Mottó: Igény, szakszerűség, élmény. Ezek kéz a kézben járnak, bármelyiket elhagyva, bármilyen megfontolásból a másik kettő sem valósulhat meg. Az elmúlt 10 évben több mint 600 bejegyzés született ennek szellemében. Szánd rá az időt és TE több leszel.

A társadalmi megítélés kritikája, vagy?

A társadalmi megítélés kritikája, vagy?
2022.03.09.

A társadalomnak összességében és a személynek is egyénileg, meg pláne fontos a tisztaság. Ugyanakkor, csak az eredmény a kulcsszempont, aki ezt megvalósítja, már nem annyira érdekes. Hol van a hiba? A társadalom hálátlan vagy a szakma nem tudott kitörni a cselédsorsból?

A mai helyzet a történelmen nyugszik, az örökség súlyos és kérdés, hogy a kortársak mennyire eltökéltek. Mint láttuk Héraklész abban a pillanatban, hogy pénzt kért a takarításért problémákba ütközött. Pedig a fickó jól látta, ha van egy cél és azt eddig senki nem tudta megcsinálni, akkor az eredménynek kell, hogy legyen értéke. Ez az érték szerinte a marhák 10%-a volt, ami nagyon soknak is tűnhet.

Ez a helyzet ma sem sokkal másabb, mert a megrendelő igyekszik minél olcsóbban megszerezni az eredményt. Ebben segít, hogy az állam nem köti szakmai végzettséghez a foglalkozást, ami azt jelenti, hogy viszonylag nagy lesz a kínálat. Ez pedig nagy versenyt eredményez, ami a megrendelőknek kedvező. A másik szempont, hogy a takarító cégek sem küzdenek a piaci kínált korlátozásért, mert az üzleti modelljük az volt, hogy korlátlan szakképzetlen, más területeken elhelyezkedni nem tudó, de dolgozni vágyó és egyébként lelkiismeretes ember áll rendelkezésre a munkaerőpiacon. Tehát a takarító vállalkozás történelmileg csak egy cselédközvetítés és semmi köze a szakmaisághoz.

Természetesen az utóbbi 30 évben kinőtt egy olyan cégvezető generáció is, aki már szakmailag is elért egy szintet, de üzletpolitikát még nem tudott csinálni. A fősodort a nagy takarítócégek diktálják, akiknek egyben létesítménygazda szolgáltatásokat is nyújtanak és számukra a takarítás egy úgynevezett belépő termék. Vagyis a haszon nem ezen van, hanem majd a későbbiekben eladott egyéb szolgáltatáson.

Ez van Magyarországon, de Ausztriában már legalább 15 éve felismerték, hogy ez, ha nem is zsákutca, de minden esetre egy igen korlátozó és profitminimalizáló taktika. Ott ma már szabályozott szolgáltatás a B2B takarítás.  

Van azonban egy harmadik szempont is, ami szembe megy az ilyen irányú fejlődéssel, éspedig az, hogy a takarító tényleg nem szakember. Mi több nincs is takarítói öntudata. Ne tévesszük ezt össze az egóval, mert az van, abban hiány nincs csak szaktudás nincs mögötte.

Tehát ha változást akarunk, akkor teljesen párhuzamosan kell három fejlesztési irányt kell vinni.

Ezek közül az első a szakmapolitika fejlesztése, az állam meg kell, hogy kapja azokat a szempontokat, ami szerint szabályozhat. Ha ezt maga találja ki, mert lát valamilyen piaci anomáliát, akkor az, régen borzasztó. Tehát a cégeknek ki kell érlelni egy fenntartható és fair play versenyben szervezett piaci modellt.

Ez csak akkor tud megvalósulni, ha a cégek már alapvetően úgy építik fel magukat, hogy egy ilyen versenyben jó eséllyel induljanak. Tehát a második kérdéskör, hogy az előzővel párhuzamosan a cégek saját magukon is kell, hogy dolgozzanak. Ez részben szerkezeti, részben pedig humán erőforrás fejlesztési kérdés. Utóbbinál pedig nagyon fontos szempont a motiváció és ez visszacsatol az első a szakmapolitikai folyamatokhoz, aminek része kell, hogy elegyen, üzletági szinten is minősítve legyek a közép- és felső vezetők.

A harmadik párhuzamos is fontos és ne felétkezzünk meg róla, mert a végrehajtó állomány fejlesztés, minősítése egy külön kihívás. Itt jön be az önfejlesztés és a validálás kérdésköre. Ha ezeket üzletág szintjén nem tudjuk elindítani, akkor a gödörből nem jövünk ki. Ebben az esetben hiába lesz a ragyogó marketing és a digitalizáció a takarítók nem fogják tudni beváltani az ígéreteket. Pont.

Vissza

Szakanyag megrendelő
A csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező!

COVID-19

A járvány kitőrésekor készült egy tisztítás-technológiai protokoll, amelynek célja az volt, hogy egyértelmű helyzezet teremtsen a piacon. Az elmúlt fél évben a szektor komolyan reagált a helyzetre és ma már tapasztalatok is vannak a legjobb gyakorlat kapcsán.
Mára már mejött a pandémia második hulláma is, és egyre jobban kristályosodik ki, hogy mi lehet a takarító szektor szerepe, ebben a nem mindennapi krizisben. 

Szabályozott piac

Minősített szakmai vezetők

Szakképzési hierarchia

A nem megfelelő takarítási szolgáltatásnak vannak elsődleges, másodlagos és járulékos kockázatai. Ezen kivül a nem megfelelően szabályozott környezet teret ad az olyan cégeknek is, akiknek eszük ágában sincs munkatársaikat biztonságosan és etikusan foglalkoztatni illetve a területnek megfelelő szakmai szintű szolgáltatásokat nyújtani. A megrendelő elégedettség igazolását intézményesíteni kell.
A formálisan is keretek közé szoritott személyi felelősség és az megkövetelt/elsimert szakmai szint,  teremthet olyan helyzezt, amikor a cég nem adhatja fel a szakmaiságot pusztán csak  piaci poziciók megszerzése érdekében. A lajstromba vett szakmai vezetőket kreditrendszerrel össztönözni kell, hogy személyes fejlődésükkel cégszinten és szektor szinten is hozzájáruljanak a szakma fejlesztéshez.
A szakmai hierarchia már készen van, ez életszerű és hasonlatos a fejlet világok rendszereihez, viszont még nem épült be a takarítók gondolkodásába és a társadalom sem tudja mit tegyen vele. A következő lépés a hierarchiai rendszer tartalommal való megtöltése kell legyen, ennek érdekében viszont a hétköznapi takarítót ki kell mozdítani a jelenlegi dermetségéből. Ez egy időben szakmai és személyiségi fejlesztés is.

Minősített végrehajtói állomány

A hivatásos, B2B szolgáltatásokat nyújtó takarítót le kell választani az egyszerű foglalkoztatásoktól. Igenis ki kell mondani, hogy a tiszítás-technológia egy felelős szakma. Cél kell, hogy legyen, hogy egy bizonyos szinten az állomány 100%-a képzett legyen. Ennek megvalósítása a szakmai vezető egyéni felelősége. Ennek pedig nagyon fontos eleme, a pozició törvényi szabályozása, a szervezeti felépéítés erőviszonyainak rendezése.

Szakma-specifikus szolgáltatási szerződés

A takarítási szolgáltatási szerződés akkor számít megfelelőenek és akkor fogja jó keretek közé az együttműködést, ha az megfelelően írja le a takarítandó területet, az elvárt minőségi szinvonalat (annak minden elemének tekintetében) és az elért eredmény igazolási és ellenörzési rendszerét. Belértve ebbe az elszámolási periodusokat és az azokat követő azonnali fizetést. Mindezekhez pedig szorosan hozzátartozik az alkalmazott eljárások és technológiák nemzeti szabványokban való rögzítése.

Szakma-specifikus munkaszrződés

Ahhoz, hogy a takarító valóban és ténylegesen is elsimert, megbecsült és felelős szakember legyen, meg kell, hogy szülessenek a kompetenciákra, készségekre és állandó szakmai fejlődésre épülő teljesítményalapú munkaszerződések. A tisztaságszakmai jövő akkor lesz "kerek", ha a szakmai vezető mellett az állomány minden egyes tagja is képes lesz felelőséget vállalni a szolgáltatási teljesítményért és hatékonyságért.

2020 - 2025 Szakmapolitikai program

Egy 5 éves program, aminek célja összefogni a szakmailag legaktívabb szakembereket és és az alapvető szakmai kommunikációs kérdések megválaszolásával előkészíteni a következő szakmapolitikai lépéseket. A program önfinaszirozó, semmilyen külső támogatást nem kap.
A program négy projektet foglalmagába. Ezek közül a PEL rendszer már 1999-óta működik és annak most egy új formája indult. A másik három projket teljesen új útakat tapaos és ebből a szempontból ez egy nagy kisérlet is.  Az ÉRTELMEZŐ szakmai szótár már régi álom volt. A TÁDÉ hallgatható képzés a Önképző Klub egyik felvetése volt és szintén itt született meg a MEGRENDELŐ KÖNYVE ötlete is.

Egy kattintásra öntől


A csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező!