Mottó: Igény, szakszerűség, élmény. Ezek kéz a kézben járnak, bármelyiket elhagyva, bármilyen megfontolásból a másik kettő sem valósulhat meg. Az elmúlt 10 évben több mint 600 bejegyzés született ennek szellemében. Szánd rá az időt és TE több leszel.

A takarító szervezet megítélése II.

A takarító szervezet megítélése II.
2020.08.06.

Úgy néz ki, hogy ez mindenki számára fontos téma. Mondhatni életbevágó, mert a statisztika szerint bőven 100-nál többen töltöttek el 1 percnél többet a bejegyzés olvasásával. Voltak szép számmal visszajelzések is, tehát a tegnapi nap jól sikerült. Ma viszont egy kicsit még mélyebbre ásunk.

Kezdjük mindjárt az elején azzal, hogy amikor megítélésről beszélünk, akkor a megrendelő szempontjából alapvető kérdés, hogy egy egyéni vállalkozóval áll szemben vagy egy szervezettel. Ez úgy értsük, hogy a megrendelő vagy annak a képviselője miben látja a garanciát a végrehajtóban, megnyugtató-e számára, hogy a végrehajtó mögött van egy szervezet is? Nem utolsó sorban alap kérdés, hogy az a bizonyos szervezet csak egy kvázi ügynökség vagy egy komoly szakmai szervezet, felelős szakmai vezetővel és szakmai hierarchiával.

Ausztriában ezt úgy kezelik, hogy takarító cég, vagy egyéni vállalkozás csak akkor nyújthat szolgáltatást egy másik cégnek, ha rendelkezik egy államilag is, hivatalosan elismert felelős szakmai vezetővel. Magánembereknél ez nem kötelező, ott a megrendelő a fogyasztóvédelmi hatósághoz fordulhat, ha gondja van.

Térjünk vissza az alapvonalra

Tehát egyetlen vállalkozó vagy egy munkatárs és a szakmai szervezet megítélésének alapvető kérdése a szakmai tudás, tapasztalat és nem utolsó szempont a szolgáltatói attitűd. Ezzel talán a probléma meg is lenne oldva, pipa. Viszont a nagy kérdés, hogy ezt miképpen tudja mérni a megrendelő, még a szolgáltatás megkezdése előtt?

Mit lehet megmérni?

Ha mérés nem más, mint valaminek a fizikai tulajdonságának meghatározása egy referenciához képest. Mint olyan persze függ az alkalmazott eszközöktől, ez egy objektív folyamat. Míg az árucserében alap (hiteles mérleg, szabvány súlyok), a szolgáltatásban nem bejáratott tevékenység és eszközök sem nagyon vannak. Ha lennének, mit mérnénk?

Tehát itt az embert mérjük. Nyilván a szakmai végzettséget jelentő okiratok jelentenek valamit, de nem mindent. Akinek nincs papírja, még lehet tudása és tapasztalata, viszont elgondolkodtató, miért nem vette magát annyira komolyan, hogy legyen papírja is? Akinek van papírja, de nem igazán van annak megfelelő tudása és tapasztalata, ott mindig felmerül a kérdés: érdeme-e ezzel az emberrel kezdeni valamit? Akinek sem papírja sem tudása nincs és ma ilyen a takarító állomány fele vagy 60%-a jóindulattal, mit kezdjünk?

Tehát ha a takarítás szakma, akkor kéne szakember is. Ha nem az, akkor…

Folytatom holnap és nagyon várom a visszajelzéseket.

Vissza

Szakanyag megrendelő
A csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező!

COVID-19

A járvány kitőrésekor készült egy tisztítás-technológiai protokoll, amelynek célja az volt, hogy egyértelmű helyzezet teremtsen a piacon. Az elmúlt fél évben a szektor komolyan reagált a helyzetre és ma már tapasztalatok is vannak a legjobb gyakorlat kapcsán.
Mára már mejött a pandémia második hulláma is, és egyre jobban kristályosodik ki, hogy mi lehet a takarító szektor szerepe, ebben a nem mindennapi krizisben. 

Szabályozott piac

Minősített szakmai vezetők

Szakképzési hierarchia

A nem megfelelő takarítási szolgáltatásnak vannak elsődleges, másodlagos és járulékos kockázatai. Ezen kivül a nem megfelelően szabályozott környezet teret ad az olyan cégeknek is, akiknek eszük ágában sincs munkatársaikat biztonságosan és etikusan foglalkoztatni illetve a területnek megfelelő szakmai szintű szolgáltatásokat nyújtani. A megrendelő elégedettség igazolását intézményesíteni kell.
A formálisan is keretek közé szoritott személyi felelősség és az megkövetelt/elsimert szakmai szint,  teremthet olyan helyzezt, amikor a cég nem adhatja fel a szakmaiságot pusztán csak  piaci poziciók megszerzése érdekében. A lajstromba vett szakmai vezetőket kreditrendszerrel össztönözni kell, hogy személyes fejlődésükkel cégszinten és szektor szinten is hozzájáruljanak a szakma fejlesztéshez.
A szakmai hierarchia már készen van, ez életszerű és hasonlatos a fejlet világok rendszereihez, viszont még nem épült be a takarítók gondolkodásába és a társadalom sem tudja mit tegyen vele. A következő lépés a hierarchiai rendszer tartalommal való megtöltése kell legyen, ennek érdekében viszont a hétköznapi takarítót ki kell mozdítani a jelenlegi dermetségéből. Ez egy időben szakmai és személyiségi fejlesztés is.

Minősített végrehajtói állomány

A hivatásos, B2B szolgáltatásokat nyújtó takarítót le kell választani az egyszerű foglalkoztatásoktól. Igenis ki kell mondani, hogy a tiszítás-technológia egy felelős szakma. Cél kell, hogy legyen, hogy egy bizonyos szinten az állomány 100%-a képzett legyen. Ennek megvalósítása a szakmai vezető egyéni felelősége. Ennek pedig nagyon fontos eleme, a pozició törvényi szabályozása, a szervezeti felépéítés erőviszonyainak rendezése.

Szakma-specifikus szolgáltatási szerződés

A takarítási szolgáltatási szerződés akkor számít megfelelőenek és akkor fogja jó keretek közé az együttműködést, ha az megfelelően írja le a takarítandó területet, az elvárt minőségi szinvonalat (annak minden elemének tekintetében) és az elért eredmény igazolási és ellenörzési rendszerét. Belértve ebbe az elszámolási periodusokat és az azokat követő azonnali fizetést. Mindezekhez pedig szorosan hozzátartozik az alkalmazott eljárások és technológiák nemzeti szabványokban való rögzítése.

Szakma-specifikus munkaszrződés

Ahhoz, hogy a takarító valóban és ténylegesen is elsimert, megbecsült és felelős szakember legyen, meg kell, hogy szülessenek a kompetenciákra, készségekre és állandó szakmai fejlődésre épülő teljesítményalapú munkaszerződések. A tisztaságszakmai jövő akkor lesz "kerek", ha a szakmai vezető mellett az állomány minden egyes tagja is képes lesz felelőséget vállalni a szolgáltatási teljesítményért és hatékonyságért.

2020 - 2025 Szakmapolitikai program

Egy 5 éves program, aminek célja összefogni a szakmailag legaktívabb szakembereket és és az alapvető szakmai kommunikációs kérdések megválaszolásával előkészíteni a következő szakmapolitikai lépéseket. A program önfinaszirozó, semmilyen külső támogatást nem kap.
A program négy projektet foglalmagába. Ezek közül a PEL rendszer már 1999-óta működik és annak most egy új formája indult. A másik három projket teljesen új útakat tapaos és ebből a szempontból ez egy nagy kisérlet is.  Az ÉRTELMEZŐ szakmai szótár már régi álom volt. A TÁDÉ hallgatható képzés a Önképző Klub egyik felvetése volt és szintén itt született meg a MEGRENDELŐ KÖNYVE ötlete is.

Egy kattintásra öntől


A csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező!