Mottó: Igény, szakszerűség, élmény. Ezek kéz a kézben járnak, bármelyiket elhagyva, bármilyen megfontolásból a másik kettő sem valósulhat meg. Az elmúlt 10 évben több mint 600 bejegyzés született ennek szellemében. Szánd rá az időt és TE több leszel.

Az igazság az aranylépésekről

Az igazság az aranylépésekről
2015.11.15.

Amikor 15 évvel ezelőtt elindult a takarító képzés nagyon fontosnak tartottam, hogy a technológiai fegyelem kiemelt helyet kapjon benne. Akkor még csak 7 – 8 éves takarítási tapasztalatom az volt, hogy ez a legfontosabb kérdéskör. Azonban ami a korabeli szakirodalomban fellelhető volt, nekem nagyon kevésnek tűnt. Ezért aztán egy kicsit továbbgondoltam a hatásmechanizmusok rendszerét és rájöttem egy fontos törvényszerűségre.

Ez a törvényszerűség nem más mind az aranylépések rendszere, vagyis a tisztítás-technológiában maximum 4 eljárás típus lehet és ezek sorrendje mindig ugyanaz. Az aranylépés tehát eljárás, ami azt jelenti, hogy ábrázolható egy szinergia körrel (hatásképlet). Továbbá legalább 2 eljárás alkot egy technológiát.

Így hát a 2000-ben induló KonfirMATISZ képzések már tartalmazták az aranylépések és a technológiai fegyelem mátrixot. Ez a mátrix még 2007-ben is változatlanul jelent meg a „Takarítás lépésről lépésre” könyvben.

2012-ben azonban ezt újra gondoltam és egy kicsit továbbfejlesztettem. Új piktogramok is készültek ezzel kapcsolatban és megjelentettem egy új mátrixot is, ahol már nem csak az számít, hogy egy adott aranylépésben egy adott hatásmechanizmus van vagy nincs, hanem az is, hogy az pontosan milyen és adott esetben az is, hogy milyen eszközzel lehet azt megvalósítani.

2012-ben a Bogdán, Csordás, Pataki csapat is megjelentettet, egy könyvet, mely szinte a 2007-es „Takarítás lépésről lépésre” könyv újrakiadása volt. Például a szennyeződés vagy az elsődleges kockázatok fejezethez hozzá se nyúltak és itt még az aranylépések is aranylépések voltak, bár az új piktogramokat még nem merték alkalmazni. 2014-ben újra kiadták a könyvet és akkor már csak eljárásokról beszélnek, az aranylépések kifejezést már nem merték alkalmazni.

Természetesen én továbbra is aranylépésként tanítom a kötelező eljárásokat és már több mint 1200 tanuló megismerkedhetett a gyémántszabályokkal is, ami az aranylépések összefüggésrendszerét írja le. Ezekből ma már elkészültek a képzésben nagy segítséget jelentő plakátok is amelyek a Tisztítás-technológiai tudományok Intézete honlapján megvásárolhatók.

Vissza

Szakanyag megrendelő
A csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező!

COVID-19

A járvány kitőrésekor készült egy tisztítás-technológiai protokoll, amelynek célja az volt, hogy egyértelmű helyzezet teremtsen a piacon. Az elmúlt fél évben a szektor komolyan reagált a helyzetre és ma már tapasztalatok is vannak a legjobb gyakorlat kapcsán.
Mára már mejött a pandémia második hulláma is, és egyre jobban kristályosodik ki, hogy mi lehet a takarító szektor szerepe, ebben a nem mindennapi krizisben. 

Szabályozott piac

Minősített szakmai vezetők

Szakképzési hierarchia

A nem megfelelő takarítási szolgáltatásnak vannak elsődleges, másodlagos és járulékos kockázatai. Ezen kivül a nem megfelelően szabályozott környezet teret ad az olyan cégeknek is, akiknek eszük ágában sincs munkatársaikat biztonságosan és etikusan foglalkoztatni illetve a területnek megfelelő szakmai szintű szolgáltatásokat nyújtani. A megrendelő elégedettség igazolását intézményesíteni kell.
A formálisan is keretek közé szoritott személyi felelősség és az megkövetelt/elsimert szakmai szint,  teremthet olyan helyzezt, amikor a cég nem adhatja fel a szakmaiságot pusztán csak  piaci poziciók megszerzése érdekében. A lajstromba vett szakmai vezetőket kreditrendszerrel össztönözni kell, hogy személyes fejlődésükkel cégszinten és szektor szinten is hozzájáruljanak a szakma fejlesztéshez.
A szakmai hierarchia már készen van, ez életszerű és hasonlatos a fejlet világok rendszereihez, viszont még nem épült be a takarítók gondolkodásába és a társadalom sem tudja mit tegyen vele. A következő lépés a hierarchiai rendszer tartalommal való megtöltése kell legyen, ennek érdekében viszont a hétköznapi takarítót ki kell mozdítani a jelenlegi dermetségéből. Ez egy időben szakmai és személyiségi fejlesztés is.

Minősített végrehajtói állomány

A hivatásos, B2B szolgáltatásokat nyújtó takarítót le kell választani az egyszerű foglalkoztatásoktól. Igenis ki kell mondani, hogy a tiszítás-technológia egy felelős szakma. Cél kell, hogy legyen, hogy egy bizonyos szinten az állomány 100%-a képzett legyen. Ennek megvalósítása a szakmai vezető egyéni felelősége. Ennek pedig nagyon fontos eleme, a pozició törvényi szabályozása, a szervezeti felépéítés erőviszonyainak rendezése.

Szakma-specifikus szolgáltatási szerződés

A takarítási szolgáltatási szerződés akkor számít megfelelőenek és akkor fogja jó keretek közé az együttműködést, ha az megfelelően írja le a takarítandó területet, az elvárt minőségi szinvonalat (annak minden elemének tekintetében) és az elért eredmény igazolási és ellenörzési rendszerét. Belértve ebbe az elszámolási periodusokat és az azokat követő azonnali fizetést. Mindezekhez pedig szorosan hozzátartozik az alkalmazott eljárások és technológiák nemzeti szabványokban való rögzítése.

Szakma-specifikus munkaszrződés

Ahhoz, hogy a takarító valóban és ténylegesen is elsimert, megbecsült és felelős szakember legyen, meg kell, hogy szülessenek a kompetenciákra, készségekre és állandó szakmai fejlődésre épülő teljesítményalapú munkaszerződések. A tisztaságszakmai jövő akkor lesz "kerek", ha a szakmai vezető mellett az állomány minden egyes tagja is képes lesz felelőséget vállalni a szolgáltatási teljesítményért és hatékonyságért.

2020 - 2025 Szakmapolitikai program

Egy 5 éves program, aminek célja összefogni a szakmailag legaktívabb szakembereket és és az alapvető szakmai kommunikációs kérdések megválaszolásával előkészíteni a következő szakmapolitikai lépéseket. A program önfinaszirozó, semmilyen külső támogatást nem kap.
A program négy projektet foglalmagába. Ezek közül a PEL rendszer már 1999-óta működik és annak most egy új formája indult. A másik három projket teljesen új útakat tapaos és ebből a szempontból ez egy nagy kisérlet is.  Az ÉRTELMEZŐ szakmai szótár már régi álom volt. A TÁDÉ hallgatható képzés a Önképző Klub egyik felvetése volt és szintén itt született meg a MEGRENDELŐ KÖNYVE ötlete is.

Egy kattintásra öntől


A csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező!