Mottó: Igény, szakszerűség, élmény. Ezek kéz a kézben járnak, bármelyiket elhagyva, bármilyen megfontolásból a másik kettő sem valósulhat meg. Az elmúlt 10 évben több mint 600 bejegyzés született ennek szellemében. Szánd rá az időt és TE több leszel.

A minőség meggyöző ereje

A minőség meggyöző ereje
2018.05.07.

A fanyalgok, azt gondolják, ha egy marketing fogás nem jön be, akkor a vevővel van a baj. Az igazság az, hogy a vevő elég jól látja a különbséget a felszíni szemfényvesztés és a valódi szakmai tartalom között, még ha nem is egészen hozzáértő.

Múlt héten megnéztem egy szolgáltatási rendszert. A cégvezető még nem teljesen biztos az embereiben és a rendszerben, de már most látja, hogy a legfontosabb szempont a vevő meggyőzése arról, „hogy a szolgáltató, amennyiben nem tartja, az ígéreteket saját magát buktatja meg!” Ennek érdekében a szolgáltató vállal bizonyos kötelezettségeket, amik ezt szigorú helyzetet garantálják. Ez persze elég meredek dolog.

Mindjárt két kérdés is felmerül. Megfizeti-e a megrendelő egy optimális szolgáltatás költségeit? Ha pedig a díj optimális, akkor lehetséges-e a vállalás 100%-os teljesítése?

A helyzet nem egyszerű. A szolgáltató-vevő párbeszéd el kell jusson arra a szintre, hogy a vevő belássa, most egy olyan szolgáltatásról van szó, amiről minden időpillanatban tudom, hogy még mindig az-e amit megvettem. Tehát a kérdés érdemi része, hogy pontosan milyen minőségre van szüksége és ezt maximálisan ki akarja elégíteni, vagy csak valami látszólagos megoldást akar, amivel az ügy le van tudva? Újabb kérdés, hogy az optimálisnak tekintett megoldásnak van-e valamilyen piaci értéke? Vagy ez az egész csak egy kötelezettség az alkalmazottak felé és valamit csinálni kell, hogy legyen nyugalom?

Ugyanakkor vannak olyan területek, ahol az optimális takarítás szerves része a technológiának, és hatással van a selejtképződésre és/vagy a minőségre. Itt már egészen más a helyzet, viszont lehet, hogy ezt is úgy kezelik, mint az előbbit?

A piaci szereplők egy része nyilván felismerte a helyzetet, a látszólagos megoldások piaci igényét és berendezkedtek a látszólagos megoldásokra. Ez nem takarítás specifikus komoly cégek vannak ráállva replika órák, sőt autók gyártására. A kívülálló, nem hozzáértő ügy sem tudja megállapítani, hogy az adott Rolex eredeti-e vagy replika, azt pláne nem, hogy milyen szerkezet van benne.

Újra visszajön az egy millió dolláros kulcskérdés: Kell-e a vevőnek eredeti Rolex?

A válaszom egyszerű, nyilván van a piacnak olyan szegmense, akinek kell és van olyan is, aki megelégszik a replikával, de olyan szegmens is biztosan van, akit ez az egész úgy egyáltalán nem érdekel, és azt mondja, hogy az óra teljesen fölösleges mert az időt, ma már nagyon sok helyen megtudhatom.

Lényeg a lényeg, a takarítás konkrét kockázatokat szüntet meg. Ez nem státusz szimbólum, hanem egy a léthez vagy a gyártás eredményességéhez hozzá tartozó szükséges szolgáltatás. Az valóban egy nehézség, hogy a vevők hozzászoktak a replikákhoz, és ami még rosszabb azt hiszik az eredeti csak egy fikció. Innen szép nyerni!

Vissza

Szakanyag megrendelő
A csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező!

COVID-19

A járvány kitőrésekor készült egy tisztítás-technológiai protokoll, amelynek célja az volt, hogy egyértelmű helyzezet teremtsen a piacon. Az elmúlt fél évben a szektor komolyan reagált a helyzetre és ma már tapasztalatok is vannak a legjobb gyakorlat kapcsán.
Mára már mejött a pandémia második hulláma is, és egyre jobban kristályosodik ki, hogy mi lehet a takarító szektor szerepe, ebben a nem mindennapi krizisben. 

Szabályozott piac

Minősített szakmai vezetők

Szakképzési hierarchia

A nem megfelelő takarítási szolgáltatásnak vannak elsődleges, másodlagos és járulékos kockázatai. Ezen kivül a nem megfelelően szabályozott környezet teret ad az olyan cégeknek is, akiknek eszük ágában sincs munkatársaikat biztonságosan és etikusan foglalkoztatni illetve a területnek megfelelő szakmai szintű szolgáltatásokat nyújtani. A megrendelő elégedettség igazolását intézményesíteni kell.
A formálisan is keretek közé szoritott személyi felelősség és az megkövetelt/elsimert szakmai szint,  teremthet olyan helyzezt, amikor a cég nem adhatja fel a szakmaiságot pusztán csak  piaci poziciók megszerzése érdekében. A lajstromba vett szakmai vezetőket kreditrendszerrel össztönözni kell, hogy személyes fejlődésükkel cégszinten és szektor szinten is hozzájáruljanak a szakma fejlesztéshez.
A szakmai hierarchia már készen van, ez életszerű és hasonlatos a fejlet világok rendszereihez, viszont még nem épült be a takarítók gondolkodásába és a társadalom sem tudja mit tegyen vele. A következő lépés a hierarchiai rendszer tartalommal való megtöltése kell legyen, ennek érdekében viszont a hétköznapi takarítót ki kell mozdítani a jelenlegi dermetségéből. Ez egy időben szakmai és személyiségi fejlesztés is.

Minősített végrehajtói állomány

A hivatásos, B2B szolgáltatásokat nyújtó takarítót le kell választani az egyszerű foglalkoztatásoktól. Igenis ki kell mondani, hogy a tiszítás-technológia egy felelős szakma. Cél kell, hogy legyen, hogy egy bizonyos szinten az állomány 100%-a képzett legyen. Ennek megvalósítása a szakmai vezető egyéni felelősége. Ennek pedig nagyon fontos eleme, a pozició törvényi szabályozása, a szervezeti felépéítés erőviszonyainak rendezése.

Szakma-specifikus szolgáltatási szerződés

A takarítási szolgáltatási szerződés akkor számít megfelelőenek és akkor fogja jó keretek közé az együttműködést, ha az megfelelően írja le a takarítandó területet, az elvárt minőségi szinvonalat (annak minden elemének tekintetében) és az elért eredmény igazolási és ellenörzési rendszerét. Belértve ebbe az elszámolási periodusokat és az azokat követő azonnali fizetést. Mindezekhez pedig szorosan hozzátartozik az alkalmazott eljárások és technológiák nemzeti szabványokban való rögzítése.

Szakma-specifikus munkaszrződés

Ahhoz, hogy a takarító valóban és ténylegesen is elsimert, megbecsült és felelős szakember legyen, meg kell, hogy szülessenek a kompetenciákra, készségekre és állandó szakmai fejlődésre épülő teljesítményalapú munkaszerződések. A tisztaságszakmai jövő akkor lesz "kerek", ha a szakmai vezető mellett az állomány minden egyes tagja is képes lesz felelőséget vállalni a szolgáltatási teljesítményért és hatékonyságért.

2020 - 2025 Szakmapolitikai program

Egy 5 éves program, aminek célja összefogni a szakmailag legaktívabb szakembereket és és az alapvető szakmai kommunikációs kérdések megválaszolásával előkészíteni a következő szakmapolitikai lépéseket. A program önfinaszirozó, semmilyen külső támogatást nem kap.
A program négy projektet foglalmagába. Ezek közül a PEL rendszer már 1999-óta működik és annak most egy új formája indult. A másik három projket teljesen új útakat tapaos és ebből a szempontból ez egy nagy kisérlet is.  Az ÉRTELMEZŐ szakmai szótár már régi álom volt. A TÁDÉ hallgatható képzés a Önképző Klub egyik felvetése volt és szintén itt született meg a MEGRENDELŐ KÖNYVE ötlete is.

Egy kattintásra öntől


A csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező!