Mottó: Igény, szakszerűség, élmény. Ezek kéz a kézben járnak, bármelyiket elhagyva, bármilyen megfontolásból a másik kettő sem valósulhat meg. Az elmúlt 10 évben több mint 600 bejegyzés született ennek szellemében. Szánd rá az időt és TE több leszel.

Ébredés Amszterdamban

Ébredés Amszterdamban
2016.04.26.

Ez a 26-ik ISSA-INTERCLEAN és a fő téma a környezetvédelem. De ezúttal nem csak egy általános aktivitásnak lehetünk tanúi, hanem ezúttal megjelennek a konkrét programok is és azok a kiállítók, aki felismerték ennek a jelentőségét, már léptek. Az új mindent meghatározó koncepció a körkörös gazdaság és a titok az újrahasznosításban van.

Ez az ébredés kiállítása és fóruma. A kiállítás mellett konkrétan exponálódnak a cégek vezetői környezetvédelem témában. Ez a kiállítást megelőző blogolások, háttérbeszélgetéseknek és a kiállításon szervezett szemináriumoknak a fő témája. Vagyis nem csak az számít, hogy mit mondunk, hanem az is, hogy ki mondja.

Európai szinten ennek a szektornak is meg vannak a maga sztárjai, de itt most nem csak a szűken vett szektor szólal meg, hanem olyanok is, akik globálisan foglalkoznak a témával. Dr. Hugo-Maria Schally - az Európai Bizottság öko-innovációs és körkörös gazdaság Főigazgatóságán, a Környezetvédelmi Igazgatósága zöld gazdaság, osztályvezetője, olyan áttekintést ad, ami remélhetőleg felrázza az iparágat. A világ egyik vezető szószólója fenntarthatóság témakörben, Dr. Schally áttekintést nyújt majd a résztvevők a körkörös gazdaság csomag, és különösen annak potenciálisan hatásairól, a takarítási ágazatban a javuló globális versenyképességről, a fenntartható gazdasági növekedés lehetőségeiről és az új munkahelyek által keltett vakum hatásáról.

Reinhard Schneider, szenvedélyes öko-vállalkozó, a Werner és Mertz vezérigazgatója, konkrétumokkal áll elő, mi kell ahhoz, hogy valóra váljon az álom és megvalósuljon a 100%-os újrahasznosítás. Mint családi vállalkozás vezetője, a Schneider felveti majd, hogy a vállalatoknak nem kell, hogy nemzetközi konglomerátumok legyenek, hogy sikeresen megfeleljen körkörös gazdaság céljainak és ez igaz a takarító cégekre is. Aki ott lesz, inspirálódhat majd abból, hogy a vegyszer, hogyan válik környezetbaráttá, tehát még a páriából is lehet ember. Ezt a vonalat erősíti majd Markus Asch (Karcher) és Michele Redi (IPC) akik szintén a családi vállalkozásban hisznek. A beszélgetést Dianna Steinbach, moderálja majd, aki az IISSA EMEA (Európa, Közel-kelet és Afrika) szolgáltatások igazgatója.

Természetesen más témák is előkerülnek majd, mint az áttérés a gépek tulajdonáról a gépek teljekörű bérletére és az ehhez kapcsolatos szakszerviz piacának alakulásáról vagy a M2M-ben rejlő lehetőségekről. Utóbbi olyan adatáramlást jelent, mely emberi közreműködés nélkül, gépek között zajlik. A kommunikáció minden olyan gép között létrejöhet, amely a megfelelő technológiával van ellátva ahhoz, hogy bekapcsolható legyen a rendszerbe. Az M2M technológia felhasználási területét tekintve számos iparágban, az üzleti szférában, kormányzati rendszerekben használható lokális és globális szinten egyaránt. Fő célja, hogy egy adott szervezet vagy folyamat működési hatékonyságát javítsa, új üzleti lehetőségeket aknázzon ki és értéknövelt szolgáltatásokat hozzon létre. Az M2M időmegtakarítást és kockázatcsökkentést eredményeznek, ugyanakkor jelentősen képesek csökkenteni az energiafelhasználást és a környezetszennyezést.

Továbbá arról is, hogy idén rekord számú nevezés jött az innovációs díjra, pontosan 110 kérelem. Steinbach hozzátette: "Örülünk, hogy ez alkalommal minden eddigieknél több iparági szakértő jelenik meg a kiállításon és nyújt elemzését, betekintést és ugyanakkor vannak konkrét programok is, amelyek szembe néznek a takarítóipar nagy kihívásaival. 

Vissza

Szakanyag megrendelő
A csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező!

COVID-19

A járvány kitőrésekor készült egy tisztítás-technológiai protokoll, amelynek célja az volt, hogy egyértelmű helyzezet teremtsen a piacon. Az elmúlt fél évben a szektor komolyan reagált a helyzetre és ma már tapasztalatok is vannak a legjobb gyakorlat kapcsán.
Mára már mejött a pandémia második hulláma is, és egyre jobban kristályosodik ki, hogy mi lehet a takarító szektor szerepe, ebben a nem mindennapi krizisben. 

Szabályozott piac

Minősített szakmai vezetők

Szakképzési hierarchia

A nem megfelelő takarítási szolgáltatásnak vannak elsődleges, másodlagos és járulékos kockázatai. Ezen kivül a nem megfelelően szabályozott környezet teret ad az olyan cégeknek is, akiknek eszük ágában sincs munkatársaikat biztonságosan és etikusan foglalkoztatni illetve a területnek megfelelő szakmai szintű szolgáltatásokat nyújtani. A megrendelő elégedettség igazolását intézményesíteni kell.
A formálisan is keretek közé szoritott személyi felelősség és az megkövetelt/elsimert szakmai szint,  teremthet olyan helyzezt, amikor a cég nem adhatja fel a szakmaiságot pusztán csak  piaci poziciók megszerzése érdekében. A lajstromba vett szakmai vezetőket kreditrendszerrel össztönözni kell, hogy személyes fejlődésükkel cégszinten és szektor szinten is hozzájáruljanak a szakma fejlesztéshez.
A szakmai hierarchia már készen van, ez életszerű és hasonlatos a fejlet világok rendszereihez, viszont még nem épült be a takarítók gondolkodásába és a társadalom sem tudja mit tegyen vele. A következő lépés a hierarchiai rendszer tartalommal való megtöltése kell legyen, ennek érdekében viszont a hétköznapi takarítót ki kell mozdítani a jelenlegi dermetségéből. Ez egy időben szakmai és személyiségi fejlesztés is.

Minősített végrehajtói állomány

A hivatásos, B2B szolgáltatásokat nyújtó takarítót le kell választani az egyszerű foglalkoztatásoktól. Igenis ki kell mondani, hogy a tiszítás-technológia egy felelős szakma. Cél kell, hogy legyen, hogy egy bizonyos szinten az állomány 100%-a képzett legyen. Ennek megvalósítása a szakmai vezető egyéni felelősége. Ennek pedig nagyon fontos eleme, a pozició törvényi szabályozása, a szervezeti felépéítés erőviszonyainak rendezése.

Szakma-specifikus szolgáltatási szerződés

A takarítási szolgáltatási szerződés akkor számít megfelelőenek és akkor fogja jó keretek közé az együttműködést, ha az megfelelően írja le a takarítandó területet, az elvárt minőségi szinvonalat (annak minden elemének tekintetében) és az elért eredmény igazolási és ellenörzési rendszerét. Belértve ebbe az elszámolási periodusokat és az azokat követő azonnali fizetést. Mindezekhez pedig szorosan hozzátartozik az alkalmazott eljárások és technológiák nemzeti szabványokban való rögzítése.

Szakma-specifikus munkaszrződés

Ahhoz, hogy a takarító valóban és ténylegesen is elsimert, megbecsült és felelős szakember legyen, meg kell, hogy szülessenek a kompetenciákra, készségekre és állandó szakmai fejlődésre épülő teljesítményalapú munkaszerződések. A tisztaságszakmai jövő akkor lesz "kerek", ha a szakmai vezető mellett az állomány minden egyes tagja is képes lesz felelőséget vállalni a szolgáltatási teljesítményért és hatékonyságért.

2020 - 2025 Szakmapolitikai program

Egy 5 éves program, aminek célja összefogni a szakmailag legaktívabb szakembereket és és az alapvető szakmai kommunikációs kérdések megválaszolásával előkészíteni a következő szakmapolitikai lépéseket. A program önfinaszirozó, semmilyen külső támogatást nem kap.
A program négy projektet foglalmagába. Ezek közül a PEL rendszer már 1999-óta működik és annak most egy új formája indult. A másik három projket teljesen új útakat tapaos és ebből a szempontból ez egy nagy kisérlet is.  Az ÉRTELMEZŐ szakmai szótár már régi álom volt. A TÁDÉ hallgatható képzés a Önképző Klub egyik felvetése volt és szintén itt született meg a MEGRENDELŐ KÖNYVE ötlete is.

Egy kattintásra öntől


A csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező!