Mottó: Igény, szakszerűség, élmény. Ezek kéz a kézben járnak, bármelyiket elhagyva, bármilyen megfontolásból a másik kettő sem valósulhat meg. Az elmúlt 10 évben több mint 600 bejegyzés született ennek szellemében. Szánd rá az időt és TE több leszel.

A kulcs az alkalmazkodás

A kulcs az alkalmazkodás
2020.03.30.

Március végén már látszanak annak jelei, hogy kezdünk alkalmazkodni a helyzethez. Persze még nem látjuk, hogy pontosan mi vár ránk és mennyi idő múlva, de kezdjük felvenni az új „bőrünket” és az új szerepeinket. Valójában keressük az új értékrendet.

Beszéltem már arról, hogy kínai barátaink valamiért 4 hónapos periódusokban gondolkodnak. Nem negyedév, hanem egyharmad év: THE 4MONTH PLAN

A március egy nagyon nehéz hónap volt, és ha magunkhoz tértünk, akkor tudjuk meg a következő 4 hónap még nehezebb lesz. A négy hónapos terv lényege, hogy azt gondoljuk egy megfelelően tervezet egy harmad év során jól értékelhető eredmények születnek! Ehhez persze tervezni, szervezni és folyamatosan fejleszteni kell, és gondolom, hogy nem mondok újat, hogy személyiségben is fejlődni kell. Senki nincs felkészülve a jelenlegi helyzetre. Mindenki ezt csak tanulja.

Vannak persze évezredes értékrendek, amelyek nem mennek a kukába. Ilyen hierarchia, a kritikus infrastruktúra vagy az akcióképesség fenntartása. A világ kormányai egyre tisztábban látják, hogy ez egyáltalán nem lesz egy egyszerű menet.

Mit tehet a polgár?

Alkalmazkodik a helyzethez. Követi a hatóságok iránymutatásit. Minimalizálja fizikai kapcsolatait és erősen koncentrál arra, hogy egészséges maradjon. Fontos az egészég lelki és fizikai természetű egyaránt. Elkezd vadul tanulni, most éppen ráér. A cél, hogy valamiben ki kell emelkednie.

Mit tehet a takarító szakma?

Alkalmazkodik a helyzethez. Követi a hatóságok iránymutatásit és keresi azokat a szükségleteket, amelyeket jelenlegi tudása és felszereltsége mellett ki tud elégíteni. Nem tiltott az új tudások megszerzése és technikai fejlesztés sem. Klasszikus értelemben vet takarítás már nem biztos, hogy pálya, új hatékonyabb és eredményesebb szolgáltatásokra van szükség. Megbízhatóbb emberekre és cégekre. A verseny minden szinten újraindult, versenyeznek a cégek, a szektorok és az országok is. Ez egy új világ hajnala lesz, ha túléljük az éjszakát.

A jövő takarítási szolgáltatási, az én meglátásom szerint, a jelenleginél sokkal szigorúbb keretek és pontosabb eredménycélok mentén fognak zajlani. Minden jövőelemző azt mondja az emberek értékrendjei átrendeződnek, sokkal jobban oda fognak figyelni a minőség lényegére, mint a látszatra. Mennyire lesz ez gyors? Nem tudjuk.

Részemről első lépésként újra kell gondolni a piacra lépést, ennek első lépése a SARS-CoV-2 Tisztítás-technológiai Protokoll, aminek lényege, hogy a takarító szektor egységesen lépjen fel és kvázi szabványos keretrendszer alkalmazásával. Ennek megfelelően a verseny újraértékelődik és a megrendelő „almát, almával” hasonlíthatnak össze. Ez azért fontos, mert a jelenlegi szabályozás és gondolkodás úgy kezeli a takarítást, mintha – az előző példával élve – a verseny gyümölcsök között zajlana. Pedig a lényeg az, hogy a valódi eredmény csak akkor születik meg, ha a „Jonathan almákat” hasonlítanánk össze és értékelnénk. Remélem jó érthető a piac méterben méri azt, amit milliméterben kéne, ahhoz hogy az igényit ki tudja elégíteni.

Mit tehet a takarító ember?

Alkalmazkodik a helyzethez. Követi a hatóságok iránymutatásit. Minimalizálja fizikai kapcsolatait, megfelelő egyéni védőeszközöket hord és erősen koncentrál arra, hogy egészséges maradjon. Fontos az egészég lelki és fizikai természetű egyaránt. Elkezdi vadul tanulni a szakmát, most éppen ráér. A cél, hogy ki kell emelkednie, megbízhatónak kell mutatkoznia.

Itt irhatod meg, hogy mit gondolsz erről!

Vissza

Szakanyag megrendelő
A csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező!

COVID-19

A járvány kitőrésekor készült egy tisztítás-technológiai protokoll, amelynek célja az volt, hogy egyértelmű helyzezet teremtsen a piacon. Az elmúlt fél évben a szektor komolyan reagált a helyzetre és ma már tapasztalatok is vannak a legjobb gyakorlat kapcsán.
Mára már mejött a pandémia második hulláma is, és egyre jobban kristályosodik ki, hogy mi lehet a takarító szektor szerepe, ebben a nem mindennapi krizisben. 

Szabályozott piac

Minősített szakmai vezetők

Szakképzési hierarchia

A nem megfelelő takarítási szolgáltatásnak vannak elsődleges, másodlagos és járulékos kockázatai. Ezen kivül a nem megfelelően szabályozott környezet teret ad az olyan cégeknek is, akiknek eszük ágában sincs munkatársaikat biztonságosan és etikusan foglalkoztatni illetve a területnek megfelelő szakmai szintű szolgáltatásokat nyújtani. A megrendelő elégedettség igazolását intézményesíteni kell.
A formálisan is keretek közé szoritott személyi felelősség és az megkövetelt/elsimert szakmai szint,  teremthet olyan helyzezt, amikor a cég nem adhatja fel a szakmaiságot pusztán csak  piaci poziciók megszerzése érdekében. A lajstromba vett szakmai vezetőket kreditrendszerrel össztönözni kell, hogy személyes fejlődésükkel cégszinten és szektor szinten is hozzájáruljanak a szakma fejlesztéshez.
A szakmai hierarchia már készen van, ez életszerű és hasonlatos a fejlet világok rendszereihez, viszont még nem épült be a takarítók gondolkodásába és a társadalom sem tudja mit tegyen vele. A következő lépés a hierarchiai rendszer tartalommal való megtöltése kell legyen, ennek érdekében viszont a hétköznapi takarítót ki kell mozdítani a jelenlegi dermetségéből. Ez egy időben szakmai és személyiségi fejlesztés is.

Minősített végrehajtói állomány

A hivatásos, B2B szolgáltatásokat nyújtó takarítót le kell választani az egyszerű foglalkoztatásoktól. Igenis ki kell mondani, hogy a tiszítás-technológia egy felelős szakma. Cél kell, hogy legyen, hogy egy bizonyos szinten az állomány 100%-a képzett legyen. Ennek megvalósítása a szakmai vezető egyéni felelősége. Ennek pedig nagyon fontos eleme, a pozició törvényi szabályozása, a szervezeti felépéítés erőviszonyainak rendezése.

Szakma-specifikus szolgáltatási szerződés

A takarítási szolgáltatási szerződés akkor számít megfelelőenek és akkor fogja jó keretek közé az együttműködést, ha az megfelelően írja le a takarítandó területet, az elvárt minőségi szinvonalat (annak minden elemének tekintetében) és az elért eredmény igazolási és ellenörzési rendszerét. Belértve ebbe az elszámolási periodusokat és az azokat követő azonnali fizetést. Mindezekhez pedig szorosan hozzátartozik az alkalmazott eljárások és technológiák nemzeti szabványokban való rögzítése.

Szakma-specifikus munkaszrződés

Ahhoz, hogy a takarító valóban és ténylegesen is elsimert, megbecsült és felelős szakember legyen, meg kell, hogy szülessenek a kompetenciákra, készségekre és állandó szakmai fejlődésre épülő teljesítményalapú munkaszerződések. A tisztaságszakmai jövő akkor lesz "kerek", ha a szakmai vezető mellett az állomány minden egyes tagja is képes lesz felelőséget vállalni a szolgáltatási teljesítményért és hatékonyságért.

2020 - 2025 Szakmapolitikai program

Egy 5 éves program, aminek célja összefogni a szakmailag legaktívabb szakembereket és és az alapvető szakmai kommunikációs kérdések megválaszolásával előkészíteni a következő szakmapolitikai lépéseket. A program önfinaszirozó, semmilyen külső támogatást nem kap.
A program négy projektet foglalmagába. Ezek közül a PEL rendszer már 1999-óta működik és annak most egy új formája indult. A másik három projket teljesen új útakat tapaos és ebből a szempontból ez egy nagy kisérlet is.  Az ÉRTELMEZŐ szakmai szótár már régi álom volt. A TÁDÉ hallgatható képzés a Önképző Klub egyik felvetése volt és szintén itt született meg a MEGRENDELŐ KÖNYVE ötlete is.

Egy kattintásra öntől


A csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező!