Mottó: Igény, szakszerűség, élmény. Ezek kéz a kézben járnak, bármelyiket elhagyva, bármilyen megfontolásból a másik kettő sem valósulhat meg. Az elmúlt 10 évben több mint 600 bejegyzés született ennek szellemében. Szánd rá az időt és TE több leszel.

Aránytévesztés

Aránytévesztés
2019.10.21.

Azt gondolom, hogy az alapvető probléma nem is kifejezetten a dolog alakulásának irányában vagy sebességében van, hanem sokkal inkább abban, hogy pontosan látjuk-e azt, hogy mi az, ami hiányzik. Látunk egy rakás problémát, nap, mint nap van egy csomó kelletlenségünk, de az arányok nem izgatnak senkit.

A dolog úgy fest, hogy maga a probléma csak akkor fontos, amikor felmerül és akkor éppen csak az a probléma. Szóval senki nem készít listát és nem állít fel sorrendet, nem határoz meg összefüggéseket. Mindezt tetézve senki nem gondolkodik el azon, hogy az adott probléma ok vagy csak egy okozat, vagyis egy másik, lehet, hogy sokkal nagyobb anomália tünete.

Nem akarok túl sokat okoskodni, de azt hiszem, fontos lenne szembenézni azzal, hogy egy takarító cég, mint nyújt ma és igazából mit várnak el tőle. Nyilván fontos kérdés, hogy az adott szolgáltatási szerződés köz vagy piaci beszerzési folyamatban jött létre, azonban mindentől függetlenül tisztán kell látni, hogy az elvárások nagyjából ugyanazok.

Igazából most egyszerre küzdünk két problémával, ami igazából egy: konfliktus van a munkavállaló elvárása és a megrendelő elvárása között! Ez ilyen egyszerű?

Igen, a kettő között ott a takarításra szerződő cég vagy vállalkozó, aki ezt a konfliktust nem veszi tudomásul. Neki ez alapvetően és lényegében egy közvetítői projektnek látszik továbbra is, aminek során abból indul ki, hogy a munkavállaló képes megfelelni az elvárásoknak.

A csavar persze ott van, hogy mindezek mellett a munkavállaló nem gondolkodik abban, hogy ez egyáltalán kérdés-e a megfelelés. Az alapálláspontja, hogy nálánál senki nem tud jobban takarítani. Ebben a meggyőződésében az sem ingatja meg, hogy az ablaktisztító eszközöket nem ismeri és nem is tudja használni, a gépektől idegenkedik és egyébként a létrára sem megy fel. Mindezek mellett, nem túl dinamikus és nem is igazán igényes.

Visszatérve tehát a takarító vállalkozóra vagy cégvezetőre egy egészen speciális csapdában van.

Mivel nincs ágazati bértarifa, senki nem tudja mit ér ma egy takarító. Továbbá az is rendkívül izgalmas, hogy a milyen kategóriák vannak, hiszen takarító szakmai szint is lenne egy néhány, annak függvényében, hogy az adott terület mit kíván. Továbbra is nyitott kérdés: szakma-e a takarítás?

Takarítócég vezetők! Lássuk be, ha nem kezdjük el, a szabályozásokat a helyzet magától nem oldódik meg. Tovább megyek: a helyzet csak romlik! Szerintem döntéshelyzetbe kéne tudni hozni a szakmát. Nem egyszerű feladat 4 000 cégnek létrehozni a demokratikus döntéshozatali mechanizmust, de nincs más kiút. Ez az egyetlen! Ez a kihívás!  

Vissza

Szakanyag megrendelő
A csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező!

COVID-19

A járvány kitőrésekor készült egy tisztítás-technológiai protokoll, amelynek célja az volt, hogy egyértelmű helyzezet teremtsen a piacon. Az elmúlt fél évben a szektor komolyan reagált a helyzetre és ma már tapasztalatok is vannak a legjobb gyakorlat kapcsán.
Mára már mejött a pandémia második hulláma is, és egyre jobban kristályosodik ki, hogy mi lehet a takarító szektor szerepe, ebben a nem mindennapi krizisben. 

Szabályozott piac

Minősített szakmai vezetők

Szakképzési hierarchia

A nem megfelelő takarítási szolgáltatásnak vannak elsődleges, másodlagos és járulékos kockázatai. Ezen kivül a nem megfelelően szabályozott környezet teret ad az olyan cégeknek is, akiknek eszük ágában sincs munkatársaikat biztonságosan és etikusan foglalkoztatni illetve a területnek megfelelő szakmai szintű szolgáltatásokat nyújtani. A megrendelő elégedettség igazolását intézményesíteni kell.
A formálisan is keretek közé szoritott személyi felelősség és az megkövetelt/elsimert szakmai szint,  teremthet olyan helyzezt, amikor a cég nem adhatja fel a szakmaiságot pusztán csak  piaci poziciók megszerzése érdekében. A lajstromba vett szakmai vezetőket kreditrendszerrel össztönözni kell, hogy személyes fejlődésükkel cégszinten és szektor szinten is hozzájáruljanak a szakma fejlesztéshez.
A szakmai hierarchia már készen van, ez életszerű és hasonlatos a fejlet világok rendszereihez, viszont még nem épült be a takarítók gondolkodásába és a társadalom sem tudja mit tegyen vele. A következő lépés a hierarchiai rendszer tartalommal való megtöltése kell legyen, ennek érdekében viszont a hétköznapi takarítót ki kell mozdítani a jelenlegi dermetségéből. Ez egy időben szakmai és személyiségi fejlesztés is.

Minősített végrehajtói állomány

A hivatásos, B2B szolgáltatásokat nyújtó takarítót le kell választani az egyszerű foglalkoztatásoktól. Igenis ki kell mondani, hogy a tiszítás-technológia egy felelős szakma. Cél kell, hogy legyen, hogy egy bizonyos szinten az állomány 100%-a képzett legyen. Ennek megvalósítása a szakmai vezető egyéni felelősége. Ennek pedig nagyon fontos eleme, a pozició törvényi szabályozása, a szervezeti felépéítés erőviszonyainak rendezése.

Szakma-specifikus szolgáltatási szerződés

A takarítási szolgáltatási szerződés akkor számít megfelelőenek és akkor fogja jó keretek közé az együttműködést, ha az megfelelően írja le a takarítandó területet, az elvárt minőségi szinvonalat (annak minden elemének tekintetében) és az elért eredmény igazolási és ellenörzési rendszerét. Belértve ebbe az elszámolási periodusokat és az azokat követő azonnali fizetést. Mindezekhez pedig szorosan hozzátartozik az alkalmazott eljárások és technológiák nemzeti szabványokban való rögzítése.

Szakma-specifikus munkaszrződés

Ahhoz, hogy a takarító valóban és ténylegesen is elsimert, megbecsült és felelős szakember legyen, meg kell, hogy szülessenek a kompetenciákra, készségekre és állandó szakmai fejlődésre épülő teljesítményalapú munkaszerződések. A tisztaságszakmai jövő akkor lesz "kerek", ha a szakmai vezető mellett az állomány minden egyes tagja is képes lesz felelőséget vállalni a szolgáltatási teljesítményért és hatékonyságért.

2020 - 2025 Szakmapolitikai program

Egy 5 éves program, aminek célja összefogni a szakmailag legaktívabb szakembereket és és az alapvető szakmai kommunikációs kérdések megválaszolásával előkészíteni a következő szakmapolitikai lépéseket. A program önfinaszirozó, semmilyen külső támogatást nem kap.
A program négy projektet foglalmagába. Ezek közül a PEL rendszer már 1999-óta működik és annak most egy új formája indult. A másik három projket teljesen új útakat tapaos és ebből a szempontból ez egy nagy kisérlet is.  Az ÉRTELMEZŐ szakmai szótár már régi álom volt. A TÁDÉ hallgatható képzés a Önképző Klub egyik felvetése volt és szintén itt született meg a MEGRENDELŐ KÖNYVE ötlete is.

Egy kattintásra öntől


A csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező!