Mottó: Igény, szakszerűség, élmény. Ezek kéz a kézben járnak, bármelyiket elhagyva, bármilyen megfontolásból a másik kettő sem valósulhat meg. Az elmúlt 10 évben több mint 600 bejegyzés született ennek szellemében. Szánd rá az időt és TE több leszel.

A Takarítási szolgáltatás aktuális definiciója (2020)

A Takarítási szolgáltatás aktuális definiciója (2020)
2020.04.21.

Minden új dokumentum kapcsán mindig újra és újra át kell gondolni a már több mint 10 éve született definíciót, mert mindig van valamilyen tapasztalat, ami talán érdemes beszuszakolni ebbe a többszörösen összetett mondatba.

Az, első definíció még a „Takarítás lépésről lépésre” könnyben jelent meg 2007-ben. A lényeg persze azóta sem változott, apró kiegészítések azonban mindig helyénvalónak látszanak. Ami most éppen aktuális az a megrendelőnek adott garanciák és a megrendelő és a szolgáltató közötti pontos elszámolás. Ennek megfelelően, íme, az éppen aktuális verzió:

Definiálni annyit jelent, hogy megpróbáljuk egy mondattal leírni, hogy pontosan mit takar az adott fogalom. Minél komplexebb egy fogalom, annál bonyolultabb lesz ez a mondat. Sok esetben annyira bonyolult, hogy azt még azok sem értik, akik azt hiszik, hogy az adott fogalom minden részletével tisztában vannak. Hát akkor mit szóljanak laikusok.

Azért kezdjük a definícióval, mert az egyből egyértelművé teszi, hogy a szakmába belépő, (a szakmát megismerni vágyó, a tisztaság megvalósítását és fenntartását hivatásának tekinteni akaró), mire is vállalkozik. A definíció azoknak is sokat segíthet, akik csak érteni akarják, a tisztítás-technológiai szolgáltatás lényegét, mert a munkakörükhöz hozzá tartozik az ilyen szolgáltatások beszerzése is. A definíció jelentősége sokkal nagyobb annál, hogy „csak” egyértelműsíti a dolgokat. A definíciónak, ami nem csak információt közöl, hanem tudatosít is, és tudatot formál. A közeljövőben rendkívül nagy hatása lesz a szolgáltatás minőségére és a takarító cégek szervezési rendszerére, az emberi erőforrás fejlesztésére és az elszámolási rendszerekre.

Ugyanakkor mára már szinte visszafordíthatatlanul elszennyezett világunkban egészen más a jelentősége a szennyeződésének, akár csak 20 vagy 30 évvel ezelőtt. Ma, amikor a házi porban is veszélyes anyagok lehetnek, ma, amikor egy kórházban antibiotikum rezisztens baktériumok laknak a takarító szaktudása, odaadása rendkívül fontos, bár a társadalom ezt még nem minden szinten ismerte fel.

Ennek megfelelően létesítménygazda oldalról rendkívül fontos kérdés, hogy végső soron mi az és pontosan mekkora az a felelősség, amit a „ház üzemeltetésével” kapcsolatban felvállalunk?

Komment!

Vissza

Szakanyag megrendelő
A csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező!

COVID-19

A járvány kitőrésekor készült egy tisztítás-technológiai protokoll, amelynek célja az volt, hogy egyértelmű helyzezet teremtsen a piacon. Az elmúlt fél évben a szektor komolyan reagált a helyzetre és ma már tapasztalatok is vannak a legjobb gyakorlat kapcsán.
Mára már mejött a pandémia második hulláma is, és egyre jobban kristályosodik ki, hogy mi lehet a takarító szektor szerepe, ebben a nem mindennapi krizisben. 

Szabályozott piac

Minősített szakmai vezetők

Szakképzési hierarchia

A nem megfelelő takarítási szolgáltatásnak vannak elsődleges, másodlagos és járulékos kockázatai. Ezen kivül a nem megfelelően szabályozott környezet teret ad az olyan cégeknek is, akiknek eszük ágában sincs munkatársaikat biztonságosan és etikusan foglalkoztatni illetve a területnek megfelelő szakmai szintű szolgáltatásokat nyújtani. A megrendelő elégedettség igazolását intézményesíteni kell.
A formálisan is keretek közé szoritott személyi felelősség és az megkövetelt/elsimert szakmai szint,  teremthet olyan helyzezt, amikor a cég nem adhatja fel a szakmaiságot pusztán csak  piaci poziciók megszerzése érdekében. A lajstromba vett szakmai vezetőket kreditrendszerrel össztönözni kell, hogy személyes fejlődésükkel cégszinten és szektor szinten is hozzájáruljanak a szakma fejlesztéshez.
A szakmai hierarchia már készen van, ez életszerű és hasonlatos a fejlet világok rendszereihez, viszont még nem épült be a takarítók gondolkodásába és a társadalom sem tudja mit tegyen vele. A következő lépés a hierarchiai rendszer tartalommal való megtöltése kell legyen, ennek érdekében viszont a hétköznapi takarítót ki kell mozdítani a jelenlegi dermetségéből. Ez egy időben szakmai és személyiségi fejlesztés is.

Minősített végrehajtói állomány

A hivatásos, B2B szolgáltatásokat nyújtó takarítót le kell választani az egyszerű foglalkoztatásoktól. Igenis ki kell mondani, hogy a tiszítás-technológia egy felelős szakma. Cél kell, hogy legyen, hogy egy bizonyos szinten az állomány 100%-a képzett legyen. Ennek megvalósítása a szakmai vezető egyéni felelősége. Ennek pedig nagyon fontos eleme, a pozició törvényi szabályozása, a szervezeti felépéítés erőviszonyainak rendezése.

Szakma-specifikus szolgáltatási szerződés

A takarítási szolgáltatási szerződés akkor számít megfelelőenek és akkor fogja jó keretek közé az együttműködést, ha az megfelelően írja le a takarítandó területet, az elvárt minőségi szinvonalat (annak minden elemének tekintetében) és az elért eredmény igazolási és ellenörzési rendszerét. Belértve ebbe az elszámolási periodusokat és az azokat követő azonnali fizetést. Mindezekhez pedig szorosan hozzátartozik az alkalmazott eljárások és technológiák nemzeti szabványokban való rögzítése.

Szakma-specifikus munkaszrződés

Ahhoz, hogy a takarító valóban és ténylegesen is elsimert, megbecsült és felelős szakember legyen, meg kell, hogy szülessenek a kompetenciákra, készségekre és állandó szakmai fejlődésre épülő teljesítményalapú munkaszerződések. A tisztaságszakmai jövő akkor lesz "kerek", ha a szakmai vezető mellett az állomány minden egyes tagja is képes lesz felelőséget vállalni a szolgáltatási teljesítményért és hatékonyságért.

2020 - 2025 Szakmapolitikai program

Egy 5 éves program, aminek célja összefogni a szakmailag legaktívabb szakembereket és és az alapvető szakmai kommunikációs kérdések megválaszolásával előkészíteni a következő szakmapolitikai lépéseket. A program önfinaszirozó, semmilyen külső támogatást nem kap.
A program négy projektet foglalmagába. Ezek közül a PEL rendszer már 1999-óta működik és annak most egy új formája indult. A másik három projket teljesen új útakat tapaos és ebből a szempontból ez egy nagy kisérlet is.  Az ÉRTELMEZŐ szakmai szótár már régi álom volt. A TÁDÉ hallgatható képzés a Önképző Klub egyik felvetése volt és szintén itt született meg a MEGRENDELŐ KÖNYVE ötlete is.

Egy kattintásra öntől


A csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező!