Mottó: Igény, szakszerűség, élmény. Ezek kéz a kézben járnak, bármelyiket elhagyva, bármilyen megfontolásból a másik kettő sem valósulhat meg. Az elmúlt 10 évben több mint 600 bejegyzés született ennek szellemében. Szánd rá az időt és TE több leszel.

A "Szappanbuborék" elmélet

A "Szappanbuborék" elmélet
2018.10.15.

Semmi nem erősebb, semmi nem keményebb annál, mint valakinek a saját meggyőződése arról, hogy mi az igazság. A kérdés csak az, hogy ezt tiszteletben kell tartani vagy segíteni kell a szerencsétlenen.

Persze egy adott ponton közel kerülhetünk a paradox állapothoz, és ha azt hisszük, hogy mindenki jól el lehet a saját realitásával, akkor…

Nem folytatom, más úton indulok. Tényleg olyan erős a saját realitás, mint ahogy azt állítjuk, vagy, ahogy azt képzeljük? Mi az, ami felülírhatja? Jó-e az, ha valakinek letörlik és felülírják a saját realitásait? Ez az agymosás, nem? Nyilván izgalmas és fontos, az is, hogy mi a cél!

Két sarokpont van: az egyik a saját realitás működési modellje és a másik az elme sebességváltója. Utóbbi, körülbelül ugyanazt a funkciót látja el, mint egy gépjárműben és bőven ki van fejtve a SZOLGÁLTATÁSVEZETŐ könyvben, erre egyébként kidolgoztam egy megfelelő tréninget is. Most azonban a saját realitás működéséről szeretnék beszélni.

A „Szappanbuborék” elmélet

Az agyban futó „operációs rendszer” sajátos működésű. Egyrészt vezérli és üzemelteti a testet, másrészt pedig valamilyen szinten befolyásolni akarja annak helyzetét, vagyis kerüli a szélsőséges, a testet veszélyeztető helyzeteket. Azonban az agyban van, a személyiségből fakadó saját akarat is, ami adott esetben az alapvető funkciókat felülírja különböző „alkalmazások” feltelepítésével. Mondjuk, extrém sportot űz valaki, vagy háborúba megy.

A saját realitás tehát egy szoftver, ami az operációs rendszeren fut, valójában ez a tudat, ami a tudatalatti felett van.

A tudatalatti a személyiségünktől függetlenül tudja, mit kell csinálni és üzemelteti a testet.

A mi a tudatos cselekedeteink pedig nem mindig vannak ezzel összhangban, mert azt a személyiségünk, realitásaink és meggyőződéseink illetve bizonyos esetekben mások manipulációja is vezérli. 

A saját realitás azonban olyan, mint egy szappanbuborék. Addig, amíg csak önállóan van jelen a térben, jól elvan önmagával, azonban ha valamihez hozzáér, kipukkad. Akkor is nagy változás történhet, ha egy másik szappanbuborékkal találkozik, mert akkor vagy egyesül azzal és egy nagyobb szappanbuborék lesz, nagy mindkettő megsemmisül.

A saját realitás fenntartása és/vagy elvetése kapcsán két dolog történhet: vagy felismerjük az új utat és módosítjuk a szappanbuborék tartalmát vagy olyan mértékben csalódunk, hogy nem már tudunk új szappanbuborékot létrehozni. A szappanbuborék létrehozása kemény munka. Mint látjuk, mindkét esetben a szappanbuborék kipukkad, azonban ha a felismerés miatt olyan belső motiváció ébred, hogy létre tudunk hozni egy újat, ha viszont nincs semmi felismerés, ami előre vinne annyira csalódottak leszünk, hogy nem tudjuk létrehozni az életünk értelmét adó mozgáshoz szükséges szappanbuborékot!

Tehát, az életben, ahhoz, hogy jól érezzük, magunkat szükségünk van legalább működő szappanbuborékra. Ez a saját, külön bejáratú, kis világunk, mások ezt komfort zónának is nevezik. A kérdés az, hogy ezt állandónak és örökösnek gondoljuk, vagy nyitottak vagyunk arra, hogy a felismeréseket szerezzünk és ennek függvényében néha változtathassunk rajta? Ez mindenkinek a saját döntése!

Az alapvető probléma csak az, hogy az emberek döntő többsége nem tudja, hogy döntéshelyzetben van és azt sem, hogy egy szappanbuborékban él. Hová tovább katasztrófaként él meg minden változást, a legkiesebb fejlődést is. Na, erre varrjál gombot!

Vissza

Szakanyag megrendelő
A csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező!

COVID-19

A járvány kitőrésekor készült egy tisztítás-technológiai protokoll, amelynek célja az volt, hogy egyértelmű helyzezet teremtsen a piacon. Az elmúlt fél évben a szektor komolyan reagált a helyzetre és ma már tapasztalatok is vannak a legjobb gyakorlat kapcsán.
Mára már mejött a pandémia második hulláma is, és egyre jobban kristályosodik ki, hogy mi lehet a takarító szektor szerepe, ebben a nem mindennapi krizisben. 

Szabályozott piac

Minősített szakmai vezetők

Szakképzési hierarchia

A nem megfelelő takarítási szolgáltatásnak vannak elsődleges, másodlagos és járulékos kockázatai. Ezen kivül a nem megfelelően szabályozott környezet teret ad az olyan cégeknek is, akiknek eszük ágában sincs munkatársaikat biztonságosan és etikusan foglalkoztatni illetve a területnek megfelelő szakmai szintű szolgáltatásokat nyújtani. A megrendelő elégedettség igazolását intézményesíteni kell.
A formálisan is keretek közé szoritott személyi felelősség és az megkövetelt/elsimert szakmai szint,  teremthet olyan helyzezt, amikor a cég nem adhatja fel a szakmaiságot pusztán csak  piaci poziciók megszerzése érdekében. A lajstromba vett szakmai vezetőket kreditrendszerrel össztönözni kell, hogy személyes fejlődésükkel cégszinten és szektor szinten is hozzájáruljanak a szakma fejlesztéshez.
A szakmai hierarchia már készen van, ez életszerű és hasonlatos a fejlet világok rendszereihez, viszont még nem épült be a takarítók gondolkodásába és a társadalom sem tudja mit tegyen vele. A következő lépés a hierarchiai rendszer tartalommal való megtöltése kell legyen, ennek érdekében viszont a hétköznapi takarítót ki kell mozdítani a jelenlegi dermetségéből. Ez egy időben szakmai és személyiségi fejlesztés is.

Minősített végrehajtói állomány

A hivatásos, B2B szolgáltatásokat nyújtó takarítót le kell választani az egyszerű foglalkoztatásoktól. Igenis ki kell mondani, hogy a tiszítás-technológia egy felelős szakma. Cél kell, hogy legyen, hogy egy bizonyos szinten az állomány 100%-a képzett legyen. Ennek megvalósítása a szakmai vezető egyéni felelősége. Ennek pedig nagyon fontos eleme, a pozició törvényi szabályozása, a szervezeti felépéítés erőviszonyainak rendezése.

Szakma-specifikus szolgáltatási szerződés

A takarítási szolgáltatási szerződés akkor számít megfelelőenek és akkor fogja jó keretek közé az együttműködést, ha az megfelelően írja le a takarítandó területet, az elvárt minőségi szinvonalat (annak minden elemének tekintetében) és az elért eredmény igazolási és ellenörzési rendszerét. Belértve ebbe az elszámolási periodusokat és az azokat követő azonnali fizetést. Mindezekhez pedig szorosan hozzátartozik az alkalmazott eljárások és technológiák nemzeti szabványokban való rögzítése.

Szakma-specifikus munkaszrződés

Ahhoz, hogy a takarító valóban és ténylegesen is elsimert, megbecsült és felelős szakember legyen, meg kell, hogy szülessenek a kompetenciákra, készségekre és állandó szakmai fejlődésre épülő teljesítményalapú munkaszerződések. A tisztaságszakmai jövő akkor lesz "kerek", ha a szakmai vezető mellett az állomány minden egyes tagja is képes lesz felelőséget vállalni a szolgáltatási teljesítményért és hatékonyságért.

2020 - 2025 Szakmapolitikai program

Egy 5 éves program, aminek célja összefogni a szakmailag legaktívabb szakembereket és és az alapvető szakmai kommunikációs kérdések megválaszolásával előkészíteni a következő szakmapolitikai lépéseket. A program önfinaszirozó, semmilyen külső támogatást nem kap.
A program négy projektet foglalmagába. Ezek közül a PEL rendszer már 1999-óta működik és annak most egy új formája indult. A másik három projket teljesen új útakat tapaos és ebből a szempontból ez egy nagy kisérlet is.  Az ÉRTELMEZŐ szakmai szótár már régi álom volt. A TÁDÉ hallgatható képzés a Önképző Klub egyik felvetése volt és szintén itt született meg a MEGRENDELŐ KÖNYVE ötlete is.

Egy kattintásra öntől


A csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező!