Mottó: Igény, szakszerűség, élmény. Ezek kéz a kézben járnak, bármelyiket elhagyva, bármilyen megfontolásból a másik kettő sem valósulhat meg. Az elmúlt 10 évben több mint 600 bejegyzés született ennek szellemében. Szánd rá az időt és TE több leszel.

Beszéljünk a jövőről

Beszéljünk a jövőről
2016.06.14.

Szeptembertől egy teljesen új elgondolás lát majd napvilágot a takarítással kapcsolatban. Tulajdonképpen három erő eredője jön létre. Az egyik erő, ami a szakképzés bojkottja, mármint a takarító cégek részéről, másrészt pedig a közbeszerzési törvény új szempontjai. Utóbbiak a piaci beszerzésekben is kezdik éreztetni a hatásukat. Ezekre nehezedik rá, harmadik erőként, az általános munkaerőhiány.

Vegyük sorra

A takarítócégek nem gondolják, hogy a takarítás szakma lenne, ezért ellenállnak a lehetőségnek, hogy képzett emberekkel dolgozzanak. Miközben sem a piac, sem a szakma nem gondolja, hogy a takarítás szakma lenne, az új KBT már nem engedi meg az egyszerű ár alapú versenyt és várja a szakmai szempontokat. Miközben nem szakma a szakma, eközben hatalmas várakozás van, hogy legyenek szakmai szempontok, ami alapján megkülönböztethető és értékelhető a pályázó takarító cég.

Ostorral verik a béna kacsát

Alapjaiban két dologról kéne beszélnünk, az első a szakmai alkalmassági feltételek és a másik a szakmai bírálati szempontok.

Szakami alkalmassági szempontok: A szervezetnek van egy megfelelő képzettségű és tapasztalatú szakmai vezetője. A szervezett szakmailag is szabályozott keretek között működik, meg van a megfelelő tapasztalat a felmérésre, munkatervezésre, beszerzésre és logisztikára, humán erőforrás menedzsmentre, belső fejlesztő értékelésre, végrehajtás kivitelezésére, minőségmérésre és átadási protokollokra. Hogyan lehet ezt igazolni? Végzettségekkel, referencialevelekkel, minősítésekkel, tanúsítványokkal és persze a legprofibb az lenne, ha a lehetséges megrendelő csinálna egy GMP auditot a cég központjában és egy véletlenszerűen kiválasztott és meglepetésszerűen meglátogatott takarítási területen. Ilyenkor a légértékesebb audit bizonyítékok a beszélgetés az alkalmazottakkal vagy a megrendelővel, az alkalmazott okmányok és lehet látni, hogy milyen állapotban vannak a szerszámok, eszközök és milyen tisztatószereket használnak és miképpen. Ha erre nincs idő, akkor meg lehet bízni erre szakértőket. A minősítések, tanúsítványok annál izgalmasabbak, minél inkább tudjuk, hogy mi van a hátterükben. A helyszínen lévő okmányok avatott szemnek gyorsan választ adnak az állomány szakmai szintjéről, a hullámzásról, a fegyelemről vagy az illemtan és házirend megvalósított szintjéről.

Ha egy cégnek nincs szakmai vezetője, ha van, de annak nincs megfelelő végzettsége, ha a helyszínen nincsenek szakemberek, nincs munkaterv és nincsenek megfelelő eszközök akkor azt a céget nem szabad engedni, hogy pályázzon. Annak eldöntésére, hogy egy adott területre milyen szakemberekre van szükség, célszerű szakértőre bízni.

Bírálati szempontok: A pályázatok bírálhatóságának nagyon fontos, hogy legyenek szabványosított elemei, amik összehasonlíthatók. Ez elsősorban a számszaki rész szabványosítását jelenti, vagyis van megfelelő felmérés (MATISZ IR irányelv) és vannak megfelelő rendszerben rögzített és használható követelmények, takarítási gyakoriságok (MATISZ 02 Főtábla irányelv). A cégek ráfordítási időt, bérfedezetet, szakmai összetételt, kezelőszereket és eszközrendszert adnak meg. Ezt több féle szempontból lehet megítélni, elegendőek-e a kezelőszerek, eszközök és a ráfordított időterv? Azzal a szakmai összetétellel elvégezhető-e a munka? Aztán meg kel adni egy munkatervet és az vizsgálható, hogy mennyire van összhangban a Főtáblával. Ezek ténylegesen a megvalósítás adatai. Természetesen a dolog kreatív oldala is izgalmas, de ezeket már sokkal nehezebb tárgylencsén értékelni, sokkal célravezetőbb, ha a körülményeket – mint például a minőségmérés és elszámolás rendszer, vagy a fluktuáció felső határa, stb. – a megrendelő adja meg, és aztán azt be is tartja.

Sajnos nincsenek olyan szuper benchmarkig számok, amik alapján könnyen és papíron lehetne dönteni, a rendszert egy szakértőnek kell átvizsgálni. Aztán, hogy ebbe majd hogyan kavar bele az OKJ átalakítása, majd hólnap írok.

Vissza

Szakanyag megrendelő
A csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező!

COVID-19

A járvány kitőrésekor készült egy tisztítás-technológiai protokoll, amelynek célja az volt, hogy egyértelmű helyzezet teremtsen a piacon. Az elmúlt fél évben a szektor komolyan reagált a helyzetre és ma már tapasztalatok is vannak a legjobb gyakorlat kapcsán.
Mára már mejött a pandémia második hulláma is, és egyre jobban kristályosodik ki, hogy mi lehet a takarító szektor szerepe, ebben a nem mindennapi krizisben. 

Szabályozott piac

Minősített szakmai vezetők

Szakképzési hierarchia

A nem megfelelő takarítási szolgáltatásnak vannak elsődleges, másodlagos és járulékos kockázatai. Ezen kivül a nem megfelelően szabályozott környezet teret ad az olyan cégeknek is, akiknek eszük ágában sincs munkatársaikat biztonságosan és etikusan foglalkoztatni illetve a területnek megfelelő szakmai szintű szolgáltatásokat nyújtani. A megrendelő elégedettség igazolását intézményesíteni kell.
A formálisan is keretek közé szoritott személyi felelősség és az megkövetelt/elsimert szakmai szint,  teremthet olyan helyzezt, amikor a cég nem adhatja fel a szakmaiságot pusztán csak  piaci poziciók megszerzése érdekében. A lajstromba vett szakmai vezetőket kreditrendszerrel össztönözni kell, hogy személyes fejlődésükkel cégszinten és szektor szinten is hozzájáruljanak a szakma fejlesztéshez.
A szakmai hierarchia már készen van, ez életszerű és hasonlatos a fejlet világok rendszereihez, viszont még nem épült be a takarítók gondolkodásába és a társadalom sem tudja mit tegyen vele. A következő lépés a hierarchiai rendszer tartalommal való megtöltése kell legyen, ennek érdekében viszont a hétköznapi takarítót ki kell mozdítani a jelenlegi dermetségéből. Ez egy időben szakmai és személyiségi fejlesztés is.

Minősített végrehajtói állomány

A hivatásos, B2B szolgáltatásokat nyújtó takarítót le kell választani az egyszerű foglalkoztatásoktól. Igenis ki kell mondani, hogy a tiszítás-technológia egy felelős szakma. Cél kell, hogy legyen, hogy egy bizonyos szinten az állomány 100%-a képzett legyen. Ennek megvalósítása a szakmai vezető egyéni felelősége. Ennek pedig nagyon fontos eleme, a pozició törvényi szabályozása, a szervezeti felépéítés erőviszonyainak rendezése.

Szakma-specifikus szolgáltatási szerződés

A takarítási szolgáltatási szerződés akkor számít megfelelőenek és akkor fogja jó keretek közé az együttműködést, ha az megfelelően írja le a takarítandó területet, az elvárt minőségi szinvonalat (annak minden elemének tekintetében) és az elért eredmény igazolási és ellenörzési rendszerét. Belértve ebbe az elszámolási periodusokat és az azokat követő azonnali fizetést. Mindezekhez pedig szorosan hozzátartozik az alkalmazott eljárások és technológiák nemzeti szabványokban való rögzítése.

Szakma-specifikus munkaszrződés

Ahhoz, hogy a takarító valóban és ténylegesen is elsimert, megbecsült és felelős szakember legyen, meg kell, hogy szülessenek a kompetenciákra, készségekre és állandó szakmai fejlődésre épülő teljesítményalapú munkaszerződések. A tisztaságszakmai jövő akkor lesz "kerek", ha a szakmai vezető mellett az állomány minden egyes tagja is képes lesz felelőséget vállalni a szolgáltatási teljesítményért és hatékonyságért.

2020 - 2025 Szakmapolitikai program

Egy 5 éves program, aminek célja összefogni a szakmailag legaktívabb szakembereket és és az alapvető szakmai kommunikációs kérdések megválaszolásával előkészíteni a következő szakmapolitikai lépéseket. A program önfinaszirozó, semmilyen külső támogatást nem kap.
A program négy projektet foglalmagába. Ezek közül a PEL rendszer már 1999-óta működik és annak most egy új formája indult. A másik három projket teljesen új útakat tapaos és ebből a szempontból ez egy nagy kisérlet is.  Az ÉRTELMEZŐ szakmai szótár már régi álom volt. A TÁDÉ hallgatható képzés a Önképző Klub egyik felvetése volt és szintén itt született meg a MEGRENDELŐ KÖNYVE ötlete is.

Egy kattintásra öntől


A csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező!