Mottó: Igény, szakszerűség, élmény. Ezek kéz a kézben járnak, bármelyiket elhagyva, bármilyen megfontolásból a másik kettő sem valósulhat meg. Az elmúlt 10 évben több mint 600 bejegyzés született ennek szellemében. Szánd rá az időt és TE több leszel.

Az egyik oroszlán már jól érzi magát

Az egyik oroszlán már jól érzi magát
2018.05.31.

Tegnap fontos mérföldkőhöz érkeztünk. Megvolt az első vizsga, ami a mentori program kapcsán jött el. Igen, levizsgázott az első csoport, aki maga fizette tanulmányait és átérezte a felelősségét annak, hogy elsősorban saját magának tanul. Tegnap felszámoltunk egy akadályt, ami a fejlődés útjában állt.

Látod a különbséget?

Tehát amikor arról írok, hogy izgalmas lehetőségek vannak arra nézve, hogy egy takarító milyen eszközzel legyen ellátva, akkor nyilván abszolút meghatározó kérdés az is, hogy a szakember megfelelően használni is tudja az eszközt. Természetesen a használat kérdése mindig is fontos kérdés volt, de ez most még izgalmasabbá vált, mert az eddig elképzelhetetlen mértékű beruházás mellett ez kulcskérés. Magyarul: ha egy takarító eszközeire 2 milliót költünk, mit várhatunk el tőle?

Nézzük az alapoktól. A 2 millió egy 5 éves beruházás. Nyitott kérdés, hogy ez reális vagy nem, de induljunk ki ebből. Ebben az esetben 2.000.000/60 = 33.000 Forint. Ha ez az eszköz csak egy műszakban dolgozik vagy egy 8 órában dolgozó ember mögött áll készenlétben, akkor 168 órára vetítve 198 Forint költséget jelent óránként. A másodig fontos szempont, hogy mennyi ennek a karbantartási költsége, ami pedig szorosan összefügg az 5 év vagy hosszabb használhatósággal is. Érdekes, mert erre pontos választ 10 megkérdezett takarítócég vezetőből csak kettő tudott mondani, és ők is csak nagy átlagot. Ha a beruházási érték 2%-ból indulunk ki, és ezt minden hónapban félretesszük karbantartási költségek fedezésére, akkor ez 40.000 Forint havonta és 238 Forint óránként. Mint látjuk ez több mint az amortizáció, tehát nem elhanyagolható tétel és egyáltalán nem mindegy, hogy % vagy 1% és hogyan gazdálkodunk vele.

Alapszinten maradva, a „fegyverzet” óránkénti fedezete, egy műszakos használat esetén 436 Forint. Ehhez jön némi kezelőszer felhasználás, ami azért nem lehet több 200 – 300 Forintnál, tehát azt mondhatjuk, hogy a modern takarító rezsiköltsége valahol a 600 Forint körül van, és ha az eszközrendszert két műszakban is használni tudnánk, akkor ez akár 400 körükre is leszorítható lenne. Ez nyilván része a szolgáltatás tervezésének, és hogy az ügyfél milyen kompromisszumokat hajlandó megkötni, azért, hogy nála szolgáltatók csúcstechnológiával legyenek ellátva.

Ha mindezen túljutottunk, akkor fogalmazhatjuk meg az elvárásokat és aztán ebből alakulnának ki a vállalási árak! Nem pedig fordítva, ahogy ez sok esetben történik.

Az elérhető normaidők körül nagy viták vannak és nyilván fontos, hogy kinek a munkáját mérjük. Ezért a NORMAADÓ VERSENY egy nagyon fontos „intézmény” lenne, mert akkor mindenki a saját szemével látná, hogy miképpen alakulnak a sztenderdek. Egyelőre azonban csak elvi vonalakat húzhatunk, ami azért úgy néz ki, hogy óvatos becsléssel a 200 m2/óra iroda környezeti tételnormát meg lehet duplázni. Ami azt jelenti, hogy egy 2.500 Forintos rezsióradíj mellett, elérhető a 6,25 Forint/m2/nap szolgáltatási díj. Ebből 500 Forint az eszközrendszer fedezete és 2.000 a bér, menedzsment, központi költség fedezet, ami egy más szintű ember fizetését jelentené (óránként nettó 1 000 Forint feletti), mint ami ma megszokott a takarítóiparban. Tovább megyek ezzel az emberrel és ezzel a technikával elért minőség is sokkal magasabb lenne, mint ami a ma megszokott a takarítóiparban, tehát nem feltétlenül kell ragaszkodni a 6,26-höz, mert ezt simán megérne 7 – 8 forintot is.

Természetesen ez fikció és a megvalósításnak sok leküzdhető akadálya van, azonban nem lehetetlen. Tavaly például a gyakorlatban is tanulmányoztam egy német cég szerződési koncepcióját, ahol az irodatakarítás 2 műszakban ment 6 – 14 és 14 – 22 között, 10 000 négyzetméteren 10 emberrel délelőtt és 10 emberrel délután, ahol minden nagyon flottul ment, fantasztikus volt a minőség és mindenki nagyon elégedett volt. Tehát van példa arra, hogy a fikció valósággá válik, mint Verne Gyula Holdra utazása.

Na ezért kell tanulni!

Vissza

Szakanyag megrendelő
A csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező!

COVID-19

A járvány kitőrésekor készült egy tisztítás-technológiai protokoll, amelynek célja az volt, hogy egyértelmű helyzezet teremtsen a piacon. Az elmúlt fél évben a szektor komolyan reagált a helyzetre és ma már tapasztalatok is vannak a legjobb gyakorlat kapcsán.
Mára már mejött a pandémia második hulláma is, és egyre jobban kristályosodik ki, hogy mi lehet a takarító szektor szerepe, ebben a nem mindennapi krizisben. 

Szabályozott piac

Minősített szakmai vezetők

Szakképzési hierarchia

A nem megfelelő takarítási szolgáltatásnak vannak elsődleges, másodlagos és járulékos kockázatai. Ezen kivül a nem megfelelően szabályozott környezet teret ad az olyan cégeknek is, akiknek eszük ágában sincs munkatársaikat biztonságosan és etikusan foglalkoztatni illetve a területnek megfelelő szakmai szintű szolgáltatásokat nyújtani. A megrendelő elégedettség igazolását intézményesíteni kell.
A formálisan is keretek közé szoritott személyi felelősség és az megkövetelt/elsimert szakmai szint,  teremthet olyan helyzezt, amikor a cég nem adhatja fel a szakmaiságot pusztán csak  piaci poziciók megszerzése érdekében. A lajstromba vett szakmai vezetőket kreditrendszerrel össztönözni kell, hogy személyes fejlődésükkel cégszinten és szektor szinten is hozzájáruljanak a szakma fejlesztéshez.
A szakmai hierarchia már készen van, ez életszerű és hasonlatos a fejlet világok rendszereihez, viszont még nem épült be a takarítók gondolkodásába és a társadalom sem tudja mit tegyen vele. A következő lépés a hierarchiai rendszer tartalommal való megtöltése kell legyen, ennek érdekében viszont a hétköznapi takarítót ki kell mozdítani a jelenlegi dermetségéből. Ez egy időben szakmai és személyiségi fejlesztés is.

Minősített végrehajtói állomány

A hivatásos, B2B szolgáltatásokat nyújtó takarítót le kell választani az egyszerű foglalkoztatásoktól. Igenis ki kell mondani, hogy a tiszítás-technológia egy felelős szakma. Cél kell, hogy legyen, hogy egy bizonyos szinten az állomány 100%-a képzett legyen. Ennek megvalósítása a szakmai vezető egyéni felelősége. Ennek pedig nagyon fontos eleme, a pozició törvényi szabályozása, a szervezeti felépéítés erőviszonyainak rendezése.

Szakma-specifikus szolgáltatási szerződés

A takarítási szolgáltatási szerződés akkor számít megfelelőenek és akkor fogja jó keretek közé az együttműködést, ha az megfelelően írja le a takarítandó területet, az elvárt minőségi szinvonalat (annak minden elemének tekintetében) és az elért eredmény igazolási és ellenörzési rendszerét. Belértve ebbe az elszámolási periodusokat és az azokat követő azonnali fizetést. Mindezekhez pedig szorosan hozzátartozik az alkalmazott eljárások és technológiák nemzeti szabványokban való rögzítése.

Szakma-specifikus munkaszrződés

Ahhoz, hogy a takarító valóban és ténylegesen is elsimert, megbecsült és felelős szakember legyen, meg kell, hogy szülessenek a kompetenciákra, készségekre és állandó szakmai fejlődésre épülő teljesítményalapú munkaszerződések. A tisztaságszakmai jövő akkor lesz "kerek", ha a szakmai vezető mellett az állomány minden egyes tagja is képes lesz felelőséget vállalni a szolgáltatási teljesítményért és hatékonyságért.

2020 - 2025 Szakmapolitikai program

Egy 5 éves program, aminek célja összefogni a szakmailag legaktívabb szakembereket és és az alapvető szakmai kommunikációs kérdések megválaszolásával előkészíteni a következő szakmapolitikai lépéseket. A program önfinaszirozó, semmilyen külső támogatást nem kap.
A program négy projektet foglalmagába. Ezek közül a PEL rendszer már 1999-óta működik és annak most egy új formája indult. A másik három projket teljesen új útakat tapaos és ebből a szempontból ez egy nagy kisérlet is.  Az ÉRTELMEZŐ szakmai szótár már régi álom volt. A TÁDÉ hallgatható képzés a Önképző Klub egyik felvetése volt és szintén itt született meg a MEGRENDELŐ KÖNYVE ötlete is.

Egy kattintásra öntől


A csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező!