Mottó: Igény, szakszerűség, élmény. Ezek kéz a kézben járnak, bármelyiket elhagyva, bármilyen megfontolásból a másik kettő sem valósulhat meg. Az elmúlt 10 évben több mint 600 bejegyzés született ennek szellemében. Szánd rá az időt és TE több leszel.

Az új képzési rendszer

Az új képzési rendszer
2021.02.22.

Természetesen még mindig nem tudunk semmit, viszont mi is dolgozunk egy rendszeren. Nyilvánvaló, hogy nem sok variáció van, mert az elmúlt 15 évben azért kiforrott egy szint és ez nemzetközileg is megfelelő, nagy újításokra tehát nem kell számítani, de azért mégis…

Azoknál a cégvezetőknél, akikkel én beszélek nap, mint nap, alapvetően két fontos gondolat fogalmazódik meg. Az egyik, hogy a képzés eredményessége alapvetően attól függ, hogy az illető milyen hosszú ideig van külső kontroll alatt. Ez nem azt jelenti, hogy a tanfolyamok óraszámát kell emelni. Éppen ellenkezőleg olyan moduláris rendszert kell kialakítani, hosszabb idő alatt kevesebb tanfolyami kontaktórával és több gyakorlati megvalósítással számol.

Ez az egyik, a másik pedig, hogy szerintük kulcskérdés, hogy mi fogja motiválni az embereket, hogy kitartóak legyenek egy akár több évig is elhúzódó képzési folyamatban.

Ez két nagyon komoly kérdés:

Ma, az körvonalazódik, hogy egy szakmunkás képzés, ha lecsupaszítjuk, amennyire csak lehet, akkor kontaktokra szempontjából levihető akár 140 órára is. Ezt azonban ki kell, hogy egészítse egy belső gyakorlati követelményrendszer és szakavatott munkahelyi felügyelet illetve önálló tanulás is. Ez azt jelenti, hogy munka mellett nagyjából 1 év kell, ahhoz, hogy a 7 modult valaki elsajátítsa, és olyan szakmunkásvizsgát tegyen, ahogy az a nagykönyvben meg van írva. Ebben az esetben formális tanfolyamon egyszer 3 napot és hatszor 2 napot kell neki részt venni. A többi a mesterével való együttműködésén és saját tanulásán múlik.

A második kérdés nem egyszerű történet, de egész jó tapasztalataim vannak az elmúlt 3 évben. Ebben az időszakban körülbelül 100 főt mentorálltam és átlagosan 4 – 6 hónap alatt 90%-uk elérte azt a szintet, hogy sikeres szakmunkás vizsgát tegyen. A többiek sem adták fel, csak különböző okok miatt csúsznak egy kicsit. Ettől persze továbbra is kérdés, mi munkálkodik bennük, mi viszi őket lépésről, lépésre előre?

A válasz egyszerű: egy bértarifa rendszer tudna lenni a megoldás. Ez nyugaton sem működik másképpen, és ha mi erre nem tudunk áthálni, nem lesz a munkaerőpiacon olyan munkavállaló, akivel igényesebb munkákat el lehet látni!

Vissza

Szakanyag megrendelő
A csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező!

COVID-19

A járvány kitőrésekor készült egy tisztítás-technológiai protokoll, amelynek célja az volt, hogy egyértelmű helyzezet teremtsen a piacon. Az elmúlt fél évben a szektor komolyan reagált a helyzetre és ma már tapasztalatok is vannak a legjobb gyakorlat kapcsán.
Mára már mejött a pandémia második hulláma is, és egyre jobban kristályosodik ki, hogy mi lehet a takarító szektor szerepe, ebben a nem mindennapi krizisben. 

Szabályozott piac

Minősített szakmai vezetők

Szakképzési hierarchia

A nem megfelelő takarítási szolgáltatásnak vannak elsődleges, másodlagos és járulékos kockázatai. Ezen kivül a nem megfelelően szabályozott környezet teret ad az olyan cégeknek is, akiknek eszük ágában sincs munkatársaikat biztonságosan és etikusan foglalkoztatni illetve a területnek megfelelő szakmai szintű szolgáltatásokat nyújtani. A megrendelő elégedettség igazolását intézményesíteni kell.
A formálisan is keretek közé szoritott személyi felelősség és az megkövetelt/elsimert szakmai szint,  teremthet olyan helyzezt, amikor a cég nem adhatja fel a szakmaiságot pusztán csak  piaci poziciók megszerzése érdekében. A lajstromba vett szakmai vezetőket kreditrendszerrel össztönözni kell, hogy személyes fejlődésükkel cégszinten és szektor szinten is hozzájáruljanak a szakma fejlesztéshez.
A szakmai hierarchia már készen van, ez életszerű és hasonlatos a fejlet világok rendszereihez, viszont még nem épült be a takarítók gondolkodásába és a társadalom sem tudja mit tegyen vele. A következő lépés a hierarchiai rendszer tartalommal való megtöltése kell legyen, ennek érdekében viszont a hétköznapi takarítót ki kell mozdítani a jelenlegi dermetségéből. Ez egy időben szakmai és személyiségi fejlesztés is.

Minősített végrehajtói állomány

A hivatásos, B2B szolgáltatásokat nyújtó takarítót le kell választani az egyszerű foglalkoztatásoktól. Igenis ki kell mondani, hogy a tiszítás-technológia egy felelős szakma. Cél kell, hogy legyen, hogy egy bizonyos szinten az állomány 100%-a képzett legyen. Ennek megvalósítása a szakmai vezető egyéni felelősége. Ennek pedig nagyon fontos eleme, a pozició törvényi szabályozása, a szervezeti felépéítés erőviszonyainak rendezése.

Szakma-specifikus szolgáltatási szerződés

A takarítási szolgáltatási szerződés akkor számít megfelelőenek és akkor fogja jó keretek közé az együttműködést, ha az megfelelően írja le a takarítandó területet, az elvárt minőségi szinvonalat (annak minden elemének tekintetében) és az elért eredmény igazolási és ellenörzési rendszerét. Belértve ebbe az elszámolási periodusokat és az azokat követő azonnali fizetést. Mindezekhez pedig szorosan hozzátartozik az alkalmazott eljárások és technológiák nemzeti szabványokban való rögzítése.

Szakma-specifikus munkaszrződés

Ahhoz, hogy a takarító valóban és ténylegesen is elsimert, megbecsült és felelős szakember legyen, meg kell, hogy szülessenek a kompetenciákra, készségekre és állandó szakmai fejlődésre épülő teljesítményalapú munkaszerződések. A tisztaságszakmai jövő akkor lesz "kerek", ha a szakmai vezető mellett az állomány minden egyes tagja is képes lesz felelőséget vállalni a szolgáltatási teljesítményért és hatékonyságért.

2020 - 2025 Szakmapolitikai program

Egy 5 éves program, aminek célja összefogni a szakmailag legaktívabb szakembereket és és az alapvető szakmai kommunikációs kérdések megválaszolásával előkészíteni a következő szakmapolitikai lépéseket. A program önfinaszirozó, semmilyen külső támogatást nem kap.
A program négy projektet foglalmagába. Ezek közül a PEL rendszer már 1999-óta működik és annak most egy új formája indult. A másik három projket teljesen új útakat tapaos és ebből a szempontból ez egy nagy kisérlet is.  Az ÉRTELMEZŐ szakmai szótár már régi álom volt. A TÁDÉ hallgatható képzés a Önképző Klub egyik felvetése volt és szintén itt született meg a MEGRENDELŐ KÖNYVE ötlete is.

Egy kattintásra öntől


A csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező!