Mottó: Igény, szakszerűség, élmény. Ezek kéz a kézben járnak, bármelyiket elhagyva, bármilyen megfontolásból a másik kettő sem valósulhat meg. Az elmúlt 10 évben több mint 600 bejegyzés született ennek szellemében. Szánd rá az időt és TE több leszel.

Az új szakmastruktúra átírhatja az eddigi szokásokat

Az új szakmastruktúra átírhatja az eddigi szokásokat
2016.04.18.

Az új takarítói és tisztítás-technológiai szakmastruktúra pont egy olyan időben jött, amikor a piac egyébként is nagy átrendeződéseken megy át és a munkaerő kínálat kritikus szinten áll. A következő 5 év kihívása az lehet, hogy a cégek mennyire lesznek átállni a korszerű szakmai üzemmódra és ezeket a törekvéseket, hogy éli majd meg a piac, ami hozzászokott egy bizonyos helyzethez.

A helyzet nem egyszerű és nem is reménytelen, de jelenleg még nem sokan nem nagyon látják, hogy merre induljanak el. Pedig szerintem csak egyetlen út van. Ez pedig a cég humán erőforrásának újrastrukturálása és a személyi minősítések megkezdése.

Csak 10 évvel vagyunk lemaradva, önmagunk hóz képest, de a helyzet ettől függetlenül biztató, egy két év alatt behozható a lemaradás. A know-how rendelkezésre áll, a szabályozások készen vannak és szeptemberbe életbe lépnek. Van még hátra néhány szakmapolitikai kérdés, de ezek az lassan eldőlnek. Ami kritikus, az a cégek marketingje, ami jelenleg gyenge lábakon áll, de ha néhány cégnél van is, a mögöttes szakmai tartalom erősen kétséges.

Mit gondolnak a megrendelők?

A megrendelők szomjaznak a jó minőségre, de nem tudják még miben fog ez nekik kerülni. A piac ma már szinte mindent világpiaci áron vásárol, de a munkaerőt egyelőre nem. A szakma egyetlen kiútja, hogy a hozzáadott értékre koncentrál, mert azt világpiaci árón tudja eladni. Ez lenne a lényeg, mert a szakképzetlen munkaerő nem kell a piacnak. Tehát a kiút, az, hogy a menedzsment kitalálja és megtalálja azt, hogy mi az, amit hozzá tud tenni a munkaerőpiacon fellelhető segédmunkások puszta munkaerejéhez és létéhez. Ma már más színvonalú szolgáltatást várnak el, mint 10 vagy 20 évvel ezelőtt!

A szolgáltatás díjának 70 – 80%-a, a munkabér és járulékai

A jövőben ennek az aránynak folyamatosan csökkenni kell. Ennek a reális és megcélozható mértéke már rövidtávon is 50 – 60% és hosszútávon akár a 40% is elérhető.

Mi kel ehhez a hihetetlen fejlődéshez?

Olyan garantált minőségű szolgáltatás ígérete, ami még nincs a piacon!

Ha erre lenne kész, a boltban megvásárolható recept, akkor mindenki ezt csinálná, de nincs. Ezt ki kell érlelni és közben az érleléssel párhuzamosan kell felhúzni a személyi állomány, a technológiát és nem utolsó sorban az operatív vezetést. Ehhez pedig a személyzetet úgy kell motiválni, hogy hajlandó legyen részt venni a fejlesztésben és örömét lelje az erőfeszítésbe, mert ez nem lesz egyszerű. Azoknak, akiket ez a dolog felizgatott, vagy fejlesztésben gondolkodik, szervezek egy szakmai napot. Mivel a részletek rendkívül finomak, csak azoknak küldöm el az ajánlatot, akik komolyan érdeklődnek a dolog iránt.

>> ŰRLAP <<

Vissza

Szakanyag megrendelő
A csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező!

COVID-19

A járvány kitőrésekor készült egy tisztítás-technológiai protokoll, amelynek célja az volt, hogy egyértelmű helyzezet teremtsen a piacon. Az elmúlt fél évben a szektor komolyan reagált a helyzetre és ma már tapasztalatok is vannak a legjobb gyakorlat kapcsán.
Mára már mejött a pandémia második hulláma is, és egyre jobban kristályosodik ki, hogy mi lehet a takarító szektor szerepe, ebben a nem mindennapi krizisben. 

Szabályozott piac

Minősített szakmai vezetők

Szakképzési hierarchia

A nem megfelelő takarítási szolgáltatásnak vannak elsődleges, másodlagos és járulékos kockázatai. Ezen kivül a nem megfelelően szabályozott környezet teret ad az olyan cégeknek is, akiknek eszük ágában sincs munkatársaikat biztonságosan és etikusan foglalkoztatni illetve a területnek megfelelő szakmai szintű szolgáltatásokat nyújtani. A megrendelő elégedettség igazolását intézményesíteni kell.
A formálisan is keretek közé szoritott személyi felelősség és az megkövetelt/elsimert szakmai szint,  teremthet olyan helyzezt, amikor a cég nem adhatja fel a szakmaiságot pusztán csak  piaci poziciók megszerzése érdekében. A lajstromba vett szakmai vezetőket kreditrendszerrel össztönözni kell, hogy személyes fejlődésükkel cégszinten és szektor szinten is hozzájáruljanak a szakma fejlesztéshez.
A szakmai hierarchia már készen van, ez életszerű és hasonlatos a fejlet világok rendszereihez, viszont még nem épült be a takarítók gondolkodásába és a társadalom sem tudja mit tegyen vele. A következő lépés a hierarchiai rendszer tartalommal való megtöltése kell legyen, ennek érdekében viszont a hétköznapi takarítót ki kell mozdítani a jelenlegi dermetségéből. Ez egy időben szakmai és személyiségi fejlesztés is.

Minősített végrehajtói állomány

A hivatásos, B2B szolgáltatásokat nyújtó takarítót le kell választani az egyszerű foglalkoztatásoktól. Igenis ki kell mondani, hogy a tiszítás-technológia egy felelős szakma. Cél kell, hogy legyen, hogy egy bizonyos szinten az állomány 100%-a képzett legyen. Ennek megvalósítása a szakmai vezető egyéni felelősége. Ennek pedig nagyon fontos eleme, a pozició törvényi szabályozása, a szervezeti felépéítés erőviszonyainak rendezése.

Szakma-specifikus szolgáltatási szerződés

A takarítási szolgáltatási szerződés akkor számít megfelelőenek és akkor fogja jó keretek közé az együttműködést, ha az megfelelően írja le a takarítandó területet, az elvárt minőségi szinvonalat (annak minden elemének tekintetében) és az elért eredmény igazolási és ellenörzési rendszerét. Belértve ebbe az elszámolási periodusokat és az azokat követő azonnali fizetést. Mindezekhez pedig szorosan hozzátartozik az alkalmazott eljárások és technológiák nemzeti szabványokban való rögzítése.

Szakma-specifikus munkaszrződés

Ahhoz, hogy a takarító valóban és ténylegesen is elsimert, megbecsült és felelős szakember legyen, meg kell, hogy szülessenek a kompetenciákra, készségekre és állandó szakmai fejlődésre épülő teljesítményalapú munkaszerződések. A tisztaságszakmai jövő akkor lesz "kerek", ha a szakmai vezető mellett az állomány minden egyes tagja is képes lesz felelőséget vállalni a szolgáltatási teljesítményért és hatékonyságért.

2020 - 2025 Szakmapolitikai program

Egy 5 éves program, aminek célja összefogni a szakmailag legaktívabb szakembereket és és az alapvető szakmai kommunikációs kérdések megválaszolásával előkészíteni a következő szakmapolitikai lépéseket. A program önfinaszirozó, semmilyen külső támogatást nem kap.
A program négy projektet foglalmagába. Ezek közül a PEL rendszer már 1999-óta működik és annak most egy új formája indult. A másik három projket teljesen új útakat tapaos és ebből a szempontból ez egy nagy kisérlet is.  Az ÉRTELMEZŐ szakmai szótár már régi álom volt. A TÁDÉ hallgatható képzés a Önképző Klub egyik felvetése volt és szintén itt született meg a MEGRENDELŐ KÖNYVE ötlete is.

Egy kattintásra öntől


A csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező!