Mottó: Igény, szakszerűség, élmény. Ezek kéz a kézben járnak, bármelyiket elhagyva, bármilyen megfontolásból a másik kettő sem valósulhat meg. Az elmúlt 10 évben több mint 600 bejegyzés született ennek szellemében. Szánd rá az időt és TE több leszel.

A kód neve 508

A kód neve 508
2020.10.21.

Az ÖNKÉPZŐ KLUB lassan eléri a 600 tagot és azt gondolom, hogy játszhatnánk nagyban is. Lehetne egy olyan kihívás, hogy mindenki csak egy olyan kollégájának szólna, aki belép, akkor az 1 000 főt is átléphetnénk. Ez érdekes esemény lenne, de az gondolom, nem kell erőltetni semmit a szerves fejlődés kell, hogy legyen az alap. Viszont kellenek a kilométerkövek!

Egyik ilyen kilométerkő lenne, a május 8!

A takarító ember napja!

Tehát nem a takarítás és/vagy a tisztaság napja, hanem a takarító/tisztító ember napja.

Alapkérdés, hogy a szakma hány főből áll és még lényegesebb, hogy valamilyen projekt érdekében hány főt tudunk mozgósítani. Az első kérdés egyszerű: több mint 45 000 takarító státus van nyilvántartva a KSH adatbázisaiban. Ne legyünk telhetőtlenek, számoljunk 50 – 60 000 fővel.

Ugyanakkor a mozgalomhoz csatlakozhat mindenki, aki valamilyen felületről vagy anyagból valamilyen nem oda való anyagot távolít el. Tehát a ruhatisztítóktól, az autómosóig mindenki. Ennek megfelelően akár 100 000 is lehet a potenciális közösség.

A második kérdés, már nehezebb, mert alapvetően nagy kérdés, hogy mi legyen az a projekt. Tehát mi az az akció, amire a takarító ember megmozdul és vállal némi áldozatot? Ez azért már nehezebben válaszolható meg, de alapvetően inkább csak azt mondom, hogy javaslatokat kell megfogalmazni és meglátjuk, hogy mik lesznek a reakciók.

A szakma megmutatja magát

Egy ilyen javaslat a következőképpen fogalmazható meg:

  1. Május 8-án 12.00 órakor találkozunk a Gellért hegyen a Szabadság szobornál.
  2. Fontos, hogy ki miben vagy felöltözve! Az öltözék lehet az a ruha, amiben egyébként takarítasz vagy tisztítasz (minden további nélkül megengedett, hogy ez céglogós ruha legyen). Vagy valami olyan póló/felsőrész legyen rajtad, ami valamilyen szinten utal a hivatásos takarításra vagy tisztításra.
  3. Legyen a kezedbe egy tisztító/takarító kézi eszköz vagy gép (lehetőség szerint egy professzionális eszköz és nem háztartási)

A tovább részletek

Alapvető szempont, hogy leszünk-e elegen? Nem tudom ma megmondani, hogy mi lenne a kritikus tömeg, de az biztos, hogy 100 fő felett van.

Ennek a projektnek a jelentősége abban rejlik, hogy hírértéket jelent. Ezért majd készül az eseményről egy dronfelvétel is.

Az esemény mindenképpen meg kell, hogy mutassa országos jellegét, ezért ennek a szervezése városi/megyei szinten kell, hogy történjen és a filmen meg kell, hogy jelenjenek a résztvevő városok, adott esetben falvak is.

Ez a vitaindító és most jöhetnek a további ötletek!

Vissza

Szakanyag megrendelő
A csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező!

COVID-19

A járvány kitőrésekor készült egy tisztítás-technológiai protokoll, amelynek célja az volt, hogy egyértelmű helyzezet teremtsen a piacon. Az elmúlt fél évben a szektor komolyan reagált a helyzetre és ma már tapasztalatok is vannak a legjobb gyakorlat kapcsán.
Mára már mejött a pandémia második hulláma is, és egyre jobban kristályosodik ki, hogy mi lehet a takarító szektor szerepe, ebben a nem mindennapi krizisben. 

Szabályozott piac

Minősített szakmai vezetők

Szakképzési hierarchia

A nem megfelelő takarítási szolgáltatásnak vannak elsődleges, másodlagos és járulékos kockázatai. Ezen kivül a nem megfelelően szabályozott környezet teret ad az olyan cégeknek is, akiknek eszük ágában sincs munkatársaikat biztonságosan és etikusan foglalkoztatni illetve a területnek megfelelő szakmai szintű szolgáltatásokat nyújtani. A megrendelő elégedettség igazolását intézményesíteni kell.
A formálisan is keretek közé szoritott személyi felelősség és az megkövetelt/elsimert szakmai szint,  teremthet olyan helyzezt, amikor a cég nem adhatja fel a szakmaiságot pusztán csak  piaci poziciók megszerzése érdekében. A lajstromba vett szakmai vezetőket kreditrendszerrel össztönözni kell, hogy személyes fejlődésükkel cégszinten és szektor szinten is hozzájáruljanak a szakma fejlesztéshez.
A szakmai hierarchia már készen van, ez életszerű és hasonlatos a fejlet világok rendszereihez, viszont még nem épült be a takarítók gondolkodásába és a társadalom sem tudja mit tegyen vele. A következő lépés a hierarchiai rendszer tartalommal való megtöltése kell legyen, ennek érdekében viszont a hétköznapi takarítót ki kell mozdítani a jelenlegi dermetségéből. Ez egy időben szakmai és személyiségi fejlesztés is.

Minősített végrehajtói állomány

A hivatásos, B2B szolgáltatásokat nyújtó takarítót le kell választani az egyszerű foglalkoztatásoktól. Igenis ki kell mondani, hogy a tiszítás-technológia egy felelős szakma. Cél kell, hogy legyen, hogy egy bizonyos szinten az állomány 100%-a képzett legyen. Ennek megvalósítása a szakmai vezető egyéni felelősége. Ennek pedig nagyon fontos eleme, a pozició törvényi szabályozása, a szervezeti felépéítés erőviszonyainak rendezése.

Szakma-specifikus szolgáltatási szerződés

A takarítási szolgáltatási szerződés akkor számít megfelelőenek és akkor fogja jó keretek közé az együttműködést, ha az megfelelően írja le a takarítandó területet, az elvárt minőségi szinvonalat (annak minden elemének tekintetében) és az elért eredmény igazolási és ellenörzési rendszerét. Belértve ebbe az elszámolási periodusokat és az azokat követő azonnali fizetést. Mindezekhez pedig szorosan hozzátartozik az alkalmazott eljárások és technológiák nemzeti szabványokban való rögzítése.

Szakma-specifikus munkaszrződés

Ahhoz, hogy a takarító valóban és ténylegesen is elsimert, megbecsült és felelős szakember legyen, meg kell, hogy szülessenek a kompetenciákra, készségekre és állandó szakmai fejlődésre épülő teljesítményalapú munkaszerződések. A tisztaságszakmai jövő akkor lesz "kerek", ha a szakmai vezető mellett az állomány minden egyes tagja is képes lesz felelőséget vállalni a szolgáltatási teljesítményért és hatékonyságért.

2020 - 2025 Szakmapolitikai program

Egy 5 éves program, aminek célja összefogni a szakmailag legaktívabb szakembereket és és az alapvető szakmai kommunikációs kérdések megválaszolásával előkészíteni a következő szakmapolitikai lépéseket. A program önfinaszirozó, semmilyen külső támogatást nem kap.
A program négy projektet foglalmagába. Ezek közül a PEL rendszer már 1999-óta működik és annak most egy új formája indult. A másik három projket teljesen új útakat tapaos és ebből a szempontból ez egy nagy kisérlet is.  Az ÉRTELMEZŐ szakmai szótár már régi álom volt. A TÁDÉ hallgatható képzés a Önképző Klub egyik felvetése volt és szintén itt született meg a MEGRENDELŐ KÖNYVE ötlete is.

Egy kattintásra öntől


A csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező!