Mottó: Igény, szakszerűség, élmény. Ezek kéz a kézben járnak, bármelyiket elhagyva, bármilyen megfontolásból a másik kettő sem valósulhat meg. Az elmúlt 10 évben több mint 600 bejegyzés született ennek szellemében. Szánd rá az időt és TE több leszel.

A Minőségmérés rendszere, az alapfilozófia

A Minőségmérés rendszere, az alapfilozófia
2018.12.04.

Az alapgondolat, hogy a minőségnek két dimenziója van. Az egyik, hogy a feladatot a tervezett időben végezték el, a másik pedig az, hogy az elért tisztaság az alkalmazott technológiának megfelelő-e. Vagy ugyanebben a dimenzióban megfelelő technológiát alkalmaztak-e a jelen lévő szennyeződések függvényében.

Vagyis a minőségmérés mindig legalább két kérdésre keresi választ: elégséges-e a tervezett gyakoriság, megfelelően van-e végrehajtva a tisztítás-technológia.

Az első nem törvényszerűen, de alapvetően a megrendelő hatásköre. Ehhez szorosan hozzá tartozik, hogy a munkaterv miképpen van meghatározva, tehát a szolgáltató cég milyen időnormákkal és tartalékokkal dolgozik. Ez rögtön felveti a személyzet struktúráját, összetételét és nyilván képzettségét, tapasztalatát.

második azonban kifejezetten a szolgáltató hatásköre és felelőssége. Ebben az esetben meghatározó kérdés az alkalmazott eszközrendszer (gép, eszköz, szerszám, kezelőszer) és a végrehajtó kompetenciája (validálás kérdésköre).

Elsőre talán úgy látszik, hogy nagy átfedés van a kettő között. Ez persze abból a szempontból is vizsgálható, hogy napi takarításról van szó, vagy egy időszakos beavatkozásról, mint egy alaptisztítás vagy egy építőipari átadás előtti takarítás.

Nézzük általában az átfedéseket.

Az első szempont, hogy mi a vevő realitása azzal kapcsolatba, amikor megrendel egy szolgáltatást. Nyilván azt gondolja, hogy a tisztaság tökéletes lesz. Ehhez persze jó támpontot és egyértelmű szolgáltatási szintmeghatározást jelenthetnének a technológiai szabványok, de egyelőre nem írtuk meg őket. Szégyellem is magam érte.

Aztán rögtön ez után az is fontos, hogy ez alatt mit ért egy takarítási vállalkozó/cégvezető, és ami a legizgalmasabb, hogy ezt miként fogalmazza meg a végrehajtó számára. Ez rendkívül relatív, mert adott esetben lehet árkérdés, de az is lehet, hogy a vezető rossz információkat kapott, vagy alábecsülte a feladatot. Ilyenkor menet közben is változhat a helyzet. Bonyolódik a helyzet azzal is, hogy mekkora a cég, mert minél nagyobb, annál inkább torzulnak az információk és a végső döntések pedig egy Excel tábla mellett születnek a valóság teljes kizárásával. Itt lehet előnyben egy kis cég, ahol a döntéshozó maga is részt vesz a munkában.

A végső kérdés pedig az, hogy ezzel kapcsolatban mi lesz a dolgozó realitása, annak függvényében, hogy mennyire képzett, milyen tapasztalatai vannak, hogy van ellátva eszközökkel és adott időszakban milyen attitűdje van a munkával kapcsolatban. Tudjuk, hogy 2018-ban ezek közül mindegyik területen kihívásokkal küzdünk, tehát adott esetben úgy is fogalmazhatunk, hogy a megvalósítás esetleges. Nyilván attól is függ mennyire bonyolult a feladat és a dolgozó mit tart elfogadható eredménynek.

Nézzük a kizárólagos szolgáltatói félősséget

1)     A szervezetnek kell, legyen egy belső kvázi szabványrendszere arra, hogy különböző vevői igényeket miképpen kíván kielégíteni. Ez technológiai- és eredmény leírások és az előbbiek illetve a piaci tapasztalat alapján működtet képzési program, amihez szorosan hozzátartozik az árképzés is.

2)     Még az előző kérdéskör része, de mégis külön kezelendő a belső információs és visszaigazolási rendszer. A szervezetnek pontosan kell, tudnia, hogy mit vállal és ez reális kell, hogy legyen a végrehajtó számára is. A végrehajtónak nagyon pontosan kell tudni, hogy mikor végezte el, megfelelő minőségben a munkáját és erről „független” bizonyítékot is kell szereznie, amennyiben az reálisan lehetséges vagy legalább-is leigazolni/nyilatkoznia kell, hogy „büntetőjogi felelőssége tudatában” megfelelően elvégezte azt. Érthető ez?

3)     A szervezetnek kell, hogy legyen egy koncepciója arra vonatkozóan, hogy milyen eszköz és kezelőszer parkot kíván fenntartani. Ez aztán abból a szempontból is fontos, hogy ez része lehet a piac meggyőzésének, az szakszerű cég arculat felépítésének. Nem utolsó sorban ez anyagi kérdés is, különösen a speciálisnak tekinthető és ritkán használt, de nagyon hatásos eszközök és kezelőszerek tekintetében. Tisztán kell látni ennek a rendszernek a fenntartási költségeit (gépek karbantartása, szavatossági idők figyelése, raktározás szakszerűsége stb.).

4)     Végezetül a szervezetnek kell, hogy legyen egy független minőségmérési osztálya/csoportja vagy legalább egy nagy tekintélyű személy, ami, vagy aki minden megbízás esetén valamilyen mérési módszer alapján megadja a végső minőségi jóváhagyást. Végső soron ez lesz a cég megítélésének alapja.

A téma lezárása más és más reakciókat vált ki a cég különböző szintjein. Általában mindenki felfelé mutogat és az a szent meggyőződése, hogy ebben neki semmi felelőssége nincs. Pedig a szomorú helyzet nem pontosan ez.

Ha egy cég belső működését belülről figyeljük, akkor megtapasztalhatjuk a személyzet attitűdjét az előbbiekkel kapcsolatban. Ezt egy szakértő vagy egy auditor csak akkor tudja megfelelően elvégezni, ha a hosszabb időre, legalább 6 hónapra vagy 1 évre belép alkalmazottként ebbe a szervezetbe. Fontos szempont az is, hogy milyen a státusba. Tehát ha a szakértő megfelelően integrálódik, akkor megtapasztalhatja, hogy mi a dolgozok hozzáállása a felülről jövő rendszer felállítási törekvéseknek vagy éppenséggel azok hiányának. Azt is tisztán láthatja, hogy ezek hiánya esetén milyen a szervezet önszerveződő és spontán együttműködési képessége. Ezek szintje adott esetben lehet annak köszönhető, hogy a vezető jól válogatta a beosztottakat, jól válogatott és tudatosan fejleszt is ebben az irányban vagy éppen ellentétben ezek egyáltalán nem szempontok az adott cég belső kultúrájában.

Az alkalmazottak kedvenc gondolata hogy a „fejétől bűzlik a hal”, a vezetők ezzel szemben azt gondolják, hogy „viszont a farktól kell pucolni”. Vagyis elgondolkodnak egymás mellett, mert a kettő nem egy témakör. Ugyanis bűzlő hallal, már nincs mit csinálni, az sajnos megromlott és ki kell dobni. A pucolás pedig a friss hallra vonatkozó „technológiai” szempont, amikor a hall még nem büdös.

Ha nem érthető lefordítom: a szervezet akkor számít jól működő szervezetnek, ha pontosan tudja mire képes és azt adott körülmények között miképpen érheti el. Ennek kapcsán a validált emberek olyan motivációs szinten vannak, hogy a felmerült kihívásoknak mindenképpen meg akarnak felelni. Ebben az élő organizmusban mindenki tudja mi a dolga, mi az az érték amit ö teremt, de ugyanakkor mindenkivel kész együttműködni abban, hogy a megteremtett érték közös része is megvalósuljon. Tehát a minőség iránti felsősség valamilyen szinten szakma és egy másik szinten pedig együttműködés.

A KATANA EDZŐTÁBOR egyik sarokpontja ez, és miközben ezt a blogban is közöltem, a mindennapok során nem beszélek erről, hanem figyelem azt, hogy ki olvassa és ki az, akit mindez megérint. Ugyanis a vezetői szervezés fentről hozza a rendszert, de ennek tartalommal való megtöltése alulról kell, hogy jöjjön. Ugyanakkor az alulról jövő erős attitűd hatással lehet magára a rendszer struktúrájára is év végül majd egy adott helyzetben így válluk tökéletessé.

 

Vissza

Szakanyag megrendelő
A csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező!

COVID-19

A járvány kitőrésekor készült egy tisztítás-technológiai protokoll, amelynek célja az volt, hogy egyértelmű helyzezet teremtsen a piacon. Az elmúlt fél évben a szektor komolyan reagált a helyzetre és ma már tapasztalatok is vannak a legjobb gyakorlat kapcsán.
Mára már mejött a pandémia második hulláma is, és egyre jobban kristályosodik ki, hogy mi lehet a takarító szektor szerepe, ebben a nem mindennapi krizisben. 

Szabályozott piac

Minősített szakmai vezetők

Szakképzési hierarchia

A nem megfelelő takarítási szolgáltatásnak vannak elsődleges, másodlagos és járulékos kockázatai. Ezen kivül a nem megfelelően szabályozott környezet teret ad az olyan cégeknek is, akiknek eszük ágában sincs munkatársaikat biztonságosan és etikusan foglalkoztatni illetve a területnek megfelelő szakmai szintű szolgáltatásokat nyújtani. A megrendelő elégedettség igazolását intézményesíteni kell.
A formálisan is keretek közé szoritott személyi felelősség és az megkövetelt/elsimert szakmai szint,  teremthet olyan helyzezt, amikor a cég nem adhatja fel a szakmaiságot pusztán csak  piaci poziciók megszerzése érdekében. A lajstromba vett szakmai vezetőket kreditrendszerrel össztönözni kell, hogy személyes fejlődésükkel cégszinten és szektor szinten is hozzájáruljanak a szakma fejlesztéshez.
A szakmai hierarchia már készen van, ez életszerű és hasonlatos a fejlet világok rendszereihez, viszont még nem épült be a takarítók gondolkodásába és a társadalom sem tudja mit tegyen vele. A következő lépés a hierarchiai rendszer tartalommal való megtöltése kell legyen, ennek érdekében viszont a hétköznapi takarítót ki kell mozdítani a jelenlegi dermetségéből. Ez egy időben szakmai és személyiségi fejlesztés is.

Minősített végrehajtói állomány

A hivatásos, B2B szolgáltatásokat nyújtó takarítót le kell választani az egyszerű foglalkoztatásoktól. Igenis ki kell mondani, hogy a tiszítás-technológia egy felelős szakma. Cél kell, hogy legyen, hogy egy bizonyos szinten az állomány 100%-a képzett legyen. Ennek megvalósítása a szakmai vezető egyéni felelősége. Ennek pedig nagyon fontos eleme, a pozició törvényi szabályozása, a szervezeti felépéítés erőviszonyainak rendezése.

Szakma-specifikus szolgáltatási szerződés

A takarítási szolgáltatási szerződés akkor számít megfelelőenek és akkor fogja jó keretek közé az együttműködést, ha az megfelelően írja le a takarítandó területet, az elvárt minőségi szinvonalat (annak minden elemének tekintetében) és az elért eredmény igazolási és ellenörzési rendszerét. Belértve ebbe az elszámolási periodusokat és az azokat követő azonnali fizetést. Mindezekhez pedig szorosan hozzátartozik az alkalmazott eljárások és technológiák nemzeti szabványokban való rögzítése.

Szakma-specifikus munkaszrződés

Ahhoz, hogy a takarító valóban és ténylegesen is elsimert, megbecsült és felelős szakember legyen, meg kell, hogy szülessenek a kompetenciákra, készségekre és állandó szakmai fejlődésre épülő teljesítményalapú munkaszerződések. A tisztaságszakmai jövő akkor lesz "kerek", ha a szakmai vezető mellett az állomány minden egyes tagja is képes lesz felelőséget vállalni a szolgáltatási teljesítményért és hatékonyságért.

2020 - 2025 Szakmapolitikai program

Egy 5 éves program, aminek célja összefogni a szakmailag legaktívabb szakembereket és és az alapvető szakmai kommunikációs kérdések megválaszolásával előkészíteni a következő szakmapolitikai lépéseket. A program önfinaszirozó, semmilyen külső támogatást nem kap.
A program négy projektet foglalmagába. Ezek közül a PEL rendszer már 1999-óta működik és annak most egy új formája indult. A másik három projket teljesen új útakat tapaos és ebből a szempontból ez egy nagy kisérlet is.  Az ÉRTELMEZŐ szakmai szótár már régi álom volt. A TÁDÉ hallgatható képzés a Önképző Klub egyik felvetése volt és szintén itt született meg a MEGRENDELŐ KÖNYVE ötlete is.

Egy kattintásra öntől


A csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező!