Mottó: Igény, szakszerűség, élmény. Ezek kéz a kézben járnak, bármelyiket elhagyva, bármilyen megfontolásból a másik kettő sem valósulhat meg. Az elmúlt 10 évben több mint 600 bejegyzés született ennek szellemében. Szánd rá az időt és TE több leszel.

Árazatlan költségvetés takarításra

Árazatlan költségvetés takarításra
2015.12.02.

Egy olyan, előre meghatározott szakmai összefüggésrendszer szerinti dinamikus dokumentum vagy dokumentum rendszer, mely segítségével a számszaki hibák nélkül, a megrendelő elvárásai szerint pontosan modellezhető egy takarítási szolgáltatás, annak műszaki tartalma, színvonala és díja, és ennek megfelelően szakmai melléklete lehet egy szolgáltatási szerződésnek.

A fenti definíció szerint a takarítási árazatlan költségvetés a háromdimenziós létesítményt hiánytalanul le kell tudnia írni két dimenzióban és teret kell adnia a szakmai koncepció megfogalmazására ugyanis egy másik szerepe is van/lehet, vagyis, hogy képes legyen kimutatni két vagy több ajánlat közül a jobb értékarányt kínáló és/vagy egy 3 vagy 5 éves periódus alatt elérhető szakmai és életminőségi előnyöket.

Mindjárt fölmerül egy fontos és tisztázandó kérdés

Mi is lehet a különbség két takarító cég ajánlata között? Vagy másképpen fogalmazva mi lehet, a legegészségesebb értékrend a célszerű lenne alkalmazni a takarítási verseny során?

Ha a takarítási szolgáltatást úgy határozzuk meg, hogy az alapvetően három elemet tartalmaz, aminek a minősége külön is értékelhető, de nyilván szinergiai összefüggések is vannak, akkor beszélhetünk szaktudásról/tapasztalatról, technológiáról és menedzsment tudásról/tapasztalatról. Természetesen van még egy negyedik elem is, ami igen fontos lehet a döntéseknél és ez az adott takarítást szolgáltató vállalat tőkeereje, finanszírozási készsége/képessége. Utóbbi ugyan nem szakmai szempont, mégis a díjnak egy olyan kiegészítő eleme, ami nélkül nem lenne reális az ár/érték arány meghatározása.

A nagy kérdés tehát az, hogy a díj és a fizetési feltételek, mint egyben kezelendő csomag milyen arányban álljanak szemben a szakmai tartalommal és hogyan milyen algoritmus szerint legyenek ezek számszerűsítve?

Ha alapképletnek vesszük azt, hogy az díj és a fizetési feltételeket forint értékét kell elosztani a műszaki tartalom forint értékével, akkor az a legjobb cég, akinél az eredmény a lehető legkisebb számot mutatja. Vagyis az a pályázó, aki 100 Forintért akár több 100 Forintnyi műszaki tartalmat ígér az jobb, mint az, aki, mondjuk ugyanannyi díjért csak 100 Forintnyi műszaki tartalmat ígér.

Mindez újabb kérdéseket vet fel

Miképpen kell kiszámolni a műszaki tartalom Forint értékét?

Ez a számítás tartalmazhat-e olyan elemeket, amelyek olyan értékeket mutatnak ki, amik eddig ismeretlenek voltak a szakmában?

Lehet-e valami rendszert kidolgozni arra, hogy mi az, az ár/érték arány, ami még elfogadható? Vagy ami fölött már átléptünk a tündérmesék birodalmába?

Vissza

Szakanyag megrendelő
A csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező!

COVID-19

A járvány kitőrésekor készült egy tisztítás-technológiai protokoll, amelynek célja az volt, hogy egyértelmű helyzezet teremtsen a piacon. Az elmúlt fél évben a szektor komolyan reagált a helyzetre és ma már tapasztalatok is vannak a legjobb gyakorlat kapcsán.
Mára már mejött a pandémia második hulláma is, és egyre jobban kristályosodik ki, hogy mi lehet a takarító szektor szerepe, ebben a nem mindennapi krizisben. 

Szabályozott piac

Minősített szakmai vezetők

Szakképzési hierarchia

A nem megfelelő takarítási szolgáltatásnak vannak elsődleges, másodlagos és járulékos kockázatai. Ezen kivül a nem megfelelően szabályozott környezet teret ad az olyan cégeknek is, akiknek eszük ágában sincs munkatársaikat biztonságosan és etikusan foglalkoztatni illetve a területnek megfelelő szakmai szintű szolgáltatásokat nyújtani. A megrendelő elégedettség igazolását intézményesíteni kell.
A formálisan is keretek közé szoritott személyi felelősség és az megkövetelt/elsimert szakmai szint,  teremthet olyan helyzezt, amikor a cég nem adhatja fel a szakmaiságot pusztán csak  piaci poziciók megszerzése érdekében. A lajstromba vett szakmai vezetőket kreditrendszerrel össztönözni kell, hogy személyes fejlődésükkel cégszinten és szektor szinten is hozzájáruljanak a szakma fejlesztéshez.
A szakmai hierarchia már készen van, ez életszerű és hasonlatos a fejlet világok rendszereihez, viszont még nem épült be a takarítók gondolkodásába és a társadalom sem tudja mit tegyen vele. A következő lépés a hierarchiai rendszer tartalommal való megtöltése kell legyen, ennek érdekében viszont a hétköznapi takarítót ki kell mozdítani a jelenlegi dermetségéből. Ez egy időben szakmai és személyiségi fejlesztés is.

Minősített végrehajtói állomány

A hivatásos, B2B szolgáltatásokat nyújtó takarítót le kell választani az egyszerű foglalkoztatásoktól. Igenis ki kell mondani, hogy a tiszítás-technológia egy felelős szakma. Cél kell, hogy legyen, hogy egy bizonyos szinten az állomány 100%-a képzett legyen. Ennek megvalósítása a szakmai vezető egyéni felelősége. Ennek pedig nagyon fontos eleme, a pozició törvényi szabályozása, a szervezeti felépéítés erőviszonyainak rendezése.

Szakma-specifikus szolgáltatási szerződés

A takarítási szolgáltatási szerződés akkor számít megfelelőenek és akkor fogja jó keretek közé az együttműködést, ha az megfelelően írja le a takarítandó területet, az elvárt minőségi szinvonalat (annak minden elemének tekintetében) és az elért eredmény igazolási és ellenörzési rendszerét. Belértve ebbe az elszámolási periodusokat és az azokat követő azonnali fizetést. Mindezekhez pedig szorosan hozzátartozik az alkalmazott eljárások és technológiák nemzeti szabványokban való rögzítése.

Szakma-specifikus munkaszrződés

Ahhoz, hogy a takarító valóban és ténylegesen is elsimert, megbecsült és felelős szakember legyen, meg kell, hogy szülessenek a kompetenciákra, készségekre és állandó szakmai fejlődésre épülő teljesítményalapú munkaszerződések. A tisztaságszakmai jövő akkor lesz "kerek", ha a szakmai vezető mellett az állomány minden egyes tagja is képes lesz felelőséget vállalni a szolgáltatási teljesítményért és hatékonyságért.

2020 - 2025 Szakmapolitikai program

Egy 5 éves program, aminek célja összefogni a szakmailag legaktívabb szakembereket és és az alapvető szakmai kommunikációs kérdések megválaszolásával előkészíteni a következő szakmapolitikai lépéseket. A program önfinaszirozó, semmilyen külső támogatást nem kap.
A program négy projektet foglalmagába. Ezek közül a PEL rendszer már 1999-óta működik és annak most egy új formája indult. A másik három projket teljesen új útakat tapaos és ebből a szempontból ez egy nagy kisérlet is.  Az ÉRTELMEZŐ szakmai szótár már régi álom volt. A TÁDÉ hallgatható képzés a Önképző Klub egyik felvetése volt és szintén itt született meg a MEGRENDELŐ KÖNYVE ötlete is.

Egy kattintásra öntől


A csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező!