Mottó: Igény, szakszerűség, élmény. Ezek kéz a kézben járnak, bármelyiket elhagyva, bármilyen megfontolásból a másik kettő sem valósulhat meg. Az elmúlt 10 évben több mint 600 bejegyzés született ennek szellemében. Szánd rá az időt és TE több leszel.

Egy kicsit személyes

Egy kicsit személyes
2018.11.14.

A blog lényege, hogy nagyon is személyes. Persze nem minden tartozik mindenkire, azonban az, hogy egy szakember miképpen éli meg a szakmaiatlanságot rendkívül izgalmas kérdés. Nem csak személyes tragédia, hanem tanulságos tapasztalat is. Nézzük a botrányt magát:

Ilyen cím után gondolom, hogy valami zaftos dologra számítottál, a helyzet azonban az, hogy most még nem tudok beszámolni a katasztrófáról, mert az csak ezután jön. Miért is a vészmadárkofás? Mert a helyzet kezd kritikus lenni.

Döbbenetes visszajelzések a Német bértarifa kapcsán

A lényeg nem a bérek mértékében van, pedig sokan csak ezt látják. Ami viszont sokkal fontosabb a struktúra és az üzenet: mindenki bejárhat valamilyen pályát. Mindez csak és kizárólag a hozzáállásán múlik. Persze egy gyalázatosan primitív rendszerben ez nagyon nehéz. Nehéz, de nem lehetetlen.

Az 5 igenes konzultáció

Aki a kérdőívet kitöltötte, 100%-ban mind az 5 kérdésre igennel válaszolt, most jön tehát a következő lépés. Miként fogjuk ezt megvalósítani? A projekt adott! Csak a hogyan tovább nem. Mindenki változást akar, de senki nem akar változni.

A látóhatár

Amit én most előre látok, az a Föld görbületén túl van. Ezért amit most mondok hihetetlennek tűnhet. Vagyis most már nem csak az a kérdés, hogy szakma-e a takarítás, hanem az is, hogy ember-e a takarító? Mi van? A fejlesztés módszere, egyáltalán a fejlesztés gondolata, módszerei és hatékonysága azon múlik, hogy milyennek látjuk azokat az embereket, akik a takarító szektorban kötöttek ki tartósan vagy ideiglenesen.

Ez nem egy egyszerű dolog, mert ez egyszerre: A) generációs kérdés; B) bér + béren kívüli juttatás + kiváltságok kérdésköre; C) változó értékrend és élmény szempontok; D) igény és szakszerűség; E) hatékonyság; F) objektív (akár még takarító szektor szintű) személyi minősítési/visszaigazolások rendszere és még egy két dolog, és nem is biztos, hogy ebben a sorrendben.

Nem! Egyáltalán nem vesztegettünk el 25 évet!

Most értünk el arra a szintre, hogy van körülbelül 60 – 70 ember, aki elérte azt a szakmai és személyiségfejlődési szintet, hogy érti is mi történik a körülötte. Lehet, hogy többen is vagytok, csak rejtőzködtök. Azt gondolom, hogy ideje a napfényre lépni.

 

Vissza

Szakanyag megrendelő
A csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező!

COVID-19

A járvány kitőrésekor készült egy tisztítás-technológiai protokoll, amelynek célja az volt, hogy egyértelmű helyzezet teremtsen a piacon. Az elmúlt fél évben a szektor komolyan reagált a helyzetre és ma már tapasztalatok is vannak a legjobb gyakorlat kapcsán.
Mára már mejött a pandémia második hulláma is, és egyre jobban kristályosodik ki, hogy mi lehet a takarító szektor szerepe, ebben a nem mindennapi krizisben. 

Szabályozott piac

Minősített szakmai vezetők

Szakképzési hierarchia

A nem megfelelő takarítási szolgáltatásnak vannak elsődleges, másodlagos és járulékos kockázatai. Ezen kivül a nem megfelelően szabályozott környezet teret ad az olyan cégeknek is, akiknek eszük ágában sincs munkatársaikat biztonságosan és etikusan foglalkoztatni illetve a területnek megfelelő szakmai szintű szolgáltatásokat nyújtani. A megrendelő elégedettség igazolását intézményesíteni kell.
A formálisan is keretek közé szoritott személyi felelősség és az megkövetelt/elsimert szakmai szint,  teremthet olyan helyzezt, amikor a cég nem adhatja fel a szakmaiságot pusztán csak  piaci poziciók megszerzése érdekében. A lajstromba vett szakmai vezetőket kreditrendszerrel össztönözni kell, hogy személyes fejlődésükkel cégszinten és szektor szinten is hozzájáruljanak a szakma fejlesztéshez.
A szakmai hierarchia már készen van, ez életszerű és hasonlatos a fejlet világok rendszereihez, viszont még nem épült be a takarítók gondolkodásába és a társadalom sem tudja mit tegyen vele. A következő lépés a hierarchiai rendszer tartalommal való megtöltése kell legyen, ennek érdekében viszont a hétköznapi takarítót ki kell mozdítani a jelenlegi dermetségéből. Ez egy időben szakmai és személyiségi fejlesztés is.

Minősített végrehajtói állomány

A hivatásos, B2B szolgáltatásokat nyújtó takarítót le kell választani az egyszerű foglalkoztatásoktól. Igenis ki kell mondani, hogy a tiszítás-technológia egy felelős szakma. Cél kell, hogy legyen, hogy egy bizonyos szinten az állomány 100%-a képzett legyen. Ennek megvalósítása a szakmai vezető egyéni felelősége. Ennek pedig nagyon fontos eleme, a pozició törvényi szabályozása, a szervezeti felépéítés erőviszonyainak rendezése.

Szakma-specifikus szolgáltatási szerződés

A takarítási szolgáltatási szerződés akkor számít megfelelőenek és akkor fogja jó keretek közé az együttműködést, ha az megfelelően írja le a takarítandó területet, az elvárt minőségi szinvonalat (annak minden elemének tekintetében) és az elért eredmény igazolási és ellenörzési rendszerét. Belértve ebbe az elszámolási periodusokat és az azokat követő azonnali fizetést. Mindezekhez pedig szorosan hozzátartozik az alkalmazott eljárások és technológiák nemzeti szabványokban való rögzítése.

Szakma-specifikus munkaszrződés

Ahhoz, hogy a takarító valóban és ténylegesen is elsimert, megbecsült és felelős szakember legyen, meg kell, hogy szülessenek a kompetenciákra, készségekre és állandó szakmai fejlődésre épülő teljesítményalapú munkaszerződések. A tisztaságszakmai jövő akkor lesz "kerek", ha a szakmai vezető mellett az állomány minden egyes tagja is képes lesz felelőséget vállalni a szolgáltatási teljesítményért és hatékonyságért.

2020 - 2025 Szakmapolitikai program

Egy 5 éves program, aminek célja összefogni a szakmailag legaktívabb szakembereket és és az alapvető szakmai kommunikációs kérdések megválaszolásával előkészíteni a következő szakmapolitikai lépéseket. A program önfinaszirozó, semmilyen külső támogatást nem kap.
A program négy projektet foglalmagába. Ezek közül a PEL rendszer már 1999-óta működik és annak most egy új formája indult. A másik három projket teljesen új útakat tapaos és ebből a szempontból ez egy nagy kisérlet is.  Az ÉRTELMEZŐ szakmai szótár már régi álom volt. A TÁDÉ hallgatható képzés a Önképző Klub egyik felvetése volt és szintén itt született meg a MEGRENDELŐ KÖNYVE ötlete is.

Egy kattintásra öntől


A csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező!