Mottó: Igény, szakszerűség, élmény. Ezek kéz a kézben járnak, bármelyiket elhagyva, bármilyen megfontolásból a másik kettő sem valósulhat meg. Az elmúlt 10 évben több mint 600 bejegyzés született ennek szellemében. Szánd rá az időt és TE több leszel.

A szolgáltatás keretei I.

A szolgáltatás keretei I.
2016.02.08.

Mindenki azt gondolja, hogy pontosan érti és szabadon formálhatja tetszése szerint, pedig a rendszert pontos törvényszerűségek vezérlik. Ezek alapja a lehető leggyakoribb beavatkozás, a lehető legszelídebb módszerekkel. A jó takarítási szolgáltatás tehát nem csak nagy szaktudás, érzékenység és odafigyelés, hanem egyben időzítési probléma is, aminek sok esetben éppen a megrendelő az akadálya.

Mindezeknek megfelelően szükségünk lenne egy valódi vagy kvázi szabványra, irányelvre, ami egyértelműen rögzítené, hogy mit nevezhetünk takarítási szolgáltatásnak és minden más már nem az. Tudom, hogy a dolog nem egyszerű, mert minden megbízó úgy véli, hogy pontosan tudja, mire van szüksége. Mégis azt gondolom, hogy jó lenne, ha lenne egy univerzális szolgáltatási jegyzék, amihez képest kéne megadni, hogy adott területen mit vár el a megbízó.

Ez abból a szempontból is kezelné az ügyet, hogy egyértelművé válna mit tart a szakma elégséges, optimális vagy luxus szolgáltatásnak. Ha a közbeszerzésben oly sokszor emlegetett „I. osztályú minőségben” végzett szolgáltatást is értelmezni akarom, akkor azt is definiálni kell, hogy az eljárások és technológiák vagy gyakoriság szempontjából kérdés. Ugyanis utóbbi értelmezése nélkül aligha lehet elérni az elvárt minőséget.

Ezért most teszek egy kísérletet. Itt letölthető egy vitaindítónak szánt szolgáltatási jegyzék. A jegyzék célja az, hogy bármely takarítási területen működök épes legyen. Tehát ha ezzel el kezdünk foglalkozni, akkor egy olyan univerzális jegyzéket készítünk, ami minden területen megállja a helyét.

takaritas-szolgaltatasi-jegyzek.docx

Mi a célom?

Először is, az szeretném, hogy a jövőben a megbízók nem találjanak ki saját jegyzékeket, hanem ehhez képest határozzák meg a szükségleteiket. Ezért ha ezt már véglegesnek tekintjük, akkor ez lehet a MATISZ valamelyik irányelve is, de tovább is mehetünk és kezdeményezhetjük, hogy legyen belőle Magyar Szabvány. Minél szélesebb körben lesz ez megvitatva, annál értékesebb lesz az anyag.

Másodszor pedig ez az anyag egy szerződéstervezet alapja is lehet és segítene megteremteni, egy egységes elbírálási rendszert a szakmában. Amihez kell még egy minőségmérési szabályzat. Ez is vitaindító szinten készen van, ahogy megvagyunk a szolgáltatási jegyzékkel, azt is bedobom köztudatba.

Harmadszor ez pénzügyi kérdés is.

Tehát töltsétek, le olvassátok el és tegyétek meg javaslataitokat. A fontos lenne, hogy kb. egy hét alatt érkezzenek be a javaslatok, mert akkor jövő hétfőre készítenék egy újabb verziót.

Hajrá előre!

Vissza

Szakanyag megrendelő
A csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező!

COVID-19

A járvány kitőrésekor készült egy tisztítás-technológiai protokoll, amelynek célja az volt, hogy egyértelmű helyzezet teremtsen a piacon. Az elmúlt fél évben a szektor komolyan reagált a helyzetre és ma már tapasztalatok is vannak a legjobb gyakorlat kapcsán.
Mára már mejött a pandémia második hulláma is, és egyre jobban kristályosodik ki, hogy mi lehet a takarító szektor szerepe, ebben a nem mindennapi krizisben. 

Szabályozott piac

Minősített szakmai vezetők

Szakképzési hierarchia

A nem megfelelő takarítási szolgáltatásnak vannak elsődleges, másodlagos és járulékos kockázatai. Ezen kivül a nem megfelelően szabályozott környezet teret ad az olyan cégeknek is, akiknek eszük ágában sincs munkatársaikat biztonságosan és etikusan foglalkoztatni illetve a területnek megfelelő szakmai szintű szolgáltatásokat nyújtani. A megrendelő elégedettség igazolását intézményesíteni kell.
A formálisan is keretek közé szoritott személyi felelősség és az megkövetelt/elsimert szakmai szint,  teremthet olyan helyzezt, amikor a cég nem adhatja fel a szakmaiságot pusztán csak  piaci poziciók megszerzése érdekében. A lajstromba vett szakmai vezetőket kreditrendszerrel össztönözni kell, hogy személyes fejlődésükkel cégszinten és szektor szinten is hozzájáruljanak a szakma fejlesztéshez.
A szakmai hierarchia már készen van, ez életszerű és hasonlatos a fejlet világok rendszereihez, viszont még nem épült be a takarítók gondolkodásába és a társadalom sem tudja mit tegyen vele. A következő lépés a hierarchiai rendszer tartalommal való megtöltése kell legyen, ennek érdekében viszont a hétköznapi takarítót ki kell mozdítani a jelenlegi dermetségéből. Ez egy időben szakmai és személyiségi fejlesztés is.

Minősített végrehajtói állomány

A hivatásos, B2B szolgáltatásokat nyújtó takarítót le kell választani az egyszerű foglalkoztatásoktól. Igenis ki kell mondani, hogy a tiszítás-technológia egy felelős szakma. Cél kell, hogy legyen, hogy egy bizonyos szinten az állomány 100%-a képzett legyen. Ennek megvalósítása a szakmai vezető egyéni felelősége. Ennek pedig nagyon fontos eleme, a pozició törvényi szabályozása, a szervezeti felépéítés erőviszonyainak rendezése.

Szakma-specifikus szolgáltatási szerződés

A takarítási szolgáltatási szerződés akkor számít megfelelőenek és akkor fogja jó keretek közé az együttműködést, ha az megfelelően írja le a takarítandó területet, az elvárt minőségi szinvonalat (annak minden elemének tekintetében) és az elért eredmény igazolási és ellenörzési rendszerét. Belértve ebbe az elszámolási periodusokat és az azokat követő azonnali fizetést. Mindezekhez pedig szorosan hozzátartozik az alkalmazott eljárások és technológiák nemzeti szabványokban való rögzítése.

Szakma-specifikus munkaszrződés

Ahhoz, hogy a takarító valóban és ténylegesen is elsimert, megbecsült és felelős szakember legyen, meg kell, hogy szülessenek a kompetenciákra, készségekre és állandó szakmai fejlődésre épülő teljesítményalapú munkaszerződések. A tisztaságszakmai jövő akkor lesz "kerek", ha a szakmai vezető mellett az állomány minden egyes tagja is képes lesz felelőséget vállalni a szolgáltatási teljesítményért és hatékonyságért.

2020 - 2025 Szakmapolitikai program

Egy 5 éves program, aminek célja összefogni a szakmailag legaktívabb szakembereket és és az alapvető szakmai kommunikációs kérdések megválaszolásával előkészíteni a következő szakmapolitikai lépéseket. A program önfinaszirozó, semmilyen külső támogatást nem kap.
A program négy projektet foglalmagába. Ezek közül a PEL rendszer már 1999-óta működik és annak most egy új formája indult. A másik három projket teljesen új útakat tapaos és ebből a szempontból ez egy nagy kisérlet is.  Az ÉRTELMEZŐ szakmai szótár már régi álom volt. A TÁDÉ hallgatható képzés a Önképző Klub egyik felvetése volt és szintén itt született meg a MEGRENDELŐ KÖNYVE ötlete is.

Egy kattintásra öntől


A csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező!