Mottó: Igény, szakszerűség, élmény. Ezek kéz a kézben járnak, bármelyiket elhagyva, bármilyen megfontolásból a másik kettő sem valósulhat meg. Az elmúlt 10 évben több mint 600 bejegyzés született ennek szellemében. Szánd rá az időt és TE több leszel.

A remény mozgatja a világot

A remény mozgatja a világot
2020.04.03.

Bárki, azért tesz bármit, mert reméli, hogy annak eredménye lesz. A jog lényege, hogy gátat szabjon a potenciális lehetőségeknek, hogy azok ne tarolják le a világot. Ha ezt a reményt kivesszük a gazdaságból, a jog értelmetlenné válik, és semmi nem marad hátra, mint a spontán és ösztönös cselevések káosza.

Egy egészen kemény áprilissal nézünk szembe. Ami egy még keményebb május vetett előre. A június egyelőre ködbe burkolózik. Ugyanakkor 4MP szerint 4 hónapot kéne előre látnunk.

Vegyük sorra a lehetőségeket!

Minden válság egyben hatalomtechnikai és potenciális erőtér átrendeződés is, vagy éppen az adott helyzet még erősebb konzerválódása. Egy másik szempontból egy válság alatt az etikát minden fél másodlagosnak tekinti és miközben az alapkérdés nyilván az, hogy megoldható-e a válság, a fő kérdés pedig az, hogy marad-e hatalom és erő arra, hogy olyan változások jöjjenek, amitől ilyen válság és lehetőség szerint más válság se jöjjön.

A rajtunk kívül álló okok!

Az emberiség motivációi a bolygó szempontjából nem fenntarthatóak. A jelenlegi közgazdaságtan filozófia, akár balról, akár jobbról nézzük az előzőkre épül. Bár mindenki okos embernek hiszi, magát el tudják képzelni, hogy egy raktárból folyamatosan lehet kivenni, anélkül, hogy azt időnként feltöltenénk. Egyszóval a mai modern közgazdaságtan arra épül, majd csak történik valami, tehát az autómat nem tankolom meg. A cél 1 000 km-re van, sejtem, hogy 800 kilométernél többet tele tankkal sem tudnék menni, de most nem tankolók, hátha, valami egészen véletlenül kialakul valami kedvező helyzet.

A vírust nem lehetett volna elkerülni!

A modern, liberális, kapitalista gazdaság messze nem ideális. A demokrácia nem feltétlenül az eredményesség és a hatékonyság megvalósításának eszköze. A politika nem feltétlenül az eredményre törekszik, hanem sokkal inkább a választói elégedettségre. A választok kollektív memóriája rövid, szubjektív szekértáborokban élnek és a pillanatnyi érzelmeik terelik őket.

Ebben a közegben egy kegyetlenül kemény projekt és egyben politikai, szociológiai, pszichológiai, logisztikai kihívás egy 14 napos totális karantén megszervezése, a kritikus infrastruktúra fenntartása mellett. Nem lehetetlen, de ez mindenkinek kellemetlen és kelletlen, tehát ennek megtervezése, gyakoroltatása és fejlesztése senkit nem motivált. Ezért vagyunk most itt! Tehát elméletileg ez elkerülhető lett volna! Magyarul itt a veszély nem volt elég tudatos, ezért a remény erejéhez hozzá sem fértünk.

A takarítási szakma most felértékelődik vagy nem?

A szakmapolitikai probléma hasonlatos, a világpolitikához. Mert ugye az gondolom mindenki számára egyértelmű, hogy világpolitika, mint olyan nincs. Vannak ugyan világszervezetek, amiknek elvileg ez lenne a feladatuk, de hát nem teszik. A magyar szakmapolitika is ilyen. A piacon a nagycégek megpróbálják a lehetetlent, de kb. annyira mennek, mint a világpolitikában a nagyhatalmak. Amikor valami globális cél jelenik meg/válik aktuálissá, azt abban a pillanatban már csak a saját gazdáságuk, politikájúk szűrőjén tudják nézni és kevésbé látni. Ezért nincs se világpolitika, se szakmapolitika.

Tiszta vizet öntve a pohárba: mi lenne a MATISZ feladata?

Ezt a kérdést csak így egyszerűen nem lehet megválaszolni, csak akkor, ha két vagy három részre bontjuk.

Az első rész egy hatalomtechnikai kérdés. A MATISZ akkor lenne bármire képes, ha a takarító cégek legalább 60 – 70% a tagja lenne, de az osztrák vagy német példa szerint a tagság 100%-a lenne az igazi hatalom. Ez azt jelentené, hogy a MATISZ aktuális elnöke, 4 000 cégvezető becsatornázott véleménye alapján, a szakma fejlődését célzó szabályozást tudna előterjeszteni és az illetékesek ezt komolyan is vennék, mert ha nem…

Tehát akkor alapvetően már az is politikai kérdés, hogy a szakma nem jusson el ilyen szervezettségi magasságokba. Vagy éppen a szakma impotens viselkedése gátolja az ilyen szintű szerveződést? Mert a szakma résztvevőiben nem tudatosodik, hogy a nagypolitika nem érdekelt abban, hogy jogi keretek teremtsen arra, hogy legyen erős politikai ellenfele.

A feladat megoldása előtt fontos a felkészülés és az eszközrendszer!

A feladatok meghatározó része nem a MATISZ kezében van. A MATISZ jelenleg nem tömöríti még a szakma 1%-át sem. Tulajdonképpen súlytalanabb, mint egy tollpihe. A remény nyilván adhat némi erőt, de jelenleg olyan eszközrendszer kéne, ami kisé túlmutat a jelenlegi lehetőségeken. A remény persze megvan, de cselekvés is kell.

Tehát, aki ma fel akar hívni, hogy megkérdezze, mit csinál most a MATISZ, annak azt javaslom, előbb lépjen be tagnak és kapcsolódjon be a munkába. Ennyi!

Hozzászólás

Vissza

Szakanyag megrendelő
A csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező!

COVID-19

A járvány kitőrésekor készült egy tisztítás-technológiai protokoll, amelynek célja az volt, hogy egyértelmű helyzezet teremtsen a piacon. Az elmúlt fél évben a szektor komolyan reagált a helyzetre és ma már tapasztalatok is vannak a legjobb gyakorlat kapcsán.
Mára már mejött a pandémia második hulláma is, és egyre jobban kristályosodik ki, hogy mi lehet a takarító szektor szerepe, ebben a nem mindennapi krizisben. 

Szabályozott piac

Minősített szakmai vezetők

Szakképzési hierarchia

A nem megfelelő takarítási szolgáltatásnak vannak elsődleges, másodlagos és járulékos kockázatai. Ezen kivül a nem megfelelően szabályozott környezet teret ad az olyan cégeknek is, akiknek eszük ágában sincs munkatársaikat biztonságosan és etikusan foglalkoztatni illetve a területnek megfelelő szakmai szintű szolgáltatásokat nyújtani. A megrendelő elégedettség igazolását intézményesíteni kell.
A formálisan is keretek közé szoritott személyi felelősség és az megkövetelt/elsimert szakmai szint,  teremthet olyan helyzezt, amikor a cég nem adhatja fel a szakmaiságot pusztán csak  piaci poziciók megszerzése érdekében. A lajstromba vett szakmai vezetőket kreditrendszerrel össztönözni kell, hogy személyes fejlődésükkel cégszinten és szektor szinten is hozzájáruljanak a szakma fejlesztéshez.
A szakmai hierarchia már készen van, ez életszerű és hasonlatos a fejlet világok rendszereihez, viszont még nem épült be a takarítók gondolkodásába és a társadalom sem tudja mit tegyen vele. A következő lépés a hierarchiai rendszer tartalommal való megtöltése kell legyen, ennek érdekében viszont a hétköznapi takarítót ki kell mozdítani a jelenlegi dermetségéből. Ez egy időben szakmai és személyiségi fejlesztés is.

Minősített végrehajtói állomány

A hivatásos, B2B szolgáltatásokat nyújtó takarítót le kell választani az egyszerű foglalkoztatásoktól. Igenis ki kell mondani, hogy a tiszítás-technológia egy felelős szakma. Cél kell, hogy legyen, hogy egy bizonyos szinten az állomány 100%-a képzett legyen. Ennek megvalósítása a szakmai vezető egyéni felelősége. Ennek pedig nagyon fontos eleme, a pozició törvényi szabályozása, a szervezeti felépéítés erőviszonyainak rendezése.

Szakma-specifikus szolgáltatási szerződés

A takarítási szolgáltatási szerződés akkor számít megfelelőenek és akkor fogja jó keretek közé az együttműködést, ha az megfelelően írja le a takarítandó területet, az elvárt minőségi szinvonalat (annak minden elemének tekintetében) és az elért eredmény igazolási és ellenörzési rendszerét. Belértve ebbe az elszámolási periodusokat és az azokat követő azonnali fizetést. Mindezekhez pedig szorosan hozzátartozik az alkalmazott eljárások és technológiák nemzeti szabványokban való rögzítése.

Szakma-specifikus munkaszrződés

Ahhoz, hogy a takarító valóban és ténylegesen is elsimert, megbecsült és felelős szakember legyen, meg kell, hogy szülessenek a kompetenciákra, készségekre és állandó szakmai fejlődésre épülő teljesítményalapú munkaszerződések. A tisztaságszakmai jövő akkor lesz "kerek", ha a szakmai vezető mellett az állomány minden egyes tagja is képes lesz felelőséget vállalni a szolgáltatási teljesítményért és hatékonyságért.

2020 - 2025 Szakmapolitikai program

Egy 5 éves program, aminek célja összefogni a szakmailag legaktívabb szakembereket és és az alapvető szakmai kommunikációs kérdések megválaszolásával előkészíteni a következő szakmapolitikai lépéseket. A program önfinaszirozó, semmilyen külső támogatást nem kap.
A program négy projektet foglalmagába. Ezek közül a PEL rendszer már 1999-óta működik és annak most egy új formája indult. A másik három projket teljesen új útakat tapaos és ebből a szempontból ez egy nagy kisérlet is.  Az ÉRTELMEZŐ szakmai szótár már régi álom volt. A TÁDÉ hallgatható képzés a Önképző Klub egyik felvetése volt és szintén itt született meg a MEGRENDELŐ KÖNYVE ötlete is.

Egy kattintásra öntől


A csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező!