Mottó: Igény, szakszerűség, élmény. Ezek kéz a kézben járnak, bármelyiket elhagyva, bármilyen megfontolásból a másik kettő sem valósulhat meg. Az elmúlt 10 évben több mint 600 bejegyzés született ennek szellemében. Szánd rá az időt és TE több leszel.

Bértarifa I.

Bértarifa I.
2022.01.21.

Valamikor a 90-es évek elején zajlott egy társadalmi vita, de aztán az elfeküdt. Pedig akkor úgy nézet ki, hogy előre lehet lépni ebben az ügyben. Azóta már eltelt 20 év és lényegében nem történt semmi, mert az ügy nem került napirendre.

Valamikor a 90-es évek elején zajlott egy társadalmi vita, de aztán az elfeküdt. Pedig akkor úgy nézet ki, hogy előre lehet lépni ebben az ügyben. Azóta már eltelt 20 év és lényegében nem történt semmi, mert az ügy nem került napirendre.

Ma azért került előtérbe újra, mert (egy területen ahol a cég saját szervezésben valósítja meg a takarítást) kirobbant egy vita azzal kapcsolatban, hogy ki menyire értékes, vagy ki milyen szakmai szinten áll és, hogy miért egyforma mindenkinek a fizetése.

Korábban a cég vezetője azt gondolta, hogy takarító, az takarító és mindenkinek legyen egyforma bére, hogy ne legyen bérfeszültség. Ez a dolog nem jött be, mert menet közben kiderült, hogy nem mindenki tud elvégezni minden munkát, nem mindenki tud kezelni minden gépet és hát nem mindenki fogható hadra egyformán.

Szóval a különbségek elváltak és a gyakorlat is az lett, hogy „azt a lovat ütötték, amelyik húzott”. Azonban ez nem járt megkülönböztetéssel sem anyagilag sem erkölcsileg. Ez ment egy ideig, amíg a két húzó emberből az egyik elment a cégtől és a rendszer majdnem összeomlott.

Felmerült tehát, hogy mit lehet tenni?

Több féle rendszer lehetséges, de szakértőként azt mondom, hogy ilyenbe csak akkor érdemes belevágni, ha erről úgy gondolkodunk, hogy ez egyben egy országos rendszer legyen. Tehát erről születik egy IRÁNYELV, amit aztán egy nagy többség formálisan is elfogad, majd szánunk arra pénzt és energiát, hogy ezt minden cégvezetővel megismertessük, elfogadtassuk és bevezessük a piacra.

Ki kerül itt döntési helyzetbe?

Nyugaton a kategóriába sorolást a felelős szakmai igazgatók, más szóval a mesterek végzik. Ennek a rendszerek a sikere tehát azon is múlik, hogy tud születni egy másik IRÁNYELV is, ami rögzíti, hogy egy szakcég milyen szakmai keretek között kell, hogy működjön. Ez persze rögtön felvet egy harmadik kérdést is: kiket tekintünk a tisztítás-technológiai szakma mesterének?

Ezek a nagy szakmapolitikai kérdések, minden más egyszerű rutin feladat.

Vissza

Szakanyag megrendelő
A csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező!

COVID-19

A járvány kitőrésekor készült egy tisztítás-technológiai protokoll, amelynek célja az volt, hogy egyértelmű helyzezet teremtsen a piacon. Az elmúlt fél évben a szektor komolyan reagált a helyzetre és ma már tapasztalatok is vannak a legjobb gyakorlat kapcsán.
Mára már mejött a pandémia második hulláma is, és egyre jobban kristályosodik ki, hogy mi lehet a takarító szektor szerepe, ebben a nem mindennapi krizisben. 

Szabályozott piac

Minősített szakmai vezetők

Szakképzési hierarchia

A nem megfelelő takarítási szolgáltatásnak vannak elsődleges, másodlagos és járulékos kockázatai. Ezen kivül a nem megfelelően szabályozott környezet teret ad az olyan cégeknek is, akiknek eszük ágában sincs munkatársaikat biztonságosan és etikusan foglalkoztatni illetve a területnek megfelelő szakmai szintű szolgáltatásokat nyújtani. A megrendelő elégedettség igazolását intézményesíteni kell.
A formálisan is keretek közé szoritott személyi felelősség és az megkövetelt/elsimert szakmai szint,  teremthet olyan helyzezt, amikor a cég nem adhatja fel a szakmaiságot pusztán csak  piaci poziciók megszerzése érdekében. A lajstromba vett szakmai vezetőket kreditrendszerrel össztönözni kell, hogy személyes fejlődésükkel cégszinten és szektor szinten is hozzájáruljanak a szakma fejlesztéshez.
A szakmai hierarchia már készen van, ez életszerű és hasonlatos a fejlet világok rendszereihez, viszont még nem épült be a takarítók gondolkodásába és a társadalom sem tudja mit tegyen vele. A következő lépés a hierarchiai rendszer tartalommal való megtöltése kell legyen, ennek érdekében viszont a hétköznapi takarítót ki kell mozdítani a jelenlegi dermetségéből. Ez egy időben szakmai és személyiségi fejlesztés is.

Minősített végrehajtói állomány

A hivatásos, B2B szolgáltatásokat nyújtó takarítót le kell választani az egyszerű foglalkoztatásoktól. Igenis ki kell mondani, hogy a tiszítás-technológia egy felelős szakma. Cél kell, hogy legyen, hogy egy bizonyos szinten az állomány 100%-a képzett legyen. Ennek megvalósítása a szakmai vezető egyéni felelősége. Ennek pedig nagyon fontos eleme, a pozició törvényi szabályozása, a szervezeti felépéítés erőviszonyainak rendezése.

Szakma-specifikus szolgáltatási szerződés

A takarítási szolgáltatási szerződés akkor számít megfelelőenek és akkor fogja jó keretek közé az együttműködést, ha az megfelelően írja le a takarítandó területet, az elvárt minőségi szinvonalat (annak minden elemének tekintetében) és az elért eredmény igazolási és ellenörzési rendszerét. Belértve ebbe az elszámolási periodusokat és az azokat követő azonnali fizetést. Mindezekhez pedig szorosan hozzátartozik az alkalmazott eljárások és technológiák nemzeti szabványokban való rögzítése.

Szakma-specifikus munkaszrződés

Ahhoz, hogy a takarító valóban és ténylegesen is elsimert, megbecsült és felelős szakember legyen, meg kell, hogy szülessenek a kompetenciákra, készségekre és állandó szakmai fejlődésre épülő teljesítményalapú munkaszerződések. A tisztaságszakmai jövő akkor lesz "kerek", ha a szakmai vezető mellett az állomány minden egyes tagja is képes lesz felelőséget vállalni a szolgáltatási teljesítményért és hatékonyságért.

2020 - 2025 Szakmapolitikai program

Egy 5 éves program, aminek célja összefogni a szakmailag legaktívabb szakembereket és és az alapvető szakmai kommunikációs kérdések megválaszolásával előkészíteni a következő szakmapolitikai lépéseket. A program önfinaszirozó, semmilyen külső támogatást nem kap.
A program négy projektet foglalmagába. Ezek közül a PEL rendszer már 1999-óta működik és annak most egy új formája indult. A másik három projket teljesen új útakat tapaos és ebből a szempontból ez egy nagy kisérlet is.  Az ÉRTELMEZŐ szakmai szótár már régi álom volt. A TÁDÉ hallgatható képzés a Önképző Klub egyik felvetése volt és szintén itt született meg a MEGRENDELŐ KÖNYVE ötlete is.

Egy kattintásra öntől


A csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező!