Mottó: Igény, szakszerűség, élmény. Ezek kéz a kézben járnak, bármelyiket elhagyva, bármilyen megfontolásból a másik kettő sem valósulhat meg. Az elmúlt 10 évben több mint 600 bejegyzés született ennek szellemében. Szánd rá az időt és TE több leszel.

A nagy visszatérés

A nagy visszatérés
2015.01.21.

Mint tudjátok, hogy a hatályos szakmai és vizsgakövetelmények értelmében a minimum óraszám egy tisztítás-technológiai szakmunkás képzésnél 480 óra. Ez, ha minden munkanap lenne tanfolyam, egy három hónapos kurzust takarna. Ez egy dolgozó embernek sok.

2014-ben a TTTI-ben csak munkanélkülieket képeztünk és nem keveset, majdnem 1300 főt, akikből több mint 1200 fő tett sikeres vizsgát.

2015-ben visszatérünk! Az államilag támogatott képzések mellett nagy hangsúlyt fektetünk a szakmában dolgozók oktatására, továbbképzésére, tréningezésére.

Tavaly 500 órás tanfolyamokat szerveztünk, aminek a tapasztalatai legalább ennyi órát megtöltenének.

Az újévet új, 640 órás szakmunkás képzési programmal indítottuk. Ebben van 112 óra angol és egyéb ismeretek is. Azonban ami a szakmát gyakorlók számára is érdekes lehet, az a Prémium+ nevet viselő tréningünk, ami szintén része a tanfolyamnak, és ami tulajdonképpen 8 nap (64 óra) készségfejlesztő gyakorlat konkrét vizsgahelyzetben.

Ez egy egészen speciális program, ami a 640 órás tanfolyamban egy folyamatközi ellenőrzési rendszer, de mindentől függetlenül elvégezhető önállóan is és akkor pedig egy fejlesztő értékelési tréning, ami a szakma teljes keresztmetszetére mér egy nagyon rövid és intenzív felkészítést követően. Fontos eleme, hogy a 2014. év elért eredményei, tanulságai is ki vannak értékelve.

Milyen célokat tűztünk ki?

A 640 órás, 4 hónapos intenzív képzésben nagyon fontosnak tartjuk, hogy a hallgató tudása szoros ellenőrzésben legyen. Az eredmény visszajelzés a tanároknak és az iskolának is. 2015-ben intézményesíteni akarjuk az ellenőrzések eredményeit és azt a cél, hogy a hallgatók akár egyéni feladatokat kapjanak azokból a témákból, amiben gyengébben szerepelnek. Ezzel elindulunk a differenciált képzés irányába.

Erősen hiszünk abban, hogy a jelenleg a szakmában dolgozó állomány lényegesebben nagyobb tapasztalattal rendelkezik és talán még motiváltabb, is mint a munkanélküli társadalom, ezért az gondoljuk, hogy a tréning igen jó fejlesztő értékelés lehetne számukra. Megvitatva a helyzetet arra következtetésre jutottunk, hogy ha valaki belevág, ebbe a tréningbe 9 nap alatt abszolút képbe kerül a mai szakmunkás-csoportvezető elvárásokkal, és azt is pontosan tudni fogja, hol tart, és nem utolsó sorban azt is, hogy miképpen fejlesztheti magát. Nem titkolt célunk ezzel a tréninggel az, hogy egyéni felkészüléssel egy gyakorlott szakmabeli belevághasson a szakmunkás vizsgába. Belevágjon és legyen sikeres!

Miért Prémium ?

A tréningnek neve híven tükrözi azt, hogy a tréning 9 napos tematikája leginkább egy eszenciához hasonlítható, ami végül is minden érint a szakmából, és nem felületesen, hanem minden egyes kulcselem szóba kerül.

Másrészt a prémium szónak van egy olyan jelentése is, hogy jutalom.

Hiszen az a dolgozó, aki ide eljön, az tényleg jutalomnak élheti meg, mert olyan átfogó képet kap, amit eddig valószínű soha nem látott. Nem utolsó sorban pedig nem csak egy tudásképet kap, hanem eközben egy objektív visszaigazolást is arról, hogy hol tart ma és mit kell tennie, ha fejlődni szeretne.

 Hogyan tovább?

A 2014. év közel 1300 hallgatója hozott sok új tapasztalatot, még nekem is. Ezen kívül látom, mi van a szakmában, és azt is látom, hogy kevés kiút látszik. Egy azonban biztos, ha a szakma nem indul el a hozzáadott érték elismertetésének rögös útján, a lehetőségek csak a szürke- vagy feketegazdaságba tolják a cégek nagy részét. Az árak lefelé tornászásának végső határait feszegetjük, amivel szoros összefüggésben van a rengeteg a létesítménygazda-panasz.

Szerintem csak egyetlen kiút van: ha a cég meg tudja fogalmazni, hogy milyen „minimum” sztenderdet nyújt – mert az egy alap szakmai követelmény, – és mi az a hozzáadott érték, amit csak Ő tud, míg a versenytársai nem.

Hamarosan indul a Prémium tréningünk, ami egyben ajándék is lehet a megbecsült alkalmazottaknak, és aminek lehet hozadéka a szakmunkás bizonyítvány. A tréning díja 120 000 forint/fő + 27 % ÁFA. 

P.S. Utóirat

Az év első felében az ISSA-val közösen honosítunk meg egy új programot, a „VALUE OF CLEAN" (A takarítás értéké)-t, ami a magyar takarító cégvezetőt egy új világba repíti.

Tudjátok, hogy minden MATISZ tag egyben automatikusan ISSA tag is, és a „VALUE OF CLEAN (A takarítás értéke)” program minden ISSA tagnak ingyen jár (miért is jó MATISZ tagnak lenni?).

Azért, hogy ez a program Magyarországon is hatékony legyen, a jövő év első felében lefordítjuk magyarra, másrészt pedig a MATISZ szervez egy konferenciát amerikai részvétellel. Ugyanis önmagában a program kevés lenne, ha nem ismerjük azokat a szakmai alapokat is, aminek a miliőjébe született.

Tehát most fejlesztem magam ebben az ügyben – januárban és áprilisban is lesz szerencsém találkozni a program fejlesztőivel.

Na, szóval így év elején is érnek az ügyek – gyümölcsöknek is nevezhetnénk őket – amelyekre figyelni kell. Ezek közül a tudás/szaktudás kérdése biztosan az.

Apámnak, nyugodjék csendesen, több nagyon jó mondása volt, és ami most idevág az, hogy „Tanulj, hogy taníthass”.

Vissza

Szakanyag megrendelő
A csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező!

COVID-19

A járvány kitőrésekor készült egy tisztítás-technológiai protokoll, amelynek célja az volt, hogy egyértelmű helyzezet teremtsen a piacon. Az elmúlt fél évben a szektor komolyan reagált a helyzetre és ma már tapasztalatok is vannak a legjobb gyakorlat kapcsán.
Mára már mejött a pandémia második hulláma is, és egyre jobban kristályosodik ki, hogy mi lehet a takarító szektor szerepe, ebben a nem mindennapi krizisben. 

Szabályozott piac

Minősített szakmai vezetők

Szakképzési hierarchia

A nem megfelelő takarítási szolgáltatásnak vannak elsődleges, másodlagos és járulékos kockázatai. Ezen kivül a nem megfelelően szabályozott környezet teret ad az olyan cégeknek is, akiknek eszük ágában sincs munkatársaikat biztonságosan és etikusan foglalkoztatni illetve a területnek megfelelő szakmai szintű szolgáltatásokat nyújtani. A megrendelő elégedettség igazolását intézményesíteni kell.
A formálisan is keretek közé szoritott személyi felelősség és az megkövetelt/elsimert szakmai szint,  teremthet olyan helyzezt, amikor a cég nem adhatja fel a szakmaiságot pusztán csak  piaci poziciók megszerzése érdekében. A lajstromba vett szakmai vezetőket kreditrendszerrel össztönözni kell, hogy személyes fejlődésükkel cégszinten és szektor szinten is hozzájáruljanak a szakma fejlesztéshez.
A szakmai hierarchia már készen van, ez életszerű és hasonlatos a fejlet világok rendszereihez, viszont még nem épült be a takarítók gondolkodásába és a társadalom sem tudja mit tegyen vele. A következő lépés a hierarchiai rendszer tartalommal való megtöltése kell legyen, ennek érdekében viszont a hétköznapi takarítót ki kell mozdítani a jelenlegi dermetségéből. Ez egy időben szakmai és személyiségi fejlesztés is.

Minősített végrehajtói állomány

A hivatásos, B2B szolgáltatásokat nyújtó takarítót le kell választani az egyszerű foglalkoztatásoktól. Igenis ki kell mondani, hogy a tiszítás-technológia egy felelős szakma. Cél kell, hogy legyen, hogy egy bizonyos szinten az állomány 100%-a képzett legyen. Ennek megvalósítása a szakmai vezető egyéni felelősége. Ennek pedig nagyon fontos eleme, a pozició törvényi szabályozása, a szervezeti felépéítés erőviszonyainak rendezése.

Szakma-specifikus szolgáltatási szerződés

A takarítási szolgáltatási szerződés akkor számít megfelelőenek és akkor fogja jó keretek közé az együttműködést, ha az megfelelően írja le a takarítandó területet, az elvárt minőségi szinvonalat (annak minden elemének tekintetében) és az elért eredmény igazolási és ellenörzési rendszerét. Belértve ebbe az elszámolási periodusokat és az azokat követő azonnali fizetést. Mindezekhez pedig szorosan hozzátartozik az alkalmazott eljárások és technológiák nemzeti szabványokban való rögzítése.

Szakma-specifikus munkaszrződés

Ahhoz, hogy a takarító valóban és ténylegesen is elsimert, megbecsült és felelős szakember legyen, meg kell, hogy szülessenek a kompetenciákra, készségekre és állandó szakmai fejlődésre épülő teljesítményalapú munkaszerződések. A tisztaságszakmai jövő akkor lesz "kerek", ha a szakmai vezető mellett az állomány minden egyes tagja is képes lesz felelőséget vállalni a szolgáltatási teljesítményért és hatékonyságért.

2020 - 2025 Szakmapolitikai program

Egy 5 éves program, aminek célja összefogni a szakmailag legaktívabb szakembereket és és az alapvető szakmai kommunikációs kérdések megválaszolásával előkészíteni a következő szakmapolitikai lépéseket. A program önfinaszirozó, semmilyen külső támogatást nem kap.
A program négy projektet foglalmagába. Ezek közül a PEL rendszer már 1999-óta működik és annak most egy új formája indult. A másik három projket teljesen új útakat tapaos és ebből a szempontból ez egy nagy kisérlet is.  Az ÉRTELMEZŐ szakmai szótár már régi álom volt. A TÁDÉ hallgatható képzés a Önképző Klub egyik felvetése volt és szintén itt született meg a MEGRENDELŐ KÖNYVE ötlete is.

Egy kattintásra öntől


A csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező!