Mottó: Igény, szakszerűség, élmény. Ezek kéz a kézben járnak, bármelyiket elhagyva, bármilyen megfontolásból a másik kettő sem valósulhat meg. Az elmúlt 10 évben több mint 600 bejegyzés született ennek szellemében. Szánd rá az időt és TE több leszel.

A takarítási költségvetés kérdésköre

A takarítási költségvetés kérdésköre
2016.01.06.

Mivel az érdeklődők száma meglepően magas volt január 20-án a Tisztítás-technológiai Tudományok Intézte Kft. szervezésében költségvetési tréning napot tartok. A téma a FŐTÁBLA és a HÁLÓTERV (munkaterv) lesz, cél, hogy mindenki pontosan lássa, hogy milyen összefüggések olvashatóak ki a megfelelően összerakott költségvetésből és mik lehetnek a sokatmondó sarokszámok.

Azt gondolom, hogy nem mindig minden egyértelmű. Egyrészt a szakmának lehet egy olyan célja, hogy a szolgáltatást megrendelők egy bizonyos séma szerint kérjék az ajánlatokat. Ez segítene az elbírálásban, mert az ajánlatok egyszerűen összehasonlíthatóak lennének. Másrést sokkal könnyebben, gyorsabban és kevesebb hibával készülne el egy ajánlat. Látva a vesszőfutást, amit a Testnevelési Egyetem csinált a főtáblájuk ötszöri módosításával, fontos lenne egy egységes rendszer bevezetése.

A másik kérdés, hogy az ajánlat minősége meghatározza a kivitelezés minőségét azzal, hogy ellenőrizhetőségi garanciákat ad. Ez pedig azt jelenti, hogy a szabványosított ajánlatkérés, óhatatlanul szabványosítaná a minőségmérést és azok nem-teljesülési garanciáit is. Vagyis el kezdene tisztulni a piac.

Ezen célok alapja, hogy mindenki számára egyértelmű legyen a költségvetés alap összefüggésrendszere és ennek megjelenítése pedig legyen szabványos. A megrendelővel történő párbeszédben ezek a kulcsszámok és a mögöttük lévő szakmai tartalom kerüljön első helyre.

Sokat emlegetett cél: tanítani a megrendelőt!

Ha ez egy valós projekt, akkor építsük fel lépésről lépésre. Minden adott és minden szabályozott, csak kevesen ismerik még. tehát az első lépés ismerjük meg a rendszer alapjait, értsük meg miért jó így, javítsunk rajta, ha tudunk és fogadjuk el. Ha pedig elfogadtuk, akkor kezdjük el alkalmazni. Ez lenne a I. számú tréning célja.

II. lépés: beszéljünk azokkal a létesítménygazdákkal, akikkel kapcsolatban vagyunk. Ne csak azokkal, akiknek már dolgozunk is, hanem azokkal is, akiket potenciális vevőnek gondolunk. Mondjuk el nekik, hogy elindult egy ilyen projekt és februárra szervezzük meg a második tréninget, ezúttal pedig legyenek a megrendelők többségben.

Érzékeny pontok

A tréning sorozat alapvető célja, hogy felismertesse mind a takarítóval, mind pedig a megrendelővel, hogy a költség karcsúsításának, hol vannak gyenge pontjai és mi az, amiből lehet és mi az, amiből nem lehet engedni. Ezért ezeken a tréningeken születniük el egy bizonyos konszenzus rendszernek is, ami rögzít bizonyos határeseteket, vagyis alapvető cél, hogy lássuk a minimumokat és az optimumokat.

A projekt meghatározó része a kommunikáció, ami lehet személyestől az internetig minden. Lényeg az, hogy sok legyen és jó minőségű. Tartalmazzon minden olyan elemet, amit a megrendelő hallani akar. Ebbe kell beágyazni az érdemi információkat.

Digitális támogatás

Az egész napos tréninget úgy tervezem, hogy mindenki hozzon laptopot és minden jelentkezőnek/fizetőnek küldök anyagot, amit feltelepíthet a gépére és rögtön tudja majd a tréning alatt ellenőrizni az összefüggéseket. Illetve mivel tréning majd közös feladatokat is meg fogunk oldani, hogy egyértelmű legyen mi, mihez kapcsolódik és annak milyen hatása van a szolgáltatási díjra.

Jelentkezési lap

Párhuzamos ügyek

2016. január 21-én 9 órától a Magyar Közbeszerzési Intézet és a MATISZ közös szervezésében Közbeszerzési reggeli lesz. Téma az új közbeszerzési törvény változásai kapcsán a bírálható és minőséget erősítő szakmai szempontok megvitatása. Lesz ott közbeszerzési szakértő (Dr. Barna Orsolya) és én pedig felvázolok néhány én pedig felvázolók néhány lehetséges bírálati szempontot. Az előző napi tréning a szakmai megfogalmazást és ennek dokumentációját készíti elő, a MATISZ rendezvénye pedig a szakmapolitikát csinálja. Ezek kiegészítik és erősítik egymást. Mert szakmailag egy dolognak gondoljuk a szakmaiságot és a szakmai versenyt, de közbeszerzésileg a szakmai alkalmassági feltételek nem köszönhetnek vissza a bírálati szempontok között, ezért aztán kőkemény szakmapolitika, hogy melyik szakmai szempont legyen küszöbfeltétel és melyik versenyszempont.

Az gondolom, hogy mindkét rendezvény rendkívül fontos lehet, így évindítónak, ezért arra kérlek benneteket, hogy mindkettőre gyertek el, mert különben nem tudtok beleszólni a jövő alakulásba.

Vissza

Szakanyag megrendelő
A csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező!

COVID-19

A járvány kitőrésekor készült egy tisztítás-technológiai protokoll, amelynek célja az volt, hogy egyértelmű helyzezet teremtsen a piacon. Az elmúlt fél évben a szektor komolyan reagált a helyzetre és ma már tapasztalatok is vannak a legjobb gyakorlat kapcsán.
Mára már mejött a pandémia második hulláma is, és egyre jobban kristályosodik ki, hogy mi lehet a takarító szektor szerepe, ebben a nem mindennapi krizisben. 

Szabályozott piac

Minősített szakmai vezetők

Szakképzési hierarchia

A nem megfelelő takarítási szolgáltatásnak vannak elsődleges, másodlagos és járulékos kockázatai. Ezen kivül a nem megfelelően szabályozott környezet teret ad az olyan cégeknek is, akiknek eszük ágában sincs munkatársaikat biztonságosan és etikusan foglalkoztatni illetve a területnek megfelelő szakmai szintű szolgáltatásokat nyújtani. A megrendelő elégedettség igazolását intézményesíteni kell.
A formálisan is keretek közé szoritott személyi felelősség és az megkövetelt/elsimert szakmai szint,  teremthet olyan helyzezt, amikor a cég nem adhatja fel a szakmaiságot pusztán csak  piaci poziciók megszerzése érdekében. A lajstromba vett szakmai vezetőket kreditrendszerrel össztönözni kell, hogy személyes fejlődésükkel cégszinten és szektor szinten is hozzájáruljanak a szakma fejlesztéshez.
A szakmai hierarchia már készen van, ez életszerű és hasonlatos a fejlet világok rendszereihez, viszont még nem épült be a takarítók gondolkodásába és a társadalom sem tudja mit tegyen vele. A következő lépés a hierarchiai rendszer tartalommal való megtöltése kell legyen, ennek érdekében viszont a hétköznapi takarítót ki kell mozdítani a jelenlegi dermetségéből. Ez egy időben szakmai és személyiségi fejlesztés is.

Minősített végrehajtói állomány

A hivatásos, B2B szolgáltatásokat nyújtó takarítót le kell választani az egyszerű foglalkoztatásoktól. Igenis ki kell mondani, hogy a tiszítás-technológia egy felelős szakma. Cél kell, hogy legyen, hogy egy bizonyos szinten az állomány 100%-a képzett legyen. Ennek megvalósítása a szakmai vezető egyéni felelősége. Ennek pedig nagyon fontos eleme, a pozició törvényi szabályozása, a szervezeti felépéítés erőviszonyainak rendezése.

Szakma-specifikus szolgáltatási szerződés

A takarítási szolgáltatási szerződés akkor számít megfelelőenek és akkor fogja jó keretek közé az együttműködést, ha az megfelelően írja le a takarítandó területet, az elvárt minőségi szinvonalat (annak minden elemének tekintetében) és az elért eredmény igazolási és ellenörzési rendszerét. Belértve ebbe az elszámolási periodusokat és az azokat követő azonnali fizetést. Mindezekhez pedig szorosan hozzátartozik az alkalmazott eljárások és technológiák nemzeti szabványokban való rögzítése.

Szakma-specifikus munkaszrződés

Ahhoz, hogy a takarító valóban és ténylegesen is elsimert, megbecsült és felelős szakember legyen, meg kell, hogy szülessenek a kompetenciákra, készségekre és állandó szakmai fejlődésre épülő teljesítményalapú munkaszerződések. A tisztaságszakmai jövő akkor lesz "kerek", ha a szakmai vezető mellett az állomány minden egyes tagja is képes lesz felelőséget vállalni a szolgáltatási teljesítményért és hatékonyságért.

2020 - 2025 Szakmapolitikai program

Egy 5 éves program, aminek célja összefogni a szakmailag legaktívabb szakembereket és és az alapvető szakmai kommunikációs kérdések megválaszolásával előkészíteni a következő szakmapolitikai lépéseket. A program önfinaszirozó, semmilyen külső támogatást nem kap.
A program négy projektet foglalmagába. Ezek közül a PEL rendszer már 1999-óta működik és annak most egy új formája indult. A másik három projket teljesen új útakat tapaos és ebből a szempontból ez egy nagy kisérlet is.  Az ÉRTELMEZŐ szakmai szótár már régi álom volt. A TÁDÉ hallgatható képzés a Önképző Klub egyik felvetése volt és szintén itt született meg a MEGRENDELŐ KÖNYVE ötlete is.

Egy kattintásra öntől


A csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező!