Mottó: Igény, szakszerűség, élmény. Ezek kéz a kézben járnak, bármelyiket elhagyva, bármilyen megfontolásból a másik kettő sem valósulhat meg. Az elmúlt 10 évben több mint 600 bejegyzés született ennek szellemében. Szánd rá az időt és TE több leszel.

Az ÚJ szolgálatvezető

Az ÚJ szolgálatvezető
2015.01.29.

Nagy szomorúsággal vettük tudomásul, hogy 2013-ben a SZOLGÁLATVEZETŐ kikerült az országos képzési jegyzékből. Ugyanakkor ez egy technikai szempont is volt, mert az akkori besorolásánál magasabb szintű ez a képzés. Azonban félreértések is voltak, vannak ezzel a képzettségi szinttel kapcsolatban, így aztán tisztázni kellene egy két dolgot.

2015-re sok tervünk van.

Az egyik, hogy a 2004-ben útjára indított szolgálatvezetői képzésről leporoljuk a port, és függetlenül attól, hogy kikerült az országos képzési jegyzékből, megfelelően pozicionáljuk és indítsuk újra a képzéseket.

Kinek szól a képzés?

Elsődleges célcsoport: jelenleg is az épülettisztító iparban tevékenykedő, érettségivel és tisztítás-technológiai szakmunkás végzettséggel, legalább 2 év gyakorlati tapasztalattal rendelkező dolgozók: végrehajtók, csoportvezetők, szolgálatvezetők.

Másodlagos célcsoport: jeles bizonyítvánnyal végző érettségizett szakmunkások, akik korábban 500 órás vagy annál magasabb óraszámú képzésben vettek részt.

A képzés során megszerezhető tudás, ami tulajdonképpen képet ad arról is, hogy mi a feladata egy szolgálatvezetőnek:

-   Kapcsolatot teremt (idegen nyelven is) a megrendelővel vagy annak képviselőjével.

-   Mint területi vezető felméri/megismeri/értelmezi a beosztottjait fenyegető kockázatokat.

-   Felméri a teljes területet (a felmérés része: a területi adatok és a szolgáltatás sajátosságaival kapcsolatos, illetve a takaríthatósági viszonyokkal kapcsolatos interjú), vagy kigyűjti a rendelkezésre álló dokumentációból[1] a tisztítás-technológiai szempontból szükséges adatokat és értelmezi azokat.

-    Szakmai koncepciót dolgoz ki[2] meghatározott eljárások és technológiák gyakoriságának meghatározása és végrehajtásukhoz szükséges emberi erőforrás, a kezelőszer-, az eszközszükséglet meghatározására, a munka szervezésére és ellenőrzésére („hálóterv”,„munkatervek” és „belső tanúsítványok” rendszere).

-    Ismeri és alkalmazza a koncepción belül alkalmazott benchmarking (mérő-) számokat és azok jelentőségét, ezek mentén szakmai párbeszédet folytat.

-   Beosztást készít, felügyeli a rendszert és támogatja a munkaügyi szervezetet.

-    Úgy viselkedik, és olyan módon vesz részt szakmai életben, hogy szervezete úgynevezett „jó munkahely” hírnevét, személyes szakmai felkészültségi szintjét és problémamegoldó készségének hírét folyamatosan erősítse.

-    Toboroz és/vagy a potenciális jelentkezők adatbázisát karbantartja.

-    Posztra képez/helyez[3].

-    A szakmunkások ismereteinek folyamatos fejlesztése a sztenderd eljárások és technológiák végrehajtásának terén.

-    A szakmunkások ismereteinek folyamatos fejlesztése annak érdekében, hogy a közvetlen vezetői feladatukat elláthassák.

-    Beszerzi, bevezeti és/vagy szervezi az új technológiákat, eszközöket vagy kezelőszereket. Ezzel kapcsolatban, írásos/digitális fejlesztő-értékelő anyagokat készít.

-    Megszervezi és felügyeli a tisztító-, ápoló- és felületkezelő szerek, kézi eszközök, gépek és tartozékok megfelelő tárolását.

-   Tervezi, szervezi és felügyeli a kézi eszközök, gépek és tartozékok karbantartását.

- Kiadja, felügyeli/korrigálja a feladatot magyar/angol munkakörnyezetben.

-   Átveszi a feladatot.

-   Növeli a hatékonyságot.

-   A szakmunkások által rögzített adatokat összehasonlítja az elvárt idő- és anyagnormákkal.

-   Kiértékeli az esetleges eltérések okait.

-   Helyesbítő intézkedéseket hoz.

-   Megelőző intézkedéseket/eljárásokat vezet be.

-   Ellenőrzi a végrehajtók minőségi teljesítményét.

-   Jelentést készít a megrendelő és/vagy felettesei számára.

 

A szakképesítéssel betölthető munkakörök, foglalkozások FEOR száma: 1329 Egyéb szolgáltatást nyújtó egység vezetője. Ide tartoznak a 132-es alcsoportból a máshová be nem sorolható szolgáltatást nyújtó szervezetek vezetői.

Tehát a szolgálatvezető az a szakember, aki azért felelős, hogy egy adott szolgáltatási területen legyen elegendő és megfelelő anyagi- és emberi erőforrás, és hogy a vevő elégedett legyen.

A képzés 9 hétig tart, és tartalmaz tanfolyami és munkahelyen letöltendő foglalkozásokat is. A terv az, hogy 9 héten át találkozunk keddi és szerdai napokon, ami 11 nap elmélet és 7 nap elméletigényes gyakorlat - ezt nevezzük készségfejlesztésnek. Illetve az első és az utolsó hét kivételével a csütörtöki és pénteki napokra lenne házi feladat, ami 14 nap üzemi gyakorlat jelentene. Ez utóbbi lehet saját területen, de lehetne csereberélni is. Ezt majd meglátjuk menet közben! Minden nap egyenként 8 órás, így tehát ez egy 256 órás képzés lenne, aminek 34 %-a elmélet és 66 %-a pedig gyakorlat.

 Tudom, nem egyszerű ezt végigcsinálni, de sok előnye lehet. Először is a hétfők szabadok, és azokat jól ki kell használni. Másodszor, a csütörtöki és pénteki napokon bele lehet vágni a munkaterület fejlesztésébe. Ha már úgyis házi feladat, össze lehet kapcsolni a kellemeset a hasznossal, és a tematika úgy van meghatározva, hogy ténylegesen át lehet világítani a végrehajtást, és ki lehet javítani annak problémáit.

 

Tematika:

2015.03.17 - 01.E1 Bevezető

2015.03.18 - 02.E2 Szakmai adatok

2015.03.24 - 03.E3 Felnőttképzés és nevelés

2015.03.25 - 04.KF1 Kognitív Szintézis

2015.03.26 - 05.Ü1 Képzési terv a gyakorlatban

2015.03.27 - 06.Ü2 Képzési terv a gyakorlatban

2015.03.31 - 07.E4 Munkajog

2015.04.01 - 08.KF2 Munka szerződések

2015.04.02 - 09.Ü3 Munkajogi tisztázások

2015.04.03 - 10.Ü4 Munkajogi tisztázások

2015.04.07 - 11.E5 Kockázatelemzés és munkavédelem

2015.04.08 - 12.KF3 Elsősegély

2015.04.09 - 13.Ü5 Kockázatkezelés

2015.04.10 - 14.Ü6 Kockázatkezelés

2015.04.14 - 15.E6 Emberi Erőforrás Menedzsment

2015.04.15 - 16.KF4 Csapatépítés

2015.04.16 - 17.Ü7 Csapatépítés a gyakorlatban

2014.04.17 - 18.Ü8 Csapatépítés a gyakorlatban

2014.04.21 - 19.E7 tervezés: Főtábla, Hálóterv, munkaterv

2014.04.22 - 20.KF5 Felmérés és koncepció

2014.04.23 - 21.Ü9 Saját hálóterv

2014.04.24 - 22.Ü10 Saját hálóterv

2014.04.28 - 23.E8 Minőségmérés és átadás

2014.04.29 - 24.KF6 Célok és eszközök

2014.04.30 - 25.Ü11 Saját minőségmérés

2014.05.01 - 26.Ü12 Saját minőségmérés

2014.05.05 - 27.E9 Fejlesztések

2014.05.06 - 28.KF7 Publikáció

2014.05.07 - 29.Ü13. Téma és feldolgozás

2014.05.08 - 30.Ü14. Téma és feldolgozás

2014.05.12 - 31.E10 Minőség-, Környezet és Munkaerő Egészség Biztonság Irányítás

2014.05.13 - 32.E11 Összefoglaló

 

Vizsga időpontja: 2015. május  15.

 

Azt gondolom, hogy a szakmánkban akkor fognak majd jól menni a dolgok, ha minden szerződésnek lesz legalább egy nevesített szolgálatvezetője.

Olyan szolgálatvezetője, aki gyakorló szakmunkásból nőtte ki magát, és bármikor, bármilyen feladatot meg tud oldani a gyakorlatban is. Azonban igazi erénye, hogy tervezési, szervezési és fejlesztési munkája a kőkemény gyakorlat szilárd talaján áll, és csak szakszerű megoldásokban gondolkodik.

 

Már lehet jelentkezni!

 

[1] Hivatkozási alap: a MATISZ IR 001: 2012 „Kötelezően megadandó adatok” irányelve.

[2] Irányadó: a MATISZ IR002: 2012 „Főtábla” irányelve.

[3] Ide tartozik minden olyan belső képzési tevékenység, ami azt a célt szolgálja, hogy az újonnan a cégbe belépő személy képes legyen a feladatát önállóan, de legalább időszakos felügyelet mellett ellátni.

Vissza

Szakanyag megrendelő
A csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező!

COVID-19

A járvány kitőrésekor készült egy tisztítás-technológiai protokoll, amelynek célja az volt, hogy egyértelmű helyzezet teremtsen a piacon. Az elmúlt fél évben a szektor komolyan reagált a helyzetre és ma már tapasztalatok is vannak a legjobb gyakorlat kapcsán.
Mára már mejött a pandémia második hulláma is, és egyre jobban kristályosodik ki, hogy mi lehet a takarító szektor szerepe, ebben a nem mindennapi krizisben. 

Szabályozott piac

Minősített szakmai vezetők

Szakképzési hierarchia

A nem megfelelő takarítási szolgáltatásnak vannak elsődleges, másodlagos és járulékos kockázatai. Ezen kivül a nem megfelelően szabályozott környezet teret ad az olyan cégeknek is, akiknek eszük ágában sincs munkatársaikat biztonságosan és etikusan foglalkoztatni illetve a területnek megfelelő szakmai szintű szolgáltatásokat nyújtani. A megrendelő elégedettség igazolását intézményesíteni kell.
A formálisan is keretek közé szoritott személyi felelősség és az megkövetelt/elsimert szakmai szint,  teremthet olyan helyzezt, amikor a cég nem adhatja fel a szakmaiságot pusztán csak  piaci poziciók megszerzése érdekében. A lajstromba vett szakmai vezetőket kreditrendszerrel össztönözni kell, hogy személyes fejlődésükkel cégszinten és szektor szinten is hozzájáruljanak a szakma fejlesztéshez.
A szakmai hierarchia már készen van, ez életszerű és hasonlatos a fejlet világok rendszereihez, viszont még nem épült be a takarítók gondolkodásába és a társadalom sem tudja mit tegyen vele. A következő lépés a hierarchiai rendszer tartalommal való megtöltése kell legyen, ennek érdekében viszont a hétköznapi takarítót ki kell mozdítani a jelenlegi dermetségéből. Ez egy időben szakmai és személyiségi fejlesztés is.

Minősített végrehajtói állomány

A hivatásos, B2B szolgáltatásokat nyújtó takarítót le kell választani az egyszerű foglalkoztatásoktól. Igenis ki kell mondani, hogy a tiszítás-technológia egy felelős szakma. Cél kell, hogy legyen, hogy egy bizonyos szinten az állomány 100%-a képzett legyen. Ennek megvalósítása a szakmai vezető egyéni felelősége. Ennek pedig nagyon fontos eleme, a pozició törvényi szabályozása, a szervezeti felépéítés erőviszonyainak rendezése.

Szakma-specifikus szolgáltatási szerződés

A takarítási szolgáltatási szerződés akkor számít megfelelőenek és akkor fogja jó keretek közé az együttműködést, ha az megfelelően írja le a takarítandó területet, az elvárt minőségi szinvonalat (annak minden elemének tekintetében) és az elért eredmény igazolási és ellenörzési rendszerét. Belértve ebbe az elszámolási periodusokat és az azokat követő azonnali fizetést. Mindezekhez pedig szorosan hozzátartozik az alkalmazott eljárások és technológiák nemzeti szabványokban való rögzítése.

Szakma-specifikus munkaszrződés

Ahhoz, hogy a takarító valóban és ténylegesen is elsimert, megbecsült és felelős szakember legyen, meg kell, hogy szülessenek a kompetenciákra, készségekre és állandó szakmai fejlődésre épülő teljesítményalapú munkaszerződések. A tisztaságszakmai jövő akkor lesz "kerek", ha a szakmai vezető mellett az állomány minden egyes tagja is képes lesz felelőséget vállalni a szolgáltatási teljesítményért és hatékonyságért.

2020 - 2025 Szakmapolitikai program

Egy 5 éves program, aminek célja összefogni a szakmailag legaktívabb szakembereket és és az alapvető szakmai kommunikációs kérdések megválaszolásával előkészíteni a következő szakmapolitikai lépéseket. A program önfinaszirozó, semmilyen külső támogatást nem kap.
A program négy projektet foglalmagába. Ezek közül a PEL rendszer már 1999-óta működik és annak most egy új formája indult. A másik három projket teljesen új útakat tapaos és ebből a szempontból ez egy nagy kisérlet is.  Az ÉRTELMEZŐ szakmai szótár már régi álom volt. A TÁDÉ hallgatható képzés a Önképző Klub egyik felvetése volt és szintén itt született meg a MEGRENDELŐ KÖNYVE ötlete is.

Egy kattintásra öntől


A csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező!