Mottó: Igény, szakszerűség, élmény. Ezek kéz a kézben járnak, bármelyiket elhagyva, bármilyen megfontolásból a másik kettő sem valósulhat meg. Az elmúlt 10 évben több mint 600 bejegyzés született ennek szellemében. Szánd rá az időt és TE több leszel.

A legendás szolgáltatás alapjai

A legendás szolgáltatás alapjai
2017.10.02.

Miért is vállalkoztam arra, hogy megírjam ezt a könyvet? Mert azt gondolom, itt volt az ideje annak, hogy végre egyet előre lépjünk! Olyan hosszú ideje toporgunk már egy helyben, persze nem véletlenül!

Valószínűleg, hogy a nem tudás és az ebben való nem egyetértés akadályoz minket a tovább lépésben! A hangsúly az utóbbin!

Ugyanis az a szomorú igazság, hogy a takarítócég vezetést senki sem az oktatási rendszer képzésein szerzett tudással felvértezve kezdte, hanem a gyakorlatban tanulta. Ez meg is látszik a piacon, a szakmai kultúrán és a megrendelő – takarító viszonyokon. Félreértés ne essék, a lényeg nem az iskolai végzettségen van, hanem azon, hogy legyen egy olyan összeszedett, kiérlelt szakmai tudás, ami nemcsak szakmaspecifikus, hanem tökéletesen beleillik az üzleti életbe, annak szerves részét képezi.

Ugyanakkor régen én is azt hittem, hogy ez a tudás menetközben és spontán tanulható, de szép lassan rájöttem, hogy a tudás megszerzése innen-onnan, és a tapasztalatok ilyen-amolyan értelmezése nagyon kevés a boldoguláshoz. A szakmaspecifikus ügyvezetésnek vannak olyan alapjai, amit felületes hozzáállással nem lehet megragadni. Nyilván nem az alapvető és általános feladatokról beszélek, hanem arról a szakmaspecifikus megközelítésről, ami formálja a keresleti piacot, felnyitja annak a szemét, aki érzékeny a különleges megoldásokra.

Ezért nyugodtan mondhatom, hogy bizonyos dolgokat meg kell ismerni, összefüggéseket értelmezni kell. Csak ez után beszélhetünk arról, hogy eredményes szakmapolitikát lehet és kell csinálni.

Bizonyos beidegződéseket és előítéleteket le kell vetkőzni, és szükség van némi kreativitásra is, hogy ez a szakma – ami még a társadalom és nagyon sok takarítócég vezetőnek a szemében nem az – polgárjogot nyerjen, és elfoglalja a méltó helyét a szolgáltatások bonyolult szerkezetében. Csak egy zárójel: ma még az sem teljesen világos, hogy a szakmát hová kell pozícionálni. Mi a fontosabb: a létesítmény látszólagos tisztasága, vagy a benne lévő emberek egészsége, közérzete vagy biztonsága? Nyilván fontos a berendezési tárgyak állaga is, az emberi egészség értéke azonban felbecsülhetetlen.

Persze ma még messze nem itt tartunk, az elfogadók sorában csak az állammal nyertük meg úgy-ahogy a csatát, a takarító cégvezetők sajnos nem tekintik szakmának a takarítást, és a társadalomnak még elképzelése sincs, hogy mi lehet ebben a szakmaiság.

Ez a könyv most azért született meg, hogy egyrészt, feltárja aztaz eddig ismeretlen tudást, másrészt pedig olyan elveket fektessen le, amelyek alapján tényleg megvalósíthatóvá válhat az, amit a későbbiekben „csak” a legendás szolgáltatásnak fogok nevezni.

Ugyanis az nagyon kevés, hogy én azt gondolom, vagy, bárki is azt gondolja, hogy pontosan tudja, mi is a legendás takarítási szolgáltatás lényege. Ez szükséges, de nem elégséges feltétele a megvalósuláshoz, mivel rendkívül fontos, hogy az említett elvekkel mindenki tisztában legyen a cégnél: a titkárnőtől a portásig, és a vezérigazgatótól a tegnap felvett takarítótanoncig. Mindenkinek!

Továbbá itt nem csak arról van szó, hogy a piac jelenlegi igényeinek a tűréshatára körül szolgáltatok, hanem éppen az a lényege, hogy új igényeket teremtünk, soha nem ismert csúcsokat tűzünk ki célul, és meg is valósítjuk azokat, a piac pedig majd örömmel veszi igénybe azt, ami lenyűgözi és gyönyörködteti azt. Persze nem egyszerű magas státusszimbólummá tenni valamit, ami évezredek óta alacsony státusú, sőt egyenesen ciki. Erre mondjuk azt, hogy „innen szép nyerni”. Ennek megfelelően van egy hitelességi küszöb is, amit még meg kell ugrani.

Mindez pedig csak akkor fog működni, ha az emberek, a fél- és egészen szakemberek készek lesznek arra, hogy befogadják a tudást, mert már nemcsak és kizárólag a „holnapra” gondolnak, hanem hajlandóak egy kicsit a távolba is tekinteni, netán a látóhatár mögé is. A tudás csak egy eszköz arra, hogy a megrendelő extra elégedett legyen, és erősen kell hinni abban is, hogy ez a legfőbb célunk.

Mivel a szerintem lényeges tudásból sok mindent már régebben leírtam a különböző írásaimban és a blogokban, most ezeket – néhány kivételével – nem fejteném ki újra még egyszer, viszont hivatkozom azokra, és beépítem a mostani mondanivalómba. A könyv lektorálása menet közben történik, néhány referencia emberre bízva, eldől majd az, hogy bizonyos elemeket itt újra kell-e tárgyalni magasabb szinten, esetleg más szemszögből, vagy nem. Ma tulajdonképpen, még másik négy könyvön is többen dolgozunk, ami azért szükséges, mert 2016 szeptemberében gyökereiben alakul át az Országos Képzési Jegyzék, az OKJ tisztítás-technológiára vonatkozó része.

Könyvem a tisztítás-technológiai cégek vezető tisztségviselőinek szól (továbbiakban: ügyvezetők), míg a másik négy, a különböző szintű szakembereknek. Mivel az nem kell a szakmát nagyon mélyen ismerniük, így a jelen könyv és a végrehajtó szakembereknek szóló könyvcsoport között lesznek átfedések és kibontási szintkülönbségek is. A könyv úgy íródott, hogy az ügyvezető számára minden fontos tájékoztatás és összefüggésrendszer benne van, a számára szükséges mélységig. Amennyiben adott témában „mélyebbre akar ásni”, akkor el kell olvasnia a szakemberek számára írt szakirodalmat is.

Az rendkívül fontos, hogy az ügyvezetőknek, a megrendelővel történő párbeszéde során legyenek olyan kizárólagos tisztítás-technológiai szakmai érvei, amelyek egy laikus számára felismerést okozhatnak. Ezek a felismerések pedig elvezethetnek oda, hogy a megrendelő szakmai szemszögből is értékelje a szolgáltatást.

Az előbbiekben említett módon fog előállni majd, egy nagy, összetett és minden kulcskérdésre választ adó rendszer. Sajnos azonban, azt sem rejthetem véka alá, hogy vannak olyan kérdések is, amikre világviszonylatban sincs válasz, sőt olyan kérdések is, amelyeket még meg sem fogalmaztak.. Ennek megfelelőn, a célom az, hogy át tudjak adni minden olyan tudást, ami ahhoz kell, hogy egy kiváló szolgáltatásokat nyújtó céget lehessen létrehozni és vezetni. Fontos, hogy azt is mindenki világosan lássa, hogy ez a cél nem egy statikusan működő rendszer, amit „csak” létre kell hozni. Hanem egy tanuló szervezet, ami folyamatosan figyeli környezetét és alkalmazkodik ahhoz, „kitalálja” mi lenne az a döbbenetes plusz, amit a megrendelők azonnal megvennének.

Meggyőződésem, hogy a jelenlegi kátyúból csak úgy tudunk kimászni, ha „szakmává” tesszük a cégvezetést, és egyúttal az üzletági szintű fejlesztést és együttműködést is. Utóbbira egyelőre nem tudom mekkora az esély, de hát „a remény hal meg utoljára”.

Tudom, nem egyszerű egy könyvből felépíteni egy ilyen rendszert. Éppen ezért a könyv mellé kidolgoztam, fejezetenként, egynapos tréninget is, ahol személyesen is megmutatom Neked, hogy miképpen kell bizonyos dolgokat megvalósítani, hogyan kell az embereket motiválni, sőt ezeket az ismereteket be is fogjuk gyakorolni. A tréningek abból a szempontból is fontosak, hogy miképpen élheted át a felismeréseket és ez pedig, egy olyan töltetet ad majd Neked, ami sokat fog segíteni a kemény házi feladatok megoldásában.

Továbbá azt se felejtsd el, hogy bármilyen „megvilágosodás” ér, az kevés, hogy csak Te vagy ezzel egyedül, arra is energiát és erőfeszítést kell szánnod, hogy a szervezet minden embere is „megvilágosodjon”.

Végezetül pedig, ha eddig nem volt teljesen világos, itt nem lesz minden leírva. A legendás szolgáltatáshoz szükség van a Te kreativitásodra is, ami majd megkülönböztet a piac többi, szintén sikeres szereplőjétől. Soha ne felejtsd el a jelmondatot: „a legendás szolgáltatás nem versenyelőny forrása, hanem a versenyben maradás feltétele!”

Vissza

Szakanyag megrendelő
A csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező!

COVID-19

A járvány kitőrésekor készült egy tisztítás-technológiai protokoll, amelynek célja az volt, hogy egyértelmű helyzezet teremtsen a piacon. Az elmúlt fél évben a szektor komolyan reagált a helyzetre és ma már tapasztalatok is vannak a legjobb gyakorlat kapcsán.
Mára már mejött a pandémia második hulláma is, és egyre jobban kristályosodik ki, hogy mi lehet a takarító szektor szerepe, ebben a nem mindennapi krizisben. 

Szabályozott piac

Minősített szakmai vezetők

Szakképzési hierarchia

A nem megfelelő takarítási szolgáltatásnak vannak elsődleges, másodlagos és járulékos kockázatai. Ezen kivül a nem megfelelően szabályozott környezet teret ad az olyan cégeknek is, akiknek eszük ágában sincs munkatársaikat biztonságosan és etikusan foglalkoztatni illetve a területnek megfelelő szakmai szintű szolgáltatásokat nyújtani. A megrendelő elégedettség igazolását intézményesíteni kell.
A formálisan is keretek közé szoritott személyi felelősség és az megkövetelt/elsimert szakmai szint,  teremthet olyan helyzezt, amikor a cég nem adhatja fel a szakmaiságot pusztán csak  piaci poziciók megszerzése érdekében. A lajstromba vett szakmai vezetőket kreditrendszerrel össztönözni kell, hogy személyes fejlődésükkel cégszinten és szektor szinten is hozzájáruljanak a szakma fejlesztéshez.
A szakmai hierarchia már készen van, ez életszerű és hasonlatos a fejlet világok rendszereihez, viszont még nem épült be a takarítók gondolkodásába és a társadalom sem tudja mit tegyen vele. A következő lépés a hierarchiai rendszer tartalommal való megtöltése kell legyen, ennek érdekében viszont a hétköznapi takarítót ki kell mozdítani a jelenlegi dermetségéből. Ez egy időben szakmai és személyiségi fejlesztés is.

Minősített végrehajtói állomány

A hivatásos, B2B szolgáltatásokat nyújtó takarítót le kell választani az egyszerű foglalkoztatásoktól. Igenis ki kell mondani, hogy a tiszítás-technológia egy felelős szakma. Cél kell, hogy legyen, hogy egy bizonyos szinten az állomány 100%-a képzett legyen. Ennek megvalósítása a szakmai vezető egyéni felelősége. Ennek pedig nagyon fontos eleme, a pozició törvényi szabályozása, a szervezeti felépéítés erőviszonyainak rendezése.

Szakma-specifikus szolgáltatási szerződés

A takarítási szolgáltatási szerződés akkor számít megfelelőenek és akkor fogja jó keretek közé az együttműködést, ha az megfelelően írja le a takarítandó területet, az elvárt minőségi szinvonalat (annak minden elemének tekintetében) és az elért eredmény igazolási és ellenörzési rendszerét. Belértve ebbe az elszámolási periodusokat és az azokat követő azonnali fizetést. Mindezekhez pedig szorosan hozzátartozik az alkalmazott eljárások és technológiák nemzeti szabványokban való rögzítése.

Szakma-specifikus munkaszrződés

Ahhoz, hogy a takarító valóban és ténylegesen is elsimert, megbecsült és felelős szakember legyen, meg kell, hogy szülessenek a kompetenciákra, készségekre és állandó szakmai fejlődésre épülő teljesítményalapú munkaszerződések. A tisztaságszakmai jövő akkor lesz "kerek", ha a szakmai vezető mellett az állomány minden egyes tagja is képes lesz felelőséget vállalni a szolgáltatási teljesítményért és hatékonyságért.

2020 - 2025 Szakmapolitikai program

Egy 5 éves program, aminek célja összefogni a szakmailag legaktívabb szakembereket és és az alapvető szakmai kommunikációs kérdések megválaszolásával előkészíteni a következő szakmapolitikai lépéseket. A program önfinaszirozó, semmilyen külső támogatást nem kap.
A program négy projektet foglalmagába. Ezek közül a PEL rendszer már 1999-óta működik és annak most egy új formája indult. A másik három projket teljesen új útakat tapaos és ebből a szempontból ez egy nagy kisérlet is.  Az ÉRTELMEZŐ szakmai szótár már régi álom volt. A TÁDÉ hallgatható képzés a Önképző Klub egyik felvetése volt és szintén itt született meg a MEGRENDELŐ KÖNYVE ötlete is.

Egy kattintásra öntől


A csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező!