Mottó: Igény, szakszerűség, élmény. Ezek kéz a kézben járnak, bármelyiket elhagyva, bármilyen megfontolásból a másik kettő sem valósulhat meg. Az elmúlt 10 évben több mint 600 bejegyzés született ennek szellemében. Szánd rá az időt és TE több leszel.

Az alapvető problémák és lehetőségek

Az alapvető problémák és lehetőségek
2019.05.10.

A vállalkozás egyik alappillére az önbizalom és a saját csalhatatlanságunkba vetett hit. E nélkül nehezen lehetne bárminek nekifogni, e nélkül egy vezető sem maradna sokáig a posztján. Azonban ennek vannak hátrányai is. Hogyan lehet ezt a csapdát elkerülni?

Sajnos a változtatási stratégia azért nem túl népszerű, mert viszonylag sok dolgot kell összekeverni. A vezetők egyik nagy hibája, hogy tudatosan nem mennek a dolgok mélyére, azt gondolják, hogy az megzavarja az értékítéletüket és ezzel együtt meg akarják érteni a folyamatokat, de erre nem sok időt tudnak áldozni.

Tehát a káoszhoz vezető úton több egymással párhuzamos folyamat is alakul. Ebből négy kiemelt fontosságú. Ezeket csak akkor érthetjük meg, ha párhuzamosan tudjuk őket vizsgálni. Nyilván itt rögtön van egy akadály is, hiszen a vállalkozások valamiben sikeresek (különben már tönkrementek volna, vagy mégsem?), ugyanakkor nem pontosan értik, hogy miért nem ideális a helyzet. Igazából nem értik a világot, nem fogadják el, hogy nem értik és nem reális számukra, hogy mik azok a feladatok, amiket el kell végezniük, különben a rendszer, amiben részt vesznek nem lesz fenntartható, vagy csak az emberi „tragédiák” mögött álló kényszer tartja egyben. Nézzük végig ezt a négy párhuzamos folyamatot:

Saját személyiségem fejlődése

A szervezet piaci beágyazottsága és eredményei

A piac kínálati oldalának komplex evolúciója

A piac keresleti oldalának prioritási szegmentációjának alakulása

A piaci siker nem személyiség függő kérdés. Legalábbis nem törvényszerű, hogy minden sikeres menedzser ökológiailag is jól fejlett személyiséggel[1] rendelkezik.

A szervezet jó pozíciókat birtokol a piacon viszont a fő kérdés az, hogy ez ökológiailag mennyire stabil, piacilag fogalmazva mennyire nyer-nyer a helyzet.

A technológiai fejlődés ott a leggyorsabb, ahol valamilyen különleges helyzet van, ami alapvetően igazi és valós nagy szükséglet. A szükséglet vizsgálata nem törvényszerű, hogy minden cég esetében objektív legyen.

A szükségleteiket kielégítő szervezetek döntéshozóinak vagy munkatársainak más és már prioritásaik vannak és ezek közül nem törvényszerű, hogy melyik domináljon. Ez aztán visszahat a technológiai fejlődésre.

 

Tehát a takarító szektor ebből a megközelítésből, akkor tudna jobbá válni, a kínálati oldal pontosan értené a megrendelőket és a saját beszállítóit is, beleértve ebbe a munkaerőt is. Ez alapvetően személyiségi kérdés, de ugyanakkor az anyagi lehetőségek korlátjai között, adott esetben szélsőségesen változó piaci környezetben zajlik. Aki ennek az evolúcióját tagadja, nem pontosan látja a folyamatokat.

Vagyis minden változik:

  • a gazdasági szereplők személyisége érik, de lehet, hogy stagnál vagy beszűkül
  • a szervezet szervezettsége, tervezőképessége és tervek megvalósításának kontrollja elvileg fejlődik, de nem törvényszerű
  • a piaci kínálat stagnál, lassan vagy gyorsabban fejlődik, adott esetben visszafejlődik
  • a kereslet racionálisan keresi a legjobb értékarányt vagy a belső hatalmi harcok más és más prioritásokat hoznak a felszínre

Miért beszélek erről?

Azért mert alapvető szempont, hogy a takarító szektor kezdje meg kiérteni a saját irányelveit.

Az irányelvek majd hatnak a szakemberek személyiségére, a keresleti piac gondolkodására és a törvényhozók politikai szándékaikra.

Fontos lenne arra figyelni, hogy a közgazdaság alapvető törvényei nem mindig vannak összhangban az ökológiával. Ez a tudatosságból adódó sajátosság és a mesterséges világ lehetősége. Ugyanakkor mindez megfelel az evolúció törvényszerűségeinek, mert az evolúciónak nincs iránya, ott csak az számít, hogy adott körülmények között ki a leginkább alkalmas a túlélésre, bármilyen furcsa is legyen ö.

Tehát még jobban leegyszerűsítve: a szakmai irányelvek a körülményeket változtatják, meg és egyben megteremtik a lehetőséget az egyén és a szervezet tudatos alkalmazkodására.

szakmai irányelv egy nagyon egyszerű vagy nagyon bonyolult szabályrendszer, ami egy szakmai közösségben egyrészt spontánul és/vagy irányítottan alakul ki. Sok esetben nincs leírva, de adott esetben nagy jelentősége lehet, ha leírtan is megtalálható, különösen azok számára, akik adott esetben vevőként vagy beszállítóként kerülnek kapcsolatba az adott szakterülettel.

 

[1] Ökológiailag jól fejlett személyiség azt jelenti, hogy a személy jól integrálódik a társadalomba, kevés kárt okoz és létének sok haszna van, nem csak a közvetlen környezetében. Az ökológia valójában annak a tudománya, hogy nagyszámú és nagy különbözőségű egyed miképpen élhet egy térben. A tökéletes ökológiai egyensúly addig állt fenn, ameddig a nagy biológiai sokszínűség mellett semmilyen tudatos cselekedet nem zavarta meg a rendszert, amíg az egyetlen cél a túlélés volt, annak minden ide tartozó kiegészítőjével, mint például dominancia.

Vissza

Szakanyag megrendelő
A csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező!

COVID-19

A járvány kitőrésekor készült egy tisztítás-technológiai protokoll, amelynek célja az volt, hogy egyértelmű helyzezet teremtsen a piacon. Az elmúlt fél évben a szektor komolyan reagált a helyzetre és ma már tapasztalatok is vannak a legjobb gyakorlat kapcsán.
Mára már mejött a pandémia második hulláma is, és egyre jobban kristályosodik ki, hogy mi lehet a takarító szektor szerepe, ebben a nem mindennapi krizisben. 

Szabályozott piac

Minősített szakmai vezetők

Szakképzési hierarchia

A nem megfelelő takarítási szolgáltatásnak vannak elsődleges, másodlagos és járulékos kockázatai. Ezen kivül a nem megfelelően szabályozott környezet teret ad az olyan cégeknek is, akiknek eszük ágában sincs munkatársaikat biztonságosan és etikusan foglalkoztatni illetve a területnek megfelelő szakmai szintű szolgáltatásokat nyújtani. A megrendelő elégedettség igazolását intézményesíteni kell.
A formálisan is keretek közé szoritott személyi felelősség és az megkövetelt/elsimert szakmai szint,  teremthet olyan helyzezt, amikor a cég nem adhatja fel a szakmaiságot pusztán csak  piaci poziciók megszerzése érdekében. A lajstromba vett szakmai vezetőket kreditrendszerrel össztönözni kell, hogy személyes fejlődésükkel cégszinten és szektor szinten is hozzájáruljanak a szakma fejlesztéshez.
A szakmai hierarchia már készen van, ez életszerű és hasonlatos a fejlet világok rendszereihez, viszont még nem épült be a takarítók gondolkodásába és a társadalom sem tudja mit tegyen vele. A következő lépés a hierarchiai rendszer tartalommal való megtöltése kell legyen, ennek érdekében viszont a hétköznapi takarítót ki kell mozdítani a jelenlegi dermetségéből. Ez egy időben szakmai és személyiségi fejlesztés is.

Minősített végrehajtói állomány

A hivatásos, B2B szolgáltatásokat nyújtó takarítót le kell választani az egyszerű foglalkoztatásoktól. Igenis ki kell mondani, hogy a tiszítás-technológia egy felelős szakma. Cél kell, hogy legyen, hogy egy bizonyos szinten az állomány 100%-a képzett legyen. Ennek megvalósítása a szakmai vezető egyéni felelősége. Ennek pedig nagyon fontos eleme, a pozició törvényi szabályozása, a szervezeti felépéítés erőviszonyainak rendezése.

Szakma-specifikus szolgáltatási szerződés

A takarítási szolgáltatási szerződés akkor számít megfelelőenek és akkor fogja jó keretek közé az együttműködést, ha az megfelelően írja le a takarítandó területet, az elvárt minőségi szinvonalat (annak minden elemének tekintetében) és az elért eredmény igazolási és ellenörzési rendszerét. Belértve ebbe az elszámolási periodusokat és az azokat követő azonnali fizetést. Mindezekhez pedig szorosan hozzátartozik az alkalmazott eljárások és technológiák nemzeti szabványokban való rögzítése.

Szakma-specifikus munkaszrződés

Ahhoz, hogy a takarító valóban és ténylegesen is elsimert, megbecsült és felelős szakember legyen, meg kell, hogy szülessenek a kompetenciákra, készségekre és állandó szakmai fejlődésre épülő teljesítményalapú munkaszerződések. A tisztaságszakmai jövő akkor lesz "kerek", ha a szakmai vezető mellett az állomány minden egyes tagja is képes lesz felelőséget vállalni a szolgáltatási teljesítményért és hatékonyságért.

2020 - 2025 Szakmapolitikai program

Egy 5 éves program, aminek célja összefogni a szakmailag legaktívabb szakembereket és és az alapvető szakmai kommunikációs kérdések megválaszolásával előkészíteni a következő szakmapolitikai lépéseket. A program önfinaszirozó, semmilyen külső támogatást nem kap.
A program négy projektet foglalmagába. Ezek közül a PEL rendszer már 1999-óta működik és annak most egy új formája indult. A másik három projket teljesen új útakat tapaos és ebből a szempontból ez egy nagy kisérlet is.  Az ÉRTELMEZŐ szakmai szótár már régi álom volt. A TÁDÉ hallgatható képzés a Önképző Klub egyik felvetése volt és szintén itt született meg a MEGRENDELŐ KÖNYVE ötlete is.

Egy kattintásra öntől


A csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező!