Mottó: Igény, szakszerűség, élmény. Ezek kéz a kézben járnak, bármelyiket elhagyva, bármilyen megfontolásból a másik kettő sem valósulhat meg. Az elmúlt 10 évben több mint 600 bejegyzés született ennek szellemében. Szánd rá az időt és TE több leszel.

A legendás szolgáltatás

A legendás szolgáltatás
2016.02.15.

Két megközelítés van annyit adni a vevőnek amennyire ép szüksége van, vagy a másik, hogy ennél lényegesebben többet. A magyar takarítóipar nagyrészt (tisztelet a kivételnek) az elsőnek a híve, ezért aztán a vevők nem beszélnek legendás takarítási szolgáltatásokról és nem is értékelik fel egymás közt a szakmát. Mert, ha pont annyit kaptam, mint amit kértem az ne hírérték. A többet vagy netán kevesebbet, az már igen.

Tehát azt is mondhatjuk, hogy a relatív értékmenedzsment rövidtávon megnyugtathatja a lelkiismeretünket, de hosszú távú eredményt csak az abszolút értékmenedzsment adhat. Az egyik leértékeli, míg a másik felértékeli a szakmát.

Nyújts többet, mind amennyit vevőid vagy ügyfeleid várnak, és ők ez elmondják mindenki másnak! Vagyis gondolkodj sokat milyen újabb és újabb hozzáadott értéket nyújthatsz ügyfeleidnek, találd ki, ad el és ad meg nekik, de ne árazd be mindegyiket.

Ez lenne az üdvözítő stratégia egy alulfinanszírozott piacon?

Másik megközelítésben, egy márka akkor válik kultuszmárkává, ha sokat foglalkoznak vele. A tárgyal való foglalkozás nem egyenlő azzal, hogy hányan vásárolják meg. A Ferrari vagy a bogárhátú VW egyaránt kultusztárgy lett függetlenül attól, hogy hányan vették meg. Tehát akkor nem csak a vevők értékelik fel a márkát, hanem bárki, aki foglalkozik vele, mert érdekes, mert különleges, mert elérhetetlen, vagy tudom is én miért.

Lehet-e státusszimbólum egy takarítási szolgáltatás?

A megrendelők számára a takarítási szolgáltatás egy szükséges rossz és ugyanakkor fontos is. Általában ez egy olyan terület, ahol nehezen jön létre jó megállapodás és mindig sok a panasz. Néha úgy tűnik, hogy a szolgáltató objektív okok miatt nem tud legendás szolgáltatást nyújtani. A szolgáltatás nincs megfelelően megfizetve, ezért pedig csak alulképzett és motiválatlan emberek kerülnek a területre, akiket a legkevésbé sem érdekel a megrendelő vagy a kedvezményezettek elégedettsége.

A megoldás lehetne a magasabb díj, de a megrendelőnek nincs bizalma, mert nem látja annak a garanciáit, hogy miképpen változna akkor a szolgáltatás. Egyszerűen nem bízik a szolgáltató szakmai tudásába és az esetek döntő többségében igaza is van.

Újra kell építeni a rendszert

Vissza

Szakanyag megrendelő
A csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező!

COVID-19

A járvány kitőrésekor készült egy tisztítás-technológiai protokoll, amelynek célja az volt, hogy egyértelmű helyzezet teremtsen a piacon. Az elmúlt fél évben a szektor komolyan reagált a helyzetre és ma már tapasztalatok is vannak a legjobb gyakorlat kapcsán.
Mára már mejött a pandémia második hulláma is, és egyre jobban kristályosodik ki, hogy mi lehet a takarító szektor szerepe, ebben a nem mindennapi krizisben. 

Szabályozott piac

Minősített szakmai vezetők

Szakképzési hierarchia

A nem megfelelő takarítási szolgáltatásnak vannak elsődleges, másodlagos és járulékos kockázatai. Ezen kivül a nem megfelelően szabályozott környezet teret ad az olyan cégeknek is, akiknek eszük ágában sincs munkatársaikat biztonságosan és etikusan foglalkoztatni illetve a területnek megfelelő szakmai szintű szolgáltatásokat nyújtani. A megrendelő elégedettség igazolását intézményesíteni kell.
A formálisan is keretek közé szoritott személyi felelősség és az megkövetelt/elsimert szakmai szint,  teremthet olyan helyzezt, amikor a cég nem adhatja fel a szakmaiságot pusztán csak  piaci poziciók megszerzése érdekében. A lajstromba vett szakmai vezetőket kreditrendszerrel össztönözni kell, hogy személyes fejlődésükkel cégszinten és szektor szinten is hozzájáruljanak a szakma fejlesztéshez.
A szakmai hierarchia már készen van, ez életszerű és hasonlatos a fejlet világok rendszereihez, viszont még nem épült be a takarítók gondolkodásába és a társadalom sem tudja mit tegyen vele. A következő lépés a hierarchiai rendszer tartalommal való megtöltése kell legyen, ennek érdekében viszont a hétköznapi takarítót ki kell mozdítani a jelenlegi dermetségéből. Ez egy időben szakmai és személyiségi fejlesztés is.

Minősített végrehajtói állomány

A hivatásos, B2B szolgáltatásokat nyújtó takarítót le kell választani az egyszerű foglalkoztatásoktól. Igenis ki kell mondani, hogy a tiszítás-technológia egy felelős szakma. Cél kell, hogy legyen, hogy egy bizonyos szinten az állomány 100%-a képzett legyen. Ennek megvalósítása a szakmai vezető egyéni felelősége. Ennek pedig nagyon fontos eleme, a pozició törvényi szabályozása, a szervezeti felépéítés erőviszonyainak rendezése.

Szakma-specifikus szolgáltatási szerződés

A takarítási szolgáltatási szerződés akkor számít megfelelőenek és akkor fogja jó keretek közé az együttműködést, ha az megfelelően írja le a takarítandó területet, az elvárt minőségi szinvonalat (annak minden elemének tekintetében) és az elért eredmény igazolási és ellenörzési rendszerét. Belértve ebbe az elszámolási periodusokat és az azokat követő azonnali fizetést. Mindezekhez pedig szorosan hozzátartozik az alkalmazott eljárások és technológiák nemzeti szabványokban való rögzítése.

Szakma-specifikus munkaszrződés

Ahhoz, hogy a takarító valóban és ténylegesen is elsimert, megbecsült és felelős szakember legyen, meg kell, hogy szülessenek a kompetenciákra, készségekre és állandó szakmai fejlődésre épülő teljesítményalapú munkaszerződések. A tisztaságszakmai jövő akkor lesz "kerek", ha a szakmai vezető mellett az állomány minden egyes tagja is képes lesz felelőséget vállalni a szolgáltatási teljesítményért és hatékonyságért.

2020 - 2025 Szakmapolitikai program

Egy 5 éves program, aminek célja összefogni a szakmailag legaktívabb szakembereket és és az alapvető szakmai kommunikációs kérdések megválaszolásával előkészíteni a következő szakmapolitikai lépéseket. A program önfinaszirozó, semmilyen külső támogatást nem kap.
A program négy projektet foglalmagába. Ezek közül a PEL rendszer már 1999-óta működik és annak most egy új formája indult. A másik három projket teljesen új útakat tapaos és ebből a szempontból ez egy nagy kisérlet is.  Az ÉRTELMEZŐ szakmai szótár már régi álom volt. A TÁDÉ hallgatható képzés a Önképző Klub egyik felvetése volt és szintén itt született meg a MEGRENDELŐ KÖNYVE ötlete is.

Egy kattintásra öntől


A csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező!