Mottó: Igény, szakszerűség, élmény. Ezek kéz a kézben járnak, bármelyiket elhagyva, bármilyen megfontolásból a másik kettő sem valósulhat meg. Az elmúlt 10 évben több mint 600 bejegyzés született ennek szellemében. Szánd rá az időt és TE több leszel.

Az igazságügyi szakértő a takarítóiparban

Az igazságügyi szakértő a takarítóiparban
2018.03.07.

Egy érdekes kihívás előtt állunk. A takarítói piac, ami még nem nevezheti magát tisztítás-technológiai piacnak, mert döntően szakképzetlen emberekkel dolgozik, és azt hiszi, hogy minden rendben van. Vagy lehet, hogy gyanít már valamit, de felismerés villámcsapása még nem érte el.

Egy érdekes kihívás előtt állunk. A takarítói piac, ami még nem nevezheti magát tisztítás-technológiai piacnak, mert döntően szakképzetlen emberekkel dolgozik, és azt hiszi, hogy minden rendben van. Vagy lehet, hogy gyanít már valamit, de felismerés villámcsapása még nem érte el.

Az igazságügyi szakértőre elsősorban azért van szükség, mert ha az államnak van bizonyítási kényszere egy adott közigazgatási, polgári peres vagy büntető ügyben és az eset szakmai természetű, vagy a szakmai rész meghatározó benne, akkor, a nyomozó hatóság, az ügyész vagy a bíró köteles egy, bizonyos esetekben akár több szakértőt is megbízni. Azonban ma rengeteg olyan helyzet van, amikor a szakmának kéne valamit bizonyítani, tehát egy okkal több, hogy legyen tisztítás-technológiai igazságügyi szakértőnk.

A tisztítás-technológia társadalmi integrációjához hozzá tartozik, hogy a szakma képes legyen megfogalmazni, hogy a területén működő ágazati szakértők (MATISZ szakértő, független szakértő, eseti szakértő) milyen kompetenciákkal kell, hogy rendelkezzenek, ahhoz, hogy a szakértői mivoltukban hasznosak legyenek a megbízóiknak.

Ha ezt az állami szabályozás oldaláról nézem, akkor a 9/2006. (II. 27.) IM rendelet az igazságügyi szakértői szakterületekről, valamint az azokhoz kapcsolódó képesítési és egyéb szakmai feltételekről meghatározza, hogy mik azok a kompetenciák, amik eddig fontosak voltak és mivel lehet igazolni ezek szakértői szintű meglétét. A rossz hír, hogy ezek között nagyon sok van, ami elvileg kapcsolódhatna a takarításhoz, viszont egy sincs, ami kifejezetten a takarításról szólna. Jó hír, hogy ez a rendelet most éppen felülvizsgálat alatt van, és ha jól meg tudjuk fogalmazni a mi szakmánkat érintő kompetenciákat, akkor talán elérhetjük a módosítást/kiegészítést.

Ez egy nagy projekt és nagy kihívás.

Annak érdekében, hogy ez a munka valós piaci szükségleten alapuljon tegnap kiment egy felhívás, hogy mindenki fogalmazzon meg egy szakmai kérdést, amit feltenne egy szakértőnek, vagy ami jelenleg dilemmát okoz a szolgáltató-megbízó viszonyban. Az én elképzelésem az, hogy lesz 1 000 ilyen kérdésünk, amit aztán valamilyen módon megválaszolók magam vagy mások bevonásával. A lényeg azonban, hogy ez az 1 000 kérdés terjedjen ki lehetőség szerint minden területre, ami egy tisztítás-technológiai szakértőt a közeljövőben érinthet.

Ha ez létrejön, akkor ez egy nagyon komoly szakkönyv lesz. Az is lehet, hogy nem tud majd létrejönni, mert a kérdések olyan témákat feszegetnek, amire jelenleg nincs se megoldás, se elképzelés. Viszont bármi is jön ki ebből az rendkívül tanulságos lesz. A 2016. évi XXIX törvény szabályozza az igazságügyi szakértői munkát és az pontosan megfogalmazza, azt, hogy miként kell kinéznie egy szakértői szakvéleménynek.

(4) A szakvéleménynek tartalmaznia kell

a) a leletet,

b) a vizsgálat módszerének rövid ismertetését,

c) a szakmai ténymegállapításokat,

d) a szakértő véleményét,

e) ha az ügyben korábban vizsgálat lefolytatására került sor és a kirendelés erre kiterjed, a korábbi vizsgálatra vonatkozó adatok és megállapítások értékelését,

f) a módszertani levélre történő utalást, illetve a módszertani levélben foglaltaktól történő eltérés esetén ennek indokait és

g) az arra való utalást, hogy az igazságügyi szakértő mely szakterületen jogosult szakvéleményt adni illetve, hogy az igazságügyi szakértő vagy más személy eseti szakértőként járt el.

Ez most a mi esetünkben még egy kicsit túlzás, de iránynak fontos. Mi lehet a cél? A cél az, hogy bárki, aki a szakmában érintett, legyen az megrendelő vagy takarító segédmunkás, tegye fel az öt izgató egy vagy több szakmai kérdést. Fogalmazza meg úgy mintha egy bírósági tárgyaláson kulcskérdés lenne és szakértő kellene az eldöntéséhez.

A tegnapi nap folyamán az első 10 kérdés már megérkezett. Kérdezők között van mindenféle szereplő és ez nagyon jó. Viszont a kérdések között van politikai természetű is, szerencsére csak szakmapolitikai, de ez sem igazán jó. Nekünk most az, kell, hogy megtaláljuk azokat a kérdésköröket, ami egy adott esetben vitát generálhat megbízó és megbízott vagy munkaadó és munkavállaló között és szakmailag kell eldönteni, mert ez egy szakmai kérdés.

Mondok egy példát!

A dolgozó úgy gondolja, hogy igazságtalanul szüntették meg a munkaviszonyát. A tényállás: a dolgozó nem volt hajlandó felvenni a munkát, mert a főnöke nem biztosított neki barna padot csak zöldet a homogén, ipari PVC alaptisztításhoz. A kérdés: Elegendő és objektív ok ez, a munka megtagadásához?

Na, mi a válasz erre?

Meglátjátok szuper dolog lesz ez, ha megkülditek a kérdéseket és legyártom a válaszokat. Tudom ki mit gondol ezért alternatívák is lesznek.

 

Vissza

Szakanyag megrendelő
A csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező!

COVID-19

A járvány kitőrésekor készült egy tisztítás-technológiai protokoll, amelynek célja az volt, hogy egyértelmű helyzezet teremtsen a piacon. Az elmúlt fél évben a szektor komolyan reagált a helyzetre és ma már tapasztalatok is vannak a legjobb gyakorlat kapcsán.
Mára már mejött a pandémia második hulláma is, és egyre jobban kristályosodik ki, hogy mi lehet a takarító szektor szerepe, ebben a nem mindennapi krizisben. 

Szabályozott piac

Minősített szakmai vezetők

Szakképzési hierarchia

A nem megfelelő takarítási szolgáltatásnak vannak elsődleges, másodlagos és járulékos kockázatai. Ezen kivül a nem megfelelően szabályozott környezet teret ad az olyan cégeknek is, akiknek eszük ágában sincs munkatársaikat biztonságosan és etikusan foglalkoztatni illetve a területnek megfelelő szakmai szintű szolgáltatásokat nyújtani. A megrendelő elégedettség igazolását intézményesíteni kell.
A formálisan is keretek közé szoritott személyi felelősség és az megkövetelt/elsimert szakmai szint,  teremthet olyan helyzezt, amikor a cég nem adhatja fel a szakmaiságot pusztán csak  piaci poziciók megszerzése érdekében. A lajstromba vett szakmai vezetőket kreditrendszerrel össztönözni kell, hogy személyes fejlődésükkel cégszinten és szektor szinten is hozzájáruljanak a szakma fejlesztéshez.
A szakmai hierarchia már készen van, ez életszerű és hasonlatos a fejlet világok rendszereihez, viszont még nem épült be a takarítók gondolkodásába és a társadalom sem tudja mit tegyen vele. A következő lépés a hierarchiai rendszer tartalommal való megtöltése kell legyen, ennek érdekében viszont a hétköznapi takarítót ki kell mozdítani a jelenlegi dermetségéből. Ez egy időben szakmai és személyiségi fejlesztés is.

Minősített végrehajtói állomány

A hivatásos, B2B szolgáltatásokat nyújtó takarítót le kell választani az egyszerű foglalkoztatásoktól. Igenis ki kell mondani, hogy a tiszítás-technológia egy felelős szakma. Cél kell, hogy legyen, hogy egy bizonyos szinten az állomány 100%-a képzett legyen. Ennek megvalósítása a szakmai vezető egyéni felelősége. Ennek pedig nagyon fontos eleme, a pozició törvényi szabályozása, a szervezeti felépéítés erőviszonyainak rendezése.

Szakma-specifikus szolgáltatási szerződés

A takarítási szolgáltatási szerződés akkor számít megfelelőenek és akkor fogja jó keretek közé az együttműködést, ha az megfelelően írja le a takarítandó területet, az elvárt minőségi szinvonalat (annak minden elemének tekintetében) és az elért eredmény igazolási és ellenörzési rendszerét. Belértve ebbe az elszámolási periodusokat és az azokat követő azonnali fizetést. Mindezekhez pedig szorosan hozzátartozik az alkalmazott eljárások és technológiák nemzeti szabványokban való rögzítése.

Szakma-specifikus munkaszrződés

Ahhoz, hogy a takarító valóban és ténylegesen is elsimert, megbecsült és felelős szakember legyen, meg kell, hogy szülessenek a kompetenciákra, készségekre és állandó szakmai fejlődésre épülő teljesítményalapú munkaszerződések. A tisztaságszakmai jövő akkor lesz "kerek", ha a szakmai vezető mellett az állomány minden egyes tagja is képes lesz felelőséget vállalni a szolgáltatási teljesítményért és hatékonyságért.

2020 - 2025 Szakmapolitikai program

Egy 5 éves program, aminek célja összefogni a szakmailag legaktívabb szakembereket és és az alapvető szakmai kommunikációs kérdések megválaszolásával előkészíteni a következő szakmapolitikai lépéseket. A program önfinaszirozó, semmilyen külső támogatást nem kap.
A program négy projektet foglalmagába. Ezek közül a PEL rendszer már 1999-óta működik és annak most egy új formája indult. A másik három projket teljesen új útakat tapaos és ebből a szempontból ez egy nagy kisérlet is.  Az ÉRTELMEZŐ szakmai szótár már régi álom volt. A TÁDÉ hallgatható képzés a Önképző Klub egyik felvetése volt és szintén itt született meg a MEGRENDELŐ KÖNYVE ötlete is.

Egy kattintásra öntől


A csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező!