Mottó: Igény, szakszerűség, élmény. Ezek kéz a kézben járnak, bármelyiket elhagyva, bármilyen megfontolásból a másik kettő sem valósulhat meg. Az elmúlt 10 évben több mint 600 bejegyzés született ennek szellemében. Szánd rá az időt és TE több leszel.

A „HR” DIÓHÉJBAN

A „HR” DIÓHÉJBAN
2018.10.31.

Ami a „HR” lényegét jelenti, a HI, az igazi kihívás. A HR adminisztratív része mellett van ennek egy tervezési része is, ami az emberi erőforrás minősítése, fejlesztése és integrálása, ami valójában a létfontosságú funkció a növekvő bérek és csökkenő munkaerő kínálat világában.

Human Engieenering

Egy folyamatosan változó tudományt takar, ami kezdettben csak az ergonómia oldaláról közelítette meg a munka eredményességét és hatékonyságát. Ma azonban már túllépett az eszközök puszta megtervezésnek kérdésein és már azzal is foglalkozik, hogy az új megközelítések, milyen új lehetőségeket nyitnak a felhasználásban. Ez azt is jelenti, hogy már nem csak az a kérdés, hogy egy adott eszköz ergonómiáját (könnyebb, egészségesebb használatát) hogyan kell fejleszteni, hanem az is, hogy az embert miképpen kell „alakítani” ahhoz, hogy egy új eszköz használata, adott esetben új értékesebb eredményt hozzon. Nyilván az egész tudományt áthatja a cégek versenye a piacon, és ha ez jól van értelmezve, akkor értékteremtésről beszélhetünk. Ha nem akkor a személyi állomány kizsigereléséről.

Kétélű fegyver

A versenyhelyzet tehát egyszerre jótékony hatású és ugyanakkor, ha nincs, mi etikai kontroll alatt tartsa, kizsákmányolásba fordulhat át. Az agárforradalom idején ez az etikai kontroll hiánya tette lehetőévé a rabszolgatartó rendszer kialakulását. Ennek több mint 11 – 12 000 éves fennállását pedig a gőzgép megjelenése, majd a belsőégésű motor folyamatos fejlődése szüntette meg. A politikai harcok persze néha belebújtak az etikai köntösbe is, de a végleges és egyértelmű döntést, azt a gazdaságos energiaforrások egyértelmű különbsége hozta meg. Magyarul a gép olcsóbb lett, mint az ember, nyilván bizonyos területeken. 

Mindez persze rövidtávon igaz, mert az ipari forradom, a hatékonyatlan gőzgépekkel és később az irdatlan mennyiségű belsőégésű motorok elterjedésével felborított a föld CO2 egyensúlyát és előidézte a globális felmelegedést. Tehát a verseny kimenetele nem teljesen egyértelmű.

Robotika

Ma már jól látszik, hogy a robotok iszonyú gyors fejlődési pályát járnak be. Alig van olyan emberi kompetencia, ahol ne volnának kiséletek arra, hogy a gép miképpen helyettesítheti az embert. Nyilván vannak területek ahol ez már most 100%-ban megvalósítható és egyelőre csak a közgazdasági vagy a tőkekérdések szabnak csak gátat annak, hogy univerzális bevezetés valósuljon meg.

Az ember perspektívája

Tehát dióhéjban, a verseny élesedik. Minden szektorban meg van a specifikus versenyhelyzet. 10 éve a szórópisztollyal dolgozó autófényező egy menő szakma volt és a megszerzett szakmai készségek/rátermettség rendkívül értékesek voltak. Ma ez már 99%-ban robot végzi 10 x jobb minőségben és 100 x kevesebb hibával.

Tehát a fejlesztések ott valósulnak meg a leggyorsabban, ahol a relatív eredményesség a legnagyobb. Az „olcsó” takarító kiváltása még nem annyira vonzó, ezért itt csak mérsékelt erőfeszítések folynak, de ez nem jelenti azt, hogy erre nem kell készülni.

A robotok jelenléte persze nem szünteti meg az emberek munkáját, csak nagymértékben átalakítja azt. Szükség lesz új tudásra is és betanított munkára is, de nem mindegy, hogy milyen arányban.

A takarító szektor menedzsmentje még nem foglalkozik ezzel a kérdéssel, túl utópisztikusnak tartja. Többségüknél az idő megállt, még a romai korban. Ezért aztán a probléma az, hogy az emberek átmenet nélkül kerülnek majd egy új világba, amit aztán nem mindenki tud majd feldolgozni.

Vállalkozói felelősség

Bárki bármire vállalkozik, annak valamekkora hatása lesz az emberekre, a társadalomra és világ fejlődésére. A kép szövege sem egy utolsó szempont. Ha nem tudsz németül, vannak eszközök...

Vissza

Szakanyag megrendelő
A csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező!

COVID-19

A járvány kitőrésekor készült egy tisztítás-technológiai protokoll, amelynek célja az volt, hogy egyértelmű helyzezet teremtsen a piacon. Az elmúlt fél évben a szektor komolyan reagált a helyzetre és ma már tapasztalatok is vannak a legjobb gyakorlat kapcsán.
Mára már mejött a pandémia második hulláma is, és egyre jobban kristályosodik ki, hogy mi lehet a takarító szektor szerepe, ebben a nem mindennapi krizisben. 

Szabályozott piac

Minősített szakmai vezetők

Szakképzési hierarchia

A nem megfelelő takarítási szolgáltatásnak vannak elsődleges, másodlagos és járulékos kockázatai. Ezen kivül a nem megfelelően szabályozott környezet teret ad az olyan cégeknek is, akiknek eszük ágában sincs munkatársaikat biztonságosan és etikusan foglalkoztatni illetve a területnek megfelelő szakmai szintű szolgáltatásokat nyújtani. A megrendelő elégedettség igazolását intézményesíteni kell.
A formálisan is keretek közé szoritott személyi felelősség és az megkövetelt/elsimert szakmai szint,  teremthet olyan helyzezt, amikor a cég nem adhatja fel a szakmaiságot pusztán csak  piaci poziciók megszerzése érdekében. A lajstromba vett szakmai vezetőket kreditrendszerrel össztönözni kell, hogy személyes fejlődésükkel cégszinten és szektor szinten is hozzájáruljanak a szakma fejlesztéshez.
A szakmai hierarchia már készen van, ez életszerű és hasonlatos a fejlet világok rendszereihez, viszont még nem épült be a takarítók gondolkodásába és a társadalom sem tudja mit tegyen vele. A következő lépés a hierarchiai rendszer tartalommal való megtöltése kell legyen, ennek érdekében viszont a hétköznapi takarítót ki kell mozdítani a jelenlegi dermetségéből. Ez egy időben szakmai és személyiségi fejlesztés is.

Minősített végrehajtói állomány

A hivatásos, B2B szolgáltatásokat nyújtó takarítót le kell választani az egyszerű foglalkoztatásoktól. Igenis ki kell mondani, hogy a tiszítás-technológia egy felelős szakma. Cél kell, hogy legyen, hogy egy bizonyos szinten az állomány 100%-a képzett legyen. Ennek megvalósítása a szakmai vezető egyéni felelősége. Ennek pedig nagyon fontos eleme, a pozició törvényi szabályozása, a szervezeti felépéítés erőviszonyainak rendezése.

Szakma-specifikus szolgáltatási szerződés

A takarítási szolgáltatási szerződés akkor számít megfelelőenek és akkor fogja jó keretek közé az együttműködést, ha az megfelelően írja le a takarítandó területet, az elvárt minőségi szinvonalat (annak minden elemének tekintetében) és az elért eredmény igazolási és ellenörzési rendszerét. Belértve ebbe az elszámolási periodusokat és az azokat követő azonnali fizetést. Mindezekhez pedig szorosan hozzátartozik az alkalmazott eljárások és technológiák nemzeti szabványokban való rögzítése.

Szakma-specifikus munkaszrződés

Ahhoz, hogy a takarító valóban és ténylegesen is elsimert, megbecsült és felelős szakember legyen, meg kell, hogy szülessenek a kompetenciákra, készségekre és állandó szakmai fejlődésre épülő teljesítményalapú munkaszerződések. A tisztaságszakmai jövő akkor lesz "kerek", ha a szakmai vezető mellett az állomány minden egyes tagja is képes lesz felelőséget vállalni a szolgáltatási teljesítményért és hatékonyságért.

2020 - 2025 Szakmapolitikai program

Egy 5 éves program, aminek célja összefogni a szakmailag legaktívabb szakembereket és és az alapvető szakmai kommunikációs kérdések megválaszolásával előkészíteni a következő szakmapolitikai lépéseket. A program önfinaszirozó, semmilyen külső támogatást nem kap.
A program négy projektet foglalmagába. Ezek közül a PEL rendszer már 1999-óta működik és annak most egy új formája indult. A másik három projket teljesen új útakat tapaos és ebből a szempontból ez egy nagy kisérlet is.  Az ÉRTELMEZŐ szakmai szótár már régi álom volt. A TÁDÉ hallgatható képzés a Önképző Klub egyik felvetése volt és szintén itt született meg a MEGRENDELŐ KÖNYVE ötlete is.

Egy kattintásra öntől


A csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező!