Mottó: Igény, szakszerűség, élmény. Ezek kéz a kézben járnak, bármelyiket elhagyva, bármilyen megfontolásból a másik kettő sem valósulhat meg. Az elmúlt 10 évben több mint 600 bejegyzés született ennek szellemében. Szánd rá az időt és TE több leszel.

Áttörés

Áttörés
2015.10.25.

Kb. 10 évvel a takarítás állami elismerését követően a szakma a legnagyobb átalakítást készítette elő. Minden változtatás, még nem futott át az állami gépezeten, de az áttörés megtörtént és kettévált a képzés. Megszületett a gyakorlati szempontból a legfontosabb szakmai szint szabályozása.

Már többször írtam a témáról, de most abból a szempontból vált izgalmassá a helyzet, hogy a Tisztítás-technológiai Tudományok Intézete zöld lámpát kapott a „Betanított takarító”képzések szervezésére.A betanított takarítóra a nyilvántartásba vételi számuk: E-000131/2014/B001, nyilvántartásba vétel időpontja: 2015. október 13.

Előzmények

A több hónapos szakmai egyeztetést követően, az OKJ változása még nem következett be, de minden résztvevő egyetértett abban, hogy a Tisztítás-technológiai szakmunkás követelményrendszere, miközben fontos, hogy továbbra is magas szinten legyen, túl magas a takarítóipar legjelentősebb létszámban foglalkoztatott munkavállalói számára. Ez magyarul azt jelenti, hogy a napi takarítást végző kb. 50 – 60 ezer vagy esetleg még több munkavállaló csak kézi eszközöket használ és néhány egyszerűbb gépet mind a porszívó, gőzfejlesztő vagy hideg vizes nagynyomású mosó. Tehát nincs szüksége a szakmunkás szintű tudásra.

Az okj szintű Tisztítás-technológiai szakmunkás szint az előbbi körben lényegesebben magasabb a szükségesnél, a munkáltatok nem látják értelmét ennek a képzésnek. Mivel azonban hivatalosan elismert alacsonyabb szintű – ami valóban a napi takarítást fedi le – nincs a piacon, a megrendelők sem igénylik és várják el. Ezért aztán ennek az eredménye az, hogy azok a munkavállalók, akik a napi takarításban dolgoznak, semmilyen képzést nem kapnak.

Abban is mindenki egyetértett, hogy mégis csak fontos lenne a képzés ezen az alapszinten is, hiszen ezek a munkavállalók rendkívül sok másodlagos és járulékos kockázatot jelentenek.

Megoldás tehát az, hogy a szakmunkást két szintre kell osztani. Mivel azonban az okj átalakítása nem egyszerű feladat és nem is gyors ezért áthidaló megoldásként megjelent egy új követelményforma az ügynevezett B körös képzések. Ennek ugyanolyan követelményrendszere van mind az okj-nak és a képzési intézmények ugyanúgy engedélyt kell, hogy szerezzenek, ha ilyen képzést akarnak bonyolítani. Bizonyos értelemben a B körös követelményeket az OKJ előszobájának is tekinthetjük, mert ha itt beválik egy képzés, akkor meg van a lehetősége, hogy könnyedén átkerüljön az okj-ba, vagyis az A körbe.

Mindezeket összefoglalva megszületett a lehetőség egy hivatalos képzésre, aminek most „Betanított takarító” a neve és 160 órában képezzük. A 160 óra 70%-a gyakorlat és 30% elmélet.

A tanfolyam tematikája itt megtekinthető: tartalom-1.pdf

Díj és jelentkezés

Vissza

Szakanyag megrendelő
A csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező!

COVID-19

A járvány kitőrésekor készült egy tisztítás-technológiai protokoll, amelynek célja az volt, hogy egyértelmű helyzezet teremtsen a piacon. Az elmúlt fél évben a szektor komolyan reagált a helyzetre és ma már tapasztalatok is vannak a legjobb gyakorlat kapcsán.
Mára már mejött a pandémia második hulláma is, és egyre jobban kristályosodik ki, hogy mi lehet a takarító szektor szerepe, ebben a nem mindennapi krizisben. 

Szabályozott piac

Minősített szakmai vezetők

Szakképzési hierarchia

A nem megfelelő takarítási szolgáltatásnak vannak elsődleges, másodlagos és járulékos kockázatai. Ezen kivül a nem megfelelően szabályozott környezet teret ad az olyan cégeknek is, akiknek eszük ágában sincs munkatársaikat biztonságosan és etikusan foglalkoztatni illetve a területnek megfelelő szakmai szintű szolgáltatásokat nyújtani. A megrendelő elégedettség igazolását intézményesíteni kell.
A formálisan is keretek közé szoritott személyi felelősség és az megkövetelt/elsimert szakmai szint,  teremthet olyan helyzezt, amikor a cég nem adhatja fel a szakmaiságot pusztán csak  piaci poziciók megszerzése érdekében. A lajstromba vett szakmai vezetőket kreditrendszerrel össztönözni kell, hogy személyes fejlődésükkel cégszinten és szektor szinten is hozzájáruljanak a szakma fejlesztéshez.
A szakmai hierarchia már készen van, ez életszerű és hasonlatos a fejlet világok rendszereihez, viszont még nem épült be a takarítók gondolkodásába és a társadalom sem tudja mit tegyen vele. A következő lépés a hierarchiai rendszer tartalommal való megtöltése kell legyen, ennek érdekében viszont a hétköznapi takarítót ki kell mozdítani a jelenlegi dermetségéből. Ez egy időben szakmai és személyiségi fejlesztés is.

Minősített végrehajtói állomány

A hivatásos, B2B szolgáltatásokat nyújtó takarítót le kell választani az egyszerű foglalkoztatásoktól. Igenis ki kell mondani, hogy a tiszítás-technológia egy felelős szakma. Cél kell, hogy legyen, hogy egy bizonyos szinten az állomány 100%-a képzett legyen. Ennek megvalósítása a szakmai vezető egyéni felelősége. Ennek pedig nagyon fontos eleme, a pozició törvényi szabályozása, a szervezeti felépéítés erőviszonyainak rendezése.

Szakma-specifikus szolgáltatási szerződés

A takarítási szolgáltatási szerződés akkor számít megfelelőenek és akkor fogja jó keretek közé az együttműködést, ha az megfelelően írja le a takarítandó területet, az elvárt minőségi szinvonalat (annak minden elemének tekintetében) és az elért eredmény igazolási és ellenörzési rendszerét. Belértve ebbe az elszámolási periodusokat és az azokat követő azonnali fizetést. Mindezekhez pedig szorosan hozzátartozik az alkalmazott eljárások és technológiák nemzeti szabványokban való rögzítése.

Szakma-specifikus munkaszrződés

Ahhoz, hogy a takarító valóban és ténylegesen is elsimert, megbecsült és felelős szakember legyen, meg kell, hogy szülessenek a kompetenciákra, készségekre és állandó szakmai fejlődésre épülő teljesítményalapú munkaszerződések. A tisztaságszakmai jövő akkor lesz "kerek", ha a szakmai vezető mellett az állomány minden egyes tagja is képes lesz felelőséget vállalni a szolgáltatási teljesítményért és hatékonyságért.

2020 - 2025 Szakmapolitikai program

Egy 5 éves program, aminek célja összefogni a szakmailag legaktívabb szakembereket és és az alapvető szakmai kommunikációs kérdések megválaszolásával előkészíteni a következő szakmapolitikai lépéseket. A program önfinaszirozó, semmilyen külső támogatást nem kap.
A program négy projektet foglalmagába. Ezek közül a PEL rendszer már 1999-óta működik és annak most egy új formája indult. A másik három projket teljesen új útakat tapaos és ebből a szempontból ez egy nagy kisérlet is.  Az ÉRTELMEZŐ szakmai szótár már régi álom volt. A TÁDÉ hallgatható képzés a Önképző Klub egyik felvetése volt és szintén itt született meg a MEGRENDELŐ KÖNYVE ötlete is.

Egy kattintásra öntől


A csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező!