Mottó: Igény, szakszerűség, élmény. Ezek kéz a kézben járnak, bármelyiket elhagyva, bármilyen megfontolásból a másik kettő sem valósulhat meg. Az elmúlt 10 évben több mint 600 bejegyzés született ennek szellemében. Szánd rá az időt és TE több leszel.

APPA RENDSZER: (APPA CLEANLINESS LEVELS):

APPA RENDSZER: (APPA CLEANLINESS LEVELS):
2020.06.05.

A 80-as években kifejlesztett elsősorban az amerikai egyetemeken alkalmazott tisztaság értékelési rendszer, amely ma már a nyugati világban széles körben elterjedt, mert jól kifejezi egy vizsgált terület állapotát és jól érthető mindenki számára. Eltérően a Tisztasági szintektől, ami alapvetően a takarító szempontjából fontos és elsősorban a kiindulási állapot kategóriására lett kifejlesztve ez a rendszer a végeredményt határozza meg.

A rendszer tartalmaz egy skálát, ami a tisztától az elfogadhatatlanig terjed 5 fokozaton keresztül a „makulátlan rendezettségtől” az „tűrhetetlen” szintig. A rendszer sajátossága, hogy nem csak a tisztaságot veszi figyelembe.

APPA szint 1 „Makulátlan rendezettség” (Orderly Spotlessness): A padló világos és tiszta; a színek frissek. A függőleges és vízszintes felületek frissen tisztítottak vagy polírozottak. Nincs lerakódás a sarkokban és egyéb félreeső helyeken. A lámpák működnek, és a lámpatest tiszta. Mosdók, WC kagylók és zuhanyozók és csempék ragyognak. A felületeken nincsenek vegyszer vagy vízkőmaradványok, UV fényben is értékelhető. A szemetes konténerek csak napi hulladékokat tartalmaznak. A terület rendezett (párhuzamosak). Ez a szint annak az eredménye, hogy a takarító személyzet minden nap, minden helyiségben megfordul, képes értelmezni a szükségleteket, van megfelelő szakértelme és rendelkezésre állnak a megfelelő eszközök, továbbá nem utolsó sorban van is ideje ezek elvégzésére.

APPA szint 2 „Hétköznapi rendetlenség” (Ordinary Tidynes): Gyakorlatilag majdnem ugyanaz, mint az első szint, de mivel ez egy ritkább takarítási gyakoriság eredménye a por, szennyeződés, foltok vagy csíkok, akár 2 naposak is lehetnek. Ennek megfelelően a tisztasági szint még elfogadható, és nagy előnye, hogy könnyen és gyorsan fel lehet hozni a 1-es szintre. Létesítménygazdálkodás szempontjából ez a helyzet akkor áll elő, ha a gyakoriságok meghatározása feszegeti a még elfogadható szintet. Sok féle megközelítés van, de általában az az álláspont, hogy egy takarítandó terület tisztasági ellenőrzése maximum 1 napig maradhat ki.

APPA szint 3 „Alklami figyelmetlenségek” (Casual inantention): A takarítás a megfelelő gyakorisággal megtörtént, a padlót tisztára söpörték, törölték vagy porszívózták, de helyenként, különösen a félreeső helyeken, sarokban és falak mentén vannak foltok. Ezen felül a szőnyegek nem élénk színűek esetleg kisebb foltok is vannak rajtuk. A kemény és rugalmas burkolatokon lehetnek csíkok, foltok vagy tisztítószer maradványok. A függőleges és vízszintes felületeken helyenként por, szennyeződés, nyomok, foltok és ujjlenyomatok vannak. A hármas szint önmagában is kategorizálható annak függvényében, hogy a lehetséges hibák mindegyike előfordul vagy csak néhány ezek közül. A lámpák működése és a lámpatest tiszta. A szemetes konténerek csak napi hulladékot tartalmazhatnak. Tehát a terület összességében még rendben és elviselhető szinten van, de már adhat okot panaszra. Jelzés értékű szint, mert tisztázni kell a takarító személyzet hozzáértését, eszközellátottságát és a munkatervét.

APPA szint 4 „Mérsékelt káosz” (Moderate Dinginess): A terület nincs megfelelő gyakorisággal tisztítva és sokszor nem is szakszerűen. Tulajdonképpen a 3-as szinten előforduló hibák szinte mindegyike jelen van. Ez az alapvetően szintén a nem megfelelő gyakoriság miatt áll elő. A még elviselhető szennyezettség felett van a terület. A vízszintes felületek porosak és nem csak a félreesők, vagy az 1,8 m felettiek. A padlóburkolatokon és különösen a szőnyegpadlókon „ösvények” alakultak ki. A szemetes konténerek régi kukákat tartalmaznak, és savanyú szagokat bocsáthatnak ki. A rendezettség még többé, kevésbé fennáll.

APPA szint 5 „Türhetetlen” (Unkempt): Valójában a 4-es szint mélyebb fokozata, amikor a szennyeződés már egészen jól érzékelhető és a terület rendezetlensége is fokozza ezt. Egyértelműen látszik, hogy a terület legalább egy hete nem volt tisztasági ellenőrzés alatt, de valamekkora használata volt, tehát folyamatosan keletkezett szennyeződés és termelődött hulladék.  A területen már technikai hibák is vannak. A világítótestek piszkosak, és egyes lámpák kiégtek. A szemetes konténerek túlcsordulnak, és a szag jól érzékelhető.

 

Vissza

Szakanyag megrendelő
A csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező!

COVID-19

A járvány kitőrésekor készült egy tisztítás-technológiai protokoll, amelynek célja az volt, hogy egyértelmű helyzezet teremtsen a piacon. Az elmúlt fél évben a szektor komolyan reagált a helyzetre és ma már tapasztalatok is vannak a legjobb gyakorlat kapcsán.
Mára már mejött a pandémia második hulláma is, és egyre jobban kristályosodik ki, hogy mi lehet a takarító szektor szerepe, ebben a nem mindennapi krizisben. 

Szabályozott piac

Minősített szakmai vezetők

Szakképzési hierarchia

A nem megfelelő takarítási szolgáltatásnak vannak elsődleges, másodlagos és járulékos kockázatai. Ezen kivül a nem megfelelően szabályozott környezet teret ad az olyan cégeknek is, akiknek eszük ágában sincs munkatársaikat biztonságosan és etikusan foglalkoztatni illetve a területnek megfelelő szakmai szintű szolgáltatásokat nyújtani. A megrendelő elégedettség igazolását intézményesíteni kell.
A formálisan is keretek közé szoritott személyi felelősség és az megkövetelt/elsimert szakmai szint,  teremthet olyan helyzezt, amikor a cég nem adhatja fel a szakmaiságot pusztán csak  piaci poziciók megszerzése érdekében. A lajstromba vett szakmai vezetőket kreditrendszerrel össztönözni kell, hogy személyes fejlődésükkel cégszinten és szektor szinten is hozzájáruljanak a szakma fejlesztéshez.
A szakmai hierarchia már készen van, ez életszerű és hasonlatos a fejlet világok rendszereihez, viszont még nem épült be a takarítók gondolkodásába és a társadalom sem tudja mit tegyen vele. A következő lépés a hierarchiai rendszer tartalommal való megtöltése kell legyen, ennek érdekében viszont a hétköznapi takarítót ki kell mozdítani a jelenlegi dermetségéből. Ez egy időben szakmai és személyiségi fejlesztés is.

Minősített végrehajtói állomány

A hivatásos, B2B szolgáltatásokat nyújtó takarítót le kell választani az egyszerű foglalkoztatásoktól. Igenis ki kell mondani, hogy a tiszítás-technológia egy felelős szakma. Cél kell, hogy legyen, hogy egy bizonyos szinten az állomány 100%-a képzett legyen. Ennek megvalósítása a szakmai vezető egyéni felelősége. Ennek pedig nagyon fontos eleme, a pozició törvényi szabályozása, a szervezeti felépéítés erőviszonyainak rendezése.

Szakma-specifikus szolgáltatási szerződés

A takarítási szolgáltatási szerződés akkor számít megfelelőenek és akkor fogja jó keretek közé az együttműködést, ha az megfelelően írja le a takarítandó területet, az elvárt minőségi szinvonalat (annak minden elemének tekintetében) és az elért eredmény igazolási és ellenörzési rendszerét. Belértve ebbe az elszámolási periodusokat és az azokat követő azonnali fizetést. Mindezekhez pedig szorosan hozzátartozik az alkalmazott eljárások és technológiák nemzeti szabványokban való rögzítése.

Szakma-specifikus munkaszrződés

Ahhoz, hogy a takarító valóban és ténylegesen is elsimert, megbecsült és felelős szakember legyen, meg kell, hogy szülessenek a kompetenciákra, készségekre és állandó szakmai fejlődésre épülő teljesítményalapú munkaszerződések. A tisztaságszakmai jövő akkor lesz "kerek", ha a szakmai vezető mellett az állomány minden egyes tagja is képes lesz felelőséget vállalni a szolgáltatási teljesítményért és hatékonyságért.

2020 - 2025 Szakmapolitikai program

Egy 5 éves program, aminek célja összefogni a szakmailag legaktívabb szakembereket és és az alapvető szakmai kommunikációs kérdések megválaszolásával előkészíteni a következő szakmapolitikai lépéseket. A program önfinaszirozó, semmilyen külső támogatást nem kap.
A program négy projektet foglalmagába. Ezek közül a PEL rendszer már 1999-óta működik és annak most egy új formája indult. A másik három projket teljesen új útakat tapaos és ebből a szempontból ez egy nagy kisérlet is.  Az ÉRTELMEZŐ szakmai szótár már régi álom volt. A TÁDÉ hallgatható képzés a Önképző Klub egyik felvetése volt és szintén itt született meg a MEGRENDELŐ KÖNYVE ötlete is.

Egy kattintásra öntől


A csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező!