Mottó: Igény, szakszerűség, élmény. Ezek kéz a kézben járnak, bármelyiket elhagyva, bármilyen megfontolásból a másik kettő sem valósulhat meg. Az elmúlt 10 évben több mint 600 bejegyzés született ennek szellemében. Szánd rá az időt és TE több leszel.

A takarítóipar végérvényesen kettészakadt?

A takarítóipar végérvényesen kettészakadt?
2018.06.19.

A nemrég megjelent NEMZETI CÉGTÁR legújabb adatai szerint a takarítóipar immár második éve veszteséges. Bár a vesztesség jelentősen csökkent az előző évhez képest, eredményességről még nem számolhatunk be. Hogyan jutottunk ide? Hogyan jutunk ki ebből?

A statisztikák szerint, a 2017-es mérlegek leadását követően a „takarítóipar” 2017-es árbevétele komoly visszaesést mutat a 2016-os 155 milliárdhoz képest csak 142 milliárd Forint volt, ez 4 638 cég produktuma. A cégek körülbelül 42 000 főt foglalkoztattak és -2 millió Forint mérleg szerinti eredményt értek el. Ami azért optimizmusra adhat némi okot, mert 2016-re ez a szám -109 millió volt. Hát ez nagyon szomorú.

Mik az okok, amik ide vezettek?

Első: Sajnos bármilyen híresztelések is vannak, a gazdaság egyelőre lehet, hogy jó pályán van, de még nem igazán nem teljesít sem kiemelkedően, sem jól. A takarítóipar az (N) ágazat része, ami az adminisztratív szolgáltatást támogató tevékenységeket tömöríti (bérbeadás, lízing, munkaerő-piaci szolgáltatások, építményüzemeltetés és egyéb) és ami tulajdonképpen a gazdaság „hőmérsékletének” is tekinthető, mert egy dinamikusan növekvő gazdaságban sok ilyen szolgáltatás vesznek igénybe, a nehéz években pedig ezeket a költségeket fogják vissza az elsők között. Tény, hogy az N ágazat rettenetes mértékben visszaesett 2,6 ezer milliárdról, 2,1 ezer milliárdra. Az ágazaton belül csak a építményüzemeltetés tudott növekedni, de mérleg szerinti eredmény ott sincs. Tehát mondhatjuk, hogy a takarítóipar számára egyelőre nincs különösebb kereslet sem, nem, hogy kereslet élénkülés.

Második: A takarítási szolgáltatások útjában nincs, semmilyen adminisztratív vagy szakmai küszöb, ezért a remény sok cég megmaradását eredményezi. Továbbra is 4 638 cég van a piacon és vannak reménykedők is, mert 2017-ben 300 új céget alapítottak. Ez 10%-al több mint 2016-ban. Tehát egy csökkenő kereslet mellett, egy folyamatos kínálatnövekedés is van. Mindezt alátámasztja, hogy, hogy az egy főre jutó óránkénti termelési érték alig haladja meg az 1.600 Forintot. Ez az öngyilkosság biztos receptje.

Harmadik: A piacon csak elvétve van szakmai verseny. Ahol nincs kapcsolat (mert azért ez továbbra is nagyrészt egy kapcsolati tőkén alapuló piac), ott a verseny alapvetően árverseny és ez nem segíti elő a szakmaiság fejlődését, nem ösztönzi a cégeket, hogy beruházzanak a munkatársaikba és a minőség javításába. Természetesen a kapcsolati tőkén alapul együttműködés is lehet magas szakmai színvonalú… Nyilván mindig vannak kivételek, de én most a nagy átlagról beszélek, aminek az eredménye ez a statisztika, amit nehéz feldolgozni. Egy dolog biztos, a 10 Ft/m2/nap egy olyan díj, amin még nincs eredmény.

Milyen lépések vinnének ki innen?

Első: Végig kell gondolni, mit tegyen a cégvezető. Marad és küzd, vagy menekül?

Második: Ha marad és küzd, akkor két párhuzamos tevékenységet kell végeznie és ez nem lesz könnyű. Az „A” tevékenység és a legfontosabb tevékenység a saját maga és az emberei fejlesztése, egy erős szakmai hierarchia kiépítése és stabil szakmai alapokra kell helyezni a céget (technológiai, tudás, készségek), majd meg kell kezdeni a kiválasztott célpiac megdolgozását. A „B” tevékenység nagy vonalakban az üzletág szabályozásának elősegítése, ami valójában egy fajta együttműködés és megállapodás a versenytársakkal, a versenyszabályok tekintetében.

Ennyi! Ha csak egyre koncentrál a bukás esélye 90% lesz!

Aki pedig tavaly nyerseséges volt legyen büszke, de ne bízza el magát, tegyen azért, hogy a dolgok még jobban alakuljanak! Ők azok akik, az „A” tevékenységet már megkezdték, a „B” viszont egyelőre még várat magára…

Vissza

Szakanyag megrendelő
A csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező!

COVID-19

A járvány kitőrésekor készült egy tisztítás-technológiai protokoll, amelynek célja az volt, hogy egyértelmű helyzezet teremtsen a piacon. Az elmúlt fél évben a szektor komolyan reagált a helyzetre és ma már tapasztalatok is vannak a legjobb gyakorlat kapcsán.
Mára már mejött a pandémia második hulláma is, és egyre jobban kristályosodik ki, hogy mi lehet a takarító szektor szerepe, ebben a nem mindennapi krizisben. 

Szabályozott piac

Minősített szakmai vezetők

Szakképzési hierarchia

A nem megfelelő takarítási szolgáltatásnak vannak elsődleges, másodlagos és járulékos kockázatai. Ezen kivül a nem megfelelően szabályozott környezet teret ad az olyan cégeknek is, akiknek eszük ágában sincs munkatársaikat biztonságosan és etikusan foglalkoztatni illetve a területnek megfelelő szakmai szintű szolgáltatásokat nyújtani. A megrendelő elégedettség igazolását intézményesíteni kell.
A formálisan is keretek közé szoritott személyi felelősség és az megkövetelt/elsimert szakmai szint,  teremthet olyan helyzezt, amikor a cég nem adhatja fel a szakmaiságot pusztán csak  piaci poziciók megszerzése érdekében. A lajstromba vett szakmai vezetőket kreditrendszerrel össztönözni kell, hogy személyes fejlődésükkel cégszinten és szektor szinten is hozzájáruljanak a szakma fejlesztéshez.
A szakmai hierarchia már készen van, ez életszerű és hasonlatos a fejlet világok rendszereihez, viszont még nem épült be a takarítók gondolkodásába és a társadalom sem tudja mit tegyen vele. A következő lépés a hierarchiai rendszer tartalommal való megtöltése kell legyen, ennek érdekében viszont a hétköznapi takarítót ki kell mozdítani a jelenlegi dermetségéből. Ez egy időben szakmai és személyiségi fejlesztés is.

Minősített végrehajtói állomány

A hivatásos, B2B szolgáltatásokat nyújtó takarítót le kell választani az egyszerű foglalkoztatásoktól. Igenis ki kell mondani, hogy a tiszítás-technológia egy felelős szakma. Cél kell, hogy legyen, hogy egy bizonyos szinten az állomány 100%-a képzett legyen. Ennek megvalósítása a szakmai vezető egyéni felelősége. Ennek pedig nagyon fontos eleme, a pozició törvényi szabályozása, a szervezeti felépéítés erőviszonyainak rendezése.

Szakma-specifikus szolgáltatási szerződés

A takarítási szolgáltatási szerződés akkor számít megfelelőenek és akkor fogja jó keretek közé az együttműködést, ha az megfelelően írja le a takarítandó területet, az elvárt minőségi szinvonalat (annak minden elemének tekintetében) és az elért eredmény igazolási és ellenörzési rendszerét. Belértve ebbe az elszámolási periodusokat és az azokat követő azonnali fizetést. Mindezekhez pedig szorosan hozzátartozik az alkalmazott eljárások és technológiák nemzeti szabványokban való rögzítése.

Szakma-specifikus munkaszrződés

Ahhoz, hogy a takarító valóban és ténylegesen is elsimert, megbecsült és felelős szakember legyen, meg kell, hogy szülessenek a kompetenciákra, készségekre és állandó szakmai fejlődésre épülő teljesítményalapú munkaszerződések. A tisztaságszakmai jövő akkor lesz "kerek", ha a szakmai vezető mellett az állomány minden egyes tagja is képes lesz felelőséget vállalni a szolgáltatási teljesítményért és hatékonyságért.

2020 - 2025 Szakmapolitikai program

Egy 5 éves program, aminek célja összefogni a szakmailag legaktívabb szakembereket és és az alapvető szakmai kommunikációs kérdések megválaszolásával előkészíteni a következő szakmapolitikai lépéseket. A program önfinaszirozó, semmilyen külső támogatást nem kap.
A program négy projektet foglalmagába. Ezek közül a PEL rendszer már 1999-óta működik és annak most egy új formája indult. A másik három projket teljesen új útakat tapaos és ebből a szempontból ez egy nagy kisérlet is.  Az ÉRTELMEZŐ szakmai szótár már régi álom volt. A TÁDÉ hallgatható képzés a Önképző Klub egyik felvetése volt és szintén itt született meg a MEGRENDELŐ KÖNYVE ötlete is.

Egy kattintásra öntől


A csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező!