Mottó: Igény, szakszerűség, élmény. Ezek kéz a kézben járnak, bármelyiket elhagyva, bármilyen megfontolásból a másik kettő sem valósulhat meg. Az elmúlt 10 évben több száz bejegyzés született ennek szellemében. Szánd rá az időt és TE több leszel.

A szakmapolitikai kihívás!

A szakmapolitikai kihívás!
2020.06.25.

Amikor egy új projekt elindul mindig nagy a lelkesedés, aztán ez szép lassan alábbhagy. Azt gondolom, hogy a mi esetünkben is a fő kérdés az, hogy milyen célt tudunk kitűzni, ami mögé a jelenlegi tagság fel tud sorakozni. Nehéz időket élünk, tehát a jó célra nagyobb szükségünk van, mint egy falat kenyérre.

Hogyan tovább?

Vegyük számba a dolgokat a szkeptikusok és a lelkesek oldaláról is. Továbbá nyilván a cél egyszerre kell, hogy legyen közösségi és egyéni megközelítésben is reális. Nagy kérdés az is, hogy a ki mekkora erőfeszítést tud vagy akar majd bevállalni.   

Ezek után a helyzet még nehezebb!

Az én meglátásom szerint az igazsághoz akkor jutunk közelebb, ha az egyént vesszük górcső alá. A szektorban dolgozók, a cégvezetőktől a takarítókig rendkívül sok félék, és valljuk be őszintén, kevés adattal rendelkezünk róluk. Tehát célok és felelősség vonatkozásában, a sötétben tapogatózunk, pedig itt van a megoldás forrása.

Nézzünk végig néhány tényt:

 1. A takarítási szektorban a cégvezetők nem adnak semmilyen életpálya modellt az alkalmazottjaiknak, nem is gondolják, hogy erre egyáltalán szükség lenne. A munkavállalóikat egyszerű igavonóknak tekintik. Természetesen mélyen ki vannak akadva azon, amikor egy-egy talpraesettebb alkalmazottjuk önálló vállalkozásba kezd. Nem fogják fel, hogy valójában ők azok, aki ezt az egyetlen továbblépési alternatívát kínálják.
 2. A szektorban nincsenek jó munkaszerződések.
 3. A szektorban nincs munkavállalói érdekképviselet.
 4. A takarítók nem fogják fel, hogy a saját és a szektor érdeke, sőt létszükséglete az ők szakmai és morális fejlődése, mert különben a megrendelő nem értékszerzésnek vagy értékelőnynek tekinti a szolgáltatást, hanem költségnek.
 5. A szektorban nincsenek pontos tudás/kompetencia kategóriák és objektív visszaigazolások azok számára, akik maguktól is fejlődnek.
 6. Aki magától nem fejlődik, azt senki nem motiválja, inspirálja vagy támogatja.
 7. A takarítási szektor cégvezetői egyáltalán nem biztosak abban, hogy az általuk nyújtott szolgáltatások hibamentesek. Nem is hisznek abban, hogy egyáltalán lehet hibamentes szolgáltatást nyújtani. Ennek megfelelően nem is merik meghatározni a szolgáltatás értékét és semmiféle garanciát sem vállalnak azért. Ezért egyetlen céljuk van, mivel nem tudnak a legjobbnak lenni, kénytelenek a legolcsóbbnak lenni.
 8. A szektorban nincsenek jó szolgáltatási szerződések.
 9. A szektorban nincsen szabványok.
 10. A takarítási szektor cégvezetői – tisztelet a kivételnek – jellemzően szakmailag és sok esetben üzletileg is képzetlenek, nem is gondolják, hogy a cégben szükség lenne felelős szakmai vezetőre. Nem is sejtik, hogy ez lényegében mit takar, de bármit is jelentsen, sem ők, sem más szakember nem tölt be ilyen funkciót. Továbbá így vannak az emberi erőforrás menedzsmenttel, a marketinggel és sok minden más szakterülettel is.
 11. A szektorban nincs valódi szakterületi és vagy szakmai felelősség.
 12. A szektorban nincs reprezentatív munkaadói érdekképviselet.

Itt meg is állhatunk és kezdjük feldolgozni a helyzetet. Egyelőre nem minden problémát tártunk fel, talán csak a legfontosabbakat. Másodszor pedig nem elég szembesülni a helyzettel, nagy kérdés az is, hogy elismerjük, hogy ez van, vagy tiltakozunk ellene?

Vissza

Szabályozott piac

Minősített szakmai vezetők

Szakképzési hierarchia

A nem megfelelő takarítási szolgáltatásnak vannak elsődleges, másodlagos és járulékos kockázatai. Ezen kivül a nem megfelelően szabályozott környezet teret ad az olyan cégeknek is, akiknek eszük ágában sincs munkatársaikat biztonságosan és etikusan foglalkoztatni illetve a területnek megfelelő szakmai szintű szolgáltatásokat nyújtani. A megrendelő elégedettség igazolását intézményesíteni kell.
A formálisan is keretek közé szoritott személyi felelősség és az megkövetelt/elsimert szakmai szint,  teremthet olyan helyzezt, amikor a cég nem adhatja fel a szakmaiságot pusztán csak  piaci poziciók megszerzése érdekében. A lajstromba vett szakmai vezetőket kreditrendszerrel össztönözni kell, hogy személyes fejlődésükkel cégszinten és szektor szinten is hozzájáruljanak a szakma fejlesztéshez.
A szakmai hierarchia már készen van, ez életszerű és hasonlatos a fejlet világok rendszereihez, viszont még nem épült be a takarítók gondolkodásába és a társadalom sem tudja mit tegyen vele. A következő lépés a hierarchiai rendszer tartalommal való megtöltése kell legyen, ennek érdekében viszont a hétköznapi takarítót ki kell mozdítani a jelenlegi dermetségéből. Ez egy időben szakmai és személyiségi fejlesztés is.

Minősített végrehajtói állomány

A hivatásos, B2B szolgáltatásokat nyújtó takarítót le kell választani az egyszerű foglalkoztatásoktól. Igenis ki kell mondani, hogy a tiszítás-technológia egy felelős szakma. Cél kell, hogy legyen, hogy egy bizonyos szinten az állomány 100%-a képzett legyen. Ennek megvalósítása a szakmai vezető egyéni felelősége. Ennek pedig nagyon fontos eleme, a pozició törvényi szabályozása, a szervezeti felépéítés erőviszonyainak rendezése.

Szakma-specifikus szolgáltatási szerződés

A takarítási szolgáltatási szerződés akkor számít megfelelőenek és akkor fogja jó keretek közé az együttműködést, ha az megfelelően írja le a takarítandó területet, az elvárt minőségi szinvonalat (annak minden elemének tekintetében) és az elért eredmény igazolási és ellenörzési rendszerét. Belértve ebbe az elszámolási periodusokat és az azokat követő azonnali fizetést. Mindezekhez pedig szorosan hozzátartozik az alkalmazott eljárások és technológiák nemzeti szabványokban való rögzítése.

Szakma-specifikus munkaszrződés

Ahhoz, hogy a takarító valóban és ténylegesen is elsimert, megbecsült és felelős szakember legyen, meg kell, hogy szülessenek a kompetenciákra, készségekre és állandó szakmai fejlődésre épülő teljesítményalapú munkaszerződések. A tisztaságszakmai jövő akkor lesz "kerek", ha a szakmai vezető mellett az állomány minden egyes tagja is képes lesz felelőséget vállalni a szolgáltatási teljesítményért és hatékonyságért.

Néhány szóban a szakértői tevékenységemről

2002-ota veszek részt piaci- és közbeszerzési pályázatokban, a legtöbb esetben az Ajánlatkérők oldalán, de nem ritka, amikor Ajánlatadók is felkérnek egy-egy nagyobb projket kapcsán. Természetesen egyszerre, mindig csak az egyik oldalon. Meggyöződésem, hogy a jó tender a területnek megfelelően szigorú küszöbfeltételeket (alkalmassági szempontok) az értékelési kritériumok pedig csak 50%-ban díj jellegűek, a másik 50% pedig szakmai tartalom. A tender sikeréhez pedig egyaránt hozzátartozik a megfelelő területi felmérés, a szakma-specifikus SLA meghatározása és igazán valódi szolgáltatási szerződés tervezet. A szolgáltatás akutomatikus árbecslést is jelent. Ha egy ajánlattevő velem dolgozik egy tender kapcsán, 99% garanciája van, hogy megtaláljuk számára a legkedvezőbb szolgáltatót. A szakértői szolgáltatás utánkövetése, az MSZ EN 13549: 2004 szabvány szerini minőségmérés. 
2007 és 2014 között helyettes vezető szakértőként részt vettem az EuroSkills szakmai versenyek sorozatban és 4 nemzetközi szakmai versenyt szerveztünk meg.