Mottó: Igény, szakszerűség, élmény. Ezek kéz a kézben járnak, bármelyiket elhagyva, bármilyen megfontolásból a másik kettő sem valósulhat meg. Az elmúlt 10 évben több mint 600 bejegyzés született ennek szellemében. Szánd rá az időt és TE több leszel.

CLEAN BOOK - szakmai támogatás a megrendelőknek

CLEAN BOOK - szakmai támogatás a megrendelőknek
2022.01.18.

Indul a harmadik hét. Szép lassan utolérem magam. Szombaton elindult az idei első FELÜLETSPECIALISTA, hétfőn pedig elindult a második is. Közben elkészült és forgalomba hozható a KLASSZIKUS TAKARÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK anyag, ami alapvetően a megrendelők szakmai támogatása lenne.

Régen dédelgetett vágy teljesül most, mert megvalósulhat a megrendelők hatékony képzési programja. Amikor 2020-ban meglapítottam az ÖTK elődjét az Önképző FB csoportot, az egyik legmarkánsabb igény az volt, hogy valahogy meg kéne oldani a megrendelők fejlesztését, szakmai edukációját.

Tudom, hogy ebben benne van az is, hogy az átlag takarító cégvezető azt gondolja, hogy a borzasztó piaci viszonyoknak csak és kizárólag a megrendelő az oka. Ez azonban szerintem csak fél igazság, mert a MAGYAR TAKARÍTÓ SZEKTOR óriási kihívások előtt áll. Tehát hibák itt is vannak, hiszen egy sor fontos szabályozás még mindig nem valósult meg. Azt is pontosan tudjuk mik a hiányzó láncszemek, de egyelőre még nincs egyetértés abban, hogy ezeket szabályozni kell, mert dzsungelharc egyelőre jobbnak tűnik vagy nincs meg az az erő, ami az 5 – 10 éves projektek megvalósításához szükséges.

Mára azonban, minden kezdeti nehézség ellenére eljutottunk egy szintre és magunk mögött hagytunk egy mérföldkövet.

Mi az, ami most késznek tekinthető?

Egyrészről van a durván 100 oldalas CLEAN BOOK 5.0 könyv, ami 11 fejezetből áll és nagyjából minden témát érint, ami egy megrendelőnek fontos lehet. A könnyek nem része (csak érintőlegesen), de kiegészíti azt a MATISZ már régebben megalkotott két irányelve az IR1 és az IR2.

Ehhez a csomaghoz még szorosan hozzátartozik az EFCI BEST VALUE (Legjobb érték) kiadványa is és ennek a komplex tudásnak a birtokában már bárki egészen jó takarítási szolgáltatás beszerzésére irányuló pályázatot tud összehozni. Természetesen a közbeszerzési projektek vonatkozásában még fontos és meghatározó elem a hatályos KBT.

A másik mindekhez szorosan csatlakozó terv egy két napos on-line tréning (FAR tanúsítvánnyal) amin részt vehet a takarító cég megfelelő munkatársa, de elhívhatja a kapcsolati körében lévő megrendelőket is és 2 nap alatt lépésről lépésre végig megyünk a szakma és a szolgáltatás definiálásának, a takarítandó terület felmérésének és a takarítási szolgáltatás elvárásainak (SLA - CSLA) megfogalmazásán, aminek eredményeképpen a pályázat sikeresen lebonyolítható. A tréningen nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy a megrendelőnek megmutassuk, a legalacsonyabb ár bírálati szempont mellett, milyen egyéb szakmai tartalom elemeket lehet még értékelni.

Ugyanakkor fontos itt megjegyezni, hogy amennyiben ezen az úton elindulunk a szakmának is fel kell zárkózni, mert sor ilyen szakmai értékelési szempont vonatkozásában – amik már nyugat Európában hétköznapiak – meg kell teremteni a működőképességet. Tehát referenciák, garanciák, digitalizáció és egyéb szakmai tartalom igazolásának tekintetében azért van még mit fejlődnünk. ha pedig el kezdjük fejleszteni a megrendelőt, akkor a takarító szektornak is fejlődni kell, különben sokat ki fognak sodródni az út szélére.

A „CB. Belső sztenderdek” és „CB. Főtábla” kódnevű tréning 100%-ban online és naponta durván 7 órás elfoglaltságot jelent (09.00 – 16.00). Természetesen ezen felül a személyes konzultáció lehetősége minden esetben adott és amennyiben erre szükség van, akkor ez minden további nélkül külön díjazás ellenében meg is valósítható.

Kiegészítő információ, hogy hamarosan befejeződik egy komplex fejlesztési program, ami a takarítási szolgáltatások digitalizálását illeti, és akkor majd jön a digitális melléklet is. Itt alapvetően egy terület felmérési és pályáztatási szoftverről illetve a takarítási feladatok digitalizált szervezéséről és ellőrézi rendszeréről lesz majd szó. Ha ez elsődleges tesztek lezárulnak, akkor majd jön a 6.0 verzió is. Ez talán már márciusban várható lesz. Ekkor majd a tréning is kiegészül majd egy plusz nappal, ami a szoftverek integrációját, lehetőségeit és kezelést jelenti. Ennek a harmadik napnak a kódneve „CB. Digital”

Addig is az 5.0 verzió könyv külön is megvásárolható itt (nyomtatott és PDF formában is).

Ha viszont valaki benevez a 2 napos képzésre (40.000 Ft + ÁFA), akkor a PDF könyv része a tréningnek. LINK Továbbá megkapja azokat az Excel mintafájlokat is, amiket használhat a pályázat kidolgozásához. A képzést a MyBridge KFT szervezi, tréningvezető Ritz Tibor. Ez egy hosszabb lélegzetű projekt, ezért a megrendelőn több időpont közül választhatsz.

Fontos szempont, ha ez a képzés elterjedése, alapvető érdeke a takarító szektornak, akkor természetesen alapvető kérdés az is, hogy ebbe miként tud segíteni. Úgy gondolom, hogy ennek valamiféle mozgalomnak kell lennie ahhoz, hogy érdemi eredményeket érjünk el. Talán nem túlzás úgy fogalmazni, hogy ez a képzés, irodalom és támogató anyagok létszükséglet a takarító cégek számára ahhoz, hogy megvalósuljon az igazságos verseny, a szakmai szelekció és a fenntartható fejlődő szolgáltatások gyakorlata.

Vissza

Szakanyag megrendelő
A csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező!

COVID-19

A járvány kitőrésekor készült egy tisztítás-technológiai protokoll, amelynek célja az volt, hogy egyértelmű helyzezet teremtsen a piacon. Az elmúlt fél évben a szektor komolyan reagált a helyzetre és ma már tapasztalatok is vannak a legjobb gyakorlat kapcsán.
Mára már mejött a pandémia második hulláma is, és egyre jobban kristályosodik ki, hogy mi lehet a takarító szektor szerepe, ebben a nem mindennapi krizisben. 

Szabályozott piac

Minősített szakmai vezetők

Szakképzési hierarchia

A nem megfelelő takarítási szolgáltatásnak vannak elsődleges, másodlagos és járulékos kockázatai. Ezen kivül a nem megfelelően szabályozott környezet teret ad az olyan cégeknek is, akiknek eszük ágában sincs munkatársaikat biztonságosan és etikusan foglalkoztatni illetve a területnek megfelelő szakmai szintű szolgáltatásokat nyújtani. A megrendelő elégedettség igazolását intézményesíteni kell.
A formálisan is keretek közé szoritott személyi felelősség és az megkövetelt/elsimert szakmai szint,  teremthet olyan helyzezt, amikor a cég nem adhatja fel a szakmaiságot pusztán csak  piaci poziciók megszerzése érdekében. A lajstromba vett szakmai vezetőket kreditrendszerrel össztönözni kell, hogy személyes fejlődésükkel cégszinten és szektor szinten is hozzájáruljanak a szakma fejlesztéshez.
A szakmai hierarchia már készen van, ez életszerű és hasonlatos a fejlet világok rendszereihez, viszont még nem épült be a takarítók gondolkodásába és a társadalom sem tudja mit tegyen vele. A következő lépés a hierarchiai rendszer tartalommal való megtöltése kell legyen, ennek érdekében viszont a hétköznapi takarítót ki kell mozdítani a jelenlegi dermetségéből. Ez egy időben szakmai és személyiségi fejlesztés is.

Minősített végrehajtói állomány

A hivatásos, B2B szolgáltatásokat nyújtó takarítót le kell választani az egyszerű foglalkoztatásoktól. Igenis ki kell mondani, hogy a tiszítás-technológia egy felelős szakma. Cél kell, hogy legyen, hogy egy bizonyos szinten az állomány 100%-a képzett legyen. Ennek megvalósítása a szakmai vezető egyéni felelősége. Ennek pedig nagyon fontos eleme, a pozició törvényi szabályozása, a szervezeti felépéítés erőviszonyainak rendezése.

Szakma-specifikus szolgáltatási szerződés

A takarítási szolgáltatási szerződés akkor számít megfelelőenek és akkor fogja jó keretek közé az együttműködést, ha az megfelelően írja le a takarítandó területet, az elvárt minőségi szinvonalat (annak minden elemének tekintetében) és az elért eredmény igazolási és ellenörzési rendszerét. Belértve ebbe az elszámolási periodusokat és az azokat követő azonnali fizetést. Mindezekhez pedig szorosan hozzátartozik az alkalmazott eljárások és technológiák nemzeti szabványokban való rögzítése.

Szakma-specifikus munkaszrződés

Ahhoz, hogy a takarító valóban és ténylegesen is elsimert, megbecsült és felelős szakember legyen, meg kell, hogy szülessenek a kompetenciákra, készségekre és állandó szakmai fejlődésre épülő teljesítményalapú munkaszerződések. A tisztaságszakmai jövő akkor lesz "kerek", ha a szakmai vezető mellett az állomány minden egyes tagja is képes lesz felelőséget vállalni a szolgáltatási teljesítményért és hatékonyságért.

2020 - 2025 Szakmapolitikai program

Egy 5 éves program, aminek célja összefogni a szakmailag legaktívabb szakembereket és és az alapvető szakmai kommunikációs kérdések megválaszolásával előkészíteni a következő szakmapolitikai lépéseket. A program önfinaszirozó, semmilyen külső támogatást nem kap.
A program négy projektet foglalmagába. Ezek közül a PEL rendszer már 1999-óta működik és annak most egy új formája indult. A másik három projket teljesen új útakat tapaos és ebből a szempontból ez egy nagy kisérlet is.  Az ÉRTELMEZŐ szakmai szótár már régi álom volt. A TÁDÉ hallgatható képzés a Önképző Klub egyik felvetése volt és szintén itt született meg a MEGRENDELŐ KÖNYVE ötlete is.

Egy kattintásra öntől


A csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező!