Mottó: Igény, szakszerűség, élmény. Ezek kéz a kézben járnak, bármelyiket elhagyva, bármilyen megfontolásból a másik kettő sem valósulhat meg. Az elmúlt 10 évben több mint 600 bejegyzés született ennek szellemében. Szánd rá az időt és TE több leszel.

A Németek

A Németek
2018.10.29.

Sok írás született már annak kapcsán, hogy a munkaerőhelyzet lényegesen megváltozott. Azonban ezek közül a legtöbbje, csak a panaszkodásban merült ki és nem mutatott fel semmi olyant, ami akár egy szalmaszál is lehetne, amiben meg lehetne kapaszkodni.

A helyzet nyugat-Európában sem rózsás, de ott legalább rendszer van. A Német Kamara az elmúlt 100 évben felépített egy olyan rendszert, ami működik, bár ettől függetlenül, a takarítás társadalmi megítélése még mindig kihívásokkal küzd.

Félreértés ne essék, fényévekre vannak tőlünk, és a problémáik is egészen mások, nekünk még be kell járni azt a pályát, amit ők bejártak. Ebben a vonatkozásban van, amit mi szektor szinten tudnánk kezelni, de a cégvezetők valóságérzetén kívül van és van, ami országos szinten kellene megoldani, az meg a politika valóságérzetén van kívül. Én ma nem gondolnám, hogy lenne elköteleződés sem a munkaadói, sem a munkavállalói oldalon a nagy reformok irányába, bár ki tudja, melyik bokorból ugrik majd ki a nyúl.

Ha nagyon egyszerűen közelíteném meg a helyzetet, akkor a kulcskérdés nem az, hogy szakma-e a takarítás, hanem az, hogy van-e különbség a takarítók között, annak függvényében, hogy ki milyen munkát végez, illetve milyen színvonalon végzi azt?

A válasz talán egyértelmű, talán nem, de a szomorú valóság az, hogy ma a cégvezetők legnagyobb része formálisan nem tesz különbséget az takarítói között. Nyilván vannak kiemelt emberek, vannak szubjektív értékítéletek, de mindez nem formális és nem szektorszintű. Továbbá az ebből a rendszerből fakadó előnyöket, ami messze nem kerülnek annyiba, mint amennyi motivációs/inspirációs „üzemanyagot” képviselnek, egyszerűen eldobjuk magunktól.

Csak, hogy tisztán lássunk, a németeknél a takarító szektorban 8 bércsoport (Lohngruppen) kategória van. Ez képezi a bértarifa alapját. Ezt egy dokumentum szabályozza, ami itt letölthető: rtv_2015.pdf

A bércsoport egy a teljes munkaerőpiac szempontjából egységesen megfogalmazott rendszer, ami aztán további pontosításokat tesz lehetővé szektor szintjén. A besorolás alapvetően nem a cégvezetőkön múlik, hanem mindenki pontosan tudja, hogy a munkakör, amiben ö dolgozik, az melyik bércsoportba tartozik. A rendszer egy kicsit eltér az amerikai -3 és +4-es rendszertől, de magán viseli annak a filozófiáját, ennek megfelelően sokkal cizelláltabban adja meg a kategóriák közötti különbségeket. Lényege, hogy az LG1 egy olyan munkás (minimálbér– Mindeslohn 1), aki utasítások alapján, rövid ideig végez olyan munkát, amihez nem kell különösebb szakértelem. Az LG2 az egészségügyi takarítók alapszintje, ha szakirányú végzettséggel is rendelkeznek ezen a területen, akkor LG3. Ez valahol a mi OKJ INTÉZMÉNYTAKATÓ szintnek felel meg. Az LG4 bármilyen írásban kinevezett vezető. Az LG5 a takarító szektorban nem alkalmazott és az LG6 (garantált bérminimum – Mindeslohn 2), ami nem végzettséghez, hanem tudáshoz kötött, és ha valaki elvégzi a 3 éves szakmunkás képzőt már LG7-be kerül, ami 2018-ban 14,82 Euró órabért jelent. Ez a bruttó bér. Az LG9 pedig egy üveg és homlokzattisztító szakember, aki minden tud ezzel kapcsolatban és emelőgép vizsgája is van. Nyilván ezt még lehetne elemezgetni, de most a célnak megfelel ez a szint. Lássuk a szintekhez kapcsolt órabéreket.

2. ábra Német bértarifa 2018 - 2020

A kelti tartományok táblája egy kicsit szerényebb, a terv az, hogy 2020-ra a bérek ki fognak egyenlítődni.

Ami ebből számunkra érdekes az nem az azon való sajnálkozás, hogy mekkora a bérkülönbség, Magyarország és Németország között, hanem sokkal inkább az, kategóriák milyen logika szerint vannak meghatározva és, hogy ez miképpen valósítható meg Magyarországon. Azért adtam meg a forrást, hogy mindenki lássa, miből indulhatunk ki és a különböző szintek milyen mértékben aránylanak egymáshoz Európa legnagyobb takarító szektorában, ahol 600 000 munkavállaló dolgozik. Ez körülbelül egy nagyságrenddel nagyobb piac, mint a mienk. Az EFCI 2014-es adatai szerint 14.674 millió Euró.

Vissza

Szakanyag megrendelő
A csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező!

COVID-19

A járvány kitőrésekor készült egy tisztítás-technológiai protokoll, amelynek célja az volt, hogy egyértelmű helyzezet teremtsen a piacon. Az elmúlt fél évben a szektor komolyan reagált a helyzetre és ma már tapasztalatok is vannak a legjobb gyakorlat kapcsán.
Mára már mejött a pandémia második hulláma is, és egyre jobban kristályosodik ki, hogy mi lehet a takarító szektor szerepe, ebben a nem mindennapi krizisben. 

Szabályozott piac

Minősített szakmai vezetők

Szakképzési hierarchia

A nem megfelelő takarítási szolgáltatásnak vannak elsődleges, másodlagos és járulékos kockázatai. Ezen kivül a nem megfelelően szabályozott környezet teret ad az olyan cégeknek is, akiknek eszük ágában sincs munkatársaikat biztonságosan és etikusan foglalkoztatni illetve a területnek megfelelő szakmai szintű szolgáltatásokat nyújtani. A megrendelő elégedettség igazolását intézményesíteni kell.
A formálisan is keretek közé szoritott személyi felelősség és az megkövetelt/elsimert szakmai szint,  teremthet olyan helyzezt, amikor a cég nem adhatja fel a szakmaiságot pusztán csak  piaci poziciók megszerzése érdekében. A lajstromba vett szakmai vezetőket kreditrendszerrel össztönözni kell, hogy személyes fejlődésükkel cégszinten és szektor szinten is hozzájáruljanak a szakma fejlesztéshez.
A szakmai hierarchia már készen van, ez életszerű és hasonlatos a fejlet világok rendszereihez, viszont még nem épült be a takarítók gondolkodásába és a társadalom sem tudja mit tegyen vele. A következő lépés a hierarchiai rendszer tartalommal való megtöltése kell legyen, ennek érdekében viszont a hétköznapi takarítót ki kell mozdítani a jelenlegi dermetségéből. Ez egy időben szakmai és személyiségi fejlesztés is.

Minősített végrehajtói állomány

A hivatásos, B2B szolgáltatásokat nyújtó takarítót le kell választani az egyszerű foglalkoztatásoktól. Igenis ki kell mondani, hogy a tiszítás-technológia egy felelős szakma. Cél kell, hogy legyen, hogy egy bizonyos szinten az állomány 100%-a képzett legyen. Ennek megvalósítása a szakmai vezető egyéni felelősége. Ennek pedig nagyon fontos eleme, a pozició törvényi szabályozása, a szervezeti felépéítés erőviszonyainak rendezése.

Szakma-specifikus szolgáltatási szerződés

A takarítási szolgáltatási szerződés akkor számít megfelelőenek és akkor fogja jó keretek közé az együttműködést, ha az megfelelően írja le a takarítandó területet, az elvárt minőségi szinvonalat (annak minden elemének tekintetében) és az elért eredmény igazolási és ellenörzési rendszerét. Belértve ebbe az elszámolási periodusokat és az azokat követő azonnali fizetést. Mindezekhez pedig szorosan hozzátartozik az alkalmazott eljárások és technológiák nemzeti szabványokban való rögzítése.

Szakma-specifikus munkaszrződés

Ahhoz, hogy a takarító valóban és ténylegesen is elsimert, megbecsült és felelős szakember legyen, meg kell, hogy szülessenek a kompetenciákra, készségekre és állandó szakmai fejlődésre épülő teljesítményalapú munkaszerződések. A tisztaságszakmai jövő akkor lesz "kerek", ha a szakmai vezető mellett az állomány minden egyes tagja is képes lesz felelőséget vállalni a szolgáltatási teljesítményért és hatékonyságért.

2020 - 2025 Szakmapolitikai program

Egy 5 éves program, aminek célja összefogni a szakmailag legaktívabb szakembereket és és az alapvető szakmai kommunikációs kérdések megválaszolásával előkészíteni a következő szakmapolitikai lépéseket. A program önfinaszirozó, semmilyen külső támogatást nem kap.
A program négy projektet foglalmagába. Ezek közül a PEL rendszer már 1999-óta működik és annak most egy új formája indult. A másik három projket teljesen új útakat tapaos és ebből a szempontból ez egy nagy kisérlet is.  Az ÉRTELMEZŐ szakmai szótár már régi álom volt. A TÁDÉ hallgatható képzés a Önképző Klub egyik felvetése volt és szintén itt született meg a MEGRENDELŐ KÖNYVE ötlete is.

Egy kattintásra öntől


A csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező!