Mottó: Igény, szakszerűség, élmény. Ezek kéz a kézben járnak, bármelyiket elhagyva, bármilyen megfontolásból a másik kettő sem valósulhat meg. Az elmúlt 10 évben több mint 600 bejegyzés született ennek szellemében. Szánd rá az időt és TE több leszel.

A takarítási szolgáltatás helye és szerepe a rendszerben

A takarítási szolgáltatás helye és szerepe a rendszerben
2020.04.20.

Több probléma is van, amiért a helyzet nem határozható meg pontosan. Ezek részben az eltörölhetetlen történelmi örökség, részben pedig az utóbbi idők mulasztásai. Mondhatni, hogy miközben a szakmai életet a rendszerváltást követően úgy 2014-ig intenzív fejlődés jellemezte, ezt követően szép lassan leállt a szakma „szívverése”.

BáBár az elmúlt 30 évben sok minden történt, még mindig alapvető gondokkal küzdünk. Amik természetesen nem mindenkinek jelentenek gondot. Ezért aztán a szakma megosztott egy két szabályozási kérdésben, amik viszont nagymértékben hátráltatják a fejlődést.

Természetesen az is meghatározó kérdés, hogy egy 160 Milliárdos piac, aminek talán van egy ugyanakkora saját szervezésben végzett ága, ami egyben a növekedési potenciálja is, nem akkora dolog, hogy azzal kiemelten kellene foglalkozni. Hiszen vannak itt több ezer milliárdos szektorok, mint a turizmus vagy az építőipar. Foglalkoztatási szempontból sem különleges a helyzet, mert a szektor papíron még a lakosság 1%-át sem foglalkoztatja…

Mindezek ellenére vagy éppen ezért is, fontos lenne azért tisztázni, hogy mire menne a turizmus takarítók nélkül, vagy mi lenne a korházakba, irodákba vagy gyárakba, ha ez a szektor leállna. Nyilván nem áll le, de nem is fejlődik. Ennek eredményeképpen nem javul a társadalmi megítélése, nem vonzza az ambiciózus, hivatáskereső és fejlődni vágyó, fiatal munkaerőt. A takarításban dolgozók átlagéletkora 45 év felett van és az állomány döntő része szakképzetlen.

Tehát a szektor alapvető problémája, hogy nem tud kitörni az alacsony hozzáadott érték szintjéből, mert a piac nem igazán vagy „elájulva” a teljesítményétől és nem is ítéli meg azt kiemelkedően fontosnak.

Van azonban egy folyamat, ami lényeges javulást hozhatna. Ez már lassan minden Európai országban bevezetésre került, Kelet-közép Európa pedig ebben is jelentősen le van maradva. Ennek lényege, hogy az „Intézménytakarító” szakmai szint/vérzettség kötelező a B2B viszonyban, illetve minden szerződésnek kell, hogy legyen felelős szakmai vezetője, vagyis takarítócég ilyen szakember nélkül nem csak lépcsőházakat és magánházakat takaríthat!

Ez a szabályozási rendszer ma már bevezethető lenne nálunk is, mert erre minden forma és tartalmi keret megvan, csak éppen a politikai akarat hiányzik. Természetesen lehet, hogy nem is kérdés az akarat, mert a szakma jelenleg nincs a nagypolitika fókuszában.

Nyilván ennek aztán van egy másik oldala is, az „Intézménytakarító” szint kérdésköre. Jelen pillanatban az OKJ szabályozás log a levegőbe, egyelőre 2020 végéig még nem változik, ami lehet, hogy még egy kicsit ki is tolódik, de azt követően nem tudjuk mi lesz. Erre persze már megvan a válasz nyugaton is és keleten is, csak mi még nem akarunk róla tudomást venni. Magyarul az országos képzési jegyzékből száműzött képzési szinteket, a szakmának kell felkarolni és szabványosítani kell! Erre a legjobb példa az osztrák gyakorlat. A szabvány német nyelven itt elérhető: d2040.pdf

A második probléma, hogy a már említett osztrák gyakorlat még azt is magába foglalja, hogy a takarító cég kötelezően kamarai tag. Az is nagyon fontos, hogy a kamara csak egy ernyőszervezetként működik a takarító szövetség azon belül egy szakmapolitikailag független szervezet.

Ha tehát ebben a politika nem segít, akkor a kihívás az, hogy a szakma meg tud-e állapodni valami minimum szintben. Mindez akkor a piac törvényei szerint kell, hogy működjön. Ez pedig csak akkor tud beindulni, ha a kritikus tömeg átlátja, hogy egy megfelelő keretek között kialított önszerveződés milyen eredményt hozhat.

Mára ennyi. Itt bármit hozzáfűzhettek a témához és hamarosan jön a történet második része. Komment.

Vissza

Szakanyag megrendelő
A csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező!

COVID-19

A járvány kitőrésekor készült egy tisztítás-technológiai protokoll, amelynek célja az volt, hogy egyértelmű helyzezet teremtsen a piacon. Az elmúlt fél évben a szektor komolyan reagált a helyzetre és ma már tapasztalatok is vannak a legjobb gyakorlat kapcsán.
Mára már mejött a pandémia második hulláma is, és egyre jobban kristályosodik ki, hogy mi lehet a takarító szektor szerepe, ebben a nem mindennapi krizisben. 

Szabályozott piac

Minősített szakmai vezetők

Szakképzési hierarchia

A nem megfelelő takarítási szolgáltatásnak vannak elsődleges, másodlagos és járulékos kockázatai. Ezen kivül a nem megfelelően szabályozott környezet teret ad az olyan cégeknek is, akiknek eszük ágában sincs munkatársaikat biztonságosan és etikusan foglalkoztatni illetve a területnek megfelelő szakmai szintű szolgáltatásokat nyújtani. A megrendelő elégedettség igazolását intézményesíteni kell.
A formálisan is keretek közé szoritott személyi felelősség és az megkövetelt/elsimert szakmai szint,  teremthet olyan helyzezt, amikor a cég nem adhatja fel a szakmaiságot pusztán csak  piaci poziciók megszerzése érdekében. A lajstromba vett szakmai vezetőket kreditrendszerrel össztönözni kell, hogy személyes fejlődésükkel cégszinten és szektor szinten is hozzájáruljanak a szakma fejlesztéshez.
A szakmai hierarchia már készen van, ez életszerű és hasonlatos a fejlet világok rendszereihez, viszont még nem épült be a takarítók gondolkodásába és a társadalom sem tudja mit tegyen vele. A következő lépés a hierarchiai rendszer tartalommal való megtöltése kell legyen, ennek érdekében viszont a hétköznapi takarítót ki kell mozdítani a jelenlegi dermetségéből. Ez egy időben szakmai és személyiségi fejlesztés is.

Minősített végrehajtói állomány

A hivatásos, B2B szolgáltatásokat nyújtó takarítót le kell választani az egyszerű foglalkoztatásoktól. Igenis ki kell mondani, hogy a tiszítás-technológia egy felelős szakma. Cél kell, hogy legyen, hogy egy bizonyos szinten az állomány 100%-a képzett legyen. Ennek megvalósítása a szakmai vezető egyéni felelősége. Ennek pedig nagyon fontos eleme, a pozició törvényi szabályozása, a szervezeti felépéítés erőviszonyainak rendezése.

Szakma-specifikus szolgáltatási szerződés

A takarítási szolgáltatási szerződés akkor számít megfelelőenek és akkor fogja jó keretek közé az együttműködést, ha az megfelelően írja le a takarítandó területet, az elvárt minőségi szinvonalat (annak minden elemének tekintetében) és az elért eredmény igazolási és ellenörzési rendszerét. Belértve ebbe az elszámolási periodusokat és az azokat követő azonnali fizetést. Mindezekhez pedig szorosan hozzátartozik az alkalmazott eljárások és technológiák nemzeti szabványokban való rögzítése.

Szakma-specifikus munkaszrződés

Ahhoz, hogy a takarító valóban és ténylegesen is elsimert, megbecsült és felelős szakember legyen, meg kell, hogy szülessenek a kompetenciákra, készségekre és állandó szakmai fejlődésre épülő teljesítményalapú munkaszerződések. A tisztaságszakmai jövő akkor lesz "kerek", ha a szakmai vezető mellett az állomány minden egyes tagja is képes lesz felelőséget vállalni a szolgáltatási teljesítményért és hatékonyságért.

2020 - 2025 Szakmapolitikai program

Egy 5 éves program, aminek célja összefogni a szakmailag legaktívabb szakembereket és és az alapvető szakmai kommunikációs kérdések megválaszolásával előkészíteni a következő szakmapolitikai lépéseket. A program önfinaszirozó, semmilyen külső támogatást nem kap.
A program négy projektet foglalmagába. Ezek közül a PEL rendszer már 1999-óta működik és annak most egy új formája indult. A másik három projket teljesen új útakat tapaos és ebből a szempontból ez egy nagy kisérlet is.  Az ÉRTELMEZŐ szakmai szótár már régi álom volt. A TÁDÉ hallgatható képzés a Önképző Klub egyik felvetése volt és szintén itt született meg a MEGRENDELŐ KÖNYVE ötlete is.

Egy kattintásra öntől


A csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező!