítése.

Szakma-specifikus munkaszrződés

Ahhoz, hogy a takarító valóban és ténylegesen is elsimert, megbecsült és felelős szakember legyen, meg kell, hogy szülessenek a kompetenciákra, készségekre és állandó szakmai fejlődésre épülő teljesítményalapú munkaszerződések. A tisztaságszakmai jövő akkor lesz "kerek", ha a szakmai vezető mellett az állomány minden egyes tagja is képes lesz felelőséget vállalni a szolgáltatási teljesítményért és hatékonyságért.

2020 - 2025 Szakmapolitikai program

Egy 5 éves program, aminek célja összefogni a szakmailag legaktívabb szakembereket és és az alapvető szakmai kommunikációs kérdések megválaszolásával előkészíteni a következő szakmapolitikai lépéseket. A program önfinaszirozó, semmilyen külső támogatást nem kap.
A program négy projektet foglalmagába. Ezek közül a PEL rendszer már 1999-óta működik és annak most egy új formája indult. A másik három projket teljesen új útakat tapaos és ebből a szempontból ez egy nagy kisérlet is.  Az ÉRTELMEZŐ szakmai szótár már régi álom volt. A TÁDÉ hallgatható képzés a Önképző Klub egyik felvetése volt és szintén itt született meg a MEGRENDELŐ KÖNYVE ötlete is.

Egy kattintásra öntől


A csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező!