Mottó: Igény, szakszerűség, élmény. Ezek kéz a kézben járnak, bármelyiket elhagyva, bármilyen megfontolásból a másik kettő sem valósulhat meg. Az elmúlt 10 évben több mint 600 bejegyzés született ennek szellemében. Szánd rá az időt és TE több leszel.

A munkaerő kritikus helyzete

A munkaerő kritikus helyzete
2020.11.13.

Amikor a munkaerőről beszélünk értjük alatta, a kék és a fehérgallérosokat is, azonban amiről senki nem beszél, hogy mi a helyzet a gallér nélküliekkel és hány kilo tonna az a ketyegő időzített bomba, amit azzal hoztunk létre, hogy ignoráltunk bizonyos tevékenységeket?

A takarítás és egyéb tisztasági szolgáltatások soha nem voltak szabályozott szakma, sőt szakmának sem tekintették. Pedig nagyjából 10 000 éve, az agrárforradalom kirobbanása óta szükség van rá. Eleinte kisebb mértékben, de ahogy az „állam” egyre nőtt és egyre több közintézmény jelent meg, egy nagyobb mértékben vált szükségessé azok takarítása is.

Ma Nyugat-Európában a takarítás a kézműves szakmák közé sorolják. Igazából azonban a takarítás nem írta le azt a fejlődési ívet, amit a többi kézműves szakma, legyen az öreg szakma, mint a kőfaragás vagy a famegmunkálás vagy legyen relatíve fiatal, mint mondjuk az optikus. Ezen szakmák mindegyike az 1 200-as éveket követően valamilyen szinten szakmai önkormányzatokba tömörült és kidolgozta a belső szabályozási és hierarchiai rendszerét. Mindezek központjában a mester állt és presztízskérdés is volt, hogy a szakterületének minden részét magas szinten művelje. Ebben a helyzetben minden tanonc, inas és segéd arra törekedett, hogy egy idő után mester legyen, vállalkozzon valami újra és saját exisztenciát teremtsen magának. Ez egyben azt is jelentette, hogy a céhes rendszerben, mindenki, gyorsabban vagy lassabban, de folyamatos fejlődésben volt. Ez a rendszer nagyjából az ipari forradalomig maradt fenn (1850 – 1960).

A világ fejlődése, az ipari forradalom és a nagyarányú gépesítés leváltotta ezt a modellt és egy úja rendszert hozott be. A mesterek szerepe egy kicsit leértékelődött, már nem ők fújták a paszatszelet, hanem az új manufaktúrákban már „csak” annyi volt a dolguk hogy betanítsanak és felügyeljenek vidéki embereket és a termékek terveit és értékesítését már egy új társadalmi réteg végezte. Tehát a mester egy alkalmazott lett, ma sok esetben úgy hivatkozunk rá, hogy a kékgallérosok. A betanított munkások hada, a gallér nélküliek. Akik pedig az új világot igazgatják, ők a fehérgallérosok. Ez lett tehát az új világrend.

Természetesen az új iparvállalatok, a leegyszerűsített tömeggyártásra alkalmas termékeikkel nem tudtak kiszolgálni minden piaci szükségletet, maradt a piacon igény bőven a kézműves termékek iránt és ennek köszönhetően azok nem is tűntek el egy csapásra. Nyilván az ipar is fejlődött és szükségletek is, tehát voltak olyan területek ahol a kézművesség teljesen eltűntek, és vannak ahol ma is jelen van, sőt talán még fejlődőképes is.  

Ebben a nagy átalakulásban, a takarító esetében annyi történt, hogy jobbágyból cseléd lett, majd munkavállaló, akit a mai napig sem tekintenek 100%-ban embernek. Semmilyen szakterületen nem olyan magas a feketefoglalkoztatás, mint a takarításban és ez az egész fejlett világban így van. Sem a megrendelők, sem a vállalkozók nem gondolják, hogy a takarításhoz szakértelem kellene.

Itt jön aztán be az a sajátos modell, ami a takarító szektort meghatározza, hogy nincsenek kékgallérosok. Egy takarító cég, ha kicsi, akkor az valójában, egy családi vállalkozás vagy egy kisebb csoport, ami jellemzően nem több 15 – 25 főnél. Ha kicsit nagyobb, akkor megkezdődik valamilyen strukturálódás, de ez az esetek döntő többségében nem szaktudás, hanem sokkal inkább habitus kérdése. A nagy cégeknél természetesen stabil hierarchiai rendszer van, de ez jellemzően fehérgallérosokból áll és még területi vezetői szinten sem mesterei a szakmának. Mert, hogy a legtöbb cégnél a takarítást nem is tartják szakmának.

Majd a visszajelzéseiteket figyelve folytatom!

Vissza

Szakanyag megrendelő
A csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező!

COVID-19

A járvány kitőrésekor készült egy tisztítás-technológiai protokoll, amelynek célja az volt, hogy egyértelmű helyzezet teremtsen a piacon. Az elmúlt fél évben a szektor komolyan reagált a helyzetre és ma már tapasztalatok is vannak a legjobb gyakorlat kapcsán.
Mára már mejött a pandémia második hulláma is, és egyre jobban kristályosodik ki, hogy mi lehet a takarító szektor szerepe, ebben a nem mindennapi krizisben. 

Szabályozott piac

Minősített szakmai vezetők

Szakképzési hierarchia

A nem megfelelő takarítási szolgáltatásnak vannak elsődleges, másodlagos és járulékos kockázatai. Ezen kivül a nem megfelelően szabályozott környezet teret ad az olyan cégeknek is, akiknek eszük ágában sincs munkatársaikat biztonságosan és etikusan foglalkoztatni illetve a területnek megfelelő szakmai szintű szolgáltatásokat nyújtani. A megrendelő elégedettség igazolását intézményesíteni kell.
A formálisan is keretek közé szoritott személyi felelősség és az megkövetelt/elsimert szakmai szint,  teremthet olyan helyzezt, amikor a cég nem adhatja fel a szakmaiságot pusztán csak  piaci poziciók megszerzése érdekében. A lajstromba vett szakmai vezetőket kreditrendszerrel össztönözni kell, hogy személyes fejlődésükkel cégszinten és szektor szinten is hozzájáruljanak a szakma fejlesztéshez.
A szakmai hierarchia már készen van, ez életszerű és hasonlatos a fejlet világok rendszereihez, viszont még nem épült be a takarítók gondolkodásába és a társadalom sem tudja mit tegyen vele. A következő lépés a hierarchiai rendszer tartalommal való megtöltése kell legyen, ennek érdekében viszont a hétköznapi takarítót ki kell mozdítani a jelenlegi dermetségéből. Ez egy időben szakmai és személyiségi fejlesztés is.

Minősített végrehajtói állomány

A hivatásos, B2B szolgáltatásokat nyújtó takarítót le kell választani az egyszerű foglalkoztatásoktól. Igenis ki kell mondani, hogy a tiszítás-technológia egy felelős szakma. Cél kell, hogy legyen, hogy egy bizonyos szinten az állomány 100%-a képzett legyen. Ennek megvalósítása a szakmai vezető egyéni felelősége. Ennek pedig nagyon fontos eleme, a pozició törvényi szabályozása, a szervezeti felépéítés erőviszonyainak rendezése.

Szakma-specifikus szolgáltatási szerződés

A takarítási szolgáltatási szerződés akkor számít megfelelőenek és akkor fogja jó keretek közé az együttműködést, ha az megfelelően írja le a takarítandó területet, az elvárt minőségi szinvonalat (annak minden elemének tekintetében) és az elért eredmény igazolási és ellenörzési rendszerét. Belértve ebbe az elszámolási periodusokat és az azokat követő azonnali fizetést. Mindezekhez pedig szorosan hozzátartozik az alkalmazott eljárások és technológiák nemzeti szabványokban való rögzítése.

Szakma-specifikus munkaszrződés

Ahhoz, hogy a takarító valóban és ténylegesen is elsimert, megbecsült és felelős szakember legyen, meg kell, hogy szülessenek a kompetenciákra, készségekre és állandó szakmai fejlődésre épülő teljesítményalapú munkaszerződések. A tisztaságszakmai jövő akkor lesz "kerek", ha a szakmai vezető mellett az állomány minden egyes tagja is képes lesz felelőséget vállalni a szolgáltatási teljesítményért és hatékonyságért.

2020 - 2025 Szakmapolitikai program

Egy 5 éves program, aminek célja összefogni a szakmailag legaktívabb szakembereket és és az alapvető szakmai kommunikációs kérdések megválaszolásával előkészíteni a következő szakmapolitikai lépéseket. A program önfinaszirozó, semmilyen külső támogatást nem kap.
A program négy projektet foglalmagába. Ezek közül a PEL rendszer már 1999-óta működik és annak most egy új formája indult. A másik három projket teljesen új útakat tapaos és ebből a szempontból ez egy nagy kisérlet is.  Az ÉRTELMEZŐ szakmai szótár már régi álom volt. A TÁDÉ hallgatható képzés a Önképző Klub egyik felvetése volt és szintén itt született meg a MEGRENDELŐ KÖNYVE ötlete is.

Egy kattintásra öntől


A csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező!