Mottó: Igény, szakszerűség, élmény. Ezek kéz a kézben járnak, bármelyiket elhagyva, bármilyen megfontolásból a másik kettő sem valósulhat meg. Az elmúlt 10 évben több mint 600 bejegyzés született ennek szellemében. Szánd rá az időt és TE több leszel.

Alapok nélkül nincs semmi

Alapok nélkül nincs semmi
2019.05.20.

Bárhogy is látjuk a piacot, mint keresletet és bárhogy is látjuk magunkat, mint kínálatot. Van azért egy fontos szempont, ami viszont kulcskérdés: vajon milyennek lát minket a potenciális megrendelő? Mit lát bennük? Azt, aki megold egy megoldhatatlan problémát, ezért nem érdekes miként csináljuk? Vagy csak sajátos kényszerhelyzeteket használ ki?

A takarítás jelentősége körülbelül 10 000 éve kerülhetett előtérbe, amikor az agrárforradalom kapcsán az emberek nagyobb telepölésekbe zsúfolódtak össze és megjelentek a közegészségügyi kihívások. Gondolhatjuk, hogy ahhoz idő kellett mire mindez tudatosult és valami féle megoldások, stratégiái és taktikái megszülettek. Ez mindentől függetlenül nem volt soha kardinális kérdés, ezt alátámasztja az is, hogy az eszközök nem fejlődtek. 10 000 évig a seprű volt az egyetlen és meghatározó eszköz. Valamikor menet közben megjelent a ruhaként már nem hordható textília hasznosítása is, de a szemétlapátok fejlődése is csak az 1800-as évek elején-közepén következett be. A feladat nem vált önálló vállalkozássá, mert a társadalom soha nem tekintette olyan fontosnak, hogy az megalapozott volna egy keresleti piacot.

Tehát több mint 10 - 20 000 éven keresztül (nyilván valamiféle takarítás már lehetett az ősközösségben is), a takarítás vagy háztartási láthatatlan feladat, vagy a gazdagoknál ez a legutóbbi időkig rabszolga feladat volt. Mind olyan egyik sem jelentett hatékonysági kényszert és nyilván ennek megfelelően sem eszközben, sem pedig technológiában nem igazán fejlődött.

Ebben némi változást, csak az utóbbi nem több mint 200 év hozott, de egyelőre az arra kevés volt, hogy a társadalom gondolkodásmódjában bármilyen hozzáállásbeli fejlődés következzen be. A XIX. századi ipari forradalom a rabszolgából cselédet csinált ugyan, de ez inkább a lelkiismereti szalonképesség kérdésköre volt, mint valódi és lényegi változás. Nyilván az írott jog is kezdte ezt szabályozni és érdekes lenne azt elemezni, hogy a nagypolitika, ezt akkor miért tartotta fontosnak. Az első ilyen jellegű törvény az Osztrák-Magyar monarchiában jelent meg, valamikor a kiegyezést követően, a cseléd és a gazda közötti viszonyt szabályozó 1876-iki XIII. törvénycikkely.

Az igazi fejlődést talán a női emancipáció hozta, aminek volt egy olyan vetülete is, hogy asszonyaink el kezdtek érdeklődni a „szakterület” iránt és ezzel megalapoztak egy keresleti piacot az eszközökre és technológiákra. A jelek szerint ezt tipikus háztartási kérdés volt, ennek az irodalma is kizárólag erről szól. A XX. századig nem látjuk nyomát sem, annak, hogy bármiféle igény mutatkozott volna ott, ahol a lényegesebben magasabb terhelés ezt ténylegesen is indokolta volna, a közintézményeknél. A korabeli felelősök ebbe szinte semmilyen szinten nem merültek el.

Ami talán érdekes, hogy az londoni 1851-es világkiállításon még nem találjuk semmi a takarításhoz kötődő technológia bemutatását, viszont 1902-ben a frissen koronázott VII. Eduárd Brit király rögtön rendelt egy porszívót, amint azt Both bemutatta. A gép azonban csak 1906-ban vált használhatóvá. Kicsit nehézkes volt, nagy volt, de porszívó volt. Ezzel párhuzamosan London utcáin a szolgáltatás is elindult, a ló vontatta gépezettel.

Visszatérve a fejlődés lépcsőfokaira, a következő szint az volt, amikor az Egyesült Államokban egy cselédközvetítő saját maga is kezdett munkálgat vállalni. Tehát nem egyszerűen kiközvetített egy embert, hanem felvállalt egy feladatot és annak felelősségét is. Ellentmondó adatok állnak a rendelkezésünkre, de ez valamikor 1903 környékén következett be és ezzel elindult útjára a szolgáltatási szerződés és az SLA (service level agreement) is. Innen kezdve a dolgok erőteljesebben kezdtek változni. Sprengler, aki egyébként egy takarító cég alkalmazásában állt 1907-ben nyújtja be a porszívó szabadalmát, ez már majdnem olyan volt, ahogyan ma ismerjük a porszívót.

Aztán nyilván a fejlődést ismerjük, a társadalom kezdte tudomásul venni, hogy ez egy szakterület, még nem szakma, de azért kell valami hozzáértés. Nyilván ez a világ, különböző pontjain más és másképpen alakult, de lényegében a két világháború között, már polgárjogot nyert, hogy vannak ilyen vállalkozások és a második világháborút követően ez már egy jegyzett szektor lett. Ebben az időben kezdődött meg a professzionális felhasználásra szánt eszközök és technológiák elkülönülése.

Azonban a szakember fogalma ennél sokkal lassabban alakult, bár a német területi kamarák már a 1920-as évektől őrködöttek a szakmaiság felett, az állami elismerés ott is csak 1995-ben következett be. Mi nálunk mindez 2005-ben valósult meg, bár a német kulturális előkészítettsége lényegesebben fejlettebb volt, mint nálunk.

Mindezeknek megfelelőn 2019-ben a társadalom még nem igazán tudja hová tenni a szektort. Nyilván ennek alapvető oka az is, hogy a szektor nem igazán tesz semmit azért, hogy a minden helyére kerüljön. Azt gondolom, hogy most érkeztük el ahhoz a ponthoz, ahol nagy kérdés az, is, hogy maguk a takarító cég tulajdonosok hol állnak ezen a virtuális ranglétrán.

 

Vissza

Szakanyag megrendelő
A csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező!

COVID-19

A járvány kitőrésekor készült egy tisztítás-technológiai protokoll, amelynek célja az volt, hogy egyértelmű helyzezet teremtsen a piacon. Az elmúlt fél évben a szektor komolyan reagált a helyzetre és ma már tapasztalatok is vannak a legjobb gyakorlat kapcsán.
Mára már mejött a pandémia második hulláma is, és egyre jobban kristályosodik ki, hogy mi lehet a takarító szektor szerepe, ebben a nem mindennapi krizisben. 

Szabályozott piac

Minősített szakmai vezetők

Szakképzési hierarchia

A nem megfelelő takarítási szolgáltatásnak vannak elsődleges, másodlagos és járulékos kockázatai. Ezen kivül a nem megfelelően szabályozott környezet teret ad az olyan cégeknek is, akiknek eszük ágában sincs munkatársaikat biztonságosan és etikusan foglalkoztatni illetve a területnek megfelelő szakmai szintű szolgáltatásokat nyújtani. A megrendelő elégedettség igazolását intézményesíteni kell.
A formálisan is keretek közé szoritott személyi felelősség és az megkövetelt/elsimert szakmai szint,  teremthet olyan helyzezt, amikor a cég nem adhatja fel a szakmaiságot pusztán csak  piaci poziciók megszerzése érdekében. A lajstromba vett szakmai vezetőket kreditrendszerrel össztönözni kell, hogy személyes fejlődésükkel cégszinten és szektor szinten is hozzájáruljanak a szakma fejlesztéshez.
A szakmai hierarchia már készen van, ez életszerű és hasonlatos a fejlet világok rendszereihez, viszont még nem épült be a takarítók gondolkodásába és a társadalom sem tudja mit tegyen vele. A következő lépés a hierarchiai rendszer tartalommal való megtöltése kell legyen, ennek érdekében viszont a hétköznapi takarítót ki kell mozdítani a jelenlegi dermetségéből. Ez egy időben szakmai és személyiségi fejlesztés is.

Minősített végrehajtói állomány

A hivatásos, B2B szolgáltatásokat nyújtó takarítót le kell választani az egyszerű foglalkoztatásoktól. Igenis ki kell mondani, hogy a tiszítás-technológia egy felelős szakma. Cél kell, hogy legyen, hogy egy bizonyos szinten az állomány 100%-a képzett legyen. Ennek megvalósítása a szakmai vezető egyéni felelősége. Ennek pedig nagyon fontos eleme, a pozició törvényi szabályozása, a szervezeti felépéítés erőviszonyainak rendezése.

Szakma-specifikus szolgáltatási szerződés

A takarítási szolgáltatási szerződés akkor számít megfelelőenek és akkor fogja jó keretek közé az együttműködést, ha az megfelelően írja le a takarítandó területet, az elvárt minőségi szinvonalat (annak minden elemének tekintetében) és az elért eredmény igazolási és ellenörzési rendszerét. Belértve ebbe az elszámolási periodusokat és az azokat követő azonnali fizetést. Mindezekhez pedig szorosan hozzátartozik az alkalmazott eljárások és technológiák nemzeti szabványokban való rögzítése.

Szakma-specifikus munkaszrződés

Ahhoz, hogy a takarító valóban és ténylegesen is elsimert, megbecsült és felelős szakember legyen, meg kell, hogy szülessenek a kompetenciákra, készségekre és állandó szakmai fejlődésre épülő teljesítményalapú munkaszerződések. A tisztaságszakmai jövő akkor lesz "kerek", ha a szakmai vezető mellett az állomány minden egyes tagja is képes lesz felelőséget vállalni a szolgáltatási teljesítményért és hatékonyságért.

2020 - 2025 Szakmapolitikai program

Egy 5 éves program, aminek célja összefogni a szakmailag legaktívabb szakembereket és és az alapvető szakmai kommunikációs kérdések megválaszolásával előkészíteni a következő szakmapolitikai lépéseket. A program önfinaszirozó, semmilyen külső támogatást nem kap.
A program négy projektet foglalmagába. Ezek közül a PEL rendszer már 1999-óta működik és annak most egy új formája indult. A másik három projket teljesen új útakat tapaos és ebből a szempontból ez egy nagy kisérlet is.  Az ÉRTELMEZŐ szakmai szótár már régi álom volt. A TÁDÉ hallgatható képzés a Önképző Klub egyik felvetése volt és szintén itt született meg a MEGRENDELŐ KÖNYVE ötlete is.

Egy kattintásra öntől


A csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező!