Mottó: Igény, szakszerűség, élmény. Ezek kéz a kézben járnak, bármelyiket elhagyva, bármilyen megfontolásból a másik kettő sem valósulhat meg. Az elmúlt 10 évben több mint 600 bejegyzés született ennek szellemében. Szánd rá az időt és TE több leszel.

Az gondolom és remélem nem rosszul

Az gondolom és remélem nem rosszul
2021.09.18.

Az elmúlt napokban többször előkerült a szolgáltatási díjak kérdése és megfogalmazódott egy igény, hogy módja ezt már meg valaki. Egyrészt nagyon erősen szomjazunk egy visszaigazolásra, hogy nem mi vagyunk azok, akik el vannak tévedve, másrészt pedig nem igazán akarjuk a szabályozást, a kényszereket.

Az árakkal kapcsolat a legfontosabb szabály ma is, hogy az árakat a kereslet kínálat alakítja leginkább, aminek rendkívül fontos eleme a piaci verseny.

Ez egy úgynevezett szabadon versengő piac, amit a lakósági szolgáltatások szintjén elvileg a fogyasztóvédelem felügyel, ugyanakkor a céges partnerek vonatkozásában nincs semmilyen felügyelet. A nyugatai országokban az utóbbi esetben van a céh, vagyis a kötelező kamarai tagság. Ausztriában és Németországban még ezen felül van a kötelező mester alkalmazása is. Ez nálunk is ismert rendszer, más szakmák esetén (kártevőirtó, gázszerelő, villanyszerelő, stb.) de a takarításban nincs ilyen.

Mindezek oda vezetnek, hogy minden cég helyesen számol, mert a küszöbfeltételek annyira megritkítják a cégeket, hogy a kínálat relatíve alacsony a kereslethez képest és bár van valamekkora árverseny, de soha nem veszélyezteti azt, hogy a nettó profit, minden költség elvárt, etikus és legális kifizetése után, 4 - 5%-alá kerüljön.

Tehát itt nem megmondó emberekre van szükség, hanem egy céltudatos munkára, aminek eredményeképpen megszületnek bizonyos jogszabályok és létrejönnek korrektül működő intézmények, továbbá a piaci szereplők tudásban is felzárkóznak és ez így együtt eredményez egy egészen más, a mainál egy sokkal jobb piaci helyzetet.

Ez egy hosszú távú terv

Nyugat-Európában a mai szint eléréséhez kellett egy támogató politikai konjunktúra és 60 – 70 év. Mi ebből már 30-at elhasználtunk és nem sokkal jutottunk előbbre. Persze ezt így nem teljesen igaz, vannak eredmények csak nem alakult ki az a kultúra, ahol az elért eredményeket meg tudnánk tartani és a fejlődés intenzitása erőteljesen hullámzik. Van olyan időszak is, amikor leáll, vagy egyenesen visszalépés van.

Az egyik nagy problémánk, hogy a hosszú távú tervek nem fekszenek nekünk. Az emberek legnagyobb része nehezen tud azonosulni az olyan projektekkel, aminek a végeredményét nem láthatja. Pedig ez egy olyan projekt, amihez reálisan kell 60 – 70 év, és ha valaki ehhez az elején csatlakozott, akkor nyilvánvalóan nem érheti meg a végét. Ugyanakkor sokszor ezt kudarcként éljük meg és elveszítjük a hitünket.

Ez nagy hiba lenne!

Tisztán kell látni azt, hogy ameddig nem alakul ki egy olyan takarító szektor, aminek minden szereplője egy bizonyos szakmai szinten van, olyan szinten, hogy a megrendelő nem csalódik. Addig balgaság azt várni, hogy nem lesz elvtelen verseny. Ezt pedig nem írja felül egy központilag meghatározott ár, mert azt úgy is lesznek sokan, akik nem tartják be.

A megoldás a rendszer:

 1. A takarító szektor szétválasztása lakossági és intézményes piacra
 2. Az intézményes piacon csak olyan vehessen részt:
  1. akinek van hivatalosan kinevezett felelős szakmai vezetője
  2. aki tagja a takarítók céhének
 3. Felelős szakmai vezető az lehet, akinek van legalább 6 év igazolt szakmai és vezetői tapasztalata illetve szolgáltatásvezető, vagy szakirányú felsőfokú végzettsége.
 4. A végrehajtó állományban valamilyen kontrol alá kerül, ez részben érdekképviselet és részben fejlesztő, a fejlődést hitelesen dokumentáló szervezet. Ez nem feltétlenül kell, hogy klasszikus szakszervezet legyen viszont, fontos, hogy reprezentatív legyen és esetleg valamilyen jogszabály is támogassa a működését.
 5. Szükség van a céh és a munkavállalók álltál elfogadott kollektív szerződésre és bértarifa rendszerre.
 6. Szükség van államilag elismert oktatási és minősítő rendszerre (ez már megvan)
 7. Szükség van szakmai szabványokra, irányelvekre

Azt is tisztán kell látni, hogy ezek így együtt hoznak változást és teremtenek élhető helyzetet, bármelyik hiánya mellett a rendszer összeomlik, vagy fel sem épül, nem működik.

Vissza

Szakanyag megrendelő
A csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező!

COVID-19

A járvány kitőrésekor készült egy tisztítás-technológiai protokoll, amelynek célja az volt, hogy egyértelmű helyzezet teremtsen a piacon. Az elmúlt fél évben a szektor komolyan reagált a helyzetre és ma már tapasztalatok is vannak a legjobb gyakorlat kapcsán.
Mára már mejött a pandémia második hulláma is, és egyre jobban kristályosodik ki, hogy mi lehet a takarító szektor szerepe, ebben a nem mindennapi krizisben. 

Szabályozott piac

Minősített szakmai vezetők

Szakképzési hierarchia

A nem megfelelő takarítási szolgáltatásnak vannak elsődleges, másodlagos és járulékos kockázatai. Ezen kivül a nem megfelelően szabályozott környezet teret ad az olyan cégeknek is, akiknek eszük ágában sincs munkatársaikat biztonságosan és etikusan foglalkoztatni illetve a területnek megfelelő szakmai szintű szolgáltatásokat nyújtani. A megrendelő elégedettség igazolását intézményesíteni kell.
A formálisan is keretek közé szoritott személyi felelősség és az megkövetelt/elsimert szakmai szint,  teremthet olyan helyzezt, amikor a cég nem adhatja fel a szakmaiságot pusztán csak  piaci poziciók megszerzése érdekében. A lajstromba vett szakmai vezetőket kreditrendszerrel össztönözni kell, hogy személyes fejlődésükkel cégszinten és szektor szinten is hozzájáruljanak a szakma fejlesztéshez.
A szakmai hierarchia már készen van, ez életszerű és hasonlatos a fejlet világok rendszereihez, viszont még nem épült be a takarítók gondolkodásába és a társadalom sem tudja mit tegyen vele. A következő lépés a hierarchiai rendszer tartalommal való megtöltése kell legyen, ennek érdekében viszont a hétköznapi takarítót ki kell mozdítani a jelenlegi dermetségéből. Ez egy időben szakmai és személyiségi fejlesztés is.

Minősített végrehajtói állomány

A hivatásos, B2B szolgáltatásokat nyújtó takarítót le kell választani az egyszerű foglalkoztatásoktól. Igenis ki kell mondani, hogy a tiszítás-technológia egy felelős szakma. Cél kell, hogy legyen, hogy egy bizonyos szinten az állomány 100%-a képzett legyen. Ennek megvalósítása a szakmai vezető egyéni felelősége. Ennek pedig nagyon fontos eleme, a pozició törvényi szabályozása, a szervezeti felépéítés erőviszonyainak rendezése.

Szakma-specifikus szolgáltatási szerződés

A takarítási szolgáltatási szerződés akkor számít megfelelőenek és akkor fogja jó keretek közé az együttműködést, ha az megfelelően írja le a takarítandó területet, az elvárt minőségi szinvonalat (annak minden elemének tekintetében) és az elért eredmény igazolási és ellenörzési rendszerét. Belértve ebbe az elszámolási periodusokat és az azokat követő azonnali fizetést. Mindezekhez pedig szorosan hozzátartozik az alkalmazott eljárások és technológiák nemzeti szabványokban való rögzítése.

Szakma-specifikus munkaszrződés

Ahhoz, hogy a takarító valóban és ténylegesen is elsimert, megbecsült és felelős szakember legyen, meg kell, hogy szülessenek a kompetenciákra, készségekre és állandó szakmai fejlődésre épülő teljesítményalapú munkaszerződések. A tisztaságszakmai jövő akkor lesz "kerek", ha a szakmai vezető mellett az állomány minden egyes tagja is képes lesz felelőséget vállalni a szolgáltatási teljesítményért és hatékonyságért.

2020 - 2025 Szakmapolitikai program

Egy 5 éves program, aminek célja összefogni a szakmailag legaktívabb szakembereket és és az alapvető szakmai kommunikációs kérdések megválaszolásával előkészíteni a következő szakmapolitikai lépéseket. A program önfinaszirozó, semmilyen külső támogatást nem kap.
A program négy projektet foglalmagába. Ezek közül a PEL rendszer már 1999-óta működik és annak most egy új formája indult. A másik három projket teljesen új útakat tapaos és ebből a szempontból ez egy nagy kisérlet is.  Az ÉRTELMEZŐ szakmai szótár már régi álom volt. A TÁDÉ hallgatható képzés a Önképző Klub egyik felvetése volt és szintén itt született meg a MEGRENDELŐ KÖNYVE ötlete is.

Egy kattintásra öntől


A csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező!